U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

We zitten al op 600 buurtbewoners, en gaan nu voor de 1000! Help je ons door te stemmen?

Inmiddels hebben meer dan 600 buurtbewoners en andere vrienden van GOOS de petitie al ondertekend! Wat een ongelofelijk warm bad, dank jullie wel!!

Hierdoor gesterkt hebben we eind maart een gesprek met de gemeente. Om dit gesprek nog meer kracht bij te zetten, houden we de petitie open tot eind maart.

+Lees meer...

We hopen 1000 steunbetuigingen te krijgen. Duizend! Laten we daarvoor gaan, dan kan de gemeente ons verzoek toch niet meer negeren?

Steun ons en jouw terras door de petitie te ondertekenen en bij alle buurtgenoten en andere vrienden van GOOS onder de aandacht te brengen!

Dank jullie wel. Team GOOS

81% Haarlemmers stemt TEGEN

Bij het referendum heeft maar liefst 81% van de Haarlemmers TEGEN de Nota parkeren gestemd! Daarmee hebben de bewoners hetzelfde duidelijke signaal afgegeven als de ondertekenaars van de petitie: Haarlem is in (overgrote) meerderheid tégen de uitbreiding van betaald parkeren! De petitie is daarmee uitermate succesvol gebleken. Ik wil iedereen nogmaals danken voor het ondertekenen en hoop dat we samen een goede balans kunnen blijven vinden tussen groen in de stad én voldoende parkeerruimte!

https://m.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20240306_39012383 .

Door PvdD ingediende vragen Noord Holland

Laat uw stem horen voor het volgende evenement!

De "geluidsrook" is nog maar net opgetrokken, of het volgende evenement dient zich aan. Het positieve is wel dat we nu voordat de vergunning aanvraag behandeld wordt, gevraagd wordt naar onze meningen.

+Lees meer...

Gelet op deze petitie deze vanmiddag nog maar even aangescherpt laten horen na de ernstige onduldbare geluidsoverlast van het 1e event en ingediend. We zijn wederom zeker niet tegen Lolliepop, zij verdienen in feite een veel betere plek, wel wederom tegen de kale, winderige en totaal ongeschikte locatie zo dicht bij de woonwijken. De onderstaande publicatie is verstuurd u kunt nog een week lang ook op individuele basis uw mening geven.

Ook zijn we vanmiddag geïnterviewd door het Brabantsdagblad, ook hier ons statement herhaald. De gemeente heeft inmiddels een evaluatie uitgevoerd met "alle betrokkenen" en natuurlijk wederom niet met omwonenden!? De eenzijdige vooringenomenheid wordt consequent doorgezet zo ook onze bezwaarschriften gaan dan ook door in dezelfde consequente lijn:

Burgemeester van Zaltbommel - aanvraag evenementvergunning voor Lolliepop Rock and Roll Festival op het perceel gelegen aan de Steenweg nabij de "Nieuwe Watertoren" te Zaltbommel ontvangen. De burgemeester van Zaltbommel ontving de volgende aanvraag voor een evenementvergunning (artikel 2:25 van de APV): • Evenement: Lolliepop Rock and Roll Festival • Locatie: Steenweg nabij nieuwe watertoren • Datum: 8 en 9 mei 2024 • Zaaknummer: 891041 Aanvraag inzien? Neem hiervoor contact op met de afdeling Leefomgeving via het algemene telefoonnummer 14 0418.

Reageren of vragen ? De burgemeester van Zaltbommel verleende de evenementvergunning nog niet. U kunt daarom nog geen bezwaar maken. Wilt u alvast reageren? Stuur dan binnen twee weken na deze bekendmaking uw reactie naar info@zaltbommel.nl en vermeldt het zaaknummer. Belt u liever? Neem dan contact op met de afdeling Leefomgeving via het algemene telefoonnummer 14 0418.

Laat uw mening horen...

Herregistratie-eisen voor huisartsen aangepast

Per 1 maart 2024 worden huisartsen wat herregistratie betreft ook gewaardeerd voor het leveren van medisch generalistische zorg aan ouderen die verblijven in een instelling die valt onder de Wet langdurige zorg.

Bron: Huisartsenzorg ouderen in WLZ toegevoegd aan herregistratie eis (medtzorg.nl)

HET ANTWOORD

Het is gelukt!

Met het uitzetten van deze petitie is ons doel bereikt:

Medische zorg door huisartsen aan ouderen in WLZ-instelling toegevoegd aan algemene medische zorg binnen herregistratie eisen.

We zijn er trots op dat het ons na jaren strijden gelukt is om deze herregistratie eisen aangepast te krijgen.

Dank allemaal voor het ondersteunen van de petitie!

Met vriendelijke groet,
Martijn Ruiten
medTzorg.

Mededeling

Een petitie mag niet gaan over een onderwerp waartegen een bezwaar- of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan (zie spelregels). Over de woonboten heeft de Raad van State eerder een uitspraak gedaan.

+Lees meer...

Daarom kan deze petitie niet als petitie ingediend worden.
Wel kan deze petitie als brief/ingekomen stuk gestuurd worden naar de gemeenteraad. Zo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over uw standpunten.

Griffie gemeenteraad Eindhoven

Wat kunnen we nog doen...

Beste allemaal,

Met behulp van deze link kunnen jullie op het filmpje komen, dat gemaakt en ingesproken is door vrijwilligers. Heel hartelijk dank voor jullie hulp, vrijwilligers!

https://www.youtube.com/watch?v=X9-kRurIy3U

Ik ontvang veel emails van hondenbezitters, die mij vragen wat we nog kunnen doen. Dat is gelukkig heel wat, maar daar kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Dus neem alsjeblieft contact met mij op via de mail als je een bijdrage kan leveren.

+Lees meer...

Samen maken we het verschil!

Wat kunnen wij nog doen: 1. Eind maart komt er een informatieve sessie bij de gemeente Breda. De voltallige gemeenteraad is dan aanwezig. Onderwerpen zijn het hondenlosloopgebied in het Ulvenhoutse Bos en de wateroverlast als gevolg van het omhoog brengen van het waterpeil in het bos. Ik ben uitgenodigd als inspreker om informatie, dan wel een reactie te geven op de plannen van Staatsbosbeheer het hondenlosloopgebied te sluiten.

  1. Mocht Staatsbosbeheer hun plannen willen doorvoeren dan moeten zij dit voorleggen aan o.a. de gemeente Breda. Omdat het Voorbos een toegankelijk gebied is, mag dit niet zomaar gewijzigd worden, maar dient de gemeente Breda daar toestemming voor geven. Op het hondenlosloopgebied is een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van kracht. Zodra deze APV door de gemeente wordt ingetrokken, kunnen wij daartegen beroep aantekenen. Ik heb al 2x een advocaat gesproken, die gespecialiseerd is in Bestuursrecht, die deze zaak graag op zich wil nemen.

  2. Weer een stap verder is de petitie, die wij hebben aangeboden aan de wethouder, ook aanbieden aan de Provincie tijdens een statendag. Tijdens een statendag zijn alle vertegenwoordigers van de Provincie aanwezig. Contacten zijn al gelegd.

  3. Landelijke bekendheid geven aan het hondenlosloopgebied in het Ulvenhoutse bos. Het lijkt een trend dat Staatsbosbeheer hondenlosloopgebieden in heel Nederland afsluit. Landelijke bekendheid geven, doen we in eerste instantie door het filmpje, dus deel, like en geef commentaar via YouTube op de film!

  4. Marianne Zwagerman, bekend van Dwars door het Nieuws, zal ik ook de link van de film doorsturen en vragen of zij dit aan de orde kan stellen in haar programma.

Bij de Nationale Ombudsman heb ik drie klachten weggelegd in verband met bejegening/discommunicatie met Staatsbosbeheer. Helaas is het erg druk bij de Nationale Ombudsman en kreeg ik bericht terug dat de wachttijd tussen de 8 en 10 weken beloopt.

Ik ga niet bij de pakken neerzetten en jullie ook niet, neem ik aan. Samen staan we sterk. Wij gaan voor het behoud van het hondenlosloopgebied!!!

Hartelijke groet, Ilse Burema

aanbieden van de petitie op 5 maart aanstaande

Aanstaande dinsdag 5 maart gaan we de, 232 (!) keer ondertekende, petitie aanbieden aan de gemeenteraad van Eersel. Dat doen we voorafgaand aan de raadsvergadering van die avond om 19.45 uur. Op onze website en via onze nieuwsbrief zullen we hier verslag van doen en houden we u over het verdere verloop op de hoogte. Dank voor uw steun !!.