U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Eerder toegevoegd

De minister schreef een brief

De minister schreef in een brief:

"Voordat een verzoek om de Thaise straf in Nederland te ondergaan in behandeling kan worden genomen, zal de zaak in Thailand afgerond moeten zijn. Het hoger beroep tegen de veroordeling loopt echter nog.

+Lees meer...

Daarnaast is het aan het OM om te bepalen of het een uitleveringsverzoek wenst te doen. Tot op heden is daarvan geen sprake."

Bron: http://justiceforjohan.nl/persartikelen/reactie-op-petitie-justice-for-johan/

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste ondertekenaars,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor het ondertekenen van de Justice for Johan petitie. Wij als familie van Johan en Tukta waarderen jullie steun enorm. Zoals jullie weten heeft Filemon Wesselink afgelopen november 23.000 handtekeningen aan de parlementariërs Vera Bergkamp (D66) en Michiel van Nispen (SP) overhandigt. Op hun beurt hebben zij de handtekeningen gegeven aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dinsdag gaf het ministerie haar reactie op de petitie. Kort samengevat stelt het ministerie dat het niet de schuld van de Nederlandse staat is dat Johan en zijn partner aangehouden zijn. Tevens zullen zij geen enkele actie ondernemen om beide hoofdpersonen in dit verhaal naar Nederland te halen. Gemakshalve rept men niet over het feit dat de Nederlandse Officier van Justitie gevraagd heeft om een onderzoek te starten naar Johan en Tukta. De gehele reactie van de minister staat hier http://justiceforjohan.nl/persartikelen/reactie-op-petitie-justice-for-johan/

Hoe nu verder? Wij als familie blijven ons volledig inzetten totdat de beerput in deze schandalige zaak open gaat. Dit kunnen wij niet alleen. Wij hebben de hulp nodig van journalisten, advocaten en politici. Last but not least zijn jullie, inwoners van Nederland en daar ver buiten, enorm belangrijk. Vertel dit verhaal tegen jouw familie, vrienden en collega?s. Volg onze website justiceforjohan.nl , Facebook en Twitter pagina's en deel onze updates. Want samen met jullie krijgen wij de onderste steen boven en zorgen wij ervoor dat Johan en Tukta snel naar Nederland komen.

Namens ons gehele team,

Justice for Johan!

Dear signatories,

First of all we want to thank you for signing our petition. We as family of Johan and Tukta appreciate your support immensely. As you know, Filemon Wesseling handed over 23,000 signatures to members of the Dutch parliament Vera Bergkamp (D66) and Michiel van Nispen (SP). In turn they gave the signatures to the Ministry of Security and Justice. Tuesday the Ministry gave its response. Briefly, the Ministry declares that it's not the responsibility of the Dutch state that Johan and his partner were arrested. They will also not take any action to bring the two main characters in this story to the Netherlands. Remarkably the Ministery hasn't spoken about the fact that the Dutch prosecutor asked the Thai to start an investigation. You can find the entire response in Dutch here http://justiceforjohan.nl/persartikelen/reactie-op-petitie-justice-for-johan/

What next? We as a family remain fully committed until the cesspit opens in this scandalous affair. We can not do this alone. We need the help of journalists, lawyers and politicians. Last but not we need you, residents of the Netherlands and countries far beyond. Tell this story to your family, friends and colleagues. Follow our website justiceforjohan.nl , Facebook and Twitter pages and share our updates. Because together with you we will get to the bottom of this and we make sure that Johan and Tukta come to the Netherlands quickly.

On behalf of our entire team,

Justice for Johan!

Geen draagvlak is eigenlijk ondoenbaar

Bekend is in Den Haag:

 • bewoners woest en niet geïnformeerd

 • wethouders bieden excuus aan hiervoor

 • geluidmetingen zijn naar beneden bijgesteld

 • bouwer voldoet niet aan NWEA richtlijnen van 2014 (en bouwt in 2016)

 • slagschaduw verkeerd ingeschat met verkeerde verwachtingen

 • binnen 350 meter van bewoonde wereld volgens RIVM schadelijk

 • politiek staat boven burger

 • anno 2016 passen windturbines volgens provincie niet op deze plek

 • politieke macht zorgt voor sociale ontwrichting.

.

+Lees meer...

Bekend is in Den Haag:

 • bewoners woest en niet geïnformeerd

 • wethouders bieden excuus aan hiervoor

 • geluidmetingen zijn naar beneden bijgesteld

 • bouwer voldoet niet aan NWEA richtlijnen van 2014 (en bouwt in 2016)

 • slagschaduw verkeerd ingeschat met verkeerde verwachtingen

 • binnen 350 meter van bewoonde wereld volgens RIVM schadelijk

 • politiek staat boven burger

 • anno 2016 passen windturbines volgens provincie niet op deze plek

 • politieke macht zorgt voor sociale ontwrichting.

Gemeente Gorinchem geeft gehoor aan verzoek

Naar aanleiding van de petitie en vele reacties op sociaal media ben ik benaderd door de Gemeente Gorinchem om te praten over o.a. de petitie en de ontevredenheid van bewoners betreft het onderwerp. Uiteraard ben ik ingegaan op het verzoek van de gemeente.

+Lees meer...

Op 1 maart zit ik aan tafel met de heren Hans Freije (Wethouder die o.a. verkeer en openbaar vervoer in zijn portefeuille heeft) en André van der Dussen die de functie teamleider Stedenbouw Openbareruimte en Verkeer vervult binnen de gemeente. André is tevens eigenaar van DUSS advies (een bureau dat adviseert op het gebied van verkeer, mobiliteit en (project)management). Een verslag van het gesprek volgt uiteraard.

Inmiddels ben ik ook benaderd door verschillende partijen binnen de gemeente die mee willen denken. Echter dit gesprek ga ik geheel onafhankelijk aan. Ik wil met nadruk melden dat deze petitie een initiatief moet blijven vanuit de burger zelf zonder tussen komst van de gevestigde partijen. Buiten dat staat de initiatief geheel open voor een samenwerking met bewoners, bewonersorganisaties, verenigingen, stichtingen die dit onderwerp belangrijk vinden. Wil je erover meepraten en mij helpen dit onderwerp in de agenda te houden dan hoor ik dat graag. Via de discussie groep op facebook (https://www.facebook.com/groups/287860578297453/) kunnen jullie meepraten en meebeslissen wat de toon van het gesprek met de wethouder zal moeten worden. Gaan we voor een blijvende oplossing of laten we de situatie zodanig dat we over 20 jaar er nog steeds over moeten hebben? Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groeten,

Murat Aydemir

Ondersteuning van de bonden!

Na ondersteuning van V&VN (zie eerder artikel) wordt de petitie nu ook ondersteund door FNV en CNV. Binnenkort komt er een artikel in "Mijn Vakbond" (CNV). NU91 laat het vooralsnog afweten en willen de link naar de petitie niet plaatsen!! Deel zoveel als mogelijk de link naar deze petitie!.

Geef de minister de rode kaart!

Goud van de organisatie? Waardering voor het personeel? Mooie woorden van de minister maar waar blijft het goede complete arbeidsvoorwaardenpakket? Laat de minister zien dat je het massaal niet eens bent met het aangeboden pauperpakket en geef haar de rode kaart.

Wil je ook hieraan meedoen. Op alle defensie locaties in te vullen.

+Lees meer...

Kom je daar niet...

http://www.defensiepersoneelinactie.nl/2017/02/13/geef-de-minister-de-rode-kaart/

Print hem uit en stuur hem op....

Aanvraag voorlopige voorziening bij de rechtbank

Ondanks dat de gemeente heeft laten weten dat de kap zou starten op vrijdag 17 februari blijkt de kap al enkele dagen gaande te zijn. Hiertegen is bij de rechtbank Noord-Holland een aanvraag voorlopige voorziening gedaan om deze kapwerkzaamheden per onmiddelijk te stoppen, in ieder geval tot na de bezwaarprocedure.

+Lees meer...

De gemeente Haarlemmermeer is opeens wel heel voortvarend aan het (kap) werk geslagen en ontneemt hierbij het recht op een afgeronde procedure en verstoord de aanwezige flora en fauna in het Badhoevedorps Wandelbos.

16-02-2017 | Petitie Red het Badhoevedorps wandelbos

Platform naar rechter voor openheid over mogelijke invoer tijgermuggen

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken weigert openheid van zaken te geven rond de illegale import van een partij Lucky bamboo uit China. Voor de invoer van deze sierplantjes gelden verschillende voorschriften om de verspreiding van de gevaarlijke tijgermug te voorkomen.

+Lees meer...

Uit een gedeeltelijk openbaar gemaakt inspectierapport blijkt dat de importeur die regels allemaal heeft overtreden. Stichting platform Stop invasieve exoten eist bij de rechter dat de staatssecretaris het hele document openbaar maakt, omdat de omgeving van het bedrijf mogelijk een gezondheidsrisico loopt. Van Lucky bamboo is bekend dat daar tijgermuggen in mee kunnen liften, die meer dan 20 virusziekten kunnen verspreiden zoals zika en dengue. Om vestiging en verspreiding te voorkomen, zijn in het Warenwetbesluit Lucky bamboo diverse preventieve voorschriften gesteld. De container mag alleen worden geopend in een soort quarantaineruimte, en aldaar moeten bestrijdingsmiddelen worden gebruikt om alle muggenlarven en volwassen muggen te doden. Uit het gedeeltelijk openbaar gemaakte inspectierapport, blijkt dat de importeur geen van deze voorschriften had nageleefd. De omgeving van het importbedrijf loopt daarmee een gezondheidsrisico, volgens het platform Stop invasieve exoten. Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform: “Staatssecretaris van Dam heeft bij de openbaarmaking van het inspectierapport (ook wel ‘Document 29’ genoemd) onder meer alle bedrijfs- en fabricagegegevens onleesbaar gemaakt, waaronder de naam en locatie, omdat het bedrijf schade zou ondervinden van de bekendmaking van die gegevens. “Volgens het platform mag dat niet, omdat er sprake is van milieu-informatie zoals bedoeld in het Verdrag van Aarhus. Dat verdrag, dat is omgezet in de Wet openbaarheid van bestuur, bepaalt dat in geval van milieu-informatie de bedrijfs- en fabricagegegevens niet geheim mogen worden gehouden. Milieu-informatie is een heel ruim begrip, daaronder vallen ook ‘biologische diversiteit en haar componenten’. Ons standpunt wordt eveneens ondersteund door een eerdere uitspraak, waarin de rechter heeft bepaald dat de aanwezigheid van tijgermuggen bij een bedrijf valt onder de zorgplicht die het bedrijf heeft op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. We zijn daarom naar de rechter gestapt om te zorgen dat de Staatssecretaris volledige openheid van zaken geeft over deze risicovolle situatie.” De zaak zal dienen bij de rechtbank in Amsterdam. De zittingsdatum is nog niet bekend.

16-02-2017 | Petitie Stop de tijgermug NU!

Nu drie petities ook in het Fries en één in het Gronings

Petities.nl is meertalig omdat je eerste taal doorgaans dichter bij je staat. Voor niet iedereen in Nederland is dat het Nederlands.

+Lees meer...

Zo staan er nu drie petities in het Fries, één in het Gronings en één in het Turks op deze site:

De Nederlandse versie verschijnt weer met het vlaggetje rechtsboven.

Tot nu toe gaat het alleen om de tekst van de petitie, de site zelf moet nog vertaald worden in meer talen dan het Nederlands en Engels. Wilt u meehelpen? Laat het ons weten en we sturen u een lijstje met enkele tientallen woorden en zinnen die de ondertekenaar op een website te zien krijgt om een petitie te kunnen ondertekenen.

Ook als u een vertaling van een petitie heeft kunt u die mailen naar webmaster@petities.nl

16-02-2017