U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Eerder toegevoegd

Uitspraak Rutte

Hoera, in ieder geval geen premier Wilders. Nu nog even doorzetten naar een echt fatsoenlijke coalitie..

VPRO programma Andere Tijden 'Het einde van het Waterlooplein?' zat. 21 jan.

Het einde van het Waterlooplein? Aflevering: 31 minuten Discussie: 1 reactie Het Waterlooplein in Amsterdam is misschien wel het bekendste plein van Nederland. Nu gaat het plein op de schop en voorspellen veel kooplui het einde van de huidige Waterloopleinmarkt.

De markt is al eerder in gevaar.

+Lees meer...

In de buurt rond het Waterlooplein wonen van oudsher veel Joodse handelaren waarvan er na de oorlog maar weinig zijn terugkomen. Toch komt de markt opnieuw op gang. Het einde van de markt wordt in de jaren zeventig wederom voorspeld als deze moet uitwijken voor de bouw van de Stopera, waarin het stadhuis en de opera gevestigd zijn.

Is het einde van het Waterlooplein nu echt in zicht? Kijk zaterdag 21 januari naar Andere Tijden. /www.anderetijden.nl/aflevering/690/Het-einde-van-het-Waterlooplein

15-01-2017 | Petitie Red ons Waterlooplein

14-01-2017 | Petitie Weg met de oranje afvalzakken

Brief aan de fractievoorzitters

Er is een uitgebreide brief gestuurd naar de fractievoorzitters van CDA, PvdA, D66, SP en GroenLinks over het voorstel in de petitie. We zijn benieuwd naar hun antwoorden !!.

+Lees meer...

Er is een uitgebreide brief gestuurd naar de fractievoorzitters van CDA, PvdA, D66, SP en GroenLinks over het voorstel in de petitie. We zijn benieuwd naar hun antwoorden !!

Het gaat goed, maar er moet meer !

BOEK " Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar. " die net is uitgebracht door uitgever Calbona

VOORBLADEN BOEK " Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar. " die net is uitgebracht door uitgever Calbona.

De planning is dat het boek plus de 15.000 handtekeningen worden aangeboden aan Bert Koenders, Mark Rutte en alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer of leden van de Tweede Kamercommissie VWS.

+Lees meer...

Het boek (rapport) is het uitgangspunt bij de besprekingen om tot oplossingen te komen die worden gevoerd door NL-ACTW-66 Delegatie.

Hierna pas wordt het boek vrijgegeven voor de verkoop. Inschrijven nu is al mogelijk via bestel@icm-online.nl tegen betaling van € 25, en wordt direct als deelnemer aangemerkt van de claim stichting. Ook kunt u al als donateur opgeven voor € 25 via info@icm-online.nl.

Uw donatie/bijdrage kunt U storten op Rabo rekening NL41 RABO 03977255 07 ten name van ICM Online / F.Schwab onder vermelding van donatie ACTW 66 - Traktaat van Wassenaar . Wij hebben uw donatie hard nodig voor de uitvoeringskosten van de regeling tot compensatie, welke de Nederlandse Staat bewust 51 jaar heeft nagelaten, teneinde ons werk verder af te kunnen maken.

. Voorbladen boek .


Voorstel conceptrapport Uitbetalen Traktaat van Wassenaar.

Uit de gepleegde research zijn feiten, en bevindingen met oplossingsrichtingen samen gevat in het rapport Verricht in opdracht en begeleiding van Actie Comité Traktaat van Wassenaar (ACTW66). Alsmede namens de ondertekenaars van de petitie. Door Rob Andreas Marshal Manengkei Ferry Schwab sr. Emeritus International Management Consultant, Bij eigen Advies /management bureau Fastware & Advisering, zie referentiekader. Advocaten Eerste druk

Bronnen - Brochure Ministerie van Buitenlandse zaken, ‘ To forget of a promise for The future “ - Studie verricht / Kamervragen Halbe Zijlsta

I N H O U D

Samenvatting

Voorwoord

De Geschiedenis 1. Van Nederlands-Indië naar Indonesië 2. De Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 3. De Soevereiniteitsoverdracht 4. Repatriëring van de Indische-Nederlanders naar Nederland 5. Het ‘Verdrag Traktaat van Wassenaar 1966’ Huidige Ontwikkelingen

 1. Niet nakoming door Nederland van de financiële uitvoering
 2. Interventie door Kamerlid Halbe Zijlstra
 3. Verwijtbare bewuste nalatigheid van de Nederlandse regering Ondernomen stappen
 4. Oprichting van het Actiecomité TvW-66
 5. Verzending brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders
 6. Ontvangst antwoordbrief namens Bert Koenders
 7. Ontvangstbevestiging van de brief

 8. Juridische bijstand het Jakarta Advocaten Team (JAT)

 9. Voorlegging aan het Indisch Platform (IP)

 10. Opstarten van de Petitie TvW-66

 11. Status Quo 16.1 President Joko Widodo geïnformeerd 16.2 Donatie gestart 16.3 Campagne gestart om >60.000 gedupeerden te bereiken.

Voorstellen tot Regelingen 18. Uitvoeringskosten 19. Diversen / overige 20. Waardebepaling/Indexering van Hf. 689 miljoen naar Euro 2,4 miljard. 21. Inrichten van de organisaties 22. Verdeling 23. Reikwijdte 24. Uitbetaling/Verrekening 25. Overzicht regelingen rond backpay en oorlogsschade, regeling inhoud/doelgroep

Begrippen / Bronnen

Bijlagen Zitting 1966 - 906 5 (R 583 ) Goedkeuring van de op 7 september 1966 te 's-Gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië inzake de tussen beide landen bestaande financiële vraagstukken MEMORIE VAN TOELICHTING NR. 3.

Petitielijst met 15.000 handtekeningen.

De Telegraaf: VVD deelt zorgen over hoogbouw

Vandaag een mooi artikel in de De Telegraaf over de hoogbouw naast de vuurtoren van Scheveningen.

VVD fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: “Het lijkt qua bouwvolume te groot en ook qua hoogte lijkt de ontwikkelaar te veel ruimte te nemen”

artikel in de Telegraaf

Roep iedereen op om te stemmen op de petitie. We laten dit niet gebeuren!.

De eerste IJ-brug komt er, wordt het een Mont Ventoux?

Beste ondertekenaars,

Dank voor jullie massale steun! Jullie hebben het nieuws waarschijnlijk al gehoord, maar de gemeente Amsterdam heeft besloten tot de bouw van de eerste brug over het afgesloten IJ, bij Java-eiland. Daarmee zijn we er nog niet: volgens de berichten moet de brug 12 meter hoog worden, 2,5 meter hoger dan wettelijk voorgeschreven voor bruggen over binnenvaartroutes.

+Lees meer...

Daarmee wordt de brug een enorme uitdaging voor ontwerpers én voor de fietsers en voetgangers die er straks overheen zullen gaan. De hoogte is zo gekozen dat containerschepen van 11 meter hoog onder de brug door kunnen, en voor het gemak is vergeten dat die containerschepen niet onder de andere 21 bruggen van hun route door het Amsterdam-Rijnkanaal door zouden kunnen. Oftewel: er wordt een extra hoge brug gebouwd voor schepen die niet gaan komen. Daarom zullen we de petitie aanbieden ondanks het positieve besluit van de gemeente Amsterdam en zullen de Tweede Kamer verzoeken om normale normen voor nieuwe bruggen in Nederland en Amsterdam in het bIJzonder. Met vriendelijke groet, Ed Eringa.

12-01-2017 | Petitie Bruggen over het IJ