U, de petitionaris

Nieuws

Juich niet te vroeg

De helmplicht lijkt praktisch al doorgevoerd volgens radio, televisie en kranten (NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Parool, AT5, onder andere). Maar juich niet te vroeg. De minister moet het namelijk nog uitvoeren. Nu is er wel een gelegenheidscoalitie gecreëerd door deze petitie en de brandbrief van de artsen. Maar de minister liet weten "open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht".

Exact onze grootste vrees. Meestribbelen. Ondertussen valt de coalitie uit elkaar, komen er misschien weer verkiezingen tussendoor... Van uitstel komt afstel.

Ondertussen gaat de ellende door. Vandaag weer een dodelijk slachtoffer.

12-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Gemeente Utrecht solt met (mensen)rechten van mensen met een functiebeperking

Op 15 juli 2021 heeft Rachid Riyani de petitie met 1534 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Sharon Dijksma van Gemeente Utrecht. Daarin vraagt hij om zijn broer met een verstandelijke beperking die door gemeente Utrecht op straat is gezet, niet uit te stoten maar een plek te blijven gunnen als inwoner van de stad. Zorgwethouder van Ooijen, zo geeft Riyani aan is er verantwoordelijk voor dat zijn hoogbejaarde moeder van 82, zijn verstandelijk beperkte broer en hijzelf half april uit huis zijn gezet.

+Lees meer...

Na drie maanden zonder vaste woon- of verblijfplaats is er nog geen oplossing gevonden en zijn alle gesprekken door de gemeente gestaakt, ondanks de belofte van de wethouder om daarvoor zorg te dragen. Hij verwijt de wethouder te handelen in strijd met de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische aandoening’ en het ‘VN-verdrag Handicap’; hij verwijt discriminatie op grond van herkomst en functiebeperking; en onrechtmatige overheidsinmenging in hun gezinsleven (artikel 8 EVRM). “Wij zijn niet één uniek geval”, aldus Riyani in zijn verklaring, “bij uitsluiting en discriminatie is niet één familie in het geding, maar wordt een hele gemeenschap geraakt.” Hij vraagt de gemeenteraad tot slot om wethouder Van Ooijen aan zijn beloften te houden. Aanwezige gemeenteraadsleden reageren geschokt als zij horen dat er na drie maanden nog niets is geregeld. Burgemeester Dijksma beloofde in antwoord petitie en handtekeningen aan de gemeenteraad te sturen en daar te bespreken.

Gemeente Utrecht solt met (mensen)rechten van mensen met een functiebeperking

Op 15 juli 2021 heeft Rachid Riyani de petitie met 1534 handtekeningen aangeboden aan burgemeester Sharon Dijksma van Gemeente Utrecht. Daarin vraagt hij om zijn broer met een verstandelijke beperking die door gemeente Utrecht op straat is gezet, niet uit te stoten maar een plek te blijven gunnen als inwoner van de stad. Zorgwethouder van Ooijen, zo geeft Riyani aan is er verantwoordelijk voor dat zijn hoogbejaarde moeder van 82, zijn verstandelijk beperkte broer en hijzelf half april uit huis zijn gezet.

+Lees meer...

Na drie maanden zonder vaste woon- of verblijfplaats is er nog geen oplossing gevonden en zijn alle gesprekken door de gemeente gestaakt, ondanks de belofte van de wethouder om daarvoor zorg te dragen. Hij verwijt de wethouder te handelen in strijd met de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische aandoening’ en het ‘VN-verdrag Handicap’; hij verwijt discriminatie op grond van herkomst en functiebeperking; en onrechtmatige overheidsinmenging in hun gezinsleven (artikel 8 EVRM). “Wij zijn niet één uniek geval”, aldus Riyani in zijn verklaring, “bij uitsluiting en discriminatie is niet één familie in het geding, maar wordt een hele gemeenschap geraakt.” Hij vraagt de gemeenteraad tot slot om wethouder Van Ooijen aan zijn beloften te houden. Aanwezige gemeenteraadsleden reageren geschokt als zij horen dat er na drie maanden nog niets is geregeld. Burgemeester Dijksma beloofde in antwoord petitie en handtekeningen aan de gemeenteraad te sturen en daar te bespreken.

We gaan voor 400 ondertekeningen

We tellen momenteel ongeveer 370 ondertekenaars, inclusief de mensen die op A4 formulieren getekend hebben. Bij Kantoorboekhandel Bechtle liggen formulieren voor u klaar.

+Lees meer...

We krijgen veel reacties, mensen denken hard mee om een oplossing te vinden. We gaan eerst het onderzoek afwachten naar de verkeersveiligheid rondom Trefpunt en Jumbo, dat vinden wij heel relevant. Daarnaast worden veel alternatieven geopperd om de 'De Vullerschool' te kunnen behouden. Denk aan het creëren van appartementen, er wordt ook door veel mensen gereageerd die het realiseren van oefen- en vergaderruimte opperen om ons verenigingsleven op peil te houden. Kortom, er is in ieder geval een levendige discussie aan het ontstaan. Blijven twee feiten die wij onverteerbaar vinden. Vreselijk dat er wordt overwogen om onze kinderen buitenruimte af te pakken. Buitenruimte die op de huidige locatie zo perfect voorhanden is. en nogmaals, Het Trefpunt is voor uw kind een veel groter risico aangaande verkeersdrukte!

Teken alstublieft de nieuwe petitie om de wet zelfidentificatie te stoppen

Beste ondertekenaar van de petitie,

Onze petitie uit 2019 over het wijzigen van het geslacht in de geboorteacte heeft nog net geen duizend ondertekenaars gehaald. Ondertussen hebben wij de Stichting Voorzij opgezet en zijn we actief op sociale media bezig om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp.

De wet over het wijzigen van het geslacht in de geboorteacte wordt na het zomerreces in de Tweede Kamer behandeld.

+Lees meer...

De overheid gaat het mogelijk maken voor iedereen vanaf 16 om zijn/haar geslacht in de geboorteacte te wijzigen, zonder dat er een dokter aan te pas kan komen.

Tot nu toe lijken de meeste politieke partijen voor te gaan stemmen, waar onder PvdA, VVD, Partij voor de Dieren, Bij1, Denk, CDA, Volt, JA21, de Christenunie en Groen Links.

Alleen de SGP en het Forum voor Democratie hebben ons laten weten dat zij tegen zullen stemmen.

We zijn daarom opnieuw gestart met een petitie om de wet op de zelfidentificatie tegen te houden.

Wij willen u vragen om ook deze nieuwe petitie uw steun te geven en de petitie te verspreiden in uw netwerk. U kunt hier tekenen: https://petities.nl/petitions/mannen-kunnen-geen-vrouw-worden-stop-zelfidentificatie-en-behoud-vrouwenrechten?locale=nl

Met vriendelijke groet,

Caroline Franssen, voorzitter Stichting Voorzij helder denken over gelijkwaardigheid https://www.Voorzij.nl

EuSARF 2021 Conferentie

EuSarf is een organisatie dat is opgericht door Jan Dirk van der Ploeg in 1988. Hij is een hoogleraar orthopedogagiek aan de Universiteit van Leiden.

+Lees meer...

Jan Dirk van der Ploeg is sinds 1975 werkzaam en onderzoeker naar o.a. gepeste-en afgewezen kinderen, psychosociale stress en heeft een aantal organisaties opgericht m.b.t. de "jeugdhulpverlening" en pleegzorg. Ik vraag mij tevens af wat Jan Dirk van der Ploeg heeft bereikt met al zijn (onnodige) onderzoeken. Het ziet er eerder naar uit dat o.a. van der Ploeg, onderzoeken heeft gestart met controle groepen, waarvan de ouders en hun kinderen geen kennis van hadden. De NAZI's deden ook dergelijke "onderzoeken". Gelukkig is er tegenwoordig de mogelijkheid voor ouders hun DNA te laten testen, wat veel zal verhelderen voor ouders en hun kinderen en meer correcter zal zijn dan dergelijke "onderzoeken" die in eerste instantie gebaseerd zijn op gemanipuleerde situaties. Waar ik later meer uitleg zal geven. Wat ik persoonlijk schandalig vind, is dat deze "onderzoeken" gedaan worden, en zijn gedaan, bij werkende belastingbetalende ouders die niet op de hoogte zijn/waren gesteld. Zo ook in mijn familie is gebeurd in het verleden en bij zoveel gezinnen. EuSARF2021

Aanbieden petitie ‘geen Action’ aan de wethouder

Beste ondertekenaars,

Vanavond bieden we de petitie tegen vestiging van de Action in Reeuwijk aan de wethouder aan. 241 mensen hebben de petitie gesteund, hartelijk dank! De Action komt er natuurlijk gewoon, maar we hebben in ieder geval onze stem laten horen en daar was het mij vooral om te doen. Hopelijk betekent dat ook nog iets als er weer gezocht gaat worden naar een nieuwe bestemming voor het pand.

Met hartelijke groet,

Marije.

14-07-2021 | Petitie Geen Action in Reeuwijk-Dorp

Positieve uitkomst besluitvormende raadsvergadering Soest - Uw stem is gehoord!

Beste ondertekenaars van onze petitie,

Afgelopen donderdag, 8 Juli heeft de gemeenteraad van Soest een besluit genomen over de 15 ha zonnevelden in de polder en de windmolens aan de rand van de polder zoals voorgesteld in het uitnodigingskader grootschalige energieopwekking.

Wijzend op het grote gebrek aan draagvlak en het coalitieakkoord van 2018, waarin staat dat er geen zonnevelden en windmolens in de polder komen, zijn de 15 ha grote zonnevelden afgewezen door 23 van de 27 raadsleden. Voor deze zonnevelden waren D66, LAS, POS en PvdA.

+Lees meer...

Onze vereniging bedankt de partijen die tegen zonnevelden op deze locatie waren: BBS, CDA, DSN, GGS, GL, SGP/CU, Soest 2002 en de VVD. Met de al eerder afgewezen 35 ha zonnevelden in de polder, om een meer extensievere veeteelt mogelijk te maken, komt er nu dus geen enkel zonnepaneel op de prachtige weidegrond in onze Zuidelijke Eempolder te liggen.

Ook de plannen voor windmolens aan de Isselt werden op hold gezet. Naast het gebrek aan draagvlak en het coalitieakkoord speelde ook de recente uitspraak van de Raad van State, die nog te ontwikkelen geluidsnormen en een MER-rapportage verplicht stelt voor een vergunning, een grote rol.

Omdat alle partijen de klimaatdoelstellingen serieus nemen zal er verder worden nagedacht over alternatieve oplossingen. De vereniging Vrij Polderland heeft al alternatieven voorgesteld en zal een selectie van deze ideeën uitwerken zodat die gepresenteerd kunnen worden na de zomer aan het college en de gemeenteraad.

U heeft een doorslaggevend argument aangedragen aan onze politici en wij danken u zeer voor het ondertekenen van onze petitie.

Namens het bestuur van de vereniging Vrij Polderland,

Met vriendelijke groet,

Robert van Motman, Voorzitter.