U, de petitionaris

Nieuws

KPN bezorgt e-mail met vertraging

Net zoals laatst gebeurde bij Ziggo komt e-mail van petities.nl nu bij KPN-klanten niet of vertraagd binnen.

Wij hebben er maandag 13 september melding van gemaakt en in reactie daarop zijn de filters van de leverancier van KPN nu aangepast. Het probleem zou op 13 september rond 15:00 zijn verholpen, maar wij ontvingen 's avonds die dag nog klachten dat KPN de bevestigingsmail niet of vertraagd binnen komt.

Op woensdag 15 september is onze klacht doorgestuurd naar de beheerders van de KPN-mailservers nadat we bewijsmateriaal hebben aangeleverd.

Het lijkt erop dat petities.nl een maximaal aantal e-mails per zoveel minuten mag afleveren. Soms komt een e-mail er gelijk door en bij een weigering door KPN gaat de mail weer bij ons in de wachtrij en wordt later opnieuw aangeboden. Met onvoorspelbaar succes. Het is aan KPN om dit op te lossen, net zoals eerder bij Ziggo.

Overigens, als u nog een goede internetprovider zoekt, denk eens aan Freedom.nl. Niet toevallig onze sponsor. Sowieso voor toegang (via glasvezel of via de telefoonlijn), hosting en vanaf volgende week ook voor louter e-mail.

13-09-2021

Kabinet 2022 (de nieuwe verantwoordelijken)

Na drie maanden stilstand kunnen we met veel plezier de volgende namen toevoegen: A. de Vries (aanjager), F.

+Lees meer...

Weerwind (hoezo rechtsbescherming?), M. van Rij (werkt alleen voor box 3), S. Kaag (schaam je) en C. Schouten (armoedebeleid meid).

petitie aanbieden 16 mei.

de wijkraden van Enschede gaan 16 mei de petitie aanbieden aan de raad in Enschede. Dit zal op een ludieke manier gebeuren..

Petitie wordt aangeboden aan gemeenteraad Breda

Petitie 'Herzie tijdpad en 75% criterium Jeugdhulp WBO 2023 in Breda' is door ruim 500 mensen ondertekend.

Aanstaande donderdagavond zal de petitie worden aangeboden aan de gemeenteraad. Graag willen we met zoveel mogelijk ondertekenaars hierbij aanwezig zijn.

Voor wie wil en kan: Datum: 21-04-2022 Tijd: 19:00 Locatie: Stadhuis Breda Adres: Grote Markt 38, Breda.

550 ondertekenaars

We hebben inmiddels 550 mensen die de petitie hebben ondertekend. Hartelijk dank daarvoor Op 20 april zal de petitie worden gesloten.

+Lees meer...

Ken je mensen die de petitie nog niet hebben getekend maar het met onze standpunten eens zijn, vraag hen dan de petitie alsnog te tekenen.

17-04-2022 | Petitie Geen zonnepark Lombok Eerbeek

Dinsdag om 19.00 indiening petitie

Dinsdag aanstaande, tijdens het spoeddebat AZC, wordt de petitie ingediend! Deel snel nog met je netwerk zodat we de 2000 handtekeningen halen! Het heeft effect, er is beweging. Er is een motie gemaakt door CU, PvdA, GroenLinks en PGR om het AZC open te houden.

+Lees meer...

Zie: https://www.rodi.nl/regio/rijswijk/294521/christenunie-pvda-groenlinks-pg-r-roepen-op-tot-openhouden-van-

17-04-2022 | Petitie Houd Rijswijks azc open

Bericht onder de aandacht

Ik probeer deze petitie onder de aandacht te brengen bij studenten. Heb het idee dat velen net bekend waren met het feit dat er straks wel enorme kosten komen, maar dat je hierin niet gecompenseerd wordt.

+Lees meer...

Daarom wil ik jullie vragen mee te helpen om deze petitie zoveel mogelijk te delen. Alle nieuws berichten omtrent energietoeslag zal ik met jullie delen.

Onderzoek cultuurhistorische waarde van het Panta Rhei Studiogebouw

Onderzoeksobject

Voormalig schoolgebouw uit 1954-55 ir. C.

+Lees meer...

de Heer, gemeentelijke dienst Van Hetenstraat 59, 7415 TT Deventer

De bouwkundige staat van het gebouw is goed; de onderhoudsstaat is matig. De voormalige BLO-school aan de Van Hetenstraat is beslist de moeite van het behouden waard. Er is ruimte voor aanpassingen, maar behoud en herontwikkeling moeten uitgaan van de bijzondere kwaliteiten van de bestaande ruimten en de sobere karakteristiek van de naoorlogse materialen en details. De stedenbouwkundige waarde van de school is hoog in samenhang met de andere scholen, kerk en winkels. Dit ensemble - eerst aan de rand van Deventer, later meer in het hart van de nieuwe wijk - is kenmerkend voor de naoorlogse stedenbouw. De school is ... heel kenmerkend voor de sobere, meer traditionele architectuur van de naoorlogse periode, waarin zorgvuldige materiaalbehandeling gekoppeld werd aan ambachtelijke vormgeving. De aanwezigheid in dit gebouw van het volledige programma voor modern onderwijs is cultuurhistorisch van belang, zeker voor de bouwtijd, waarin de schaarste van middelen nog een grote rol speelde. De gaafheid van de school is opmerkelijk; de verlenging uit de jaren ’70 heeft daaraan geen afbreuk gedaan. Het in een goede bouwkundige staat zonder al te grote wijzigingen in stand blijven van een school met zo’n compleet programma van functies dat ook nog goed herkenbaar is, geeft het gebouw beslist zeldzaamheidswaarde.

Advies

De school is van onderwijsgebouw al lang getransformeerd naar een verzamelgebouw voor bedrijvigheid. Daarbij zijn de nieuwe functies - vooral studios van kunstenaars - meestal een gevolg van de gebouwkwaliteiten: goed verlichte ruimten van enige maat. Voor een definitieve transformatie kunnen de volgende punten van belang zijn:

  • Bekijk de cluster scholen als een geheel. Deze aanbeveling kan achterhaald zijn door het voornemen om twee van de scholen te slopen. Maar ook dan geldt, dat een nieuw stedebouwkundig ensemble moet ontstaan dat meer is dan de optelsom van ontwikkelingen per schoollokatie.

  • Neem de kwaliteit van de ruimten als uitgangspunt bij het inbrengen van functies. Vormen van verkamering bijvoorbeeld, zouden de essentiële kwaliteit van de ruimten in met name de lokalen tenietdoen. Hun oppervlak, in combinatie met de hoogte en de grote raampartijen, vormen een essentiele kwaliteit van dit gebouw. Hier is de kunst om functies te vinden die naar deze ruimten op zoek zijn.. Dat geldt voor de leslokalen en voor de gymzaal.

  • Een interessante referentie voor zo’n benadering is de voormalige school ‘Domusica’ in Zwolle Dieze, waar de kwaliteiten van de ruimten aanleiding zijn geweest voor een volledig programma van (repetitie)-ruimten voor muziek. Hier in Deventer zou een op ‘beeldende kunsten’ gericht programma denkbaar zijn (studios + DAK etc.)

  • De gymzaal hoort bij het gebouw – het idee om dit gebouw op voorhand al te slopen, berust op het misverstand dat het niet uit de bouwtijd zou dateren (vgl. afb. 10).

  • Gebruik de terreinen van schoolplein en –tuinen voor een ontwikkeling in samenhang met het gebouw (programmatisch en ruimtelijk) en neem de kans om een woontypologie te ontwikkelen waarin een symbiose ontstaat van wonen en de (artistieke) bedrijvigheid die in de school zo gemakkelijk een plaats heeft gevonden. Bij zoveel buitenruimte moet het mogelijk zijn om de verevening te vinden die het behoud van de ruimtelijke kwaliteiten van het schoolgebouw mogelijk maakt. Het beste model (aanbouw, inbouw, bijbouw) daarvoor kan het best in dialoog tussen stedenbouwkundig ontwerper en erfgoed-adviseur worden ontwikkeld.

  • Meer op detailniveau: als de kozijnen vervangen moeten worden, dan uitvoeren in hout en met behoud van de bestaande indeling (tracering, afwisseling van draaiende delen). De puivulling van blauwgroene schroten kan door een ander, on- derhoudsarm, materiaal worden vervangen, maar dan met de uitstraling van ‘planken’; niet die van naadloos plaatmateriaal. In de kap zal asbest worden aangetroffen. De spanten, de dakvorm en de pannenbedekking zijn van belang. In het interieur is de hierarchie in vloerbedekking van belang: natuursteen in de hal versus tegels in de gangen en een derde materiaal in de lokalen. De westgevel van de gymzaal biedt ruimte voor een nieuwe indeling, nu kozijnen zijn vervangen en/of dichtgemetseld.

Het Oversticht Zwolle, december 2021

Lees het volledige rapport

Update Urban Factory

Naast deze internet petitie is Tilburg Noord Samen langs de directe bewoners gegaan en zijn rond de 200 fysieke handtekeningen verzameld. Naar aanleiding van de reacties uit de buurt heeft er afgelopen dinsdag een overleg plaatsgevonden tussen ons en de gemeente.

+Lees meer...

De gemeente heeft besloten de aanbesteding tijdelijk uit te stellen. Het betreft zeker nog geen afstel.

Gedurende het gesprek heeft Tilburg Noord Samen kritische vragen aan de gemeente gesteld over doelstelling, locatie (waarom bv niet de Ypelaer), handhaving, locatie-eisen, invulling, verantwoordelijkheden, beheer, doelgroep, probleem dat men op wil lossen, en het huidige bereik van de doelgroep. De gemeente kon niet overal een antwoord op geven, en vroeg of we deze vragen mee willen nemen op 10 mei. De projectleider heeft aangegeven met Contour de Twern om tafel te gaan over de Ypelaer en het huidige activiteitenprogramma aldaar (momenteel lijkt daar niet veel te gebeuren).

De wethouder heeft aangegeven een gebouw centraal in de wijk te willen hebben, maar niet specifiek waar. Als u ideeën heeft over een locatie, doelstelling, invulling et cetera, laat het ons aub weten op TilburgNoordSamen@gmail.com of onze facebook pagina http://www.facebook.com/TilburgNoordSamen

De gemeente nodigt iedereen van harte uit om op 10 mei mee te komen praten in de Ypelaer, en ook wij willen u met klem verzoeken in te schrijven en uw stem te laten horen. Hoe meer mensen hun mening delen en tonen waar ze voor staan, hoe beter het eindresultaat zal zijn. Stuur een e-mail naar bloem.kanters@tilburg.nl om u aan te melden voor dinsdagavond 10 mei. Doe het alstublieft.

Laten we er samen voor zorgen dat er iets moois uit voort vloeit waar Tilburg Noord daadwerkelijk iets aan heeft.

Tilburg Noord Samen