U, de petitionaris

Nieuwtjes

Interview met petitionaris Bart-Jan Oosting

Namens Petities.nl interviewt ReindeR Rustema petitionaris Bart-Jan Oosting van de petitie "Vervanger van de VAR belemmert het werken als ZZP'er onnodig".

Het interview is nauwelijks bewerkt, 30 minuten lang. Als u een ingekorte versie heeft gemaakt, laat het ons weten, dan kunnen we daar melding van maken. Ook te downloaden.

27-02-2016

Eerder toegevoegd

Petitionaris over petitie

Bron: jaarverslag 2015 raad en griffie Almere:

“Ik vind het slecht dat het aantal zwembaden in Almere achterblijft, ondanks de groei van de stad. Dat is de reden dat ik een petitie heb opgestart.

+Lees meer...

Want voor veel doel­ groepen, zoals ouderen of invaliden, is het heel belangrijk om in het eigen stadsdeel op de gewenste tijd te kunnen zwemmen. Er komt nu een zwembad in Poort, maar in Haven gaat die weer dicht. Dat is niet wenselijk. In de petitie roepen wij op om in elk stadsdeel een zwembad te houden. Maar we roepen ook op om een buitenzwembad realiseren. De petitie heb ik gepromoot via social media en daar is veel op gereageerd. Er waren raadsleden die via Twitter contact met me zochten en uiteindelijk vond ik ook gehoor. Ook op de motiemarkt was ik aanwezig. Met Marco de Kat van Leefbaar Almere heb ik een paar keer om tafel gezeten en er is ook al contact geweest met een architect voor dat buitenzwembad. Mijn petitie is niet binnen een paar maanden realiseerbaar, het is echt een kwestie van lange termijn. Maar met de petitie heb ik één en ander in gang gezet. Het heeft zijn doel dus bereikt.”

17-01-2017 | Petitie Meer zwembaden in Almere

Gesprek met Ecoloog en gebiedsmanager Haarlemmermeer

9 januari j.l. heb ik een ontmoeting gehad met de gemeentelijke ecoloog, gebiedsmanager en nog een gemeentelijke collega. Daarbij is aan mij nogmaals het plan Quatrebras getoond, maar daar was ik al mee bekend.

+Lees meer...

Gesproken is over het wandelbos en dat deze grotendeels verdwijnt maar dat er veel groen elders gecompenseerd wordt. Helaas, voordat er een beetje groen van enige proportie's staat moet er 30 tot 40 jaar gewacht worden (we moeten op de lange termijn denken ...), dus daar hebben de huidige (en dus ook de toekomstige) gebruikers niets aan. Waarom niet Quatrebras elders geplekt, er komt immers genoeg grond vrij van de A9 die verdwijnt??!! (daar hadden de omwonenden van de eerste pek van Quatrebras nabij de ANWB dus al tegen geprotesteerd). Helaas, de locatie van Quatrebras zijn nu verplaatst naar de gronden van het park en die kunnen lucratief verkocht worden en daarmee wordt een deel van de omlegging van de A9 gefinancierd .... Jammer dus voor het Badhoevedorps Wandelbos en de gebruikers. Ondanks dat het wandelbos best behoorlijke ecologische waarden heeft qua dieren en groen, staat de ontmanteling van het wandelbos in de startblokken. Dus er resteren nu alleen nog restmaatregelen zoals beroep en bezwaar tegen genomen gemeentelijke beslissingen en uiteraard het aanbieden van deze petitie aan de Gemeenteraad van de Gemeente Haarlemmermeer.

16-01-2017 | Petitie Red het Badhoevedorps wandelbos

Petitie gestopt, want doel bereikt

Dag iedereen,

Superbedankt voor jullie steun! We stoppen deze petitie omdat Rijkswaterstaat de bouw van bruggen van normale afmetingen over het IJ niet langer tegenhoudt, evenmin als ons kabinet en provincie. We danken het kabinet, provincie en Rijkswaterstaat hiervoor en verheugen ons erop om over de eerste brug naar het centrum van Amsterdam te fietsen.

Of deze petitie het verschil gemaakt heeft weten we niet, maar als hij een beetje geholpen heeft is dat ook uw werk.

+Lees meer...

Lang leve de democratie in Nederland!

Dank en groeten, namens de leden van Brug over het IJ, Ed Eringa.

16-01-2017 | Petitie Bruggen over het IJ

Petitie ingediend bij gemeenteraad en college van B&W gemeente Gorinchem (16-1-2017)

De petitie heb ik zojuist online ingediend bij de griffie op het stadhuis in Gorcum, gericht aan de gemeenteraad en het college van B&W. Welgeteld 1.960 mensen hebben getekend (750 anoniem, maar zichtbaar voor mij als petitionaris dus die tellen gewoon mee), waarvan er 1.337 uit Gorcum komen en de overigen uit omliggende plaatsen.

+Lees meer...

Nu is het afwachten wat de politiek ermee gaat doen. Het geplande archeologisch onderzoek is nog niet afgerond, maar ligt nog stil omdat ze de extra (vervuilde) grond i.v.m. het vervolg van de afgraving ter plaatse nog niet kwijt kunnen, maar mogelijk zal dat deze maand worden hervat. Het indienen van de petitie moest natuurlijk vóór die tijd gebeuren. Omdat ook het aantal nieuwe ondertekenaars opdroogde heb ik voor dit moment gekozen. De laatste tijd is er verder niet heel veel informatie naar buiten gekomen, mede omdat de afgraving stilligt, maar achter de schermen is nog wel druk overleg geweest met historici en andere deskundigen, wat de betekenis is van de vondst. Hierover later meer. Dank voor jullie stem!

Einddatum in zicht!

De einddatum van de petitie 'Kampen tegen koopzondag' is vastgesteld op 1 maart 2017. Daarna zal de petitie worden aangeboden aan de gemeente Kampen.

16-01-2017 | Petitie Kampen tegen koopzondag

De petitie is gesloten

De petitie is gesloten en ingediend bij de griffie van de gemeenteraad van Rotterdam, voorzien van de 185 namen van alle ondertekenaars..

+Lees meer...

De petitie is gesloten en ingediend bij de griffie van de gemeenteraad van Rotterdam, voorzien van de 185 namen van alle ondertekenaars.

Omroepwest.nl: Burgemeester Leiden ondertekent petitie Plastic Soup Surfer

De petitie die de Tweede Kamer oproept om statiegeld te heffen op alle plastic wegwerpflesjes is inmiddels al door ruim 24 duizend mensen ondertekend. En maandag zal dus ook de burgemeester van Leiden zijn handtekening...

+Lees meer...

0297.nl: Petitie voor behoud PAUW Bedrijven groot succes

De duurzame oplossing waar de petitie toe oproept is inmiddels een stuk dichterbij doordat er een second opinion is gekomen op het rapport... lees meer op 0297.nl.

16-01-2017 | Petitie PAUW Bedrijven moet blijven