You, the petitioner

Updates

Maak van de snelle e-bike een bromfiets 

De petitionaris van de petitie Maak van de snelle e-bike een bromfiets vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Een e-bike in de EU stopt met het geven van trapondersteuning als een snelheid van 25km/u is behaald. Steeds meer e-bikes gaan door allerlei technische truuks veel sneller. Dus dat zijn in feite brommers of 'speed pedelecs'. Behandel ze ook zo!

Teken daarom de petitie op https://snellefietsenbromfietsen.petities.nl"

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2023-01-04

Ombouwkeuring bij RDW-erkend bedrijf

Sinds 1 januari 2023 moeten alle snorfietsers en eventuele passagiers verplicht een helm dragen. Past u de snelheid van een snorfiets (max 25 km/u) aan naar die van een bromfiets (max 45 km/u)? Dan moet u het voertuig laten keuren.

+Read more...

U kunt voor deze ombouwkeuring (in de meeste gevallen) terecht bij een RDW-erkend bedrijf. Hier kunt u vaak sneller terecht en meestal zitten deze bedrijven dichter bij u in de buurt.

Bron: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/brommer/wijzigen-en-restaureren/snorfiets-aanpassen-naar-brommer

Kamerbrief met reactie op de petitie 'Draai de helmplicht voor snorfietsers terug'

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1070059

Aanleiding

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft op 21 december 2022 gevraagd om vóór 18 januari 2023 een reactie op de petitie ‘Draai de helmplicht voor snorfietsen terug’ te ontvangen. Deze petitie is op 6 december 2022 aangeboden aan de vaste commissie voor IenW.

+Read more...

Met de petitie wordt verzocht om de helmplicht voor snorfietsen volledig terug te draaien, dan wel gedeeltelijk. Ook wordt verzocht de liefhebbers van de snorfiets hun vrijheid terug te geven en de aandacht naar grotere problemen in het verkeer en de infrastructuur te verplaatsen.

Kernpunten

  • De helmplicht voor de snorfiets is op 30 juni 2022 gepubliceerd in het Staatsblad en gaat vanaf 1 januari 2023 gelden.
  • De helmplicht voor snorfietsers is een direct gevolg van meerdere moties die door de Kamer zijn ingediend op dit onderwerp, beginnende met de motie van het Kamerlid Von Martels van 17 januari 2019.1 Deze moties zijn met een meerderheid aangenomen.
  • Snorfietsers kunnen kiezen voor een goedgekeurde bromfietshelm of speed-pedelec-helm.
  • Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd zoals het overstapeffect naar andere (mogelijk meer risicovolle) vervoersmiddelen als gevolg van deze maatregel.
  • Op basis daarvan mogen we verwachten dat de helmplicht een positief effect heeft op de verkeersveiligheid.

Krachtenveld

Op basis van de internetconsultatie is gebleken dat de maatregel niet populair is onder snorfietsrijders. Ook de branche heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een helmplicht. Daar staat tegenover dat een groep van artsen en een meerderheid van de Tweede Kamer voorstander zijn van deze maatregel.

Arie moet blijven

60 reacties welke allen voor het aanblijven zijn van Arie.

Kindcentrum 't Ven doet toch mee!

Wat een goed nieuws! Zojuist ontvangen wij via de app van school het bericht dat Kindcentrum 't Ven toch zal meedoen aan de scholenoptocht en dat de bovenbouw feest mag gaan vieren in De Kentering.

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie! En speciale dank voor degenen die met de directie op school een gesprek heeft gehad..

GFT Deurne gaat PROVINCIAAL

https://awp.nu/gezond-water-in-een-gezonde-wereld/

De provincie heeft beslist over Attero. Anita Maassen van GFT Deurne gaat nu via de AWP -de Algemene Waterschaps Partij- invloed uitoefenen op die provincie en is verkiesbaar. De AWP gaat voor Schone LUCHT Bodem en Water; LEEFBAARHEiD en is niet politiek gekleurd maar wel deskundig.

+Read more...

Provinciale Verkiezingen Maart

Brandbrief aan minister Kuipers over geneesmiddeltekorten

19 januari, 2023

Artsen en apothekers maken zich ernstig zorgen over de farmaceutische zorg aan de patiënt door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. In enkele gevallen heeft een tekort al geleid tot schrijnende situaties.

+Read more...

Met een brief aan minister Kuipers willen NHG, LHV, Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en de NVZA de gezamenlijke zorgen adresseren. Inhoud brief De brief wordt binnen enkele dagen verstuurd aan minister Kuipers. Daarin wijzen we op de schrijnende situaties die zich dagelijks voordoen door het oplopend aantal geneesmiddeltekorten. Ook vragen we om prioriteit te geven aan het gezamenlijk treffen van maatregelen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa, onder regie van het ministerie van VWS.

Steun verzoek tot referendum over nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur dat nu aan de Amsterdamse Gemeenteraad voorligt: 85 natuurgebieden raken bescherming kwijt!

Na vaststelling van een nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur door de Gemeenteraad van Amsterdam, raken 85 nu nog beschermde natuurgebieden in de stad deze beschermde status kwijt. Dit zullen nog slechts "bijzondere gebieden" zijn. Van 'bijzondere gebieden' is nog onduidelijk, welke bescherming daarvoor resteert.

+Read more...

Dat is in dit Beleidskader Hoofdgroenstructuur nog niet vastgelegd! Zo verdwijnt bijv. ook de groene verbindingszone Dijksgracht.

Bovendien worden woningbouw, groen en sport onderling inwisselbaar. Naast natuur gaan ook sportgebieden op de schop. Als de gemeenteraad ermee instemt.

Laat stemgerechtigde Amsterdammers per referendum eerst aan het woord!

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Wilt u dit verzoek ondersteunen? Dat kan hier op de website van de gemeente Amsterdam

In eerste instantie zijn 1000 handtekeningen nodig, die het indieningsverzoek tot het houden van een stadsreferendum ondersteunen.

Maar het heeft haast, voor morgenmiddag 12.00 uur moeten ze binnen zijn!

Helpt u mee, ondertekent u ook? Hartelijk dank!

In het kort: Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt. Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur. In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd. Daardoor gelden de huidige beschermende regels daar niet meer. Stop deze afgezwakte bescherming van onze kostbare stadsnatuur!

Aanbiedin g petitie

Bericht van de gmeente:

Burgemeester Ton Heerts zal op 26 januari om 18.45 uur uw petitie in ontvangst nemen in de hal van het stadhuis. De koffie staat om 18.30 klaar! Om 19.00 uur begint de vergadering van de raad, dus u heeft 15 minuten om een toelichting te geven op de petitie.

+Read more...

Uiteraard nodigen wij ook de leden van het college van B&W, de raadsleden en de fractievertegenwoordigers uit om de aanbieding bij te wonen.