U, de petitionaris

Nieuws

Hart voor Den Haag terug in het Haagse college van B&W

De petitionaris van de petitie Hart voor Den Haag terug in het Haagse college van B&W vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De petitie vraagt om een terugkeer van Den Haag's grootste partij, Hart voor Den Haag, in het college van burgemeester en wethouders na de glasheldere en volledige vrijspraak van Richard de Mos en Rachid Guernaoui. Het Openbaar Ministerie moet afzien van verder hoger beroep en de stad met rust laten."

https://hartvoordenhaagterug.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-05-2023

Bijna 200

We naderen de 200 ondertekeningen. Heb je je ook al uitgesproken? De link naar de petitie staat nu ook op de website van het Platform Waspik (www.platformwaspik.nl).

Breed verzet en actie nodig

Beste bewoner van Amsterdam,

Omdat u de petitie “Bouw nergens een Erotisch Centrum in Amsterdam” heeft ondertekend en heeft aangegeven dat u graag op de hoogte wil worden gehouden sturen wij u hierbij een update en vragen wij uw medewerking.

In de afgelopen zes maanden hebben bewoners uit de diverse buurten van Zuid en Noord met succes de mogelijke komst van een Megabordeel (‘Erotisch Centrum’) in hun buurten op de agenda weten te krijgen en te houden. Dit alles heeft ertoe geleid dat zowel de Dagelijkse Besturen als de Stadsdeelcommissies van Zuid en Noord heel duidelijk negatief hebben geadviseerd aan B&W met betrekking tot de drie voorgestelde locaties in onze buurten.

Ondanks dit succes, gaat B&W gewoon door met het proces van een definitieve locatiekeuze, en heeft een Marktconsultatie gestart.

+Lees meer...

Medio oktober maakt B&W een definitieve locatiekeuze en in januari gaat er dan een definitief voorstel naar de Gemeenteraad. We komen nu dus in een belangrijke en beslissende fase om een ‘Erotisch Centrum’ te voorkomen.

Ondertussen heeft zich een brede coalitie (het ‘Monsterverbond) uit Noord, Zuid en de Wallen gevormd van bewoners, belanghebbenden (bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties) en sekswerkers. Voor de zomer heeft deze brede coalitie een manifest opgesteld tegen de komst van een Erotisch Centrum en is er een handtekeningencampagne gestart.

Op 14 september a.s. staat er een gesprek gepland tussen het ‘Monsterverbond’ en burgemeester Halsema. Hierbij wil het ‘Monsterverbond’ zoveel mogelijk handtekeningen onder het manifest overhandigen. Wij willen u daarom vragen ook hun petitie te tekenen. Dit kan op https://tekentegen.nl. Daar vindt u ook de tekst van het manifest en de deelnemers aan de brede coalitie.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Met vriendelijke groet,

Cynthia Cournuejouls

Petitie aangeboden aan gemeenteraad Tilburg

Hartelijk dank aan alle ondertekenaars van de petitie 'Geef de Piushaven haar 2e arm terug'!

De petitie is gisteren (4 september 2023) aangeboden aan de gemeenteraad van Tilburg.

We houden u van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte via dit kanaal (petities.nl). Meer nieuwswaardigheden zijn te vinden op de gelijknamige Facebookpagina; https://www.facebook.com/profile.php?id=100095274946563

Mede namens John La Haye en Caroline Docters van Leeuwen, Thijs Witjes (petitionaris) E: thijswitjes@gmail.com.

Petitie van Fons Brenninkmeijer aan wethouder uitgereikt.

Maandagavond werd het raadsvoorstel voor een voorbereidingskrediet van €150.000 voor een nieuw ontwerp liften en een plan van aanpak op te stellen behandeld. Een meerderheid van de raad gaat hier uiteraard mee akkoord.

+Lees meer...

Wij hebben om een snelle oplossing gevraagd en om nu snel een tijdelijke oplossing te zoeken om weer gebruik te kunnen maken van andere tijdelijke liften als een alternatief. Onze petitie heeft mede een bijdrage geleverd aan burgerparticipatie en dat u gehoord werd. Helaas mochten wij onze petitie niet aanbieden waar inmiddels het nodige over in de media is gecommuniceerd. Bedankt allemaal voor het vertrouwen in VOOR Den Bosch en onze fractie.

Groet, Joep Gersjes

Inspreekavond uitgesteld tot 12-9

De inspreekavond waarbij o.a. deze petitie aan de orde komt wordt verzet van 7-9 naar dinsdag 12-9.

+Lees meer...

De reden is het grote aantal insprekers op het onderwerp "Concept Beleidsvisie Grootschalige Opwek Duurzame Energie". Er wordt nu een aparte avond belegd alleen over dit onderwerp.

Al meer dan 100 keer getekend

Het aantal ondertekenaars is inmiddels de 100 gepasseerd. Dat het onderwerp in de belangstelling staat blijkt wel uit het feit dat de inspreekavond van de gemeenteraad is verschoven naar 12 september.

+Lees meer...

Dan gaat het alleen over de "Grootschalige Opwek Duurzame Energie".

Petitie wordt ingediend bij gemeente Zoetermeer

De petitie is gesloten en zal worden ingediend bij de gemeente Zoetermeer.

Stichting Wandelnet toegelaten als partij bij de Raad van State

Goed nieuws voor alle wandelaars in Nederland. Stichting Wandelnet werkt samen met bijna 1000 vrijwilligers sinds 1980 aan de kwaliteit van het wandelen.

+Lees meer...

Dit doen we voor de 10,5 miljoen wandelaars Nederland. Ook zij willen zich sterk maken voor het behoud van dit prachtige historische ommetje en hebben verzocht toegelaten te worden in de procedure bij de Raad van State om de belangen van wandelend Nederland te behartigen. Onderstaand een link naar de stichting en het werk dat hun vele vrijwilligers verzetten. https://www.wandelnet.nl/belangenbehartigers