U, de petitionaris

Nieuws

Maak 2G-wetgeving

Een ondertekenaar van de petitie Maak 2G-wetgeving vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Gezien de minderheid vaak meer aandacht krijgt dan de meerderheid die zich stil houdt deze petitie om de steun voor 2G (gevaccineerd of genezen-bewijs) vast te stellen om ons en bedrijven uit de crisis te helpen."

https://2gwetgeving.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

14-11-2021

Antwoord Gemeente Almelo

Beste mevrouw ...............,

Op 2 augustus hebben we elkaar ontmoet toen u in de hal van het stadhuis een petitie aan mij overhandigde. Half augustus ontving ik de petitie nogmaals.

+Lees meer...

Dank daarvoor.

De petitie is op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad geplaatst.

Het college van burgemeester en wethouders heeft één en ander afgewogen en zal geen gevolg geven aan wat u vraagt. Het college hecht sterk aan de vrijheid van meningsuiting en accepteert vanzelfsprekend verschillende standpunten. De omgekeerde vlag op deze muur voor het stadhuis konden we echter niet gedogen. Die past niet bij een overheidsgebouw als het stadhuis. Om die reden hebben we de wand, na anderhalve week zichtbaar te zijn geweest, laten voorzien van een nieuwe graffiti.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Warme groet,

Monique van Saane

Wethouder

————————————————————————————————————

Gemeente Almelo

Woensdag 14 september overhandigd aan raad van Arnhem

Woensdagavond 14 september is deze petitie overhandigd aan de gemeenteraad van Arnhem..

Nieuws

De petitie staat nu ook op deze site! Spreid het woord! Verzamel handtekeningen!

De corporatie zegt veel te ontkennen en ze zeggen dat alles er top is en dat het uitstekend wordt onderhouden. Er zijn nooit klachten binnen geweest.

+Lees meer...

De gemeente zegt ook deze als een uitstekende verhuurder te kennen en laten het hier ook bij.

Bron: NH Nieuws

Reactie van de gemeente

Veel discussie over maar word nog niet toegevoegd. Wel jammer helaas, maar in de toekomst zal dit wel moeten gebeuren, vanwege het verkeer naar de oude stad, die het al moeilijk heeft en nog meer zal krijgen..

Reactie van de gemeente

Als stoplichten vernieuwd moeten worden, worden deze klokjes er vanaf nu bij toegevoegd.

17 jaar kunnen stoplichten bij een kruispunt meegaan.

Alsnog hoop ik dat dit snel zou kunnen worden toegevoegd, ook bij bestaanden moet dit wel lukken.

+Lees meer...

Ik ben al helemaal in voor het automatische systeem dat je nooit meer hoeft te drukken. Want stoplichten zijn toch al op zichzelf al een automatisch meganisme? Maar bij sommige stoplichten, waar bijna nooit een auto heen moet, gaat hij toch weer op rood automatisch voor de fietsers. Best vervelend, maar ja..

Onderzoek naar werkelijke houdbaarheid belangrijke medicatie

Een onderzoeksgroep in Leiden is gestart met het verzamelen van gegevens over de werkelijke houdbaarheid van medicatie en de kritische factoren die een rol kunnen spelen bij het verlengen en verkorten van de werkzaamheid en de veiligheid. Duurzame geneeskunde is een lege slogan als de zinloze vernietiging van medicijnen en vaccins op de huidige schaal gewoon doorgaat .

+Lees meer...

Deel daarom deze petitie en laat vrienden en kennissen tekenen voor een beter milieubeheer, voor duurzame geneeskunde en voor het redden van mensenlevens. https://petities.nl/petitions/red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen

De Petitionaris van de petitie Hóóg tijd voor 'n grondige revisie v/d omgevingsvergunning DuPont / Chemours heeft op 13 september 2022 per email de petitie aangeboden aan de Gemeenteraad van Dordrecht

Beste ondertekenaars van de petitie,

Allereerst ontzettend bedankt voor jullie handtekeningen! Vanmiddag heb ik de petitie per mail aangeboden aan de gemeenteraad & het college van Dordrecht.

Zie de email met bijbehorende vragen: Geachte College, Gemeenteraad van Dordrecht en overige betrokken lezers,

Zoals u waarschijnlijk wel weet, -hetzij had kunnen weten ondanks de stilte hierover van de Dordtse media- was al geruime tijd bovenstaande petitie in omloop, zoals ik bij de start ervan bericht heb aan de griffie v/d gemeenteraad eind mei 2018.

+Lees meer...

Door Corona en zeer slechte livestreaming heb ik helaas de 1e bespreking van raadscie in april 2022 gemist. Gisteren vernam ik per toeval dat vanmiddag het onderhavige Collegevoorstel aan de Gemeenteraad bij agendapunt 20 wordt afgehamerd ;(

Als initiatiefnemer bied ik u hierbij alsnog toch deze petitie aan met 452 handtekeningen van betrokken omwonenden van Chemours, waarvan 179 Dordtenaren, 60 Sliedrechtenaren, 25 bewoners uit Papendrecht, 17 bewoners uit Zwijndrecht, 4 uit Hardinxveld Giessendam, 2 uit Hendrik Ido Ambacht en de overige bewoners uit 100 andere al dan niet omringende steden & dorpen + zelfs 1 bewoner uit Montagna. De dubbelingen heb ik er zo goed als uitgehaald. Ik verwacht dat u al deze handtekeningen wel serieus neemt en uw verantwoordelijkheid hierin neemt.

En verzoek ik de griffie deze petitie meteen door te sturen naar alle gemeenteraadsleden afzonderlijk (helaas vond ik nergens een duidelijk emailadres van de gemeenteraad zelf). Ook verzoek ik u allen de namen van al die mensen, die anoniem hun handtekening zetten, vertrouwelijk te behandelen en bv niet door te spelen aan Chemours voor mogelijke repercussies!

Verder acht ik het natuurlijk zeer betreurenswaardig dat de door de gemeenteraad af te geven/afgegeven Verklaring van Géén Bedenkingen de zo belangrijke onderhandelingspositie van de Gemeente Dordrecht met Chemours enkel maar zal verzwakken en de voltallige gemeenteraad géén gebruik heeft willen maken van de enige bevoegdheid, die zij heeft mbt Chemours. Een krachteloze slappe hap, gezien ook de reikwijdte & overlast van Chemours wereldwijd!

Hoe dan ook laten we hopen dat er geen calamiteiten, lekkages, ontploffingen en branden in de toekomst méér zullen plaatsvinden op het Chemours terrein, want de kwetsbare omwonenden, (zoals bv de gedetineerden in de gevangenis, bewoners Merwelanden en Skaeve Huse) van een dergelijk BRZO+ bedrijf, hebben op De Staart geen enkel handelingsperspectief dan binnenblijven, ramen & deuren dicht en airco uit, dus onverantwoordelijk gezien dit te hoge groepsrisico!

Overigens wanneer komt er hierover een papieren calamiteitenwijzer in de brievenbus over wat te doen bij rampen (Zie mijn prangende vragen d.d. 28 maart 2018 in bijlage) waarop ik nooit per vraag een helder antwoord heb gehad? Het risico van internetuitval om te raadplegen wat te doen, wordt dan nl ook te groot en Nl Alert zal dan ook weer te traag & onvoldoende werken is de verwachting..

In afwachting van uw antwoord,

Donnie Greve Namens alle omwonenden Chemours te Dordrecht, die een handtekening hebben gezet.

Update: correctie April 2022 moet zijn April 2021

Petitionaris heeft petitie in persoon aangeboden op 13 september 2022 om 13:15

Ik Thomas Lundy de petitionaris heb deze petitie in persoon aangeboden bij de Statenpassage in De Tweede Kamer op dinsdag 13 september 2022 om 13:15. Ik las mijn korte samenvatting van 1 pagina voor en heb een aantal minuten gesproken met leden aanwezig van D66, SP en VVD.

+Lees meer...

Deze kwestie ligt nu in hun handen. Het is onbekend of iets hierover wordt beslist en zo ja wanneer. Ik ben in iedere geval zeer blij dit te hebben gedaan en vond het erg leuk. Indien ik nieuws hierover krijg, meld ik dat hier meteen