U, de petitionaris

Nieuws

Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten

Een ondertekenaar vraagt u de petitie Hogere celstraffen voor brandstichting bij zendmasten te ondertekenen:

“Brandstichting bij vitale infrastructuur zoals zendmasten is een aanslag op de samenleving. De brandstichters zouden daardoor ook zwaarder bestraft moeten kunnen worden."

zwarestrafvoor5gbrand.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

20-04-2020

Aanbieden van de petitie en toespraak

Het heeft even geduurd, maar het verslag van de aanbieding van de petitie staat nu bij StichtingEHS op de website Zie https://stichtingehs.nl/actueel/nieuws en de toespraak is te vinden op https://stichtingehs.nl/downloads/presentaties. Zoals je kunt lezen waren er twee Kamerleden geïnteresseerd: Wybren van Haga (BVNL) en Joba van den Berg (CDA).

+Lees meer...

We hebben nu ruim 52.400 handtekeningen, maar ik denk dat het behulpzaam is wanneer mensen ook nog een kort berichtje naar deze twee mensen te sturen en/of leden van de Kamercommissie VWS te sturen. Kies maar iemand die je aanspreekt of waar je wat van mag verwachten. Bij de vorige aanbieding van een petitie over mobiele communicatie hielpen al die mailtjes enorm goed. Laat ook via de mailbox zien dat we geen vertrouwen hebben in deze 5G ontwikkeling

30-12-2022 | Petitie Stop 5G

Persbericht

Leiden 29-12-2022 Persbericht

De petitie tegen de vernietiging van veilige en in crisis situaties noodzakelijke medicijnen ( Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen https://gebruikrestmedicatie.petities.nl ) zal begin februari van het nieuwe jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Op jaarbasis gaat voor 100 miljoen aan medicatie het riool of de verbrandingsovens in, terwijl de verspilling aan verband- en incontinentiematerialen naar grove berekening een veelvoud, volgens sommige berekeningen meer dan een miljard bedraagt.

+Lees meer...

Artsen, apothekers en patiënten zijn teleurgesteld over deze verspilling in deze tijd van schaarste, zeker omdat uit onderzoek blijkt dat bezuiniging en veilig hergebruik met moderne monitorings- en registratie systemen goed mogelijk is. Een werkgroep van artsen en apothekers is een petitie gestart die inmiddels door een tiental maatschappelijke organisaties wordt ondersteund en door meer dan 15.000 mensen is ondertekend. Apotheker Pieter Recter ziet zijn werk veel mogelijkheden voor duurzamer gebruik en wil hierover met het Ministerie in gesprek. De Leidse Huisarts en Rampenarts Walter Schrader die verantwoordelijk is geweest voor medische hulpverlening in vluchtelingen kampen en noodsituaties bepleit op basis van Internationale Verdragen over Humanitaire Hulp een herziening van de huidige Nederlandse regelgeving waarmee redistributie van medicijnen bestraft kan worden met 8 jaar gevangenisstraf en een boete van 140.000 Euro. Op basis van dit dreigement is het massaal inzamelen van noodzakelijke medicijnen voor Oekraine stop gezet. “Een grof schandaal, dat inmiddels talloze slachtoffers heeft veroorzaakt” volgens de Rampenarts. In het geheim gaat inzameling en verzending door, maar dat kan in omvang en effect niet vergeleken worden met de gecoördineerde actie van medisch Nederland bij het begin van de oorlog.

Contacten: Walter Schrader 06-55102133 Pieter Recter 06-22428257

Proefschrift van dr. Charlotte Bekker: herdistributie geeft miljoenen bezuiniging.

Ruim 60 procent van de patiënten die aan het onderzoek meededen, is bereid om opnieuw uitgegeven medicijnen te gebruiken. Ook de deelnemende artsen, apothekers, zorgautoriteiten en farmaceuten ondersteunen het hergebruik van teruggebrachte geneesmiddelen, mits de veiligheid en kwaliteit ervan kan worden gegarandeerd.

+Lees meer...

Uit eerder onderzoek blijkt dat 95 procent van de patiënten ongekoelde medicatie goed bewaart. Charlotte: “Na dit onderzoek verwacht ik dat we tussen de 20 en 70 procent van alle ongebruikte medicijnen veilig kunnen hergebruiken.”

Charlotte Bekker

BVNL en CDA waren aanwezig bij aanbieding Petitie

Wybren van Haga on Twitter: "Deze week nam #BVNL de petitie ‘Beëindig het experiment met #5G’ in ontvangst. Het #kabinet zet in op de implementatie en uitbreiding van het 5G-netwerk in Nederland, terwijl over de (eventueel schadelijke) gevolgen daarvan nog nauwelijks iets bekend is." Bij de aanbieding van de petitie werd duidelijk dat van Haga de gezondheidsrisico's scherp ziet. Joba van den Berg (CDA) heeft indertijd een belangrijke rol gespeeld bij de adviesaanvraag over 5G bij de GezondheidsRaad en is nog steeds geïnteresseerd in de risico's van 5G..

27-12-2022 | Petitie Stop 5G

Drempel Europees Burgerinitiatief is haalbaar.

Het Europees burgerinitiatief (EBI) is een instrument voor participerende democratie dat burgers in staat stelt concrete wetswijzigingen voor te stellen op elk gebied waarop de Europese Commissie (hierna ook “de Commissie” genoemd) bevoegd is om wetgeving voor te stellen. Het rechtskader voor dit instrument is vastgelegd in Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het Europees burgerinitiatief (hierna de “EBI-verordening” genoemd).

Om een burgerinitiatief te steunen, moet u een reeks persoonsgegevens verstrekken als onderdeel van een steunbetuiging voor dit initiatief.

+Lees meer...

De groep organisatoren van een EBI moet ten minste 1 miljoen van dergelijke steunbetuigingen van EU-burgers verzamelen, waarbij specifieke drempels in ten minste 7 landen moeten worden bereikt, Voor Nederland is dat 20.000 !

Overhandiging aan kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer via de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal op 17 of 24 januari 2023 zijn, in de Statenpassage van de Tweede Kamer

Bron: Tweedekamer.nl.

Organisaties steunen de petitie

Het initiatief en de drijvende kracht achter deze petitie bestond uit een 6 huisartsen en apothekers, een kerngroep die inmiddels is gegroeid naar tiental mensen, die lid zijn van verschillende beroepsorganisaties.

Bij de ruim 15.000 ondertekenaars zijn vele sleutelfiguren in de gezondheidszorg waarvan ik nog niet de toestemming heb om hun adhesie betuiging publiekelijk te delen, ook zitten er een paar grote organisaties in de pijplijn die pas na bestuurlijke besluitvorming het groene licht kunnen geven om hun organisatie aan de lijst toe te voegen.

+Lees meer...

Wel kan ik een aantal organisaties noemen die zich formeel achter de petitie hebben gesteld. 1) De VJA, de Vereniging van Jonge Apothekers. 2) De LOVAH Duurzaamheid in de Zorg 3) De LCB, een grote West Brabantse Zorg Organisatie 4) De Groene Zorg Alliantie 5) HZW Huisartsen Zorg 6) De PFN, de Patiënten Federatie Nederland 7) Stichting Remedi, Redistributie Medisch Instrumentarium 8) DAI artsen, organisatie voor Transitie In de Zorg .

De petitie loopt wordt momenteel goed en soms zeer goed, op 5 na meest actieve petitie van Nederland.

RTV Utrecht: Strijd om pontje Nieuwer ter Aa beloond: er komt een nieuwe fietsbrug, pontje blijft voorlopig varen

Nieuwer ter Aa krijgt een fietsbrug, die op termijn het pontje over het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vervangen. Het pontje blijft voorlopig varen.

+Lees meer...