U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

update over Mammoetboom Grave

Beste ondertekenaars en andere belangstellenden,

Bij het aanbieden van de petitie ( met bijna 1500 ondertekeningen) op 17 november 2022, is ook benadrukt dat voor een goede toekomst van de mammoetboom de leefomgeving van de boom essentieel is. Door gemeenteraadsleden werd toen geadviseerd om contact met de wethouder op te nemen.

+Lees meer...

Behalve de wethouder die over bomen gaat bleken er nog 2 wethouders over het Visioproject te gaan. Begin december is een brief gestuurd naar de drie wethouders. In de brief de vraag: wie van de gemeente zet zich in voor behoud van de mammoetboom, en hoe? Het antwoord, 27 februari jl, geeft aan de ene kant weer dat er veranderingen komen in het ontwerp, aan de andere kant blijft nog steeds staan dat de opdracht van de gemeente aan de ontwerper is om de mammoetboom in te passen in het plan en dat er nog steeds naar een oplossing wordt gezocht. Omdat er nog geen enkele aanwijzing is dat bouwplannen zullen worden aangepast, blijven we ons inzetten voor de toekomst van deze boom in zijn natuurlijke omgeving. De petitie kan nog steeds getekend worden!

Groet, Leni Koot, Bomenstichting

Aanbieden petitie

Donderdag 16 maart wordt de petitie aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad. Dit gebeurt om 18.30u in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Raad van Kerken opnieuw in de fout

Een delegatie van de Raad van Kerken waaronder de Protestantse Kerk Nederland, vorig jaar een bezoek aan Israël en de Palestijnse gebieden waar vooral Israël kritische en zelfs vijandige organisaties werden bezocht.

Gezegd is, dat de Holocaust wordt verbonden aan de huidige situatie in het conflictgebied.

ENKA smeerpijp is van de baan!

Verrassende plotwending in het ENKA smeerpijp dossier: de smeerpijp is van de baan! Vanmiddag boden we namens een grote groep ondertekenaars onze petitie aan, aan het Waterschap Vallei en Veluwe, voorafgaand aan hun bestuurlijk overleg. Daar besloot het Waterschapsbestuur unaniem dat er onvoldoende grond is voor lozing van vervuild grondwater in de Nederrijn: de Provincie moet terug naar de tekentafel.

Protesteren werkt! Wij zijn blij met dit resultaat! Veel dank aan alle ondersteuners van deze petitie: uw handtekening heeft geholpen om dit belangrijke onderwerp te agenderen!

Wij blijven ons inzetten voor een toekomstbestendige oplossing, door zuivering van het vervuilde grondwater ter plaatse. Er moet nog steeds een oplossing komen voor de vervuiling van het grondwater onder het ENKA terrein in Ede, ook al geven nieuwe rekenmodellen kennelijk andere resultaten, en lijken concentraties giftige stoffen in het grondwater lager uit te vallen dan eerder werd gedacht.

+Lees meer...

We zien dan ook met interesse uit naar het nieuwe onderzoeksrapport van adviesbureau Tauw.

De petitie blijft voorlopig nog in de lucht. Zo lang het nog niet duidelijk is wat er gedaan zal worden met het vervuilde grondwater houden we onder anderen middels deze petitie nog een vinger aan de pols.

Relevante links:Item op NOS Regiojournaal (vanaf 1:28)Nieuwsbericht Omroep GelderlandPersbericht Waterschap Vallei & Veluwe

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen.

+Lees meer...

Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

06-03-2023

Delen

Graag delen aub. Anders blijft het een wens.

Mooi Tubantia-artikel vlak na aanbieden in de raad Enschede

06-03-2023 | Petitie Behoud de ijsbaan van Twente

Mooi Tubantia-artikel vlak na aanbieden in de raad Enschede

Klik op deze link.

06-03-2023 | Petitie Behoud de ijsbaan van Twente