U, de petitionaris

Nieuwtjes

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

01-07-2017

Huis aan huis petitie

De huis aan huis petitie loopt tm 27-02-2019 Daarna zullen de petities van petities.nl en petitie24 en de huis aan huis petitie worden overgedragen aan woonstichting Gendt en aan hvgendt zoals afgesproken en aangekondigd des tijds.

Dhr R laarschot maakt hier met de twee partijen binnen kort afspraken over en zal kijken wat er mogelijk is voor mensen die er bij willen zijn en ook de media zoals omroep Gelderland en de Gelderlander..

**Volledige tekst van de oproep**

Zie: http://stokachterdedeur.nl/wp-content/uploads/STOK-Website-Landelijke-petitie-oproep.pdf.

Omrop Fryslân: Friese roodbonte koeien van Fa Woldring hoeven niet naar de slacht

Veertig Fries roodbonte koeien zijn gered van de slacht. Na een lange strijd hebben eigenaars Sandra en Harald Woldring uit Haren na lange tijd gelijk gekregen: ze krijgen een uitzondering op de fosfaatwetgeving en daarmee is een groot deel van het uitstervende koeienras gered.

+Lees meer...

De familie Woldring heeft een paar zware jaren achter de rug, maar het lijkt nu (...) lees verder

Dank zij uw handtekening en onze gezamenlijke actie is deze kudde gered.

RondeTafelGesprek 29 januari Raadszaal 20.00 uur

Vanavond vertellen we de gemeenteraad op hoeveel de teller staat! De ondertekenaars staan voor: passende nieuwbouw op de locatie van De Wegwijzer in Den Oord/De Lobben in Houten. De gesprekken met de fracties hebben opgeleverd dat er goed naar de feiten is geluisterd. Daar maken we punten op.

+Lees meer...

Het bouwplan moet oa. passen op het plangebied, geen parkeeroverlast geven in de directe en nabije buurt opleveren en het groene speelveld in tact houden. Laten we ook niet vergeten dat we al veel overeenstemming hebben op de evenwichtigheid in sociale woningbouw en vrije sector, de aantrekkelijkheid voor de doorstroming, en de wil om oud en nieuw te integreren. Welkom aan de nieuwe bewoners! Tot vanavond?

Fosfaatreductieplan was voldoende voorzienbaar

ANTWOORD

In hoger beroep was het oordeel van de rechter over het fosfaatreductieplan 2017 dat de regeling voldoende voorzienbaar is geweest. Niet kan worden aangenomen dat er sprake is van een individuele en buitensporige last voor de betrokken veehouders.

De wetgever, de Tweede Kamer, heeft het hierbij gelaten.

+Lees meer...

Bij een handopsteken over een motie hierover van Fuselaar (SP) ontstond er geen meerderheid.

Bronnen: uitspraak en motie

REACTIE VAN PETITIONARIS

'Shitbeleid' bedreigt 1 op de 20 biologische melkveehouders met faillissement

De Natuurweide lanceert de actie Red de Bioboer. Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Wakker Dier staan achter dit initiatief.

Anderhalf jaar geleden heeft u de petitie Red de Biokoe ondertekend. Bedankt voor uw betrokkenheid destijds! De Natuurweide overhandigde 17.989 handtekeningen aan de Nederlandse overheid en spande een rechtszaak aan. We kregen gelijk, maar werden in hoger beroep alsnog in het ongelijk gesteld (uitspraak hoger beroep). De bioboeren worden nog steeds verantwoordelijk gehouden voor een probleem waar zij niet verantwoordelijk voor zijn. Daardoor dreigen veel biologische melkveehouders nu failliet te gaan.

De Natuurweide, de landelijke vereniging van biologische melkveehouders, laat het er niet bij zitten en lanceert de actie Red de Bioboer. We halen geld en inzet op om de boeren te steunen en de lobby mogelijk te maken. Milieudefensie en Greenpeace Nederland ondersteunen de actie en ook Wakker Dier staat achter dit initiatief. Biologische boeren zijn hét toonbeeld van de kringlooplandbouw die Schouten graag ziet. Laat hen dan niet gestraft worden door dit shitbeleid, aldus Wakker Dier.

Op www.reddebioboer.nl vertellen een aantal getroffen biologische melkveehouders hun verhaal. Boer Hans Nieuwenburg blijft strijdvaardig: "Het kan toch niet zo zijn dat wij biologische boeren, boeren die - als we de overheid moeten geloven - hét voorbeeld zijn voor een duurzame toekomst, opgezadeld worden met regelgeving waardoor wij failliet dreigen te gaan? Regelgeving die mestoverschot reguleert, terwijl het mesttekort in de biologische sector daardoor alleen maar groter wordt!"

Het is hoog tijd om een wetswijziging af te dwingen en een systeemverandering in de Nederlandse landbouw door te voeren. Dit lukt alleen als we ons met elkaar achter de biologische melkveehouderij scharen. Met uw betrokkenheid en bijdrage steunen we de boeren en kunnen we als collectief stappen ondernemen.

Gaat u ook voor natuurvriendelijke landbouw en behoud van de biologische zuivelsector? Steun ons dan!

Ja, ik doneer en help mee!

Meer informatie? www.reddebioboer.nl

Hartelijk dank namens de biologische melkveehouders!

EINDE REACTIE

29-01-2019 | Petitie Red de biokoe

Extra info over 5G

Kijk ook op: www.stopumts.nl voor meer actuele informatie over 5G .

28-01-2019 | Petitie Stop 5G

Reactie Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren is van mening dat de woningmarkt een rigoureuze hervorming nodig heeft. Nederland behoort tot het treurige groepje landen waar inwoners naar verhouding het grootste deel van hun inkomen aan wonen kwijt zijn en dus van het besteedbaar inkomen relatief weinig overblijft.

+Lees meer...

Betaalbaar wonen moet voor iedereen haalbaar zijn. Wij zullen ons daar sterk voor maken, daar kunt u op rekenen.

Aan alle ondertekenaars

Lieve ondertekenaars,

Allereerst heel erg bedankt dat er in zo'n korte tijd zo veel handtekeningen zijn gezet! Wij zijn heel blij met jullie betrokkenheid bij Soesterberg.

Inmiddels hebben we een gesprek gehad met AGAVS. Hierin hebben we besproken dat de petitie geen pressiemiddel was om toch een feest bij hen af te dwingen, maar om de gemeente te laten zien hoe erg dit leeft in Soesterberg.

+Lees meer...

Hoe jammer wij allemaal het vinden dat er dit jaar geen Koningsnachtfeest zal zijn. Dit is inmiddels, ook al dankzij POS, bij de gemeente aangekomen. Mocht de gemeente open staan voor een gesprek, dan willen wij ons daar zeker beschikbaar voor stellen.

Feit blijft echter dat er dit jaar geen Koningsnachtfeest zal komen bij AGAVS. De argumenten die zij hiervoor hebben zijn sterk en zeer begrijpelijk. We hopen echter dat het in de toekomst weer mogelijk zal zijn en dat de gemeente zich hierbij ondersteunender opstelt.

Omdat wij denken dat het weinig zin heeft de petitie langer op te houden, hebben we besloten om de mogelijkheid tot ondertekening te sluiten.

Nogmaals bedankt voor jullie massale steun!

Groetjes, Nadine, Daniëlle, Yaela en Emma

28-01-2019 | Petitie Koningsnacht in Soesterberg