U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Groepsindeling 2018-2019 zojuist bekend gemaakt, of toch niet?

Zojuist is door de directeur een brief via de email verstuurd met uitleg over het voorgenomen plan. Dat is enigszins voorbarig omdat het plan gisteren nog niet definitief was en hij op de hoogte was gesteld van de bezwaren die er leven onder de ouders.

Kernpunten die er in terug te vinden zijn zijn: Er komt een groep 5 van 32 kinderen Er komt een combigroep 5/6 van 30 kinderen met juf Milou Er komt een groep 6 van 33 kinderen

Om nog enigszins kwaliteit proberen te gaan leveren krijgen we IPads en extra ondersteuning (in de vorm van 3 dagen klasse-assistenten voor de combiklas).

+Lees meer...

Eigenlijk staat daar: We weten dat klassen van 30+ eigenlijk niet kunnen en dat de werkdruk daardoor enorm hoog is en dat gaan we bestrijden door extra middelen. Je kan er natuurlijk ook niet aan beginnen.

Er komt een ervaren Rotonda combiklas docent voor nieuwe combiklas. Ze heeft zich de afgelopen jaren bewezen in een combigroep en komt nu 5 dagen in de week voor de nieuwe combiklas 5/6. Het is belangrijk dat de school nadenkt over vervanging bij ziekte, want wie neemt dan zo'n zware combiklas over? Ons is bekend dat de SKOR personeelspool leeg is. Gaan we dan de klas verdelen over groepen 5 en 6 waar er al 32 en 33 in zitten. Stapelen?

Feit is simpel dat er ruim 90 kinderen van één of meer van hun vriendjes worden gescheiden en dat de groepsdynamiek geheel op zijn kop komt te staan. Voor sommige in een klas is dat helemaal niet erg, maar sommige kinderen worden daar behoorlijk verdrietig van. OK, er is een sociogram gemaakt, ofwel kinderen is in de klas gevraagd naar hun vriendjes. Maar realiseerden de kinderen ook waarom deze vraag begin juni werd gesteld? Als ze dat wel hadden geweten, hadden ze dan hetzelfde antwoord gegeven? Hoe zit het met leermaatjes in de klas? Niet naar gevraagd. Positief punt: de buitenspeeltijden van groepen 5, 5/6 en 6 zijn gelijk, evenals de middaglunch tijden.

Ik hoop door voldoende informatie te geven u een goede keuze kunt maken tussen het door laten gaan van het plan van school, of ons voorstel om dit plan in de ijskast te zetten en het komende jaar zorgvuldig en in overleg uit te werken en bijvoorbeeld vooraf de kinderen al met elkaar samen te laten werken zodat een herindeling van de klassen niet zo'n grote sociale impact heeft op de kinderen.

Ik hoop dat u allen (ook familieleden) deze petitie wilt tekenen.

Breng alles omhoog!

Breng de petitie zo hoog mogelijk zodat hij beantwoord wordt.

Teken de petitie: de geluidzone van de basis Gilze Rijen moet opnieuw!

Defensie wil fors meer mogelijkheden krijgen om te vliegen van, naar en rondom vliegbasis Gilze-Rijen. Dat betekent meer heliherrie voor omwonenden.

+Lees meer...

En dat is slecht voor de gezondheid en leefbaarheid van iedereen die rondom de vliegbasis woont. Een besluit hierover is binnenkort vanuit Den Haag te verwachten. Defensie heeft geen oog voor onze gezondheid en leefbaarheid en heeft dit onvoldoende laten onderzoeken. Daarom willen we dat het besluit over meer heliherrie wordt uitgesteld en er eerst gedegen onderzoek wordt gedaan. Pas daarna kan een andere geluidszone worden vastgesteld. Ook onze leefbaarheid en gezondheid is van belang! Vindt u dat ook en wilt u dat ook onder de aandacht van de Tweede Kamer brengen? Teken dan deze petitie als massaal tegengeluid aan Defensie en Den Haag.

Aanbieden petitie Tilburg

Maandag 18 juni om 13.00 uur in het gebouw Het Laken aan de Spoorlaan in Tilburg, bieden we de petitie aan de gemeente Tilburg aan! .

Nieuwe toelichting video met muziek van van Halen

Wordt donateur!

De bewoners van de Horndijk willen samen met de ca. 2000 ondertekenaars van onze petitie “Handen af van de Loenderveense plas” door middel van spandoeken en borden u als natuurliefhebber er op wijzen dat het zicht op de Loenderveense Plas opgeofferd dreigt te worden voor de pleziervaart.

+Lees meer...

Door het maken van een kanaal met een damwand of dijk verdwijnt het prachtige uitzicht op de plas en de vogels. In september 2018 gaat de MER (Milieu Effect Rapportage) van start. Er zal worden onderzocht welke vaarverbinding het minst natuurschade zal veroorzaken. Wij als vereniging zullen ons uiterste best doen om een kanaal met damwand of dijk tegen te houden. Steun ons! Met uw financiële bijdragen zullen wij desnoods via het gerecht dit eeuwen oude uitzicht en prachtige natuurgebied met beschermde watervogels beschermen. Wij laten dit natuurgebied niet VERWOESTEN door dit waanzinnige idee. Inmiddels ligt de NRD ter inzage bij de Gemeente Wijdemeren. U kunt tot 24 juni 2018 een zienswijze indienen bij de Gemeente Wijdemeren. In september 2018 gaat de MER van start.

Wordt donateur. Rekening: NL46 RBRB 0706577469 t.n.v. Vereniging Behoud Loenderveense Plas KvK: 71498893 www.vblp-vereniging-behoud-loenderveense-plas.org

Alvast hartelijk dank.

Samen sta je sterker!

Bedankt voor alle handtekeningen en positieve berichten. Er zijn inmiddels ruim 1400 handtekeningen! Om te kijken via welke weg dit plan de meeste kans van slagen heeft heb in contact met verschillende mensen en staan er nog een aantal afspraken in de planning.

Om de krachten te bundelen en voor updates heb ik een Facebook pagina aangemaakt .

+Lees meer...

Hier kan je je aanmelden als vrijwilliger of de pagina volgen zodat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Ik hoop jullie daar te zien.

Met vriendelijke groet,

Yvonne van Hemert

Bericht van de griffier van de Tweede Kamercommissie J&V:

"Dit Actieplan staat op de vergadering op woensdag 20 juni 2018 van de commissie voor J&V. Daar zal een procedure worden afgesproken.

+Lees meer...

Het Kamerstuknummer van dit Actieplan is 31839-622. U kunt dan onder dit nummer op www.overheid.nl en dan onder parlementaire documenten de verder procedure over dit Kamerstuknummer in de gaten houden."