U, de petitionaris

Nieuwtjes

De indiendatum voor alle petities is nu verlengd tot in 2016

Petities op deze site krijgen automatisch een datum mee waarop ze ingediend dienen te worden. Dat stond in de oude website eindeloos open na het verstrijken van de datum, maar petities zullen vanaf nu automatisch dicht gaan op de indiendatum en overhandigd worden. Maar veel petities hebben een datum in het verleden. Die geven we nu allemaal tot in 2016. De petitionaris kan dit natuurlijk aanpassen.

Petitionarissen krijgen bij het naderen van de indiendatum een waarschuwing om de datum aan te passen, dat kan in principe eindeloos. Sommige petities op deze site lopen al sinds 2009!

Maar petities waar geen leven meer in zit gaan nu uiteindelijk wel (automatisch) dicht.

29-12-2015

Het kunstwerk 'Markt Mozaïek' is de winnaar van de publieke stemming voor kunst op het Vredenburgplein

Tijdens de publieksstemming over de vijf kunstontwerpen ontstonden nog een aantal nieuwe ideeën in de stad voor het Vredenburgplein. Zoals een standbeeld van Trijn van Leemput en een verbeelding van het voormalige kasteel Vredenburg met fontein.

+Lees meer...

Dit laatste idee kreeg via een petitie circa 800 handtekeningen. Deze ideeën zijn ontstaan aan het einde van de procedure om te komen tot het kunstwerk en zijn daarom niet meegenomen. Het oude kasteel Vredenburg komt op twee manieren terug in de verdere uitwerking: in de bestrating en er wordt een maquette van het kasteel (van hoogwaardig kunststof) geplaatst bij de herstelde singel ter hoogte van TivoliVredenburg.

Bron: Persbericht van de gemeente Utrecht

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Beste Utrechters,

De teller staat op 900 ondertekeningen op kunstophetvredenburg.petities.nl en daarmee sluiten we nu de petitie voor Kasteel Vredenburg met Stadsfontein.

Na het aanbieden van ons plan, hebben we nog enkele interessante gesprekken gevoerd, maar we zien dat er met de huidige politieke situatie in Utrecht er voorlopig geen verandering komt. Daarom willen we jullie nogmaals bedanken voor alle steun, en Willem Noyons in het bijzonder voor het mooie ontwerp dat hij en zijn medewerkers hebben gemaakt.

We blijven ons als inwoners van Utrecht inzetten voor andere mogelijkheden om deze stad mooier en beter te maken, al blijft het plan beschikbaar voor Utrecht. Zo was Wouter als back-end developer de laatste weken druk met het bouwen en onderhouden van de website voor de Duurzame Week en begint hij straks aan een volgende klus. Henk-Jan verzorgt voor een andere goede zaak de redactie en communicatie.

Wil je weten hoe het verhaal van Kasteel Vredenburg met Stadsfontein begon, hoe het in een stroomversnelling terecht kwam en bij de wethouder strandde? Dat kun je hier lezen. Zoals het nu lijkt, zal Utrecht het moeten doen met het mozaïek, ondanks dat veel Utrechters er niet blij mee zijn en nog meer Utrechters niet eens weten dat er kunst op het Vredenburg komt.

Mocht de (politieke) situatie veranderen, je weet maar nooit, dan laten we dat weten via Facebook of de nieuwsbrief. Volg de pagina of meld je aan wanneer je op de hoogte wilt blijven, want langs deze weg is dit het laatste bericht dat we jullie kunnen sturen.

Voor nu nogmaals dank voor jullie steun en een geweldig mooie discussie.

Met vriendelijke groet,

Wouter van Dam & Henk-Jan de Meer

EINDE REACTIE

Extra handhaving, nog geen fietsroutes, geen auto's, nu de eerste fase

De petitie heeft een antwoord gekregen in een persoonlijke brief aan de petitionaris. In het kort: er word extra handhaving ingezet, de fietsroutes worden later (met inspraak) bepaald, er rijden geen auto's en er is budget.

+Lees meer...

Nu de eerste fase.

1. Overlast door scooters

Naar aanleiding van uw mail heb ik een overleg gehad met de afdeling Handhaving.

Door handhaving is aangegeven dat zij bijna geen meldingen krijgen van overlast in het Schoterbos. Toch nemen zij uw klachten serieus en wordt de komende tijd het Schoterbos aangemerkt als “hotspot”. Dit houdt in dat er intensiever wordt gecontroleerd, waarbij voor elke ronde wordt vastgelegd wat de bevindingen zijn. Half december worden de resultaten geëvalueerd: “hoe vaak is wat aangetroffen, zijn er aanvullende maatregelen nodig en zo ja waar kunnen die dan uit bestaan”.

Melden blijft echter belangrijk. Door de door u waargenomen overlast te melden, ontstaat een completer beeld van wat er in het park gebeurd.

2. Geen fietspaden door het park

De bestaande fietsroutes blijven voorlopig gehandhaafd zoals ze zijn. Het aanpassen van een gedeelte van de fietsroutes is opgenomen in fase 3. Wanneer de Raad besluit om ook hiervoor budget beschikbaar te stellen, zal ook voor deze fase een voorlopig ontwerp worden gemaakt, waarop u en alle andere betrokkenen kunnen reageren. De verwachting is dat dit niet voor 2019-2020 het geval zal zijn.

3. Geen auto-ontsluiting dwars door het park

In het plan is er geen sprake van een auto-ontsluiting in het park. Het park wordt niet toegankelijk voor auto’s. Alleen het noodzakelijke onderhoudsverkeer (machines voor maaien, snoeien e.d., een enkele keer bevoorrading van het eiland) mag vanaf de Mr. Jan Gerrtiszlaan het park in. Het park wordt niet toegankelijk voor regulier verkeer.

Verder schrijft u in uw mail dat er over het park wordt gezegd dat de plannen voorlopig helemaal van de baan zijn ten gevolge van geldgebrek. ( “volgens welingelichte kringen”).

Dit is gelukkig niet waar. In mei 2017 heeft de Raad het krediet toegekend voor de uitvoering van Fase 1. We zijn nu samen met een ingenieursbureau druk bezig om het Definitieve Ontwerp voor de eerste fase, technisch uit te werken. Eind van het jaar gaan we op zoek naar een aannemer en bij een voorspoedig verloop hopen we in het voorjaar te starten met de werkzaamheden.

Sint intocht in Dokkum een geweldig feest !

De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum is volgens burgemeester Marga Waanders van de gemeente Dongeradeel 'een geweldig feest'.

De goedheiligman kwam vanmiddag om 12.00 uur met zijn pieten aan in het Friese Dokkum. Burgemeester Marga Waanders heette het gezelschap welkom in het bijzijn van duizenden kinderen.

+Lees meer...

De aankomst was rechtstreeks te zien op televisie bij NPO Zapp tijdens een extra lange aflevering van het Sinterklaasjournaal.

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/landelijke-intocht-sinterklaas-in-dokkum-was-geweldig-feest

Ondertekenen

"vergeet niet uw petitie zelf te ondertekenen".

Leuk...als daar een optie voor was..

18-11-2017 | Petitie Sinterklaas is een religie

Onzintekst van ambtenaren

Als uw petitietekst eenmaal klaar is, geeft u het aan de moderator om het open te zetten voor ondertekening. Na de sluitingsdatum van de petitie kan er niet meer worden ondertekend.

+Lees meer...

Om de petitie te sluiten of te verlengen moet u de sluitingsdatum veranderen. Gesloten petities moeten worden overhandigd aan de ontvanger. Daarna wachten we op een antwoord.

Leuk, maar ik kan alleen de petitie bewerken op tekst/inhoud, dus wie heeft deze ambtenaren tekst bedacht en vergeten de mogelijkheden van de site daarop aan te sluiten?

18-11-2017 | Petitie Sinterklaas is een religie

Sinterklaas in een religie

Er zijn duizenden, wellicht miljoenen kinderen die geloven in Sinterklaas. Met zoveel stemmen is het een religie..

18-11-2017 | Petitie Sinterklaas is een religie

Petitie verlengd

Het ondertekenen van de petitie is verlengd tot 1 maart 2018.

Aanbieden aan de burgemeester

Er is inmiddels een afspraak gemaakt waarin we de handtekeningen begin december mogen aanbieden aan de loco burgemeester en enkele ambtenaren. Ik heb de petitie daarom verlengd tot begin december..