U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Al 6.000 getekende petities!

Op 11 juni is de Popunie tijdens Wantijpop in Dordrecht de actie gestart voor het behoud van de ondersteuning van amateurpopmuziek in de provincie Zuid-Holland. Sinds 20 juni is de petitie ook online tekenbaar op Petities.nl. Vandaag is de grens gepasseerd van 6.000 handtekeningen.

+Lees meer...

Directeur Scheijgrond: “vandaag beklimmen de tourgladiatoren ‘de Nederlandse berg’ Alpe d’ Huez, naar een hoogte van bijna 2.000 meter, maar wij moeten door naar een hoogte van 10.000 petities! We zijn nog lang niet op de top, want het aantal mensen dat ons en de popmuziek in Zuid-Holland support blijft groeien en we hebben hun steun keihard nodig om te overleven!” Online staat de teller inmiddels op 1.400 handtekeningen en op de festivals waar de Popunie elk weekend rondloopt zijn er al 4.600 petities ondertekend. Scheijgrond: “Langs deze weg wil ik al vast iedereen enorm bedanken die de moeite heeft genomen naar ons te luisteren en te tekenen! Al die mensen op Wantijpop, Metropolis, Werfpop, de Mars der Beschaving, Nyama, Parkpop, Rock n Ramps, Vlietpop, het Tuinfeest, het Doorzomerfestival en Big Rivers, die soms in de brandende zon en soms terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam zetten toch even de moeite namen naar ons verhaal te luisteren en vervolgens te tekenen geven ons goede hoop op een positief resultaat!” Maar de race is nog niet gelopen! Er is geen maximum, geen bovengrens; elke stemt telt en is broodnodig. Hoe meer stemmen, des te groter de kans dat de provincie Zuid-Holland haar voornemen om de stekker er volledig uit te trekken per 1-1-2013 niet ten uitvoer gaat brengen! De komende weekenden komt de Popunie weer naar je toe op de zomerfestivals in Zuid-Holland om steun voor deze actie te vragen. Dit weekend zijn we op Plein Open in Den Haag en ook op Schollenpop, Westerpop en Wallenpop hopen we de komende weken nog veel mensen te bereiken. Als je popmuziek en de Popunie ondersteunt, teken dan of maak de petitie wereldkundig op Facebook of Twitter! De actie loopt nog tot 16 september.

Correctie

Waar in de tekst van de petitie abusievelijk staat "minder dan een halve cent", wordt bedoeld "ongeveer een duppie"..

Lees hier het interview op 3voor12

Op 19 juli verscheen er een interview met de directeur van de Zuid-Hollandse Popunie op de landelijke 3voor12 site. Lees het interview nu hier.

Lees nu het Popunie bezuinigings dossier

De Popunie houdt een dossier bij met zoveel mogelijke informatie, interviews en geplaatste stukken over de op hande zijnde bezuinigingen die haar bedreigen. Lees hem hier .

Vandaag 500ste ondertekening petitie tegen het wegbezuinigen van Wantijfestival

Voortgangsbericht 2: Red het Bewaarde Land in Meijendel

Op 8 maart 2011 is onderstaande tekst als eerste voortgangsbericht verzonden naar alle ondertekenaars van deze petitie die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden. Aan allen die de petitie Red het Bewaarde Land in Meijendel ondertekenden, Nogmaals dank voor de ondertekening van de petitie. Er zijn nu zo’n 1600 ondertekenaars : http://petities.nl/petitie/redt-het-bewaarde-land-in-meijendel.

+Lees meer...

Dat is een duidelijk signaal! Op donderdag 10 maart wordt het echt spannend. Dan beslist de gemeenteraad van Leiden over raadsvoorstel 11.0003 van Burgemeester en Wethouders. De opheffing van de baan van Hugo, de coördinator van het Bewaarde Land in Meijendel, is daar een onderdeel van. De kans is erg groot dat het voorstel met meerderheid van stemmen wordt aangenomen. Maar de Partij voor de Dieren en GroenLinks zullen een motie indienen. Daarin vragen ze de gemeente om een structurele oplossing te vinden om het Bewaarde Land te laten voortbestaan. De raadsvergadering is openbaar. Als je nieuwsgierig bent, dan kun je de raadsvergadering op de publieke tribune bijwonen vanaf 19:30 uur. Kun je de raadsvergadering niet bijwonen? De vergadering is ook te volgen (of na te kijken) op deze pagina: http://gemeenteraad.leiden.nl/besluiten/live-uitzending Diverse media hebben aandacht besteed aan deze kwestie. Heel treffend was het krantenartikel van Jos Knijnenburg in de Wassenaarder van 2 maart. Als je ooit nog eens iemand wilt uitleggen wat het Bewaarde Land is, dan kun je wellicht uit zijn stukje citeren: http://www.bewaardeland.nl/downloads/2011-03-02-artikel-De-Wassenaarder.pdf Met vriendelijke groeten, Aad de Vette namens de Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land www.hetbewaardeland.nl  

Voorbeeld van mensen die walgelijke dingen met kinderen doen

Arrondissementsparket Amsterdam - Verschil verkrachting en seksueel binnendringen bij jonge kinderen

Onderstaande verklaring is afgegeven door het Arrondissementsparket Amsterdam : Quote: Diverse media en petities op internet berichten dat verkrachting als een ernstiger feit gezien wordt dan seksueel binnendringen van iemand beneden 12 jaar. Dat is niet het geval. Verkrachting is: seksueel binnendringen van iemand anders met toepassing van geweld of bedreiging met geweld.

+Lees meer...

Een belangrijk uitgangspunt is dat het seksueel binnendringen niet vrijwillig is geweest. Als een verkrachting vervolgd wordt zal het openbaar ministerie daarom op de dagvaarding moeten vermelden welk geweld is toegepast en dat geweld vervolgens ook moeten bewijzen. Als er geen bewijs is voor het geweld volgt geen veroordeling voor verkrachting. In de wet is bepaald dat op zowel verkrachting als seksueel binnendringen bij iemand beneden de 12 jaar - dat laatste zónder dat het geweld bewezen hoeft te worden - dezelfde hoge gevangenisstraf staat. Daaruit blijkt dat beide feiten door de wetgever als even ernstig worden beschouwd. Als het seksueel binnendringen bij een persoon beneden de 12 jaar wordt vervolgd, hoeft het geweld niet te worden vermeld in de dagvaarding en ook niet te worden bewezen. Achtergrond daarvan is dat het seksueel binnendringen bij kinderen onder de 12 jaar op zichzelf al een hele ernstige schending van de lichamelijke integriteit van het kind oplevert. Kinderen moeten maximaal beschermd worden tegen dit soort seksuele handelingen, zonder dat het bespreken en beoordelen van het geweld noodzakelijk is. Uiteraard is in de meeste gevallen een vorm van geweld wezenlijk voor het alleen al kunnen uitvoeren van het seksueel binnendringen bij (heel) jonge kinderen. Dit hoeft in een zaak die gaat over seksueel binnendringen bij iemand onder de 12 jaar niet bewezen te worden. Het ontbreken van bewijs voor geweld kan in zo'n geval nooit leiden tot een vrijspraak. Het openbaar ministerie heeft ervoor gekozen om Robert M. te vervolgen voor het - vele malen - seksueel binnendringen bij iemand onder de 12 jaar omdat dit feit een grotere kans op een succesvolle vervolging oplevert en even ernstig is als verkrachting. Artikel 244 is expliciet voor gevallen als dit in het leven geroepen. Seksuele handelingen verrichten met kinderen onder de 12 jaar mag nooit. Het levert een even ernstig verwijt op aan de verdachte als een verkrachting zou doen.   Unquote:   Met bovenstaande zijn we het natuurlijk eens, maar men gaat voorbij aan het feit wat in het programma van Pauw en Witteman naar voren is gebracht : een stuk erkenning naar slachtoffers en families daarvan, die graag deze misdaden als "verkrachting" benoemd willen hebben met het stuk erkenning van psychische en lichamelijke mishandeling. Niet onbelangrijk is dat deze petitie tevens pleit voor : - Zwaardere straffen - Verplichte TBS (of een dader nu wel of geen toestemming geeft voor psychiatrisch onderzoek) - Opheffing van verjaringstermijnen voor deze misdaden - Spreekrecht voor de ouders van de slachtoffertjes bij de behandeling door de rechter. - Algeheel verbod op pedofiele organisaties   We onderstrepen dat het CDA inmiddels het stuk erkenning tot benoeming van de misdaad als verkrachting heeft onderschreven door hiervoor een wetswijziging in te dienen welke kan rekenen op een meerderheid van de Kamer. Graag zouden wij (inmiddels meer dan 300.000 Nederlanders) ook willen dat de andere punten van deze petitie door de Tweede Kamer in behandeling worden genomen.