U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Second opinion, zienswijze en ons voorstel

Beste allemaal,

Hierbij informeren wij u over onze reactie op de raadsinformatiebrief en de second opinion van de gemeente die wij vandaag verstuurd hebben naar het college en de raad. Ook hebben wij hen de zienswijze van de Fietsersbond en ons voorstel voor een mogelijke oplossing doen toekomen.

+Lees meer...

Dinsdag 26 maart gaat tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk de besluitvorming plaatsvinden.

Wij hopen dat u dan ook aanwezig kunt zijn, de raadsvergadering start om 19.30 uur. Locatie Raadszaal de Paauw.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Monique Rueb-Moonen
Daan de Roos
Françoise van Leeuwen
namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord

Petitie gesloten voor behoud het landschap en de leefbaarheid in Kakert-Bousberg en Palemig

De petitie Behoud het landschap en de leefbaarheid in Kakert-Bousberg en Palemig is maar liefst 830 keer ondertekend. Op donderdag 21 maart 2024 wordt deze overhandigd aan de burgemeester van de gemeente Landgraaf. Op die zelfde avond zullen naar alle waarschijnlijkheid bijna alle politieke partijen het college met een motie oproepen af te zien van verdere plannen om in landgraaf te ontgronden.

Kortom: Dit burgerinitiatief werpt haar vruchten af.

+Lees meer...

Allen hartelijk dank voor de ondertekening.

Woningbouw in het Borrebos van de baan!

Op 24 januari 2024 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het complete Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vernietigd. De MeyerBergman Erfgoed Groep liet daarop op 15 maart 2024 weten vooralsnog af te zien van het aanvragen van een nieuw omgevingsplan.

Bron: Baarnsche Courant, 15 maart 2024 en Gooi en Eemlander, 16 maart 2024

REACTIE VAN PETITIONARIS

De stichting Behoud het Borrebos is verheugd te kunnen melden, dat de eigenaren van het Landgoed Paleis Soestdijk hebben besloten af te zien van alle nieuwbouwplannen voor het binnen het Natuurwerk Nederland gelegen landgoed.

+Lees meer...

Tezelfdertijd is aangekondigd dat er na komende zomer wordt gestart met de restauratie van het paleis. Met dit opzienbarende nieuws kan er een punt worden gezet achter de petitie ‘Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk’.

Voor meer achtergrondinformatie verwijzen wij u naar een op de website van Behoud het Borrebos geplaatste column van onze voorzitter.

Het spreekt voor zich dat wij de meer dan 5.700 ondertekenaars van de petitie zeer erkentelijk zijn voor de door hen betuigde steun aan onze inspanning voor het behoud van de natuur op het Landgoed Paleis Soestdijk!

‘20 Days in Mariupol’ is online te zien

Een jaar nadat Navalny Beste Documentaire won is er opnieuw een documentaire met een politiek thema de winnaar: 20 days in Mariupol, over de Russische belegering van de Oekraïense stad. "Dit is de eerste Oscar voor Oekraïne", merkt regisseur Mstyslav Tsjernov op. https://www.2doc.nl/documentaires/2024/02/20-days-in-mariupol.html.

16-03-2024 | Petitie Meer wapens voor Oekraïne

Gemeente Woudenberg neemt besluit over toekomst Henschotermeer

Beste ondertekenaars van de petitie, Beste natuurliefhebbers en liefhebbers van het Henschotermeer,

inmiddels is het twee jaar geleden sinds de start van deze petitie tegen bouw en meer recreatie bij het Henschotermeer. In die tijd is er veel gebeurd.

+Lees meer...

Deze en andere petities, een demonstratie en andere acties hebben ertoe geleid dat veel van de plannen van de ondernemer zijn gewijzigd!

Wat gaat niet door: - huisjes aan het meer - camperplaatsen - klimbos - kinderboerderij - hotel - indoor spetterplaats - trimbaan

Dat is supergoed nieuws, mede dankzij uw steun en protest!!! Zo zie je maar dat het je uitspreken zin heeft.

Maar. Uiteraard gaat de ondernemer verder met de plannen: er moeten koste wat het kost inkomsten gegenereerd worden. Nieuwe plannen zijn ingediend bij de gemeente Woudenberg. En die zijn nog steeds fors, een bedreiging voor natuur en de rust:

  • een restaurant met twee verdiepingen boven en onder de grond
  • een forse uitbreiding van strandhoreca (inclusief het vullen van het strand met strandstoelen en parasols) nabij beschermde natuur (en dassenleefgebied)
  • een toren van 12 meter en een expositieruimte op het eiland
  • een derde brug
  • een flink aantal evenementen (16 in totaal) waarbij bezoekers na zonsondergang in het gebied mogen komen
  • een groot evenementenhal op het grondgebied van Utrechtse Heuvelrug

Opnieuw gaat het dus om winstmaximalisatie en niet om duurzaam, natuurinclusief beheer van het mooie meer. Met flinke gevolgen voor de natuur, de rust, voor verkeer en veiligheid. Dit alles wordt niet onderkend door de gemeente van Woudenberg. Het college en de raad steunen deze plannen volledig (op de fractie van PvdA/GroenLinks na) waarbij ze dus kiezen voor de belangen van 1 ondernemer, en niet voor het publieke belang.

Donderdag 21 maart wordt over het bestemmingsplan gedebatteerd en neemt de gemeenteraad een belangrijk besluit: voor of tegen de natuur.

Inwoners, actiegroepen, belanghebbenden en natuurorganisaties maken zich grote zorgen. Daarom zullen wij voor de vergadering een protest organiseren om dit kracht bij te zetten; ook zullen we plaatsnemen op de publieke tribune die voor iedereen toegankelijk is.

Wilt u ook uw zorgen uiten en aanwezig zijn? Neem deel aan ons protest op donderdag 21 maart en/of woon de vergadering bij. Het protest zal plaatsvinden voor sporthal De Camp in Woudenberg, waar de gemeenteraad vergadert. Het protest zal de vorm aannemen van een wake en er zal een gedicht worden voorgelezen dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven. Voel u vrij om ook protestborden mee te nemen!

Locatie: Sporthal De Camp, Woudenberg (Bosrand 15-17) Aanvang protest: 19:30 Aanvang gemeenteraadsvergadering: 20:00

Stuur een berichtje als u van plan bent om te komen naar: Jesseka.Batteau@gmail.com

Leve de natuur! Leve het Henschotermeer!

Uitvoering van infra werkzaamheden is gestart voordat besluit door de raad is genomen

2 bushokjes aan de N307, ter hoogte van de Ovonde. De kruising Hanzeweg, Biddingringweg, Overijsselseweg Ter hoogte locatie 300 woningen arbeidsmigraten N307

https://www.flevoland.nl/werkzaamheden/werkzaamheden-hanzeweg-n307

Wie gaat dit betalen? Zie de brief aan de gemeente inzake kosten baten samenleving, zie DOSSIER.

Landbouwgrond hebben we steeds harder nodig

Doordat landbouwgrond steeds meer in harmonie met de natuur bewerkt moet worden, zoals het er uit ziet, zal de opbrengst dalen. Hierdoor is meer landbouwgrond nodig voor dezelfde productie. Daarom ook geen landbouwgrond inwisselen voor natuur..

Antwoord over de populier en de snoeimethode

Onze petitie met uiteindelijk ruim 150 handtekeningen heeft de gemeente helaas niet op andere gedachten gebracht. De boom is inmiddels gekandelaberd.

+Lees meer...

We hebben in reactie wel een bericht ontvangen van de wethouder:

Geachte mevrouw,

Bedankt voor uw mails; ook met de links naar de media-artikelen. U heeft mij ook een petitie doen toekomen waarin u vraagt om de methode van breuksnoei/ fracture pruning toe te passen bij populier 31 op de Valkenboskade. Ik ben het eens dat waar het echt niet anders kan we bomen moeten behouden en juist in moeten zetten op vergroening. Echter, helaas kunnen sommige bomen vanwege veiligheid niet blijven staan. Ik heb van de projectleider van het populierenvervangingsplan, mevrouw [...], begrepen dat zij u persoonlijk ter plekke een toelichting heeft gegeven over deze populier. Ook heeft u een voorlopige voorziening aangevraagd tegen het kandelaberen van de boom welke de rechter heeft afgewezen. Zoals [...] met u heeft besproken is het helaas nodig om populier 31 te kandelaberen vanwege het veiligheidsrisico. De boom is voor een populier al behoorlijk oud. De boom heeft al eerder risicovolle takken laten vallen en vertoont kroonverval. Beide een risico vanuit veiligheid. Vanwege zijn leeftijd zal hij ook bij breuksnoei niet goed herstellen. Daarnaast is de door u gewenste breuksnoei-methode niet geschikt om toe te passen in een hoog stedelijke omgeving. In verband met een lopende aanvraag ontheffing Wnb wordt de boom vanwege het veiligheidsrisico donderdag vooralsnog gekandelaberd. Naar verwachting wordt komend najaar de boom vervangen door een inheemse eik. Wel is de methode die u aandraagt zeker iets om ook in Den Haag toe te passen; echter op deze plek kan dat helaas niet. Ik begrijp uw passie voor deze grote boom maar de veiligheid van u en alle weggebruikers staat helaas niet toe dat de boom wordt behouden.

Met vriendelijke groeten,

_ _

De boomdeskundigen waar ik mee in contact ben zijn het met het standpunt van de wethouder over de toepasbaarheid van de methode niet eens. Ook is het niet zo dat een oude populier niet goed kan herstellen van breuksnoei volgens de methode die ook in Dordrecht is gebruikt: daar zijn nog oudere populieren met deze methode behouden. In zijn bericht doet de wethouder echter wel een belangrijke toezegging: de methode die wij hebben aangedragen is wel iets om in Den Haag toe te passen. De bestuursadviseur van de wethouder heeft bevestigd dat de gemeente serieus onderzoek zal doen naar de methode die in Dordrecht is toegepast om te zien op welke plekken in Den Haag deze methode kan worden ingezet. Dat betekent dat hier mogelijk een eerste stap is gezet naar een nieuwe manier van het beheren van oude stadsbomen. Ik zal in de komende week contact opnemen met de gemeente om afspraken te maken over hoe dit verder wordt uitgewerkt. Populier 31 heeft er helaas niets meer aan, maar het is een hoopvolle ontwikkeling voor andere oude stadsbomen. Bedankt voor jullie betrokkenheid bij deze mooie oude populier!

15-03-2024 | Petitie Spaar populier nr. 31