U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Openbrief Ondernemersvereniging De Driehoek Dronten (OVDD)

Morgenavond, 14 maart, is er een oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad waarbij het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten ook aan de orde komt, naar aanleiding van de deal die gemeente Dronten met De Regt wil sluiten. Vanuit OVDD hebben wij onze zorgen geuit en opnieuw vragen gesteld.

+Lees meer...

Onderstaande brief is verzonden aan het College van B&W en aan de (burger)raadsleden van gemeente Dronten.

https://www.ovdd.nl/content/data/nieuwsberichten/2024/20240313BriefOVDDaanCollegeengemeenteraadinzhuisvestingarbeidsmigrantenvoorgemeenteraadsvergadering14maart2024.pdf

Raadsinformatiebrief over fietspad n.a.v. motie 19 december

Beste allemaal,

Hierbij informeren wij u over de raadsinformatiebrief van de Wethouder van afgelopen vrijdag met de bijbehorende adviezen van de " onafhankelijke" gemeentelijke adviseurs.

Het college stelt in de brief als alternatief voor het verwijderen van het fietspad van de Schouwweg-Noord een semi verhard wandelfietspad van 1.5 meter breed voor. Wij hebben aangegeven dat wij dit geen alternatief vinden voor het huidige fietspad waarbij wij hebben verwezen naar onze onderbouwde oplossingen (ondermeer) te weten iets versmallen van het bestaande pad waar dat nodig is. De petitiegroep is hard bezig om een zorgvuldige reactie op de raadsinformatiebrief te formuleren welke wij spoedig bekend maken ook aan de fracties in de gemeenteraad.

+Lees meer...

In onze reactie zullen wij nogmaals onze goed uitvoerbare oplossingen benoemen. Anders dan het door de Wethouder voorgestelde smalle fietswandelpad garanderen onze oplossingen het behoud van het huidige veilige fietspad en optimale herinrichting van de Schouwweg-Noord.

De raadsinformatiebrief wordt behandeld tijdens de raadsvergadering op 26 maart. Start vergadering 19.30 uur, locatie Raadhuis de Paauw, Het bijwonen van de vergadering kan zowel online als in Raadhuis de Paauw Raadsinformatiebrief 8 maart 2024 n.a.v. motie fietspad Schouwweg Second opinion/Advies Goudappel Reactie ANWB en veiligheidsregio Haaglanden

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

Laatste bericht vanuit de gemeente

Geachte,

Onlangs is het project intern nader besproken met portefeuillehouder Peter Meij. In het gesprek is onder andere het onderwerp parkeren in relatie tot de gewenste groene inrichting behandeld.

+Lees meer...

De wethouder heeft aangegeven dat de wijken groener inrichten de voorkeur heeft boven het maximaliseren van parkeervakken in de woonstraten. Deze keuze is onderbouwd met het uitgangspunt dat de nieuwe inrichting wordt aangebracht voor de komende 40 tot 50 jaar en een groenere inrichting de leefbaarheid van de straten en daarmee de wijk verbeterd. De wethouder kiest er dan ook voor vast te blijven houden aan het ontwerp met de “slingers” in de woonstraten.

Daarnaast heeft de wethouder gevraagd of de beleidsaanpassing voor het mogelijk maken van weren van bedrijfsbussen uit de wijk(en) versnelt uitgevoerd kan worden. Vanuit afdeling Beleid Openbare Ruimte en afdeling Verkeer wordt dit op korte termijn opgepakt.

Een vervolgbijeenkomst is vooralsnog niet meer van toepassing.

Met vriendelijke groet,

ing. Martin van Ofwegen Sr. Projectleider Civiel

Petitie aangeboden

De petitie is 12 maart aangeboden aan burgemeester Dijsselbloem. De burgemeester geeft aan dat hij de petitie doorgeeft aan wethouder Verhees.

+Lees meer...

Zij zal reageren op de petitie.

Zie ook het artikel op ED.nl: https://www.ed.nl/eindhoven/meerhoven-onderstreept-wens-voor-bieb-of-wijkcentrum-met-766-handtekeningen~a82ed422/

Griffie gemeenteraad Eindhoven

Reactie wethouder

Daarnet kreeg ik een e-mailbericht van de wethouder Robert Barker. De gemeente gaat morgen door met het kandelaberen van de boom.

+Lees meer...

De wethouder volgt het advies van de projectleider (afdeling Groenbeleid) dat de boom niet kan worden behouden vanwege de veiligheid. Er is geen onderzoek gedaan naar de nieuwe methode en geen contact opgenomen met de boombeheerders die uitleg kunnen geven over de methode. Ons voorstel wordt dus op voorhand afgewezen. Ook wil de gemeente niet met de bewoners in gesprek over de boom. Heel erg jammer allemaal. Ik heb wel een mail teruggestuurd naar de wethouder, maar het is de vraag of daar nog een antwoord op gaat komen.

Omroep West heeft mij vanmorgen geïnterviewd over de boom in het radioprogramma West Wordt Wakker. Ze zijn nog aan het bekijken of ze ook een nieuwsitem op de site gaan plaatsen

13-03-2024 | Petitie Spaar populier nr. 31

Na inspreken In De Ronde is wijziging van het beleid nog geen gelopen zaak

Op 12 maart is door vijf Bomenridders Zundert gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij een vergadering van de Zundertse Raad in De Ronde. Daar is gebleken dat de wethouder geenszins van plan is om haar bomenbeleid aan te passen, ondanks de grote opkomst van geïnteresseerden en de duidelijke bezwaren. Op 2 april valt de definitieve beslissing in de raadsvergadering. Enkele dagen daarvoor wordt deze petitie aangeboden aan de burgemeester.

+Lees meer...

Wij hebben dus nog meer handtekeningen nodig, om onze bezwaren kracht bij te zetten. We hopen op uw medewerking, en verzoeken u om deze petitie aan enkele mensen in uw omgeving door te sturen. Zo kunnen we het aantal handtekeningen makkelijk verdubbelen. Bij voorbaat dank, namens de Zundertse bomen!

13-03-2024 | Petitie Red de Zundertse bomen

Behoud bus 347 en verleng de nieuwe bus 178 naar Uithoorn Amstelplein

Deze petitie verklaart dat de bussen 347 en 348 behouden moeten blijven. Als beide bussen 347 en 348 niet behouden blijven, dan moet het nieuwe vervoersplan bus 347 handhaven met een verhoogde frequentie van acht keer per uur als compensatie voor het verlies van bus 348 (gelijk aan het voorgestelde plan voor bus 357), en de bestemming van de nieuwe bus 178 verlengen van Amsterdam Zuid naar Uithoorn Amstelplein, en de frequentie van bus 174 verhogen tot minstens vier keer per uur.

Waarom? De afstand van sommige woningen in Uithoorn tot de dichtstbijzijnde tramhalte is meer dan 1,5 km.

+Lees meer...

Het is onredelijk om de huidige frequente bussen van acht keer per uur te reduceren naar een enkele bus die slechts twee keer per uur rijdt. Dit betekent dat hoewel de tram regelmatig rijdt, mensen die 30 minuten op een bus moeten wachten niet profiteren van de tramfrequentie. Het vervoerssysteem moet verbeteren, niet verslechteren.

Er worden verbeteringen voorgesteld voor het vervoer met de aangrenzende plaatsen Amstelveen, Aalsmeer en Amsterdam. Echter heeft Uithoorn nog geen goed vervoersaanbod ontvangen vanaf juli 2024.

In Aalsmeer zal bus 357 vaker rijden, van vier keer per uur naar acht keer per uur, en stoppen bij extra haltes en een verdere afstand afleggen om het verlies van bus 358 te compenseren. Waarom is hetzelfde plan niet beschikbaar voor de bussen 347 en 358 in Uithoorn? We kunnen bus 347 behouden en de frequentie verhogen tot acht keer per uur als bus 348 wordt verwijderd. In Amstelveen zullen alle voordelen van bus 357 gelden en wordt er een nieuwe buslijn 178 gecreëerd van Poortwachter naar Amsterdam Zuid die vier keer per uur rijdt, en ook stopt bij drie extra haltes in Amstelveen en een extra halte in Amsterdam. Het zou heel eenvoudig zijn om de nieuwe bus 178 te verlengen tot aan Uithoorn Amstelplein. Dit moet de prioriteit zijn. Het introduceren van een nieuwe route voor bus 174 die slechts twee keer per uur door Uithoorn rijdt, is geen nuttig plan voor de vele forenzen die momenteel acht keer per uur gebruik maken van de 347 en 348 (vier keer per bus). Als mensen naar Amsterdam Zuid moeten reizen, is de afstand van sommige woningen in Uithoorn tot de dichtstbijzijnde tramhalte meer dan 1,5 km en zijn bussen nodig om deze reis te ondersteunen.

Overweeg alstublieft het voorstel om de bussen 347 en 348 te behouden. Als beide bussen 347 en 348 niet behouden blijven, dan moet het nieuwe vervoersplan bus 347 handhaven met een verhoogde frequentie van acht keer per uur als compensatie voor het verlies van bus 348 (gelijk aan het voorgestelde plan voor bus 357), en de bestemming van de nieuwe bus 178 verlengen van Amsterdam Zuid naar Uithoorn Amstelplein, en de frequentie van bus 174 verhogen tot minstens vier keer per uur.

Over de 100 handtekeningen, maar geen reactie van de gemeente!

Gisteren heb ik de petitie onder de aandacht gebracht van de afdeling groenbeleid van de gemeente DH, de wethouder en de gemeenteraadsfractie van de PvdD. Daar heb ik echter geen reactie op gekregen.

+Lees meer...

Vanavond heb ik daarom nogmaals gemaild om te laten weten dat we de 100 handtekeningen zijn gepasseerd. Het zal hopelijk niet gebeuren dat zoveel mensen zich uitspreken en dat daar totaal niet op wordt gereageerd door de gemeente!

12-03-2024 | Petitie Spaar populier nr. 31