U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Bijna bijna 1900 ondertekeningen!

Ondanks alle acties van de afgelopen jaren en de enorme acties van de boeren, de truckers, de vissers en de boerenzakdoeken lees je bijna dagelijks berichten over plannen die in de maak zijn om Nederland meer en meer te te veranderen in een levenloos land waarin alle inwoners worden overgeleverd aan de grillen van de regering. Terwijl toeslagouders nog steeds geen idee hebben waar ze aan toe zijn en de zorg al heel lang is uitgekleed worden we, als het aan het kabinet ligt, in een sneltreinvaart opgezadeld met electronica in incontinentiemateriaal in de zorg, veel duurdere zorgverzekeringen, veel hogere energierekeningen, enz.

+Lees meer...

Belastingverlaging wordt door Rutte, ondanks aandringen van de tweede kamer, afgewezen. Met het idee in je achterhoofd dat ondertussen gemeenten gedwongen kunnen gaan worden om asielcentra op te zetten die ook weer bergen geld kosten terwijl de eigen woning zó duur wordt gemaakt dat de Nederlander straks zelf geen huis meer heeft kun je niet anders dan constateren dat deze regering geen flauw benul heeft van wat er in Nederland leeft.

Blijf deze petitie daarom ook delen, zoveel en zo vaak als je kunt: Kopieer de link en plak die onder reacties van mensen die net als wij duidelijk een andere regering willen! De regering mag dan met reces zijn, wij zitten niet stil!

08-07-2022 - Status Planning Werkzaamheden

Navraag gedaan over wanneer de werkzaamheden plaats gaan vinden, en het volgende antwoord gekregen: " de aannemer is samen met de afdeling 'bereikbaarheid' aan het bekijken wanneer het uitgevoerd kan worden. Hier wordt een plan voor gemaakt.

+Lees meer...

Daarbij is het belangrijk dat er geen projecten naast elkaar lopen waardoor sommige delen van de stad onbereikbaar worden. Wanneer dat plan goedgekeurd en ingeregeld kan worden zullen de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Een tijdspad hebben we helaas niet terug gekregen. Dat is voor de meeste aannemers op dit moment moeilijk in te schatten. Wij hopen zo snel mogelijk."

Project Zonnevelden Over de Laak ligt stil !!!

Tot nu toe zijn onze acties succesvol geweest! De nieuwe coalitie van de gemeente Amersfoort gaat eerst een brede inventarisatie doen voor de mogelijkheden voor opwekking van zonne-energie op daken, langs wegen en andere locaties waar natuur en landschap zoveel mogelijk gespaard worden.

Als uit die inventarisatie blijkt dat de gemeente niet kan voldoen aan de zgn RES-doelstelling, dan bestaat de kans dat ze het proces alsnog weer starten. De RES staat voor Regionale Energie-Strategie.

+Lees meer...

Dat is een zgn. 'bod' dat de regio Amersfoort met buurgemeenten aan het maken is om bij te dragen aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Voorlopig zijn we dus (even) safe.

Doel bereikt?

Beste ondertekenaar,

Via onofficiële kanalen bereikt mij het bericht dat het GVB heeft besloten om bus 369 te laten stoppen bij halte Anderlechtlaan (bij De Oeverlanden dus). Indien dat echt zo is, is dat een grote overwinning voor Nieuw-West.

+Lees meer...

Natuur- en recreatiegebied De Oeverlanden zal weer goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer. Zodra ik hierover meer weet zal ik de informatie met u delen.

Mocht het toch niet het geval zijn, dan wordt de flyeractie met volle inzet hervat.

Met vriendelijke groet, Tanay

Overhandigd aan het SGP-partijbestuur

Allereerst hartelijk dank voor het ondertekenen van onze petitie. Onlangs hebben we de petitie en de handtekeningen overhandigd aan een aantal leden van het hoofdbestuur.

+Lees meer...

We hebben naar aanleiding daarvan een goed gesprek gehad met deze leden van het hoofdbestuur.

De komende tijd gaan wij, de groep jongeren achter de petitie, ons bezinnen over wat wij verder gaan doen. Hoofddoel is om te ontwikkelingen rond het vrouwenstandpunt kritisch te blijven volgen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Stuur dan een mailtje naar info@vrouwenstandpuntsgp.nl

Met vriendelijke groet,

De initiatiefnemers van de petitie

Overleg Bergemeester en wethouder

Gisteren, 6 juli, heeft Stal Remi een fijn en constructief overleg gehad met burgemeester van Duijn en wethouder de Kleer. De gemeente gaat onderzoeken hoe Stal Remi wel aan de regels van de milieudienst zou kunnen voldoen.

+Lees meer...

Remi heeft daar alles voor over. Uiteraard weet niemand nog wat de uitkomst zal gaan zijn, maar er gaat in elk geval nu wel naar een mogelijke oplossing gezocht worden.

21 huisartsen zetten de petitie op hun website.

Het doel van de huisartsenactie is de patienten en de politici te laten zien dat het een zeer zeer ernstige situatie is, waar de zorgverleners in verzuipen. Er zit een oplossingsrichting in de actie en in de petitie, waar de politiek een rol in moet spelen.

+Lees meer...

Veel mensen konden niet naar Den Haag komen, maar ze willen wel dat hun stem meetelt. Veel patienten wisten niet dat ze als ondersteuner van de actie ook op het Malieveld hadden kunnen staan. Dan is 10.000 demonstranten die waardig hun zorgen laten weten een imposant resultaat. Die zorgen en die onderlinge solidariteit ook met patienten , zorginstellingen, paramedici en specialisten komt naar voren in het tekenen en delen! Bijna 50.000. Blijf delen en vragen om te tekenen , op een flyer, per email , Twitter of LinkedIn, of zet de petitie op de home-page, 20 praktijken deden dit al, het moeten er minstens 2000 worden willen we serieus worden genomen. Doen, deel en volg de ontwikkelingen.

Zomerreces 2022: 8 juli tot en met maandag 5 september 2022.

Veel mensen zijn op vakeantie, praktijken zijn gesloten, de Tweede Kamer is op zomerreces tot en met 5 september. Het is geen goede periode om een Kamerdebat aan te vragen of een petitie in te dienen.

+Lees meer...

De betrokkenheid bij het probleem van de overspannen Zorg is groot, en we moeten deze petitie die dagelijks nog duizenden keren wordt ingevuld zo goed mogelijk gebruiken. Het doel, 40.000 ondertekenaars, wat een Burgerinitiatief tot een Kamerdebat zou rechtvaardigen is al ruimschoots gehaald. Het belang van het open en bereikbaar houden van de huisartsenzorg is groot en zou worden onderstreept door een zeer groot aantal ondersteunende handtekeningen. Daarom is besloten de mogelijkheid tot ondertekenen open te houden tot en met 20 september.