U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Steun jij ons? Teken de petitie!

Ook de bonden zijn een petitie gestart.. Teken beide om echt kracht te zetten van wat we vinden en wat er veranderd moet worden....

Namens het defensiepersoneel én hun thuisfront zijn de gezamenlijke vakbonden vandaag een petitie gestart.

+Lees meer...

Via de petitie zetten we extra druk op de minister en de politiek. Die moet, naast de acties, leiden tot een goede cao én een “up to date” defensieorganisatie. We willen met de petitie zoveel mogelijk handtekeningen ophalen.

Op wie richten we ons? We richten ons op een breed publiek. Defensiepersoneel verdient steun voor én een goede cao én investeringen in defensie. En bij investeringen bedoelen we óók investeringen in personeel. Om bijvoorbeeld teams weer op sterkte te krijgen, om te investeren in mensen zelf en in hun veiligheid,want die zijn de laatste jaren “het kind van de rekening” binnen de defensiebegroting.

We hebben jouw steun nodig!

Wat kun jij doen? Deel deze petitie met je collega’s, je thuisfront en je familie. Ook thuisfronters zijn betrokken bij onze acties en zullen hun stem laten horen. Vergeet ook je buren en je vrienden bij bijvoorbeeld de voetbalclub of de fanfare niet. En vraag ook de bakker en de slager om de hoek om hun loyaliteit naar jullie te tonen. Je kunt deze petitie verspreiden via facebook, via twitter, via een mail, gebruik alle kanalen die je hebt!

Dit is het adres van de petitie: defensiepersoneelinactie.petities.nl

Interessant stuk over nascheiding

Nascheiding van plastic is beter voor milieu en economie dan bronscheiding - Europa zet sterk in op scheiding van plastic afval bij de bron. Men hanteert strikte normen en sommige Europarlementariërs gaan zo ver om nascheiding te verbieden.

+Lees meer...

Dit is onverstandig vanuit milieu- en kostenoogpunt zeggen (...) Lees verder op Me Judice

Petitie overhandigd op woensdag 21 juni

Beste ondertekenaar van de petitie Red het Oranjeveld,

Waar we voorheen te boek stonden als groene gemeente lijkt het beleid van het gemeentebestuur er nu vooral op gericht om elk resterend stukje groen te gelde te maken ten behoeve van woningbouw.

Eerst was het groene hoekje van Haestrechtstraat / Oranjestraat in Braken-Oost te Drunen aan de beurt en nu het groene hart van de wijk Braken-Oost en de nieuwe wijk Plan Dillenburg, het Oranjeveld. Helaas is dit niet alleen het geval met de groenstroken in de kern Drunen maar lijkt het gemeentebeleid erop gericht te zijn om de grotere groenvoorzieningen in te zetten voor bebouwing.

Op een druk bezochte informatieavond in de Stulp te Drunen, op dinsdag 6 juni jongstleden, was duidelijk te horen dat de aanwezigen zich verzetten tegen bebouwing van het Oranjeveld.

+Lees meer...

Er werd door vertegenwoordigers van Woonveste en de gemeente Heusden driftig geschoven met huizenblokken en / of een appartementencomplex op een kaart van het Oranjeveld, maar op de vraag of er alternatieven zijn als locatie voor sociale woningbouw, werd niet inhoudelijk geantwoord. Veel bezoekers van de informatieavond hadden dan ook de indruk dat de avond slechts een formaliteit was en dat ze voor een voldongen feit gesteld werden.

Politiek bedrijven is vooruitzien. Als de behoefte aan sociale woningbouw zo groot is waarom is deze woningbouw niet opgenomen in Plan Dillenburg? Blijft de gemeente zoeken naar uitbreidingslocaties in de kernen totdat er geen groen meer te vinden is of moet er gekeken worden naar herontwikkeling van bestaande bouw? Wanneer is de kern Drunen vol gebouwd? Wat zijn de gemeenteplannen / visie op lange termijn voor de kernen?

Er is veel verzet tegen de bouwplannen op het Oranjeveld en er zijn door bezoekers alternatieven aangedragen. Deze alternatieven zijn overigens ook geopperd op de informatieavond.

Weggepoetst worden alle eerder gemaakte afspraken in het gemeentebestuur van Drunen, om het Oranjeveld te behouden voor evenementen, als speelveld en als groene hart van de wijk Braken-Oost. Volgens Adri van den Hoven, voormalig wethouder en gemeenteraadslid in onze gemeente, ook aanwezig op de informatieavond in De Stulp, bestaan er stukken waarin het besluit door de gemeenteraad is vastgelegd om het Oranjeveld in zijn huidige omvang en met de huidige bestemming, voor de toekomst te behouden.

In april van dit jaar is er door de bewoners van Braken-Oost een petitie gestart 'Red het Oranjeveld in Drunen'. Deze petitie is inmiddels ruim duizend keer ondertekend. Natuurlijk willen we als bewoners van de gemeente Heusden een duidelijk signaal afgeven naar het gemeentebestuur en de politieke partijen.

Op woensdag 21 juni is er een voorlichtingsvergadering over het Oranjeveld en von Suppéstraat in de gemeenteraad van Heusden en op dinsdag 11 juli wordt in de gemeenteraad besloten of het bebouwen van het Oranjeveld gefinancierd gaat worden, er aan de ontwikkeling gewerkt kan worden en het bestemmingsplan van het Oranjeveld gewijzigd moet worden. Het is van belang dat wij, de burgers van de gemeente, laten weten in die gemeenteraadsvergaderingen lijnrecht tegenover de politiek te staan. Een grote aanwezigheid van bezorgde burgers is een duidelijk signaal aan de politiek dat we het bestaande groen in de woonwijken willen behouden.

*Wij hopen op een grote opkomst van bewoners vanuit onze gemeente om een tegengeluid te laten horen, tegen het beleid om alle grotere groenstroken in te zetten voor bebouwing! Laten we onze gemeente leefbaar en groen houden. *

Beide vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis van Vlijmen (Locatie: Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen).

Komt u ook?

22-06-2017 | Petitie Red het Oranjeveld in Drunen

Hoorzitting Participatiewet nu live te volgen online.

Grapje

Beste helden,

Een tropisch rooster voor elkaar krijgen voor de afgelopen dagen is mislukt. Bedankt iedereen voor de inzet.

+Lees meer...

De samenhang onder ons leerlingen is nog nooit zo groot geweest.

In mijn ogen kan ik hier maar op een manier op reageren: een poging tot humor.

Aangezien de directie een tropenrooster nooit echt serieus heeft genomen, heb ik besloten om voor even de school ook niet serieus te nemen.

Het Stedelijk College Henegouwenlaan staat nu te koop op Marktplaats. Bieden vanaf 1 euro:

https://link.marktplaats.nl/m1176874217

Fijne dag allemaal,

Alexander

Maak de groene kosten van het leven belasting aftrekbaar is bijgewerkt.

Er is de mogelijkheid toegevoegd om de verbruiker te vergoeden voor de ecologische waarde van alle producten die hij koopt. Die vergoeding moet aantrekkelijk zijn, stel een derde van die waarde en die vergoeding moet permanent zijn.

+Lees meer...

Alleen onder die laatste voorwaarde zullen producenten zich bewust zijn van de blijvende en groeiende vraag naar producten waarmee de mensheid levenswijzen kan onderhouden die de integriteit van de natuur bewaren. Dan zullen producenten met elkaar gaan concurreren om 100% ecologische producten te maken. Dat zal geen honderd jaren duren.

2000 ondertekeningen!

Hoera! We hebben de 2000 ondertekeningen binnen!

Bedankt allemaal! .