U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Het tegenoffensief tegen onze petitie tegen de realisering van prestige project Ceuclum Aeterna (waar DE Tempel deel van uit maakt) is gestart.....

Het "tegenfront" roert zich! Het front dat tegen onze "tegen petitie" is. Ceuclum voorzitter Tinie van de Heuvel heeft de krant opgezocht en snapt niet dat wij tegen dit project zijn én toeristisch manager Visit Land van Cuijk Erik Jansen is van mening dat de petitie niet juist is opgesteld. Wij snappen best wel dat zij niet snappen dat wij TEGEN dat hele geldverslindende prestige project Ceuclum Aeterna zijn.

+Lees meer...

De één is immers voorzitter van stichting Ceuclum, waaronder de museumtoren Ceuclum én de Werkgroep Archeologie Cuijk (WAC) vallen. De ander heeft als taak zoveel mogelijk toeristen naar Cuijk te krijgen. Beiden hebben andere belangen in deze dan wij.

Tinie vraagt zich af of wij géén oog hebben voor cultuur, in de vorm van het Romeinse verleden van Cuijk. Die vraag is feitelijk irrelevant. Wij plaatsen immers zeer grote vraagtekens bij het ontstaan van dit plan, het tijdspad. waarbinnen dit erdoorheen is “gejast”, het kostenplaatje dat gebaseerd is op het prijsniveau van 2020/2021, de aannames die gedaan worden qua inkomsten (lees: entreegelden). Daarnaast vragen wij ons af “voor wie” dit plan gerealiseerd wordt? Niet voor de gemiddelde Cuijkse inwoner, dat weten we zeker. Zeer waarschijnlijk voor een select groepje intimi. Daarmee wordt het een zeer dure “hobby”. Erik wijst ons op de onvolledigheid van de petitie, zonder ook maar één moment in te gaan op de inhoud, de zgn. "strekking" ervan. Da's jammer.

Brief van de Minister aan de kamer, een mooie stap vooruit.

Onder speciale omstandigheden, in dit geval is dat het gebruik van extreem dure medicijnen kan er in een Pilot Project, wat een door de regering opgelegde constructie is een gedoogbeleid worden afgesproken. Juridisch gezien is dat een precedent.

+Lees meer...

Zaak is nu die speciale omstandigheden te omschrijven, op te rekken en de randvoorwaarden die voor de verschillende medicijnen de gevraagde veiligheid geven te differentiëren op basis van Evidence vanuit onafhankelijk onderzoek. Het zijn stappen in de goede richting. Deze stap moet ondersteund worden, bijvoorbeeld met een fors aantal ondertekenaars van deze petitie

We naderen de 1000

Op het moment van schrijven van dit bericht hebben 987 personen de petitie ondertekend. Een aantal waar we samen trots op mogen zijn. Het zou mooi zijn wanneer we "minimaal" de 1000 passeren. .

Bindend advies SKGZ daadwerkelijke kosten zuurstofconsentrator moeten volledig vergoed worden

Vandaag heeft de familie Kentie het goede nieuws ontvangen van het SKGZ met het bindend advies dat Menzis zorgverzekeraar de daadwerkelijk gemaakte stroomkosten van de zuurstofconcentrator volledig moeten vergoeden. Dit is prachtig nieuws en betekent dat dit ook voor alle andere zorgverzekeraars een bindend advies is en zij dit ook moeten opvolgen. Deze uitspraak kunt u hier terugvinden op www.skgz.nl en hier het bindend advies te downloaden als pdf-bestand om deze te gebruiken in u eigen situatie en zorgverzekeraar.

U kunt uitrekenen of u vanaf dat u een zuurstofconsentrator gebruikt de daadwerkelijk gemaakte stroomkosten ook volledig vergoed heeft gekregen en zo niet dit alsnog te gaan doen met behulp van deze uitspraak.

Ons dank en felicitatie aan de familie Kentie voor dit mooie resultaat.

Ook ons dank aan Vanda van der Kooi van het Eindhovense Dagblad die door deze petitie met ons en de familie Kentie in contact is gekomen en over dit onderwerp al geschreven heeft en deze uitslag morgen ook in het ED zal melden.

Ons dank aan iedereen die deze petitie hebben ondertekend en willen wij vragen dit zoveel mogelijk te delen.

Mvg, Hans en Ilja Panningen .

Eindstand 2055 ondertekeningen!

Vanmiddag heb ik samen met Maria Johannes de petitie voor het behoud van Dorpshuis De Menterne aangeboden aan de Gemeente Midden-Groningen. Er hebben maar liefst 2055 mensen de petitie ondertekend (1116 online en 939 fysieke lijsten) en daar zijn we erg blij mee.

+Lees meer...

We willen iedereen dan ook hartelijk danken voor de steun.

In het gesprek met wethouders dhr. Drenth, mevr. Nieland en mevr. Hoesen hebben we nogmaals het belang van De Menterne voor een leefbaar Muntendam onderstreept.

De Gemeente geeft aan graag in april verder met de inwoners in gesprek te gaan over het centrum en De Menterne.

foto overhandiging

Pleidooi door expert voor provinciale N-wegen met fysieke rijbaanscheiding

Geen vangrail maar een andere afscheiding is wat expert Hans Drolenga, senior Adviseur Veilige Mobiliteit bij Sweco Nederland, bepleit volgens Verkeersnet. Het pleidooi zelf is op LinkedIn terug te lezen.

Overhandigd aan algemeen directeur

Bedankt voor je ondertekening. Meer dan 625 collega's hebben ondertussen de Eindhovense petitie voor een betere CAO ondertekend.

+Lees meer...

Een serieus signaal. Dank daarvoor!

Onze algemeen directeur Aline Zwierstra heeft de petitie vorige week dinsdagmiddag in ontvangst genomen.

Kijk voor meer nieuws ook op de pagina Lokaal overleg op Vibes.

Lokaal overleg namens de werknemers delegatie FNV, CNV en CMHF

Met vriendelijke groet,

Gijs Rosenbrand,

namens het Lokaal overleg werknemersdelegatie gemeente Eindhoven

Heineken ontkent alles! Heeft snel de site van www.heinekenrussia.ru uit de lucht gehaald!

Heineken reageerde gisteren verontwaardigd op een onthulling van Follow the Money (en de Avondshow van Arjen Lubach). Het bedrijf introduceerde vorig jaar 61 nieuwe producten op de Russische markt en nam er extra personeel aan.

+Lees meer...

Die berichtgeving zou ‘misleidend’ zijn. Maar Heineken kwam wel degelijk terug op zijn eerdere toezegging niet langer in Rusland te investeren. De eigen Russische website, waarop het bewijs stond, ging offline.

Directielid Stacey Tank schreef gisteren aan haar collega’s van Heineken: ‘Misschien hebben jullie vandaag de misinformatie in het nieuws gelezen over een belangrijk onderwerp: ons vertrek uit Rusland,’ Daarmee verwees ze naar de berichtgeving die volgde op de onthulling van Follow the Money dat Heineken de belofte brak niet langer in Rusland te investeren. Iets soortgelijks meldde Heineken ook aan de pers. Het AD, de krant met het grootste bereik van Nederland, kopte gisteren: ‘Heineken: ‘We hebben wél gebroken met Rusland.’

Alleen: Follow the Money schreef niet dat Heinekens vertrek op losse schroeven zou staan, maar dat het concern zijn belofte verbrak niet langer in Rusland te investeren. Dat was op te maken uit Heinekens eigen website www.heinekenrussia.ru, die vol stond met berichten over recordverkopen en de lancering van 61 nieuwe producten in Rusland. Die website is inmiddels integraal offline ‘wegens technische werkzaamheden’. Rarara hoe kan dat?

Ze zijn duidelijk geschrokken van het feit dat de waarheid boven tafel is gekomen, en proberen nu schielijk de 'schade te beperken' Ze moeten gewoon daar wegwezen en niet bezig zijn het bedrijf aan Russen te verkopen (om het eigen verlies te beperken) de mensen daar niet helpen het bedrijf overeind te houden om daarmee de economie van Rusland te helpen. Gewoon de deur dichttrekken en niet de medewerkers helpen de zaak draaiende te houden... En dat is precies wat ze doen ! Dit mailde mij een zekere Tracy van de consumerservice-afdeling gisteren (vóór de reactie van directielid na een klacht van mij hierover bij deze afdeling. Ze schreef onder andere in een mail naar mij: 'In maart 2022, hebben we al de verkoop van het Heineken® merk volledig stopgezet in Rusland. In de tussentijd doen onze lokale collega's bij HEINEKEN Rusland wat ze kunnen om het bedrijf draaiende te houden. Dit doen ze om nationalisatie te voorkomen en ervoor te zorgen dat hun levensonderhoud niet in gevaar komt. We werken hard om de overdracht van ons bedrijf in Rusland aan een betrouwbare koper te bewerkstelligen, en dit onder zeer moeilijke omstandigheden. Als gevolg van de verkoop verwachten we een aanzienlijk financieel verlies van ongeveer €300 miljoen.' (een schijntje voor een bedrijf met een marktwaarde van 56,59 miljard.

De realiteit is een andere: Heineken schreef aan onder meer de NOS: ‘Heineken Russia staat geheel apart en financiert zelf zijn operationele uitgaven. Er beweegt geen geld tussen Heineken en ons lokale bedrijf in Rusland en we ontvangen geen dividend, vergoedingen of royalty's. We zijn erop gericht om de verkoop in de eerste helft van 2023 te voltooien.’

De brouwer presenteert zijn Russische dochteronderneming als een zelfstandig bedrijf, maar dat is ze niet.

Heineken Rusland is volgens het meest recente jaarverslag nog steeds een volle dochter. De huidige directeur in Rusland, de Griek Georgios Polymenakos, rapporteert aan Roland Pirmez, Heinekens directeur van de regio Oost-Europa. Volgens een manager van Heineken is instemming van het hoofdkantoor een vereiste voor elke belangrijke innovatie, zeker voor de introductie van een nieuw product. De brouwer benadrukt dat er geen geldstromen meer zijn tussen Rusland en de rest van het concern. Maar het is gebruikelijk dat multinationals hun dochters zo veel mogelijk zelf en lokaal laten financieren – dat staat los van zeggenschap. Feit is dat Heineken 100 procent eigenaar is van het Russische dochterbedrijf, en die dochter heeft ‘geconsolideerd’, blijkt uit het jaarverslag. Dat houdt in dat het moederbedrijf zeggenschap kan uitoefenen over het dochterbedrijf. En dat de resultaten van de dochter worden opgenomen in de resultaten van de moeder. Als Heineken in Rusland winst maakt, dan telt die mee voor de winst van het moederbedrijf.

Oorlogskas Poetin
Met de aankondiging niet langer te investeren, wekte Heineken in maart vorig jaar de indruk in Rusland af te bouwen en te voldoen aan de oproep de oorlogskas van Vladimir Poetin niet met belastinginkomsten te spekken.

Heineken deed het tegenovergestelde: mede dankzij de introductie van nieuwe merken verkocht het bedrijf vorig jaar 720.000 hectoliter meer bier en frisdrank en het nam in Rusland 243 nieuwe mensen aan.

Bovendien probeert Heineken te profiteren van de internationale sancties tegen Rusland door alternatieven te bieden voor producten die daar niet meer verkrijgbaar zijn. Heineken lanceerde in Rusland vervangers voor bier van het eigen merk, voor Carlsberg, Budweiser en Guinness, en voor de frisdrankmerken Coca Cola en Pepsi.

Bronnen:

  • Follow The Money 22-2-2023
  • Een mail van de consumerservice aan mij 21-2-2023