U, de petitionaris

Nieuwtjes

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

01-07-2017

Trijntje Oosterhuis Facebook

Trijntje Oosterhuis heeft onze petitie gedeeld op Instagram en Facebook. Alle hulp is welkom!.

08-11-2017 | Petitie Milana en Qiyas moeten blijven

Dna verplicht afstaan

Wie wil er nu niet dat een zwaar misdrijf snel en goed opgelost kan worden. Dit kan door dadersporen die achter gebleven op de plaats delict.

+Lees meer...

Via Dna kunnen veel zaken die nu nog niet opgelost zijn dan wel opgelost worden. En zaken in de toekomst sneller afgerond. Daarom een dna van iedere inwoner van Nederland

07-11-2017 | Petitie Verplicht DNA afstaan

Eigenaar van loempiakraam: Beloofd is beloofd

Rotterdam - Mag de familie Pham loempia´s blijven verkopen op Zuidplein, in ieder geval tot eind januari? Dat was de inzet van een kort geding vandaag.

In tussentijd laten we de petitie lekker lopen en kijken wij vol verwachting uit naar de ontwikkelingen die volgen :).

#laatzeblijven

Youp van 't Hek heeft de petitie getekend.

06-11-2017 | Petitie Milana en Qiyas moeten blijven

Nieuws vanuit de gemeente! De situatie wordt herzien!

Onderstaand mail bericht is deze week naar de bewoners van de beukendreef en en dorpsraad van Berkel-Enschot gestuurd. Het lijkt er nu op dat er gehoor is gegeven aan de petitie en dat gemeente het een en ander gaat herzien.

+Lees meer...

De kap ligt in ieder geval voorlopig stil tot najaar 2018

Geachte Bewoners en Dorpsraad,

Tijdens de bewonersavond is gevraagd om inzage in de rapporten en verslagen. Deze documenten kunt u vinden op deze site. Hier vindt u alle rapporten en verslagen, waaronder de rapporten van Cobra en de verslagen van de overleggen met Stichting Stadsbomen. Alle reacties van bewoners zijn verzameld in één overzicht en voorzien van een antwoord. De complete lijst is ook te bekijken via deze pagina.

Tijdens de avond bleek dat de meningen van de bezoekers niet op een lijn zaten. Een grote groep bewoners was het niet eens met het rooien van de bomen en er was een grote groep bewoners die de bomen zo snel mogelijk weg wil hebben. Er is gevraagd om meer transparantie in het proces en de mogelijkheid om mee te denken.

De gemeente neemt dit signaal serieus en realiseert zich dat niet iedereen de mogelijkheid heeft gehad om mee te denken in een gezamenlijke oplossing voor de Beukendreef. Gemeente beraad zich nu over het vervolg. Om ruimte te geven aan dit proces is de voorgenomen kap minimaal tot het najaar van 2018 uitgesteld.

Met vriendelijke groet, Kees van Uden

T 06 2573 0524

volhouden

21 maart 2021 verkiezingen of eerder als dit kabinet valt.. democratie werkt..

+Lees meer...

teken de petitie en overtuig je politieke vertegenwoordiger hoe je er over denkt

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het ongedaan maken van de korting op de Wajong

Antwoord via het Meerjarenplan Fiets 2017-2022

Als reactie op het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 kreeg de suggestie voor een scooteropstelstrook dit antwoord (pagina 56):

"Niet overgenomen. Dank voor uw suggestie.

+Lees meer...

Deze suggestie kan plaatselijk positief uitwerken op de luchtkwaliteit, maar is naar verwachting moeilijk uitvoerbaar en werkt negatief uit op de verkeersveiligheid, aangezien de opgestelde scooters bij groen vanwege hun hogere gemiddelde snelheid fietsers zullen willen passeren. Per 1 januari 2018 wordt de milieuzone snor- en bromfietsen ingevoerd waardoor vervuilende modellen van 2010 en ouder de stad niet meer in mogen. Daarnaast wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan verplaatst mét helmplicht. Verwacht wordt dat de AMvB in werking treedt op 1 januari 2018. Deze twee projecten moeten mede zorgen voor een betere luchtkwaliteit, meer verkeersveiligheid en minder hinder op het fietspad. Daarnaast verwachten we dat de trend richting elektrische brom- en snorfietsen zich de komende jaren voortzet, wat positief uitwerkt op de luchtkwaliteit."

Bron: Nota van beantwoording - Inspraak en consultatie Concept Meerjarenplan Fiets 2017 – 2022, agendapunt 41

REACTIE PETITIONARIS

Jazeker kan deze suggestie plaatselijk positief uitwerken op de luchtkwaliteit. Heel plaatselijk, bij het stoplicht. Daar hoef je dan niet de uitlaatgassen in te ademen. Ook als de milieuzone van kracht wordt blijven er snorfietsen en brommers in de stad rijden. En als fietsers blijven we ze tegenkomen bij stoplichten. Over een paar jaar mogen er alleen schone Euro5-norm brommers en snorfietsen verkocht worden. In de praktijk kunnen alleen elektrische aan die strenge eisen voldoen. Dus tot die tijd gaat de industrie nog heel veel vieze brommers verkopen. Die zullen nog jaren rondrijden!

Daarnaast is het onrechtvaardig om te brutalen de halve wereld te geven. Omdat ze mogelijk zullen gaan voordringen moeten ze maar gelijk vooraan staan? Nee, juist omdat ze moeiteloos kunnen optrekken en inhalen kunnen ze heel goed achter de fietsers staan. Het maakt niets uit voor ze. Hun hogere gemiddelde snelheid doet er niet toe als we allemaal staan te wachten voor een rood licht. Altijd staat er nog wel een meerderheid van fietsers achter een handvol brommers.

Ook is het bureaucratisch gedacht dat er een handhaver bij moet staan om het gedrag te veranderen. Er zijn altijd braverikken die conflictmijdend zijn en er zijn ook altijd breedgeschouderde lefgozers die op hun strepen staan. Daar moet je het van hebben. Maar je hebt niets om op te wijzen als de gemeente niet wat van die witte streepjes op straat tekent. Kleine moeite, groot plezier.

Maar niet dus.

EINDE REACTIE