U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Moment van aanbieden bekend

Beste ondertekenaar,

Inmiddels is de datum dat we de petitie mogen aanbieden aan de commissie defensie van de tweede kamer bekend.

13 februari zal de petitie worden aangeboden om 13:45.

Mocht u dit bericht lezen, maar geen ondertekenaar zijn. Dit is nog steeds mogelijk en zinvol tot deze datum!.

EUROPESE UNIE TIJD VOOR AFBRAAK

Nu blijkt dat de verschillen in de Europese unie steeds groter worden met betrekking op regelgeving lijkt het einde van deze criminelen organisatie in zicht. Steeds meer landen en bewoners gaan inzien dat samenwerking niet goed gaat.

+Lees meer...

Ook de onderlinge prijsverschillen van voedsel en brandstof zijn enorm groot. En dat geeft één scheef beeld van de concurrentie positie binnen Europa. Ook moeten alle subsidies stoppen in Europa. Ieder land zorgt eerst voor eigen voorzieningen. Nu wordt er veel getransporteerd door heel de wereld en dat kost veel geld.

03-02-2024 | Petitie Uit de Europese Unie

Fietspad Schouwweg-noord in het nieuws

Hierbij twee artikelen (één artikel uit het Leidsch Dagblad, één uit De Wassenaarse Krant) naar aanleiding van onze petitie voor het behoud van het fietspad van de Schouwweg.

Ook bijgevoegd is de notitie die door ons naar het college van B&W en de raadsleden is gestuurd waarin wij op 8 januari 2024 geprobeerd hebben om op een zo neutraal mogelijke manier de kenmerken van de Schouweg te categoriseren.

Binnenkort spreken wij met de gemeente en de verschillende belanghebbende. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij danken u nogmaals voor uw steun.

.

Gemeente Zaltbommel negeert omwonenden en organisatoren plus ODR wetgeving!

Helaas tot op dit ogenblik hult de gemeente zich in een absoluut stilzwijgen, er is nog geen enkele reactie gekomen op het bezwaarschrift van November of petitie, de termijn is al verstreken, een dwangsombevel is afgegeven wegens in gebreke blijven (te late reactie) en inmiddels zijn er een drietal nieuwe bezwaarschriften bij ons bekend ter bescherming van omwonenden tegen geluidsoverlast i.v.m. de verleende evenementen vergunning.

+Lees meer...

Dit terwijl de omgevingsvergunning (ODR) voor het verharden van het terrein nog niet eens is verstrekt! De werkzaamheden al zijn uitgevoerd -met vervuilde grond- en er inmiddels twee tenten staan. De petitie ondertekenaars zijn niet tegen carnaval, dat standpunt blijft, echter nog steeds tegen de locatie, -net als de carnavalsvereniging - en de optelsom van evenementen, 8 a 11 nieuwe Padel-banen bovenop de al bestaande geluidshinder van de sportvelden. De strijd gaat ondertussen juridisch door om volgende uitbreiding van evenementen te voorkomen. Het eerste evenement duurt 5 dagen vanaf 8 Februari tot 01.00 s'nachts (Deze normen wijken af van evenementen beleid binnen de stad Zaltbommel!) en de organisator dient zelf te meten en te rapporteren. Dat er geluidsoverschrijdingen zullen zijn is helaas dan ook te verwachten.
Mocht u in de Waluwe, Bomela, Tijningen en of vogelbuurt wonen, en helaas overlast ervaren (bijvoorbeeld meer dan 85DB-C aan de gevel) of anderszins, dan kunt u dit melden bij de lokale politie, de gemeente, de milieudienst of de ODR. De carnavalsvereniging kreeg niet een gewenste andere, meer geschiktere locatie aangeboden, de gemeente durft de discussie met omwonenden niet aan en negeert deze volledig, gaan gewoon door met hun anti participatie beleid en despotische besluitvorming, ongeacht de consequenties voor omwonenden.
Dit wordt dus zeker vervolgt, dit is niet het einde maar slechts het begin van de strijd tegen een onrechtvaardig genomen besluit en gemeentelijke bestuurlijke dwaling.

ONRUST BIJ BOEREN NEEMT TOE

De Europese unie begrijpt nog steeds niet dat het produceren van voedsel binnen één bepaalde grens van levensbelang is voor heel veel landen en boeren in Europa. Nu er één oorlog gaande is in Europa zou je verwachten dat de politiek en politici in het Europese parlement deze boeren zouden bij staan.

+Lees meer...

Maar helaas is dit anders. Er wordt vergadert over stikstof. Natuurbeheer en hoe de wolf beschermd moet worden in landen waar dat helemaal niet mogelijk is. Kortom de Europese unie en grondwet zijn niet in staat om normaal te kunnen ondernemen en te leven binnen hun onzinnig en het wanbeleid wat er al 22 jaar gevoerd wordt. Het is tijd voor verandering en dan zal deze toren van Brussel afgebroken moeten worden

02-02-2024 | Petitie Uit de Europese Unie

'Spelregelkaart' in de gemeenteraad

De 'spelregelkaart' Nekkerzoom is 1 februari j.l. besproken in de (raads-)commissie van Purmerend.

+Lees meer...

Er is twijfel. De petitie heeft duidelijkheid gemaakt dat bewoners geen aantasting willen het werelderfgoed De Beemster. Het plan wordt niet gedragen door bewoners.

Artikel in de Stentor

Beste Petitie ondertekenaars.

Op 1 februari jl.. is er een artikel verschenen in de Stentor over de uitbreiding van het Summercamp aan de Rozendaelseweg.

+Lees meer...

Hier is de link; [https://www.destentor.nl/raalte/welk-plan-summercamp-heino-ook-heeft-het-zorgt-voor-tegenstand-dinoland-hier-wat-een-onzin~a84caf01/?cb=80a15c797705492a1c79d32e9a6acffb&auth_rd=1]

02-02-2024 | Petitie Zeg nee tegen Summercamp twee

Willen we een asielzoekerscentrum

Of willen we vliegen zeg het maar

8000 ondertekeningen is leuk maar er moet een nul bij op ze minst .

01-02-2024 | Petitie Open Lelystad Airport