U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

NOS: Warmteleveranciers verhogen hun tarieven volgend jaar fors

De grote leveranciers van warmte verhogen hun tarieven voor volgend jaar flink: Eneco, Vattenfall en EnNatuurlijk hebben hun prijs voor volgend jaar bijna verdubbeld.

Eneco verhoogt van deze drie (...) lees verder.

Bureaucratie

Ik heb eindelijk antwoord gekregen van de Nationale Ombudsman op mijn klacht over de openbare data van de Rechtspraak. Wederom allemaal suggesties wat ik zou kunnen doen en niet wat zij eraan gaan doen.

+Lees meer...

Het was aanleiding om maar eens een mail naar alle ambtenaren tegelijk te sturen. Wat stukjes uit die mail:

"Ik constateer al enige tijd dat de Rechterlijke Macht verweven is met de op auteursrechten handhavende macht en dat er sprake is van bewuste, stelselmatige, gerechtelijke dwalingen. Rechtzoekenden worden bedrogen.

Uitspraken worden voor iedereen toegankelijk gepubliceerd op Rechtspraak.nl. ANP en NVJ gebruiken de jurisprudentie echter om burgers geld af te troggelen in plaats van erover te berichten. De misstanden blijven onderbelicht. Burgers zijn vogelvrij en rechters kunnen zonder kritische pers doen en laten wat ze willen.

Voor de Ombudsman: Mijn laatste klacht ging niet over gedragingen van rechters maar over de openbare data op Rechtspraak.nl. U doet vele suggesties waar ik een klacht kan deponeren, partijen waar u naar verwijst, verwijzen mij door naar u. Toen ik uw hulp vroeg bij deze kwestie heb ik al uw suggesties opgevolgd. Dat kostte mij gruwelijk veel tijd en de schade voor gedupeerde is er groter door geworden.
Ten overvloede: Wet- en regelgeving is niet het probleem. Het probleem is dat rechters in strijd handelen met de wet- en regelgeving en de praktijken van commerciële handhavers faciliteren. Zoals u kunt lezen in mijn klacht aan de Europese Commissie.

Voor de Mededingingsautoriteit: U heeft mij in 2019 benaderd over de tarieven van Stichting Foto Anoniem -tegenwoordig Stichting Beeld Anoniem- die als een standaard gehanteerd worden door handhavers en rechters. Na contacten over en weer heb ik een handhavingsverzoek ingediend. Ik heb u gezegd het handhavingsverzoek te willen intrekken als u iets zou publiceren over de tarieven van Stichting Foto Anoniem waar gedupeerden naar konden verwijzen. U koos voor het in behandeling nemen van het handhavingsverzoek en heeft dat vervolgens afgewezen wegens geen "geen objectief, direct, persoonlijk en actueel belang”.

Voor de EU-Commissie: Mijn klacht is onderbouwd met uitspraken die ik met nieuwsbrievendienst Revue had gepubliceerd. Per 18 januari 2023 wordt deze nieuwsbrievendienst opgeheven. De uitspraken zijn overgezet , het Revue-nummer staat onderaan op de pagina van de uitspraak. U wilde mijn klacht sluiten en verwees mij door naar de nationale autoriteiten en rechters. Zoals u ziet, en kunt lezen in de klacht, had ik dat al gedaan.

Voor de Orde van Advocaten: Advocaten blijken onderdeel van het probleem, zij zijn de handhavers en willen de huidige schadevergoedingen en proceskostenveroordelingen in stand houden. Het is oplichting om schade voor misgelopen inkomsten te onderbouwen met valse gegevens, dat advocaten als mr. K.M. van Boven jarenlang ongehinderd hun gang kunnen gaan verwijt ik u. Kluun heeft reeds in 2013 de pers gehaald waar hij mr. K.M. van Boven noemt

Ik vind het schandalig dat rechters zich moeten buigen over stockfoto’s van een paar euro en dat belangrijkere zaken geseponeerd worden. Ik vind het schandalig dat er comparities en tweede rondes gelast worden voor vermeende en onbedoelde inbreuken met stockfoto’s. Ik vind het schandalig dat er ernstige financiële problemen ontstaan bij onschuldige burgers door bewuste gerechtelijke dwalingen. Ik vind het schandalig dat verweer van in persoon procederende gedaagden wordt genegeerd.

U kunt mij allen van het kastje naar de muur blijven sturen, u kunt mij blijven negeren, u kunt de andere kant uit blijven kijken, u kunt mijn woorden afdoen als een mening… vroeg of laat zal bij het grote publiek doordringen dat een aantal rechters de afpersingspraktijken met stockfoto’s aanzwengelt en dat advocaten jarenlang ongestraft gedragsregels kunnen overtreden. U zit in de positie om daar wat aan te doen. U wordt daar in tegenstelling tot mij voor betaald. De enige reden dat ik nog steeds bezig ben gedupeerden te helpen is omdat ik ze nergens naar toe kan doorverwijzen."

Deze ambtenaren kunnen in ieder geval niet meer zeggen dat ze het niet wisten.

19-12-2022 | Petitie Stop onredelijke fotoclaims

Veel handtekeningen op de kerstmarkt

Afgelopen zaterdag was het druk en gezellig bij onze stand op de kerstmarkt in de Amstelkerk. We hebben veel uitleg kunnen geven en vragen kunnen beantwooren over het Definitief Ontwerp voor het Centrumplan.

+Lees meer...

En maar liefst 179 inwoners hebben zaterdag onze petitie ondertekend! Dat brengt de tussenstand op meer dan 415 handtekeningen en daar zijn we enorm blij mee! We gaan natuurlijk door, want in januari buigt de Raad zich over het DO. En dan moet het geluid van de inwoners gehoord worden! Zie ook onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/groups/centrumplannuofnooit

Aanbieden petitie

Beste ondertekenaars, het duurde allemaal wat langer dan verwacht om een afspraak te krijgen om de petitie aan te bieden. De MRDH heeft na lang aandringen aangeraden dit bij de verantwoordelijk wethouder in Rijswijk te doen.

+Lees meer...

Inmiddels hebben we een afspraak kunnen maken voor donderdag aanstaande om 11.30u. Wil je mee? Stuur dan even een berichtje naar huisman.mr@gmail.com

Toelichting op antwoord op raadsadres

Vanmorgen kreeg ik antwoord op vragen die ik stelde over de hier ook eerder gedeelde reactie van de wethouder op mijn raadsadres.

"Daarnaast waren er ook kritische geluiden" lijkt te verwijzen naar iets, maar dat is weggevallen.

*Hier is niets weggevallen, er is in de brief niet verder ingegaan op waar de kritische geluiden vandaan kwamen.

+Lees meer...

De Fietsersbond had inderdaad kritiek op dit plan. Maar er was vanuit hen ook kritiek op de ‘oude’ situatie. Zoals u in de brief leest, is wethouder Melanie van der Horst net als stadsdeel Centrum ook kritisch op de huidige situatie. Daarom wordt er voortdurend gekeken naar mogelijkheden tot optimalisatie en is er het voornemen om bij de eerstvolgende mogelijkheid de Spuistraat te herinrichten, met de mitsen en maren die in de brief genoemd staan.*

Wat hier ontbreekt is een verwijzing naar het beleidsdocument op grond waarvan een vrijliggende fietspad naast een rijbaan niet de juiste indeling is.

De gemeente Amsterdam hanteert de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig.. Voor Amsterdam is deze uitgewerkt in de Leidraad CVC. Aan deze leidraad worden alle infrastructurele werken in Amsterdam en Weesp getoetst.

In de tweede alinea van de brief wordt genoemd dat ik vraag om een fietspad af te tekenen als tijdelijke maatregel. Dat suggereert dat de brief daar ook een antwoord op geeft, maar die gaat uitsluitend in op de oplossingen op lange termijn.

Er ontbreekt geen alinea in de brief. Er is niet ingegaan op uw voorstel om een fietspad af te tekenen als tijdelijke maatregel. Dit omdat daarmee eigenlijk een vergelijkbare situatie ontstaan met de ‘oude’ situatie, met alle nadelen van dien.

De verwachting is, dat na een gewenningsperiode de Spuistraat steeds beter gaat functioneren. Stadsdeel Centrum houdt dat in de gaten, en zoals gezegd in de brief van wethouder Van der Horst, wordt steeds gekeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid te vergroten.

Mijn reactie op dit alles is:

Rest nog 1 vraag van mijn kant. Dit is intrigerend:

"Dit omdat daarmee eigenlijk een vergelijkbare situatie ontstaan met de ‘oude’ situatie, met alle nadelen van dien.”

In het antwoord op mijn raadsadres heb ik niet kunnen vinden wat de nadelen van de oude situatie waren. De fietsers konden veilig door de Spuistraat fietsen. Met mijn voorstel komt precies dat weer terug, het is immers weer de oude situatie. Fietsers zullen stilstaand autoverkeer dan niet meer via de stoep ontwijken. Ook zullen ze niet langer ingeklemd zitten tussen langzaam rijdend autoverkeer waar ze op de smalle rijbaan niet veilig langs kunnen en achterop komend autoverkeer dat aan het ’spatbord kleven’ is.

Dit laatste is een blijvend probleem. Ook met louter bestemmingsverkeer dat komt laden/lossen in de Spuistraat blijft dit probleem zagen we de afgelopen periode met minder verkeer door de slechte bereikbaarheid veroorzaakt door de werkzaamheden. Ik zie niet hoe dit verandert als de Nieuwezijds is opgeleverd.

Ondanks het antwoord op de petitie blijft de petitie open staan en ondertekenbaar omdat er behoefte zal blijven om de petitie te ondertekenen zolang het probleem bestaat.

Update stop het vakantiepark Dormio in Maasbommel

Sinds het vorige artikel in ‘t Hanzebladje is de petitie tegen komst vakantiepark Dormio in Maasbommel goed van start gegaan. Digitaal zijn ondertussen ruim 370 handtekeningen gezet en op papier hebben we reeds tegen de 100 handtekeningen opgehaald.

+Lees meer...

Tijdens het rondgaan langs de deuren hebben we regelmatig interessante gesprekken en blijken diverse mensen bereid te zijn om ons te steunen vanuit hun eigen expertise, bijvoorbeeld op het gebied van milieu. De petitie gaat door tot eind januari 2023. U kunt deze nog steeds online tekenen via de link (https://petities.nl/petitions/stop-het-vakantiepark-van-dormio-in-maasbommel?locale=nl) De komende maand zullen we ook nog papieren handtekeningen ophalen in de straten waar we nog niet zijn geweest.

In februari willen we de petite aanbieden aan de gemeenteraad West Maas en Waal. We hopen naar aanleiding daarvan in gesprek te gaan met de gemeenteraad.

Een ander initiatief dat we hebben genomen, is de raadsleden van West Maas en Waal uitnodigen voor een rondleiding op het Hanzeland. Deze rondleiding zal, ijs en weder dienende, plaatsvinden in februari en begeleid worden door een medewerker van IVN natuureducatie. Het doel is dat de gemeenteraadsleden een goede indruk krijgen van het belang van de natuur van het Hanzeland en de daar levende dieren, zoals dassen en bevers, om een goedafgewogen beslissing te nemen voor de bestemming van het Hanzeland.

Wordt vervolgd!

Jan Leder, Mieke Bogemann, Gineke Bosch, Wilma van IJsseldijk

We worden de meest actieve petitie van Nederland

Nu zondag 10 u 15 ongeveer 36 ondertekenaars in een Uur. Dat is veel en dit bewijst de motivatie die leeft om bewuster, meer solidair met medicatie om te gaan.

+Lees meer...

Al 5 organisaties van patiënten, artsen en apothekers hebben zich achter deze petitie geschaard en meer zullen volgen. Ook de geluiden vanuit de Tweede Kamer zijn positief . Het systeem van delen met gemotiveerde vrienden en kennissen en daar per persoon heel efficiënt 10 minuten voor uit te trekken werkt heel goed. Vandaar nu de hele brief in dit Nieuwsbericht. Beste mensen, Leiden 18-12-2022 Les 6 Masterclass: deel actualiteit. Nu 36 ondertekenaars in een uur! De explosie van ondertekenaars is te volgen op de petitie zelf. In een kleine groep gaat u intensief aan de slag met theorie, praktijkvoorbeelden en uw eigen casus. Zelf een actiecentrum vormen tegen wantoestand is mogelijk. Je zit nu achter een computer, op Facebook, LinkedIn of een ander sociaal medium. Blijf dan rustig zitten en lees dit: We moeten zelf een vuist maken, zelf Doen. Voor het nieuwe jaar 20.000 ondertekenaars? Het kan! De eerste link is het vijfdelige programma van spraakmakers over de vernietiging van Medicijnen. De tweede link de petitie waar het nu om draait. Medicijnen die voor lange, lange tijd niet redden maar zelfs een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. https://www.nporadio1.nl/nieuws/achtergrond/fdd7fb13-9cbf-4e7e-8c47-7431ea0f31aa/jaarlijks-wordt-er-voor-miljoenen-aan-medicijnen-vernietigd

Neem maximaal tien minuten voor: 1) Tekenen, bevestigen retourmail.
2) Delen met tien vrienden of kennissen. 3) Eventueel via creatief gebruik v/d functie Zoeken op Facebook

https://gebruikrestmedicatie.petities.nl
Nog 12 dagen voor de eindstreep. Walter Schrader Huisarts en Rampenarts

Openstelling winkels op zondag opnieuw aan de orde, initiatiefvoorstel van Progressief Ermelo

do 15 dec,

ERMELO De openstelling van winkels op zondag komt in Ermelo weer aan de orde. Door Rob Onderweegs en Lida Veenstra is namens Progressief Ermelo een initiatiefvoorstel ingediend.

+Lees meer...

Het gaat om de openstelling van supermarkten en kampeerwinkels Veldzicht tussen ’s middags twaalf en zes uur.

Het voorstel is aangeboden aan burgemeester Hans van Daalen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een maand de tijd het voorstel van advies te voorzien en daarna op korte termijn op de agenda van de raad te zetten. Onderweegs verwacht dat de totale procedure zeven tot acht weken in beslag neemt. Indien de raad akkoord gaat, zou de openstelling eind februari, begin maart ingaan. REKENING HOUDEN MET KERKGANG

Aanleiding voor het voorstel zijn een enquête en een straatonderzoek dat door Progressief Ermelo is gehouden. In het voorstel wordt tegemoet gekomen aan de wens van 66 procent van de deelnemers aan de euquete rekening te houden met de kerkgang. Uit het straatonderzoek is gebleken dat de deelnemers daaraan vooral voorstander zijn van de openstelling op zondag van supermarkten. SUPERMARKTEN VOORSTANDER

Progressief Ermelo zelf trekt uit het onderzoek de conclusie dat vooral de ondernemers van supermarkten graag op zondag open willen zijn. Dit omdat zij zien dat inwoners van Ermelo gebruik maken van de mogelijkheden op die dag in Harderwijk en Nijkerk hun boodschappen te doen. Aldi heeft aangegeven de zin van het open zijn op zondag eerst te willen onderzoeken. De COOP heeft geen standpunt ingenomen omdat deze supermarkt vertrekt uit Ermelo. Ook kampeerwinkel Hendriks op het bedrijventerrein Veldzicht pleit er al jaren voor op zondag open te mogen zijn. Hij heeft vooral te kampen met vergelijkbare zaken in Nijkerk die zondags wel open mogen zijn.  TEGENSTANDERS IN MINDERHEID

Tot nu toe hebben CDA, ChristenUnie en SGP zich steeds verzet tegen de openstelling op zondag. Gezien de huidige samenstelling van de raad zijn ze met tien tegen elf stemmen in de minderheid. Buiten deze zaken hebben de overige winkeliers aangegeven niet direct te zitten springen om op zondag open te mogen zijn.

Wijnand Kooijmans | ermelosweekblad.nl

https://www.ermelosweekblad.nl/lokaal/politiek/885169/openstelling-winkels-op-zondag-opnieuw-aan-de-orde-initiatiefvo