U, de petitionaris

Nieuws

Hart voor Den Haag terug in het Haagse college van B&W

De petitionaris van de petitie Hart voor Den Haag terug in het Haagse college van B&W vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De petitie vraagt om een terugkeer van Den Haag's grootste partij, Hart voor Den Haag, in het college van burgemeester en wethouders na de glasheldere en volledige vrijspraak van Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie moet afzien van verder hoger beroep en de stad met rust laten."

https://hartvoordenhaagterug.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-05-2023

Waar gaat het mis en blijft het misgaan?

De petitionaris heeft haar studie Mediarecht afgerond en wacht op haar cijfer. Tijd voor een overzicht van gerechtelijke dwalingen die fototrollen gebruiken om mensen onder druk te zetten en te laten betalen.

+Lees meer...

Op eigen naam schade vorderen
Ik zie steeds meer blafbrieven namens grote partijen als ANP, Reuters, AFP en Alamy. Partijen die op eigen naam schade vorderen en waar de fotograaf zelf vermoedelijk geen cent van ziet.
Nieuw voor mij was dat Copytrack namens DPG Media meer dan duizend brieven in één week verstuurt. Vermoedelijk blijven de ‘boetes’ van DPG Media onder de € 500,- en die worden niet aan mij voorgelegd, vandaar dat ik het niet wist.
DPG Media krijgt weliswaar een vrijwel onbeperkte licentie van de fotograaf, maar fotografen behouden hun auteursrecht en dragen het niet over.

Helaas vragen gedupeerden zelden naar bewijs dat eisers gerechtigd zijn om op eigen naam schade te vorderen en moet ik de eerste kantonrechter nog tegenkomen die geen genoegen neemt met een bewijsaanbod. Een bewijsaanbod dat tegenwoordig bijna standaard is terwijl de wet voorschrijft dat alle bewijsmiddelen bij dagvaarding moeten worden overlegd, de substantiëringsplicht, art. 111.3 Rv.
Vraag je wél naar bewijs, dan win je.

Verwijtbaarheid
De term diefstal voor een onopzettelijke inbreuk is ongepast. Diefstal is een misdrijf, daar doe je aangifte van en dat valt onder strafrecht. Fototrollen willen geen straf maar schadevergoedingen. Ze beschuldigen je van een onrechtmatige handeling. Dat is geen misdrijf, je dient enkel schade te vergoeden en het valt onder civielrecht.
Een inbreuk moet verwijtbaar zijn om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. Cruciale vraag is of jij wist, of redelijkerwijs had kunnen weten dat je rechten schond. Voor foto’s die automatisch verschijnen via een feed of een link die je deelt is de uitgever aansprakelijk. Voor foto’s die een ander plaatst de ander. En bij foto’s die anoniem zijn uitgegeven kun je mijn inziens niet verwachten dat je voor niet-commercieel gebruik uitgebreid onderzoek doet naar de rechthebbende.
Bij deze recente zaak zou ik zelf ingezet hebben op verwijtbaarheid.

Naamsvermelding
Alleen de fotograaf zelf heeft recht op naamsvermelding en op schadevergoeding voor het ontbreken van naamsvermelding. Het is een persoonlijkheidsrecht dat niet overgedragen kan worden. Een werkgever, een uitgever, opdrachtgever of rechtenbeheerder heeft geen recht op naamsvermelding, noch op schadevergoeding voor het ontbreken ervan. Daar is duidelijke jurisprudentie over.
Zo heeft Roel Dijkstra geen recht op schadevergoeding wegens ontbreken naamsvermelding bij de beroemde foto’s van Bokito.
Het recht op naamsvermelding vervalt zodra de foto met toestemming van de fotograaf zonder naamsvermelding is uitgegeven. Een aantal partijen geven bewust foto's anoniem uit om vervolgens blafbrieven te versturen.

Onderbouwing schade
De wet gaat uit van daadwerkelijke schade. Schadevergoedingen zijn zelden deugdelijk onderbouwd en rechters gaan ondanks gemotiveerde betwisting vaak mee in de opgeklopte bedragen. Fototrollen gebruiken dat om hoge bedragen af te dwingen.
Helaas vragen gedaagden zelden naar bewijs van het tarief dat ten tijde van de inbreuk gold. Rechter schat dan het tarief of sluit aan bij de tarieven van Stichting Beeld Anoniem of bij tarieven uit eerdere jurisprudentie.
Het door professionals vaak gegeven advies, betaal het normale tarief met een kleine opslag, raad ik ten zeerste af. Je verhoogt mijn inziens de kans dat ze je voor de rechter slepen. Je betwist immers niet dat zij gerechtigd zijn èn erkent verwijtbaar gehandeld te hebben.

Fotograaf zonder blafjurist
Het gevolg van de toenemende hoeveelheid blafbrieven voor partijen die de rechten niet hebben is dat het voor de fotograaf met een serieuze claim steeds lastiger wordt om zelf zijn rechten te handhaven.
Waardeer het als de fotograaf zelf contact opneemt en probeer het zonder tussenkomst van een jurist op te lossen. Voor beide kanten lopen de kosten anders snel op.
Mijn advies als de fotograaf je zelf benaderd is zonder enige discussie een billijke schadevergoeding over te maken. Voor een particulier, kleine stichting of sportvereniging €25 tot €50,-. Voor commercieel gebruik €100 tot €250,-.

Nieuwe afleveringen Kafka
Tot slot, de serie artikelen op LinkedIn over mijn ervaringen met de overheid is aangevuld met deel 4 over Rechtbanken en deel 5 over de Nationale Ombudsman.

Nog een lange weg te gaan. Promoot de petitie en deel je ervaringen met fototrollen online.

Groet!
De petitionaris

21-03-2024 | Petitie Stop onredelijke fotoclaims

Amsterdam wil maatregelen, Telegraaf wijst yoga met puppies af en mee

Hoi lieve mensen,

Kleine update via deze artikelen :-)

"Amsterdam wil puppy-yoga verbieden: ‘Ik heb hier met afgrijzen naar zitten kijken’ De gemeente Amsterdam zoekt naar een manier om het nu al omstreden fenomeen ‘puppy-yoga’ te verbieden in de stad. ‘Het is echt boosmakend dit.

+Lees meer...

En de eigenaar van de studio is toondoof voor de kritische geluiden.’ Uit: Het Parool

"Dit is weer een toonbeeld van de volstrekte idioterie van onze commerciële welvaartsmaatschappij vol egocentrische Instagrammable welnessweirdo’s. Goed dat tv-programma Radar er aandacht aan heeft besteed. Dit moet stoppen, nu.” Uit: De Telegraaf

"Puppy yoga relaxes people but stresses dogs, say opponents" Uit: Dutchnews

21-03-2024 | Petitie Stop yoga met puppies

Informatiebijeenkomst omtrent opening nieuwe horecagelegenheid voor mensen met een verstandelijke beperking

Lieve mensen,

Allereerst heel erg bedankt voor het massale ondertekenen! Dit steunt ons enorm!

Om jullie helemaal bij te praten over de ontwikkelingen rondom de sluiting van Brownies en Downies en de opening van een nieuwe horecagelegenheid voor mensen met een verstandelijke beperking in de binnenstad van Purmerend willen wij jullie uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. Cees Baerts zal hierbij aanwezig zijn om de huidige stand van zaken aan u te onthullen!

Locatie: McDonalds, Verzetslaan 2 te Purmerend Datum: Zondag 24 maart 2024 om 10.00 uur

Iedereen is van harte welkom! De eerste 100 koppen koffie zijn gratis en worden u aangeboden door Broca Media!

Komt u ook aanwaaien?

Vriendelijke groet,

Cees Baerts (BrocaMedia) & Sandra de Nie .

20-03-2024 | Petitie Sluit Brownies en Downies niet

Goed nieuws: gaswinning Waddenzee voorlopig van de baan

Beste Waddenliefhebber,

Drie jaar geleden heb je onze petitie ondertekent om gaswinning onder de Waddenzee te stoppen. Wij hebben ons hiervoor de afgelopen jaren keihard ingespannen en brengen goed nieuws!

Vorige week (12 maart 2024) stemde de Tweede Kamer voor een wetswijziging die vastlegt dat er een einde komt aan mijnbouw onder Werelderfgoed Waddenzee.

+Lees meer...

Een week eerder viel het besluit dat er voor nu geen nieuwe vergunning wordt gegeven aan de NAM om naar gas te boren onder de Waddenzee. Mooi nieuws voor de kwetsbare natuur van de Wadden, waar jij als petitie-ondertekenaar aan hebt bijgedragen. Bedankt!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Wadden nieuws? Schrijf je gratis in voor onze maandelijkse nieuwsbrief via www.waddenvereniging.nl/nieuwsbrief

Huidige plannen Overvecht Centrum

Op de website kunt u de huidige plannen zien. Hierop is te zien dat er veel hoogbouw gepland is tegen de Zamenhofdreef aan.

+Lees meer...

Het plan zit nu in fase 4: ontwerpen, deze fase is t/m 31 maart 2024.

Fase 5: aanpassen is van 1 april t/m 31 mei 2024 Fase 6: besluitvorming en vervolg is van 1 juni t/m 31 december 2024

Gezondheidsraad: fibromyalgie geeft chronische pijn en verdient erkenning

Fibromyalgie is een belangrijk gezondheidsprobleem dat erkend dient te worden. Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat is opgesteld op verzoek van de minister van VWS (...) lees verder op Gezondheidsraad.nl.

19-03-2024 | Petitie Erken Fibromyalgie

FD: Statiegeldpot explodeert naar minstens €340 mln

honderden miljoenen aan niet-geïnd statiegeld... lees

"bij Tomra, de grootste statiegeldautomatenbouwer, zijn sinds december nog geen twintig automaten besteld voor een prijskaartje van in totaal €260.000.".

19-03-2024 | Petitie Statiegeld op alles