U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

1 van de 2 locaties gesloten

De petitie is overhandigd tijdens de laatste raadsvergadering en de 'uitnodiging' van burgemeester en betrokken politieagenten...

Verder is het nu zover dat 1 van de 2 locaties gesloten is, de ander die zo groot en zo veel mogelijk asielzoekers moest huisvesten is momenteel zelfs niet volledig bezet en de vraag is om een tussentijdse evaluatie.

De gemeente is wel begonnen met plaatsen van statushouders. Waar je zelf vraagtekens bij kunt zetten.

+Lees meer...

In de straat in 3 maanden tijd al 5 gezinnen met het daarbij behorende drama...

Overhandigd aan de burgemeester

De petitie is overhandigd aan de burgemeester van Barendrecht..

Nog geen verlicht fietspad Watersnipweg

We hebben gesprekken met de gemeente gehad en zij willen het fietspad niet verlichten. Wel zijn er na die tijd in verband met de bouw van Nobelhorst enige aanpassingen gedaan.

+Lees meer...

Wellicht komen er in de toekomst nog verbeteringen voor de fietsers.

Howick en Lily mogen van de rechter worden uitgezet. Staatssecretaris is nu aan zet!

De rechter heeft vanmiddag besloten dat Howick, Lily en hun moeder maandag mogen worden uitgezet. Alle hoop is nu gevestigd op de Staatssecretaris... Ondertekenen is onverminderd belangrijk! Hartelijk dank voor uw steun!.

JOUW HULP hebben we nodig!

Dinsdag 29 augustus 2017 wordt onze petitie 'veiligheid voor chauffeurs' definitief aangeboden aan Dennis de Jong, Europarlementariër SP in Brussel. Het aantal handtekeningen MOET omhoog en daarvoor hebben wij JOUW hulp nodig: teken en deel deze petitie onder jouw vrienden op alle vormen van social media zodat velen ervan op de hoogte gesteld worden.

Tevens zoeken wij verhalen WAAROM het zo belangrijk is dat deze petitie getekend moet worden....denk niet dat jouw verhaal wel meevalt en schaam je niet.

+Lees meer...

Mail jouw verhaal naar:

chauffeursnieuws.com@gmail.com

Nogmaals alleen met JOUW hulp gaan we redden dat we serieus genomen worden door het Europese Parlement...

11-08-2017 | Petitie Veiligheid voor chauffeurs

Geen steigers voor zeer grote binnenvaartschepen aan de Surinamekade en de Sumatrakade

HET ANTWOORD

Het havenbedrijf van Amsterdam realiseert ter hoogte van de Surinamekade te Amsterdam in het IJ 3 keer twee afmeerpalen en een ankerplaats voor duwbakken en binnenvaartschepen zonder generator aan boord.

indicatie plangebied

Naar aanleiding van eerdere plannen is door de bewoners een groot aantal bezwaren ingediend. Die hebben ertoe geleid dat een trioloog is opgezet met de bewoners, het Stadsdeel en het Havenbedrijf.

+Lees meer...

Meer binnenvaartschepen en duwbakken zullen afmeren het westelijke havengebied in plaats van het oostelijke havengebied.

Bron: Ruimtelijke onderbouwing Surinamekade, Amsterdam - projectnummer 0412680.00 - 9 februari 2017 (PDF)

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste ondertekenaars van de petitie "stop de industrialisering van de Surinamekade"

We hebben ons doel bereikt: er komen geen steigers voor zeer grote binnenvaartschepen aan de Surinamekade en de Sumatrakade. De petitie, plus de meer dan 50 bezwaarschriften van circa 150 bewoners en onze brieven aan het stadsdeelbestuur, aan de gemeenteraad van Amsterdam, aan de verantwoordelijke wethouders, plus ook het informeren en uitnodigen van politieke partijen en het inschakelen van de pers hebben er toe geleid dat we een mediation traject in konden gaan waarin de actiegroep van bewoners, het Stadsdeel Oost, het Havenbedrijf en de Havenmeester hebben onderhandeld over alternatieven. In december 2016 hebben we een overeenkomst gesloten. De steigers komen er niet, de grote binnenschepen zullen gaan aanmeren in het Westelijk Havengebied. Wel zal in het midden van het IJ een aanlegmogelijkheid komen voor de duwbakken die plaats moeten maken voor die grote binnenvaartschepen. Maar dat geeft veel minder milieubelasting, geluidshinder en zichtbelemmering. We zijn via een "monitoring overleg" regelmatig in contact met het Havenbedrijf en het Stadsdeel over de nakoming van de afspraken en bewaking van de drukte op het IJ. Dank voor jullie steun die een grote rol speelde in het overtuigen van het bestuur dat velen onze zorgen delen en dat er een andere oplossing moest komen voor het "parkeren" van zeer grote binnenvaartschepen.

Namens de actiegroep

Gerrit Jan Zijlstra

De gebouwen zijn gesloopt

Het KRO-complex aan de Emmastraat is gesloopt..

Geen toezegging / no commitment

De gemeente "blijft in gesprek met Syntus, ook na december". Kortom 0,0 resultaat.

+Lees meer...

Ik heb mijn best gedaan. Dit is kansloos.

The counsil "stays in contact with Syntus, also after December". So zero result. I did the best I could. This has no chance.