U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Plaatsing snelheid lamp

Binnenkort wordt er op de hoogte van de zanden/ Rijksstraatweg een waarschuwingslamp welke de bestuurders attendeert of zij te hard rijden. Het is in ieder geval al een begin....

Datum aanleveren petitie verplaatst

We hebben gezien aantal ondertekenaars per dag de afgelopen dagen om op 29 november de petitie aan te bieden aan Eneco. Ken je dus een oude klant van Welkom Energie? Wijs die dan op deze petitie..

Geen nieuws meer van onderzoeken

Ik durf geen nieuws meer te delen van onderzoeken naar de effectiviteit van Janssen, ook al zijn ze op wetenschappelijke sites zoals Science of medrxiv gedeeld. Ik kan de onderzoeken niet goed op waarde schatten en wil geen verkeerd nieuws verspreiden.

+Lees meer...

Wat ik nog steeds niet snap is waarom men in Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, België, Italië, VS etc. de bescherming van 1x Janssen te weinig vindt, en hier in Nederland men dit anders ziet. Ik hoop dat met het spoedadvies hier helderheid in komt.

Verder gaat mijn hart uit naar iedereen met zieken nu in de familie. Heel veel sterkte. Zorg ajb goed voor elkaar en ook voor alle opa's en oma's om ons heen. Dank.

Hoorn zet zich in voor de zorg

Ook Hoorn vindt de zorg belangrijker da qr codes .

Burgerinitiatief met 500 handtekeningen in Gemeenteraad

Eind oktober hebben wij het burgerinitiatief ingediend bij de gemeente, waarna ons enige dagen geleden gemeld is dat het voldoet aan alle eisen.

Met 500 handtekeningen vinden wij zelf dat het dus een enorm draagvlak heeft.

Tijdens de eerstkomende bijeenkomst “Informeren en Ontmoeten” op 15 november krijgen wij de kans het nader toe te lichten.

+Lees meer...

Waarna het op 23 november behandeld wordt door de Commissie Omgeving, wij kunnen daar vragen beantwoorden. Op 7 december wordt het aan de Gemeenteraad voorgelegd.

Om de weerstand nader kracht bij te zetten roepen we iedereen op om voor aanvang van de vergaderingen naar het Bestuurscentrum (Achter 't Stadhuis) te komen. Aanwezig zijn bij de vergadering mag niet, maar buiten protesteren kan wel. Komt u 'lawaai' maken voor het initiatief? U bent welkom ongeveer een half uur voor aanvang van de vergadering.

15/11 I&O: aanvang voor raadsleden 19.00; picket line vanaf 18.30 23/11 Cie Omgeving: aanvang 19.30; picket line vanaf 19.00 (belangrijkste) 7/12 Raad: aanvang 19.00; picket line vanaf 18.30

Neem borden en spandoeken mee voor de picket line om te laten zien hoezeer u allemaal betrokken bent bij de toekomst van het park.

Dank u namens de Stichting IJzeren Vrouw

Platanen en andere bomen op de Stromarkt en het Grote Kerkhof

We willen via deze petitie ook aandacht vragen voor de voorgenomen kap van de gezonde bomen op de Stromarkt en het Grote Kerkhof. Meerdere grote platanen (bijv.

+Lees meer...

voor de bieb) en nog andere bomen moeten sneuvelen voor de 'herinrichtingsplannen'. Maar die pleinen kunnen natuurlijk ook zo worden ontworpen dat de bestaande bomen in het nieuwe ontwerp worden geïntegreerd. Die bomen zijn beeldbepalend en kunnen nog heel lang mee. Ze geven meer schaduw, verkoelen de pleinen beter, en nemen meer CO2 op dan jonge boompjes. De ondertekenaars die er vanaf midden oktober bij zijn gekomen hebben deze petitie met name ondertekend om deze bomen te redden. Rond die datum verschenen namelijk de volgende berichten: Bert Zielhuis, van de Deventer Bomenstichting. En de reactie van Anne Kooij

De Jonge vraagt spoedadvies over extra prik na Janssen-vaccinatie

Demissionair minister De Jonge heeft de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over het belang van een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin. De Jonge hoopt dat advies volgende week te krijgen.

https://nos.nl/liveblog/2405037-ijsbeelden-festival-zwolle-opnieuw-afgelast-12-713-positieve-tests.

Tanthof en de Boterbloem blijven behouden

Op 7 juli 2021 heeft het college besloten dat er vooralsnog geen groene campus in Tanthof komt. Met de schoolbesturen start het college een vervolgproces voor huisvesting van de scholen in Tanthof.

Bron: Commissie Sociaal Domein en Wonen 23-09-2021, agendapunt 4.4 en Nieuwbouw Scholen op Delft.nl

REACTIE PETITIONARIS

Tot onze vreugde heeft het college van Delft in juli besloten om geen megaschool op de locatie van de kinderboerderij Tanthof en kindertuinen de Boterbloem te plaatsen.

+Lees meer...

Dit was geweldig nieuws en inmiddels is dit bevestigd in de commissie vergadering SDW van 23 september 2021. In de vergadering zijn alle fracties akkoord gegaan met dit voornemen en is het afblazen van de plannen officieel.

De gemeente is 2 jaar lang met een tweetal studies bezig geweest om een megaschool van rond de 1.100 leerlingen op deze locatie te onderzoeken. Het laatste ruimtelijk onderzoek van Architectenbureau Onix concludeert dat er volgens hen voldoende ruimte is voor het plan. Het haalbaarheidsonderzoek door de gemeente laat wel grote financiële en planologische risico's zien. Daarom heeft het college het besluit genomen om deze locatie niet verder te onderzoeken.

Dit is voor de kinderboerderij en kindertuinen bevrijdend nieuws geweest en we schatten in dat de ruim 7.200 handtekeningen, de vele posters in de wijk, de vele stukken in de krant en vele brieven van bewoners aan de raad duidelijk hebben gemaakt dat de bewoners van Delft en omstreken dit plan niet zouden steunen. We willen iedereen die de enquête heeft ondertekend dan ook hartelijk danken voor de steun voor het behoud van de huidige kinderboerderij.

Zoals u zich wel kunt voorstellen is het onderhouden van ons hele terrein en het verzorgen van onze dieren een kostbare aangelegenheid. Mocht u ons ook financieel kunnen en willen steunen, dan kunnen wij dat dus erg goed gebruiken! Wij zijn een ANBI-stichting (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw donatie komt dus volledig ten goede aan onze dieren, hun verblijven en/of de (water)speeltuin! Al vanaf 25 euro per jaar kun je Vriend van de kinderboerderij worden of een dier adopteren. Kijk voor alle informatie op onze website <https://kinderboerderijtanthof.nl>.

Bestuur kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof

EINDE REACTIE