U, de petitionaris

Nieuwtjes

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

01-07-2017

Geen Biomassa centrale, beter een wietwinkel of coffeeshop.

U wilt vast geen Biomassa centrale in Diemen. Wij ook niet. Maar een coffeeshop of wietwinkel zou prachtig zijn. Maak ze wakker daar op het gemeentehuis..

31-01-2019 | Petitie Een coffeeshop voor Diemen

Poll onder Tilburgers

In totaal hebben er 883 Tilburgers gestemd op de poll. En het is wel duidelijk: de overgrote meerderheid heeft helemaal geen zin in die hondenbelasting.

+Lees meer...

Maar liefst 667 stemmers kozen voor ja, afschaffen met die hap. Toch waren er nog 216 Tilburgers die het eigenlijk niet willen afschaffen. Let op, de mensen die de hondenbelasting willen houden, zijn misschien niet allemaal 100% tevreden met de huidige regels.

Lees meer: https://indebuurt.nl/tilburg/gemeente/hondenbelasting-afschaffen-ja-of-nee-dit-vinden-jullie~43310/

Niet meer mogen ondertekenen van indicaties in opdracht ZN met ingang van 01 januari 2019?

We hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevraagd naar de reden waarom Inservice opgeleide verpleegkundigen met ingang van 01 januari 2019 geen indicaties meer zouden mogen ondertekenen. Zoals eerder door ons al geverifieerd lag hier ook in voorgaande jaren geen besluit van ZN aan ten grondslag maar was het "ergens ontstaan".

+Lees meer...

In de reactie van ZN geeft zij aan dat - het niet meer mogen ondertekenen door Inservice opgeleide verpleegkundigen- een advies is/was van VenVN. Dit advies strookt niet met hetgeen de directie van VenVN met ons deelde in een van onze eerste gesprekken. Zij gaf hierin aan dat ook zij het geverifieerd had en tot dezelfde constatering als ons was gekomen dat er nergens een besluit van ZN aan ten grondslag lag. We hebben VenVN om reactie gevraagd, We wachten dit met interesse af.

Bijna 400 handtekeningen!

Het gaat goed! We zijn amper twee dagen bezig en al bijna 400 handtekeningen. Help mee en stuur de link door naar vrienden en kennissen die ook graag de NZ verbinding in het Vliegenbos willen.

Komende dagen blijven we handtekeningen verzamelen en zullen we onze bestuurder van het Stadsdeel, Saskia Groenewoud (Openbare Ruimte) op de hoogte brengen.

Volg ook de discussie op FB 'Het Vliegenbos' en discussieer gerust mee, hoe meer voorstanders hoe beter!.

30-01-2019 | Petitie Samen door het Vliegenbos

Ontwerp raadsvoorstel ge- en verboden honden op de stranden

HET ANTWOORD

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij een ontwerp-raadsvoorstel hebben gemaakt waarmee een wijziging van de Algemene plaatselijke Verordening 2013 wordt beoogd. Door middel van deze wijziging wordt de tekst van de artikelen 2.56 en 2.57 herzien.

+Lees meer...

Hierdoor wordt in de APV duidelijker beschreven wat de geboden en de verboden zijn voor o.a. het verblijf van honden op de stranden.

Voordat de gemeenteraad een definitief voorstel ontvangt, is het ontwerp-raadsvoorstel onderwerp van inspraak. Het ontwerp-raadsvoorstel is als bijlage bij deze publicatie gevoegd. Het ontwerp-raadsvoorstel ligt ook in de hal van het stadhuis te Vlissingen ter inzage. Van 28 januari tot en met 25 februari 2019 kan iedereen zijn/haar reactie op dit ontwerp-raadsvoorstel geven.

Deze reacties kunnen worden geadresseerd aan: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN

De inspraakreacties worden na afloop van de inspraakperiode verwerkt een inspraakschrift, dat samen met het definitieve raadsvoorstel aan de gemeenteraad wordt gezonden. De insprekers ontvangen een exemplaar hiervan.

De behandeling van het raadsvoorstel in de raadscommissie Algemeen c.a. is gepland op 21 maart 2019. In deze raadscommissie kan iedereen gebruik maken van zijn/haar spreekrecht.

De behandeling in de gemeenteraad is daarna gepland op 11 april 2019.

Vlissingen, d.d. 25 januari 2019

Burgmeester en wethouders voornoemd."

Bron: Gemeenteblad Nr. 189112

Bijlage 1. honden op het strand - voorstel tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2013

Bijlage 2. overzichtstekening stranden Vlissingen op grond van artikel 2.56 APV

https://petities.nl/system/uploads/11299/original/stranden-vlissingen-honden-op-het-strand-425pix.png

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Na een persoonlijk gesprek met de burgemeester afgelopen maandag en het ontvangen van het ontwerp-raadsvoorstel vanuit de gemeente wil ik deze graag met u delen. Wellicht heeft u deze zelf ook al ontvangen maar sommigen waarschijnlijk ook niet. Ik wil u erop wijzen dat dit een ontwerp-raadsvoorstel is waarop nog mogelijkheid is tot inspraak!

De inspraakperiode is van 28 januari tot en met 25 februari. Aan u de keuze om hierop te reageren.

Ik raad u aan om van de inspraak gebruik te maken! Het adres van de gemeente staat in het bericht.

Nogmaals bedankt voor uw handtekening daardoor hebben we een serieus geluid kunnen laten horen tegen het besluit om zomer en winter een aanlijnplicht voor honden op het Vlissingse strand in te voeren.

Met diervriendelijke groet,

Jolanda Lichtenberg

EINDE REACTIE

Stop chemtrails

Beste ondertekenaar van 'Stop 5g' een andere petitie op deze website is ook zeker de moeite waard om te ondertekenen. Zoek op 'Stop chemtrails'.

Zij zitten inmiddels op ca 35.000 handtekeningen.

+Lees meer...

Help ze aan de 40.000 zodat deze kan worden aangeboden aan onze regering!

Zoek voor meer info over chemtrails op het zoekwoord 'geo-engeneering' (omdat Google bij het woord 'chemtrails' al is voorgeprogrammeerd om alleen positieve facts te laten zien..)

Dank u,

Alfred Melse

30-01-2019 | Petitie Stop 5G

Almere deze week: Fietspad langs View verdient opknapbeurt

ALMERE – Het Bergsmapad langs het Weerwater, ter hoogte van restaurant View, is Almeerder Jeroen Koster een doorn in het oog. “Het wegdek van dit fietspad is echt heel slecht”, vertelt hij.

+Lees meer...

Al ruim een jaar probeert Koster voor elkaar te krijgen dat de situatie wordt verbeterd, maar (...) lees verder Artikel geplaatst op: 25 januari 2019 - 12:01

Plastic soup foundation: Oproep aan Kabinet: verbied plastic confetti

Van 3 tot en met 5 maart is het weer carnaval. Hoeveel confettikanonnen zullen er dit jaar worden afgeschoten? Na afloop liggen straten en pleinen bezaaid met duizenden kleine stukjes plastic die nauwelijks op te ruimen zijn.

+Lees meer...

Allemaal microplastics met vrolijke kleurtjes die met opzet de lucht in waren geschoten voor de leut. Het is betreurenswaardig dat de rijksoverheid (...) lees verder