U, de petitionaris

Nieuws

Juich niet te vroeg

De helmplicht lijkt praktisch al doorgevoerd volgens radio, televisie en kranten (NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Parool, AT5, onder andere). Maar juich niet te vroeg. De minister moet het namelijk nog uitvoeren. Nu is er wel een gelegenheidscoalitie gecreëerd door deze petitie en de brandbrief van de artsen. Maar de minister liet weten "open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht".

Exact onze grootste vrees. Meestribbelen. Ondertussen valt de coalitie uit elkaar, komen er misschien weer verkiezingen tussendoor... Van uitstel komt afstel.

Ondertussen gaat de ellende door. Vandaag weer een dodelijk slachtoffer.

12-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Brandweer mag weer op tweede pinsterdag uitrukken ...

Wederom is op Tweede pinksterdag de bandweer ingeroepen...

Indienen van de petitie en behandeling agendapunt 2de kamer

Wij bieden de petitie aan op dinsdag 13 juni om 13.45 - 14.00 uur in de hal van de Tweede Kamer. De leden van de vaste kamercommissie I&M krijgen van te voren een brief toegezonden.

+Lees meer...

Het agendapunt over het plan Spargaren-Vroege is naar de vergadering een week later verschoven. Het wordt nu behandeld op 21 juni. De petitie blijft ondertekenbaar tot 21 juni.

Europe Street News: Petition launched to allow dual citizenship for Dutch Nationals

A petition launched on Friday calls on the Dutch government to allow dual citizenship for Dutch nationals living abroad. Pressure is mounting as a growing number of people living in the UK are applying for (...) Lees Verder.

Bedankt!

Bedankt voor alle ondertekeningen. Ik had niet verwacht dat er zoveel steun zou zijn in 6 dagen tijd.

+Lees meer...

Hopelijk word het nog meer verspreid zodat wij een statement kunnen maken richting het kabinet.

Doel is om een Kamermeerderheid te krijgen en deze korting van tafel te vegen.

In 2015 heb ik al positieve veranderingen gezien na een actie van mij omtrent de Wajong en hypotheken, en kunnen mensen met Wajong sinds eind 2015 ook weer in aanmerking komen voor een hypotheek. Dit na overleg met bepaalde Kamerleden en staatssecretaris.

Hou hoop, en laten wij ervoor strijden!

Groetjes,

Rayeed Nasibdar

Kamervragen

Jasper van Dijk (SP), lid van de kamercommissie SZW heeft, naar aanleiding van ons artikel in Trouw en onze petitie, schriftelijke kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij heeft ze ook geplaatst in de Facebookgroep Comité NT2..

Handtekeningen aangeboden!

Het werkt! Ons Burgerinitiatief heeft geholpen cultuur weer op de kaart te zetten en het college van B&W heeft ons initiatief overgenomen! Op 30 mei werd in een Rondetafelgesprek met raadsleden en wethouder voor het eerst gezegd dat de gemeente weer meer voor cultuur moet doen. De cultuursector in Houten heeft het ook in magere jaren heel goed gedaan maar verwacht nu morele steun, aanmoediging en een wezenlijke bijdrage van de gemeente.

+Lees meer...

Het college gaat, zoals wij vroegen, de scholen benaderen met de vraag wat zij nodig hebben. Elk kind, elke jongere elk schooljaar cultuur, binnen en buiten de school! Zie hier het aanbieden van de handtekeningen en onze toelichting: https://m.youtube.com/watch?t=43s&v=a20ZvLRZduQ Wilt u vanaf het begin kijken, schuif dan eerst terug naar het begin.

Naam facebookgroep veranderd

Ons manifest kun je vanaf nu lezen op de facebookgroep 'Comité NT2'. In deze facebookgroep zullen we ook nieuws en ontwikkelingen delen over onze activiteiten..

Wethouder weigert Lemsters op te nemen in klankbordgroep

Hoewel we gisteren al uit het bericht van het Lemster Nijs hebben kunnen vernemen dat het gemeentebestuur geen vertegenwoordigers van de petitie-ondertekenaars in de klankbordgroep op wilden nemen, is vandaag een brief ontvangen van de gemeente de Fryske Marren. Men bedankt ons voor het aanbod om 2 mensen te leveren voor de klankbordgroep, maar vinden dat deelname van de stichting Oud Lemmer, stichting dorpsbehoud en de OVL voldoende is om mee te overleggen, dus het gemeentebestuur toont zijn onwil door niet mensen als Sake Visser c.s toe te laten tot de (inmiddels uitgekleedde) klankbordgroep.

+Lees meer...

Het boycotten van deze mensen zorgt voor onbegrip en onnodige irritatie, terwijl het zoveel beter had gekund.