U, de petitionaris

Nieuwtjes

Het jaarverslag over 2016

Het is 1 juli, dus het jaarverslag over het voorgaande jaar moet beschikbaar zijn zegt de wet. Zie jaarverslag.petities.nl voor ons jaarverslag over 2016 en die over voorgaande jaren.

Als donateur, fonds of overheid kunt u zien wat we hebben gedaan met het geld wat binnen kwam. We waarderen vooral de donaties enorm omdat dit toont dat we gewaardeerd worden. Wist u dat u uw donatie ook als aftrekpost kunt opvoeren? Lees hierover of over alle betaalmiddelen die we ondersteunen op doneerpagina.

01-07-2017

Gesprekken met de leiding van K3Delta in goede sfeer... Lees het uitvoerig bericht.

Een eerste reactie. Mijn weekend was OK met het mooie weer.

+Lees meer...

Mijn tuin opgeknapt, zevenblad eruit, bloemen gezaaid en bessenstruiken gemest.

Ik lees een tegenspraak, mogelijkheid tot onduidelijkheid in het onderstaande stukje. Mijn voorstel is: route vrachtverkeer verleggen naar de achterkant van de fabriek en via de kortste route naar de polderweg. De weg langs de rivier blijft voor lokaal autoverkeer en fietsers open. In de bocht op de hoek bij de zwarte dam wordt een rustplek en parkeerplaatsje voor passanten, recreanten en bezoekers ingericht.

Een wandelpad van Ruimzicht op de dijk naar het zuidoostelijke deel van de polder is een goede verrijking voor de toegankelijkheid.

Fietsen en wandelen kan door het gebied zoals dat in de huidige situatie ook mogelijk is. De route (voor het vrachtverkeer) wordt verlegd naar de noordkant van het fabrieksterrein en opgeknapt, zodat er een betere scheiding komt tussen de recreanten en het vrachtverkeer van de steenfabriek.

Het heeft mijn absolute voorkeur om in de nieuwe bestemming duurzame landbouw en veeteelt op te nemen. Om twee redenen. Omdat het cultureel en historisch het Gendtse landschap heeft bepaald en omdat dierenwelzijn, duurzame landbouw de alternatieven zijn voor de tegenwoordige milieuproblemen door intensivering in de agrarische sector.

Een extra reden om landbouw een plaats te geven in de nieuwe bestemming is de mogelijkheid hier alternatieve organische bouwstoffen te laten groeien. Hout, riet, bamboe. Daar kunnen Jaap en Martin zich misschien over buigen.

Alleen op een landschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze geloven wij erin op termijn volledig over te kunnen op groene energie van eigen bodem. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen: meervoudig ruimtegebruik zoals drijvende zonnepanelen (duurzame energie) in combinatie met waterkwaliteit verhogende functies (natuur en recreatie), of een combinatie van een zonnepanelenveld (duurzame energie) en veeteelt (landbouw, recreatie en natuur)

Algemene opmerkingen die ik wil maken zijn dat ik hoop dat er zo min mogelijk wordt weggenomen van het bestaande pakket klei en zand en grind. Om een reserve te behouden, de polder te verschonen. Dat er weiland blijft met koeien, schapen en paarden en akker om over uit te kijken. Liefst zie ik dat er pas een plan komt wanneer dit een kleimotor omvat op de plaats waar sediment weggenomen wordt.

Over onderdelen in de notitie reikwijdte en detailniveau Gendtse Waard zoals de milieuschade door verstoring van de hydrologie, trilling en geluidschade, verkeer, stof en verstoring van het bodemarchief valt nog veel te zeggen. Dat houden we als onderwerpen voor onze gezamenlijke verkenningen tegoed.

Om tot een gezamenlijk beeld te komen over de gebiedsontwikkeling en -activiteiten van K3 in de Gendtse Polder, is er voor dhr. Labijt een beschrijving gemaakt van de, vier vooraf besproken, thema’s die zullen terugkeren in de polder. De toegankelijkheid in Gendt beschrijft de wijze waarop K3 recreanten wilt faciliteren in de toegang tot de polder. De sedimentmotor beschrijft het (voor)onderzoek dat momenteel wordt gedaan naar een artificiële wijze van klei en zand (her)winnen. Daarnaast wordt de beoogde inpassing voor duurzame energie en kunst in de polder beknopt beschreven. 1. Toegankelijkheid in Gendt De Gendtse polder wordt jaarrond bezocht door recreanten. In de huidige inrichting van de polder wordt er niet gefaciliteerd in plekken of routes waar recreanten kunnen parkeren, fietsen en wandelen. In het nieuwe inrichtingsplan is aandacht besteed aan het beter faciliteren van recreanten in de polder. Veiligheid, rust en ruimte voor de natuur staan hierbij centraal. Fietsen en wandelen kan door het gebied zoals dat in de huidige situatie ook mogelijk is. De route wordt verlegd naar de noordkant van het fabrieksterrein en opgeknapt, zodat er een betere scheiding komt tussen de recreanten en het vrachtverkeer van de steenfabriek. Daarnaast zijn er diverse wandel- struinroutes opgenomen in het plan. Het parkeren van auto’s gebeurt momenteel lukraak langs de weg en op de coupure. Momenteel wordt onderzoek gedaan of er een kleine parkeerplaats aangelegd kan worden om de huidige onveilige situatie te verbeteren. 2. De sedimentmotor Sediment (klei en zand) wordt via de rivier aangevoerd en bezinkt in het rivierengebied. De klei- en zand-deeltjes sedimenteren op verschillende plekken. Door het sedimentatie proces te bestuderen en inrichtingsmaatregelen te nemen, kunnen we proberen deze processen in de toekomst meer te sturen. Er wordt gewerkt aan het opzetten van een langjarige sedimentatieproef in het rivierengebied. Allereerst wordt kennis over sedimentatie(gedrag) verzamelt. Daarna wordt gekeken naar locaties en de wijze waarop deze voor gerichte sedimentatie moeten worden ingericht. De sedimentatiebekken moeten fraai ingepast, realistisch en effectief kunnen zijn. 3. Duurzame energie K3 zet zich in om binnen een gering aantal jaar haar totale energiebehoefte groen en CO2-neutraal te maken. Dit doen we o.a. door de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen middels zonnepanelen, gebruik van water of bijvoorbeeld windmolens. Alleen op een landschappelijk en maatschappelijk verantwoorde wijze geloven wij erin op termijn volledig over te kunnen op groene energie van eigen bodem. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen: meervoudig ruimtegebruik zoals drijvende zonnepanelen (duurzame energie) in combinatie met waterkwaliteit verhogende functies (natuur en recreatie), of een combinatie van een zonnepanelenveld (duurzame energie) en veeteelt (landbouw, recreatie en natuur). De zandwinning in Gendt bestaat uit een classificeerinstallatie en een zandzuiger. Vroeger liepen deze op diesel. In de aanloop naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering, worden deze omgebouwd en elektrisch aangedreven. Hierdoor kunnen deze beter worden overgezet naar de zonne-energie. 4. Kunst in Gendt In 2013 schreef de provincie Gelderland een kunstopdracht uit voor de Gendtse Polder. Met ‘Baken van de rivier’ wilde de Provincie door middel van kunst en het versterken van monumentale plekken de beleefbaarheid en aantrekkelijkheid van het Waallandschap versterken en de veranderingen accentueren. Door kunst mee te nemen in de gebiedsontwikkeling is het gelukt om dit te doen. Ook kunstenares Rineke Verhoeven nam deel aan deze opdracht met haar ‘Hinkelman’. Het werk vertelt een historisch verhaal, en haalde de meeste publieksstemmen binnen. Echter werd Dijk van een Wijf het winnende ontwerp en verdween de Hinkelman naar de achtergrond. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling is K3 voornemens om alsnog de Hinkelman terug te brengen in het gebied. In samenwerking met Rineke Verhoeven willen we de beste locatie voor de Hinkelman onderzoeken. Dit doen we om de gebiedsontwikkeling in de polder te versterken door middel van kunst, te verrijken door historische verhalen te blijven vertellen en passanten te verrassen door deze extra belevingswaarde toe te voegen.

Toelichting

Het Wezenlanden park is het drukst bezochte park van Zwolle, een prachtig groen hart tussen meerdere wijken. Al meerdere jaren op rij is het water van het park besmet met blauwalg.

+Lees meer...

Blauwalgen behoren tot een groep van de cyanobacteriën. Enkele van deze bacteriën zijn niet giftig, maar de meeste soorten zijn erg giftig en kunnen fatale gevolgen hebben voor mens en dier. De bacteriën kunnen o.a. goed gedijen door hoge temperaturen en door afval in het water.

Vooral bij jonge kinderen en dieren kan contact met blauwalg fataal zijn, omdat ze minder lichaamsgewicht hebben. Honden zijn met name erg gevoelig voor blauwalgen, omdat ze tijdens het zwemmen water binnen kunnen krijgen. Er is geen tegengif voor de toxines van de blauwalg.

Blauwalg krijgt echter geen kans om zich te ontwikkelen wanneer het biologisch klimaat in de vijver goed is. Beluchten is een simpele oplossing waarmee de vijver een beter klimaat zou kunnen krijgen. Beluchting is het inbrengen van zuurstof van de buitenlucht in het water. Het organische leven heeft zuurstof nodig om in een gezond biologisch evenwicht te zijn. In grote plassen gebeurt dit op natuurlijke wijze door golfvorming. In kleinere plassen en vijvers kan echter heel gemakkelijk een biologisch onbalans ontstaan, omdat het water door biologische processen zuurstofarm wordt. Een mechanische beluchting is dan noodzakelijk.

In een park waar kinderen spelen, honden een prachtig losloop veld hebben, sporters bewegen en mensen recreëren is het belangrijk dat het veilig is, en dat er alles aan gedaan wordt om de kwaliteit van het park, (daar onder valt ook het water in het park) zo goed mogelijk te houden.

Samen er voor gaan

Deel de petitie op jou social media ,of gewoon met je collega’s, zorgcontacten en vrienden.Een mooi resultaat we zijn de 8000 voorbij..

Zegt het voort, zegt het voort!!!

Op dit moment hebben 1150 mensen onze petitie ondertekend, dank daarvoor. Maar dat kan/moet beter.

Vandaar de vraag om de petitie nog een keer massaal te delen en te verspreiden onder jullie netwerken, zodat we komende donderdag avond 2500 handtekening aan de gemeente Breda kunnen overhandigen.

Alvast bedankt..

10-04-2018 | Petitie Code Donker Rood

Maatregelen voor verpleeghuis

Een verpleeghuis dat te weinig geld besteed aan ( extra ) handen aan het bed,riskeert voortaan minder geld te krijgen. Minister Hugo de Jonge wil waarborgen dat de 2,1 miljard euro die de komende jaren extra naar de verpleeghuiszorg vloeit ,aan personeel wordt uitgegeven.

Bron. De Limburger

Werken in de Zorg, maak de zorgsector interessant !!.

Gemeente overweegt tramlijn naar Sciencepark

De vernieuwing van de omgeving rondom het Amstelstation gaat officieel van start. Er komt een toren met startersappartementen (Amstel Tower) en een vernieuwd stationsplein. Door: Redactie 14 oktober 2014, 21:20 - Bron: Het Parool Ontwikkelaar Provast wil eind 2017 de Amstel Tower opleveren.

+Lees meer...

De gemeente verwacht dat het hele stationsgebied in 2021 klaar is.
Bij de verbouwingen hoort ook de vernieuwing van het stationsplein. Een omleidingsweg en het verplaatsen van de tramroute moeten tijdens de werkzaamheden overlast voorkomen.

Ook overweegt de gemeente Amsterdam om na 2025 een tram te laten doorrijden naar Sciencepark. Hierover wordt voorlopig nog geen besluit genomen.

Groen Door de bouw van woningen, een hotel, winkels en kantoren moeten er bomen gekapt worden. Een groep bewoners heeft hier tegen geprotesteerd. Als tegemoetkoming worden er bomenrijen langs de nieuwe Julianalaan geplant en komt er een park. De aanleg van dit park start na de zomer van 2015.

Meer informatie over Wiet winkels vindt u hier;

Hier wat informatie over de Amerikaanse Cannabis Dispesary's die snel aan populariteit winnen. https://cannaversesolutions.com/blog/dispensary-branding-2018/ Dit zou uitstekend passen in een gemeente als Diemen. Een volwassen benadering van volwassen wensen van volwassen mensen.

.

09-04-2018 | Petitie Een coffeeshop voor Diemen

Het is nu aan de Raad van State

Deze kwestie is nu voorgelegd aan de Raad van State door middel van een bezwaar..