U, de petitionaris

Nieuws

Maak hsl-verbindingen die alle Europese burgers en hoofdsteden verbinden

Een ondertekenaar van de petitie Maak hsl-verbindingen die alle Europese burgers en hoofdsteden verbinden vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Het is tijd dat EU-politici en EU-regeringen het voortouw nemen en werk maken van het tot stand brengen van hogesnelheidsspoor in Europa. Om dit te laten gebeuren en politici in beweging te brengen, hebben wij uw stem nodig!"

https://highspeedrail.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

09-12-2022

Weespernieuws 23 febr 2024: Er wordt gewerkt aan motie om zoveel mogelijk bomen Korte Muiderweg te behouden

Momenteel wordt achter de schermen van de gemeenteraad gekeken of een motie, waarin wordt gepleit om zoveel mogelijk bomen te behouden langs de Korte Muiderweg, haalbaar is. Deze kan dan woensdag 28 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering worden ingediend.

Het initiatief voor de motie is afkomstig van Marc Emmerik van de Partij voor de Dieren, die in deze optrekt met de PvdA en het CDA.

+Lees meer...

De drie partijen opteren ervoor om bij de geplande reconstructie van de Korte Muiderweg de variant te gebruiken waarbij zowel links als rechts van de weg een fietspad komt, in plaats van het plan van de GEM Bloemendalerpolder om aan de kant van Weespersuis één breed fietspad aan te leggen.

Deze optie, bedacht door de actiegroep Behoud Bomen Muiderweg, zou tot gevolg hebben dat er zoveel mogelijk van de 68 populieren langs de Korte Muiderweg kunnen worden gespaard. Zoals bekend moeten bij het plan van de GEM meer bomen worden gekapt. Voor 57 van de 68 populieren is een kapvergunning aangevraagd. Hierbij houdt de GEM een slag om de arm of alle 57 bomen inderdaad gekapt worden, maar je kunt de vergunning beter maar binnen hebben, is haar opvatting.

Gewillig oor

Emmerik, een verklaard voorstander van het behoud van zoveel mogelijk natuur, vond bij het CDA en PvdA een gewillig oor om de wethouder te vermurwen het alternatief met twee fietspaden over te nemen. Dat wil echter niet zeggen dat de kogel door de kerk is en de motie er komt. “De voorjaarsvakantie zit het een en ander een beetje in de weg. Maandag praten we er verder over en dan gaan we zien of de motie kan worden ingediend”, laat Bert Keesman weten. Keesman is fractievertegenwoordiger van de PvdA in de commissie Ruimtelijke Ordening, is Weesper en heeft onder andere in WeesperNieuws laten weten dat hij, als er een mogelijkheid is om zoveel mogelijk bomen te behouden, daar voor wil gaan.

In de gemeenteraad

Woensdag komen de bomen aan de orde in de gemeenteraad, met dank aan Emmerik. Hij heeft gevraagd dit onderwerp met spoed te behandelen. De reden is voor hem het gegeven dat de bestuurscommissie stadsgebied Weesp dinsdag 27 februari, de dag voordat de gemeenteraad van Amsterdam bij elkaar komt, ‘naar alle waarschijnlijkheid het definitieve ontwerp vaststelt.’ Waar dat op is gebaseerd is niet helder, want de Korte Muiderweg staat tot nu toe niet op de agenda van de bestuurscommissie voor dinsdag aanstaande.

Er wordt onvoldoende gekeken naar de alternatieve

Emmerik refereert hierbij aan de actiegroep: “Volgens de actiegroep wordt er onvoldoende gekeken naar de alternatieven en is er in het algemeen onvoldoende mogelijkheid tot participatie geweest. Ook is er sprake van een nieuw alternatief van de actiegroep, dat mogelijk uitkomst biedt.

De Partij voor de Dieren wil graag met de commissie RO in gesprek om zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg te behouden. Commissie Ruimtelijk Ordening is hiervoor de meest geschikte commissie omdat het in dezen gaat om een gebiedsontwikkeling”, geeft hij als reden op voor de gewenste bloedspoed.

Inmiddels is de actiegroep Behoud Bomen Muiderweg de schrik om het hart geslagen want de aangevraagde kapvergunning is opeens een stuk verder gekomen. Volgens de actiegroep was de kapvergunning in eerste instantie niet in behandeling genomen omdat aanvrager GEM Bloemendalerpolder niet de eigenaar is van de bomen en dat is een vereiste om bomen te kunnen kappen.

Verzuim Van Dantzig

Wethouder Van Dantzig van Ruimtelijke Ordening heeft volgens de actiegroep recent in een commissievergadering laten weten dat er geen bomen gekapt zullen worden zolang er geen definitief ontwerp is, maar hij zou hebben verzuimd om dit door te geven aan Verkeer en Ruimtelijke Ordening (V&OR) binnen de gemeente en daarom is deze week de machtiging aan de GEM afgegeven om de kapvergunning aan te vragen.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 7 februari pleitten Sara Oomen namens de actiegroep en tevens namens ruim 1800 Weespers die de petitie om de bomen te behouden hebben ondertekend en Marc Postma op persoonlijke titel voor behoud van zoveel mogelijk bomen. Oomen zei daarbij dat het er wel op lijkt dat bomen aan de Korte Muiderweg minder waard lijken dan bomen in de grachtengordel en liet weten dat er geen participatie heeft plaatsgevonden. Ze veegde de vloer aan met de werkwijze van de GEM Bloemendalerpolder, die volgens haar argumenten van bezorgde bewoners achteloos wegschuift. “Wij hebben u nodig in Weesp”, deed ze daarbij een appèl op de commissieleden.

Vanavond raadsvergadering in Pijnacker Nootdorp

Vanavond beslist de gemeenteraad over het lot van de Ackersdijk in de raadsvergadering. Dit gebeurt vanaf 20.00u in het bestuurscentrum.

+Lees meer...

Deze vergadering is openbaar en dus te bezoeken. Je kunt de vergadering ook online volgen op https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/live

Vragenlijst gemeente Waalwijk over de afgelopen jaarwisseling

Tot 10 maart is het mogelijk een vragenlijst in te vullen over hoe jij de afgelopen jaarwisseling hebt beleefd. Er is geen mogelijkheid te selecteren in welke wijk/straat je woont dus zet dit er vooral bij in het opmerkingenveld.

+Lees meer...

Voor het opmerkingenveld dien je bij vraag 3 (heb jij de jaarwisseling dit jaar 2023-2024 anders beleefd dan de jaren daarvoor) JA als antwoord te selecteren. Tevens vragen ze wat men graag zou willen als alternatief voor vuurwerk. Daarnaast kun je aan het einde van de vragenlijst je contactgegevens achter laten mocht je in de toekomst mee willen denken.

De vragenlijst vind je op: waalwijk.nl/vuurwerk-afknallen-of-vasthouden. Daar klink je op: Hoe was jouw jaarwisseling. https://www.waalwijk.nl/vuurwerk-afknallen-of-vasthouden

De vragenlijst is ook te vinden op de facebookpagina van gemeente Waalwijk, dit bericht (zwart plaatje waar op staat even pijlen... Hoe was jouw jaarwisseling) hebben ze 1 dag geleden geplaatst en de link naar de vragenlijst staat er bij. https://www.facebook.com/photo?fbid=793231762836100&set=a.137346215091328

Verder zijn er tijdens de jaarwisseling 2023-2024 op en rondom de overlastlocaties de volgende publieke eigendommen onherstelbaar vernield:

4 vuilnisbakken opgeblazen met zwaar vuurwerk 1 paal van schrikbord opgeblazen met zwaar vuurwerk 1 schrikbord vernield 1 verkeersbord uit de grond getrokken en vernield

De geschiedenis

Toen Roelofarendsveen nog meer dan de helft kleiner was dan nu, was er een 50 meter zwembad met hoge en lage duikplank en een glijbaan over de volle lengte van het zwembad. Ook was er een familiebad met diep en ondiep gedeelte, met een speeleiland met nóg eens twee glijbanen.

+Lees meer...

En er was een kikkerbadje voor de kleinsten, met bijbehorende speeltuin. Allemaal buiten. Ook was er een gigantische ligweide en verschillende kleinere gedeeltes waar je kon liggen. Er waren maar liefst twee horeca-uitgiftepunten. En... er was een binnenzwembad, voor de zwemlessen. En daar ook nog een klein badje bij. Later werd het zwembad vernieuwd en verdween het 50-meterbad, het familiebad en het kikkerbad buiten, om plaats te maken voor één klein buitenbad, dat inmiddels gesloten is. Het binnenbad kreeg een recreatiebad, dat was wél vooruitgang. Maar het was best klein. Op de vrijdagen en zondagen en in de vakanties puilt het zwembad uit van de mensen die willen vrijzwemmen. Dat is in de loop der jaren ook steeds erger aan het worden, omdat er meer dan 1000 woningen worden bijgebouwd in Roelofarendsveen. Wie komen daar wonen? Vooral heel veel gezinnen met kleine kinderen, of mensen met een kinderwens. De scholen barsten uit hun voegen, maar de voorzieningen verdwijnen steeds meer. De bibliotheek is gered door een particulier in feite, door het een plek te geven op de Tech campus. De Alkeburcht is gered door particulieren. En nu dreigt het recreatiebad te verdwijnen, het enige wat we hebben. Dat kan en mag niet gebeuren. Laat de gemeente creatief zijn en een fatsoenlijk zwembad intekenen. Kost dat meer, wees dan creatief door de investering meerjarig af te schrijven, dat mag tot vele decennia na aanschaf. Terugbetalen kan in die periode, dat heet een hypotheek en moet kunnen in een gemeente zoals de onze. Of vraag ondernemers om een handje te helpen. Maar kom op: géén recreatiebad in een explosief groeiend dorp, dat kan toch niet?

Tweedekamer.nl: overhandiging petitie 'Stop de genocide en erken de mensenrechten van de Palestijnen'

De petitie 'Stop de genocide en erken de mensenrechten van de Palestijnen' wordt op dinsdag 5 maart 2024 tussen 13:45 en 14:00 uur overhandigd in de Statenpassage van de Tweede Kamer aan de Vaste commissie Buitenlandse Zaken.

Bron: Tweedekamer.nl

Om dit bij te wonen zie https://bezoekers.tweedekamer.nl en mail de petitionaris over uw komst..

Aanvullingen Nieuw Den Helder & Huisduinen

Ook na het openen van de petitie werden er nog meer knelpunten door reizigers aan ons toegespeeld. Deze hebben betrekking op Nieuw Den Helder & Huisduinen.

+Lees meer...

Hierom geldt voor deze petitie ook voor onderstaande aanvullingen.

Lijn 32 maakt een lus rond het bedrijventerrein Nieuw Den Helder, maar pakt station Zuid niet mee.

Lijn 37 gaat minder vaak rijden naar slechts één keer per uur. En er bestaat geen logische verbinding van en naar de Schooten. De ondertekenaars van deze petitie wensen dit te herstellen.

Ondertekenaars wensen dat mbt:

Julianadorp:

Buslijn 30 twee keer per uur te laten rijden.

De Schooten:

Behoud met name de route van buslijn 34 langs het zorgcentrum, zorgverleners en winkelcentrum Schooten Plaza: de haltes Hendrik Baskeweg, Harpoenierstraat en Walvisvaarderweg, Baljuwstraat.

Indischebuurt:

Behoud de halte Timorlaan ter hoogte van zorginstelling Ten Anker

Ziekenhuis:

Behoud de busverbinding met het ziekenhuis volledig.

Nieuw Den Helder & Huisduinen:

Lijn 32 ook station Zuid aan doet.

Lijn 37 vaker dan 1x per uur rijdt.

Lijn 34 een halte Station Zuid krijgt zodat er een corridor verbinding van en naar de Schooten ontstaat.

Sylvia Hamerslag 0630525721

informatie

"Als het gaat om die scherpe keuzes, kiezen we in deze Woonvisie expliciet de kant van de inwoners - zowel de huidige als de toekomstige – die de afgelopen jaren het meest te lijden hebben gehad onder de wooncrisis. Dat zijn die inwoners voor wie huizen onbetaalbaar of onbereikbaar zijn geworden en die groepen die genoegen moesten nemen met slecht onder- houden of te dure huizen.

+Lees meer...

We staan dan ook zij-aan-zij met mensen in kwetsbare posities, met woningzoekenden met lagere en middeninkomens en met huurders en eigenaar-bewoners. Met de blik op de toekomst, gaan we vol voor échte volkshuisvesting..."

Lees meer: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGxRdvqzfgLdsGplXtHsPTHgzlW?projector=1&messagePartId=0.2