U, de petitionaris

Nieuws

Juich niet te vroeg

De helmplicht lijkt praktisch al doorgevoerd volgens radio, televisie en kranten (NOS, RTL Nieuws, Telegraaf, Parool, AT5, onder andere). Maar juich niet te vroeg. De minister moet het namelijk nog uitvoeren. Nu is er wel een gelegenheidscoalitie gecreëerd door deze petitie en de brandbrief van de artsen. Maar de minister liet weten "open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht".

Exact onze grootste vrees. Meestribbelen. Ondertussen valt de coalitie uit elkaar, komen er misschien weer verkiezingen tussendoor... Van uitstel komt afstel.

Ondertussen gaat de ellende door. Vandaag weer een dodelijk slachtoffer.

12-12-2018 | Petitie Helmplicht voor snorfiets

Goed nieuws over Liever een Boom dan Op Stoom - Het Heksenbos moet blijven

Op zaterdag 13 mei stond er bijzonder goed nieuws in het Haarlems Dagblad. De gemeenteraad van Haarlem heeft unaniem een motie van Louise van Zetten aangenomen om het Heksenbos groen te houden – en er dus geen nieuwbouw voor Op Stoom toe te staan! Daarmee wordt onderschreven dat de buurt het groen eigenlijk niet kan missen.

Volgens Louise van Zetten past het besluit om het Heksenbos te behouden helemaal bij de ambitie van de gemeente om een integrale visie op de openbare ruimte te ontwikkelen.

+Lees meer...

“Verkopen en bebouwen van het groen in de Schotervlielandstraat is een voorbeeld van het oude beleid waar afdelingen los van elkaar leken te opereren“.

De omwonenden zijn zeer blij met dit uitstekende initiatief van Louise van Zetten. Lees het hele artikel op http://schotervlielandstraat.nl en laat een reactie achter op de site!

de eerste 300

De eerste 300 ondertekeningen zijn binnen. Binnen ongeveer 9 uur.

+Lees meer...

Laat al je vrienden, familie, kennissen, klasgenoten enzovoort ondertekenen. 40.000 ondertekenaars is het doel - en dat is enorm veel: veel meer dan het aantal inburgeraars dat eigenlijk bereikt kan worden. Alle betrokkenen die bereikt kunnen worden, zouden moeten tekenen. Anders kan dat enorme aantal niet gehaald worden. Maar als we het aantal halen, dan zullen de handtekeningen met veel multi-culti-lawaai worden aangeboden bij de Tweede Kamer. Help mee!

Wijnemenjemee.nl meldt deze petitie: "Wat denkt u van een metrolijn van Oost naar West?"

Op 12 mei 2017 maakte Wijnemenjemee.nl melding van deze petitie

In de discussie onder het artikel maakt Jan Meeuwenberg terecht de opmerking dat "een eventuele aanleg van een Oost/Westlijn niet te vergelijken zal zijn met de Noord/Zuidlijn." en "Er is natuurlijk ook veel ervaring opgedaan met de Noord/Zuidlijn wat de bouwtijd zal bespoedigen van een eventuele andere te bouwen lijn.".

En ook een bericht op Sleutelstad

Afgelopen weekeinde hebben Merenwijkbewoners samen met de SP Leiden en de PvDA Leiden in de Kopermolen en in de Kagerzoom handtekeningen opgehaald voor de petitie tegen de komst van een grootschalige skeelerbaan die de gemeente Teylingen gepland heeft op de plaats van de Warmondse ijsbaan. In twee uur tijd werden er in de Kopermolen 180 handtekeningen opgehaald.

+Lees meer...

Op zondag, in de Kagerzoom, kwamen daar in drie uur tijd nog eens 258 handtekeningen bij. Samen met de handtekeningen die online zijn ingediend via landijsbaanwarmondgroen.petities.nl brengt dat het steunbetuigingen in totaal op 890.

“Ondertussen blijven de handtekeningen bij de online petitie binnenstromen,” zegt Antoine Theeuwen die de acties bij de SP Leiden coördineert. “In het begin werden de bewoners die direct getroffen dreigen te worden door de aanleg van de skeelerbaan nog weggezet als een kleine minderheid. Maar de aantoonbare brede steun om het natuurgebied te behouden maakt daar korte metten mee. We blijven net zolang doorgaan totdat ook Teylingen inziet dat dit unieke polderlandschap behouden moet blijven”.

De acties tegen de skeelerbaan begonnen vorige maand toen op een bewonersavond waar zo’n 100 bewoners van de Merenwijk aanwezig waren bleek dat de wijk absoluut niet zit te wachten op de grootschalige skeelerbaan in de Kagerzoom. De Merenwijkers vinden dat dit stukje natuur groen moet blijven.

http://sleutelstad.nl/2017/05/11/al-890-handtekeningen-groen-houden-kagerzoom/

Petitie overhandigd aan Gedeputeerde Bieze

ARNHEM - Vandaag heeft VIEV de petitie "Snel met de trein reizen tussen Nijmegen en Kleve campus" overhandigd aan Gedeputeerde Bieze van provincie Gelderland. In deze petitie wordt de provincie gevraagd om actief Arriva en ProRail te benaderen om binnen afzienbare tijd de langgekoesterde wens te realiseren om met de trein te reizen tussen Nijmegen en Kleve.

+Lees meer...

De petitie is inmiddels door 1381 burgers getekend.

De overhandiging vindt plaats kort nadat Arnhem feestelijk de opening van de Abellio treinverbinding tussen Arnhem en Düsseldorf vierde. Volgens VIEV-voorzitter Maurice Niesten lag ook hier een succesvolle petitie aan ten grondslag en benadrukt dat VIEV erg content is dat deze verbinding er is gekomen. De vervoerspotentie van de spoorverbinding tussen Nijmegen - Kleve is naar verwachting nog groter, aangezien Nijmegen en Kleve beide grotere steden zijn dan Arnhem resp. Emmerich. Bovendien zijn in Nijmegen en Kleve grote onderwijs- en zorginstellingen gehuisvest.

Regeren is vooruitzien en wij hopen nu echt een lans te hebben gebroken voor de spoorverbinding Nijmegen - Kleve. De Euregio Rhein-Waal verdient een tweede goede spoorverbinding en door de Nederlandse partijen Provincie Gelderland, Arriva en ProRail aan tafel te krijgen voor deze pragmatische oplossing hopen wij dat deze verbinding relatief snel gerealiseerd wordt. Sinds kort weten de Gelderse bestuurders in ieder geval hoe leuk het openen van een internationale spoorverbinding kan zijn.

Aanbieden petitie

In de procedure-vergadering van de tweede kamer is besloten dat de petitie aangeboden mag worden! Goed nieuws dus! De datum waarop dit gaat gebeuren is 30 mei 2017! Graag nog tot die tijd zoveel mogelijk delen en tekenen! Dan halen we misschien nog de 20.000!! .

Vijf natuurorganisaties maken bezwaar tegen het plan Brouwerseiland.

Vijf natuurorganisaties maken bezwaar tegen het plan voor de bouw van 325 vakantiehuisjes op het nog op te spuiten Brouwerseiland, in het Grevelingenmeer tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Volgens de organisaties is dat plan slecht onderbouwd, eenzijdig beargumenteerd en zorgt het voor schade aan natuur en landschap. Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Milieufederatie Zuid-Holland, stichting Duinbehoud en de Schouwse Natuur- en Vogelwacht betogen deze week in hun bezwaar dat de beloofde werkgelegenheid bij lange na niet gehaald zal worden.

+Lees meer...

In plaats van de beloofde 515 voltijdsbanen levert het plan volgens de organisaties slechts 80 voltijdsbanen op.

Verder blokkeert het villapark op eilandjes volgens hen de mogelijkheden voor de bouw van een ecologisch noodzakelijk „doorlaatmiddel” in de Brouwersdam tussen de beide voormalige eilanden.

Verpaupering Daarnaast wordt er volgens de organisaties geen rekening gehouden met de effecten op de bestaande recreatie. Er is risico op het ontstaan van overcapaciteit. Dat leidt volgens de bezwaarmakers tot leegstand en verpaupering van bestaande parken en jachthavens.

Ook zou het Brouwerseiland de openbare publieke toegang naar het water van de Grevelingen belemmeren. Het karakteristieke open landschap wordt volgens de organisaties aangetast door de aanleg van een 1,3 kilometer lange en bijna 10 meter hoge geluidswal. Hun bezwaar is nu gericht tegen de ontheffing die de minister heeft verleend voor het bouwen op dijken en dammen.

Volgens de organisaties zijn er in diverse procedures fouten gemaakt en is onjuiste informatie gebruikt. Mede op basis daarvan betichten ze het dagelijks bestuur van Schouwen-Duiveland van onbehoorlijk bestuur. De bezwaarmakers wijzen verder op de grote maatschappelijke weerstand tegen het plan.

De petitie ”Stop Brouwerseiland” is sinds december vorig jaar ruim 18.500 keer ondertekend. In maart protesteerden 600 personen met een menselijk lint op de Brouwersdam tegen het plan.

De eerste plannen voor de omvorming van het stukje Zeeuwse kust werden in 2010 gepresenteerd. Al vanaf het eerste ontwerp klonk er kritiek op de plannen. Zowel natuurorganisaties als omwonenden zien niets in de bouwplannen. „Brouwerseiland komt deels in beschermd natuurgebied. Als het park wordt gebouwd, dan zal dit de natuur aantasten”, zei Susanne Kuijpers van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland eerder.

Het plan verkeert echter in een vergevorderd stadium. De provincie Zeeland gaf in december noodzakelijke vergunningen af. De natuurorganisaties startten daarop juridische procedures.

Behalve aantasting van de natuur voorzien veel mensen dat er door de bouwplannen een ideale surfplek verdwijnt. Dat bevestigde Louis Beeke, initiatiefnemer van de petitie en het menselijk lint in maart. „Jaarlijks komen duizenden surfers speciaal deze kant op omdat de wind hier perfect is. En dan willen ze dat gaan volspuiten met zand. Absurd.”

Destijds bleek wethouder Van den Berg (VVD) van Schouwen-Duiveland niet onder de indruk van het protest. Dat „hoort erbij”, zei hij. „Dat heb je altijd met dit soort grote projecten. Ik ken genoeg ondernemers die best brood zien in de plannen. Sommige mensen zien het als concurrentie, sommigen als aanvulling. Dat heb je altijd.”

Besluit Volgende maand neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een besluit over Brouwerseiland. Volgens een reconstructie van de PZC tekent zich daar inmiddels een meerderheid af voor het laten doorgaan van het plan.

10-05-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

De petitie - veranderingen

Drie jaar na indiening en het 'aannemen ter kennisgeving' door de politiek..

.. is deze website veranderd (waardoor lay-out en sommige interpuncties in tekst weg zijn gevallen, excuses voor ongemak, kan niet meer gewijzigd worden)

..

+Lees meer...

is 'het probleem' op macroniveau verergerd, zoals reeds gesteld in de petitie

.. heeft Nederland opnieuw politiek gekozen

.. wordt de petitie nog steeds getekend

.. en gaan we zodoende het indienen nogmaals proberen

Gewoon voor de vorm en omdat het kan. Allicht dat de 'kennisgeving' na 3 jaar kan worden omgezet naar een ander beleid. Ruim 2000 handtekeningen méér dan toen.. zonde om niets mee te doen!