U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Weg door spoorzone, stand van zaken

Beste lezers,

Het is even stil geweest vanuit onze kant. Niet omdat er niets te melden viel – integendeel juist - , maar omdat we als groep druk zijn geweest in de participatie in het onderzoek dat de gemeente in het voorjaar gestart is.

+Lees meer...

. In het kort: het onderzoek uitgevoerd door een extern advies- en ingenieursbureau, is afgerond. Vertegenwoordigers van BOOMM, net als partijen voor en tegen een weg door de spoorzone, zijn geïnterviewd. Komende maanden zal de eindrapportage verschijnen en zal de verantwoordelijk wethouder, dhr Rodoe, zijn visie hierop naar de Raad sturen

Het onderzoek naar de verkeerssituatie tussen Groesbeek en de A73 is uitgevoerd in opdracht van het oude college van Burgemeester & Wethouders, vlak voor de verkiezingen. In de opdracht stond dat het niet realiseren van de weg door de spoorzone (variant 5a) de kern van het ‘verkeersprobleem’ zou zijn. BOOMM vernam dit in de zomer en heeft het nieuwe college hierover om opheldering gevraagd, dat in september reageerde met de opmerking dat de opdracht veel breder was uitgezet.

In dat onderzoek, dat in het voorjaar liep, was BOOMM een van de stakeholders. Vanaf mei 2022 zijn wij als participant betrokken geweest en hebben wij onze visie gegeven op de verwachte effecten van het nieuwe tracé op leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur en milieu. BOOMM was hiertoe uitgenodigd, naast andere stakeholders. Link naar start onderzoek.

De eerste bevindingen gepresenteerd door het adviesbureau zijn voorzichtig positief te noemen. In het kort: de huidige verkeersdruk in Molenhoek valt binnen de normen en een nieuwe verbindingsweg zoals variant 5a, zou geen directe oplossing bieden. Bovendien zou het verkeersluw maken van de ene route resulteren in sluipverkeer en overlast elders. Mogelijke oplossingen worden dus gezocht binnen de huidige infrastructuur daarmee de aanpassingen en verbeteringen van leefomgeving van direct omwonenden. Het adviesbureau moet nu nog haar eindrapportage opleveren, waarna de wethouder en de Raad weer aan zet zijn. Een recente nieuwsbrief over het onderzoek, zie hier.

De partijen die zich voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen tegen variant 5a hebben uitgesproken kunnen dus nog met een gerust hart hun belofte blijven steunen. Hier de link naar het artikel.

BOOMM blijft het proces en de advisering en het politieke proces nauwgezet volgen, met het doel strak in het vizier: GEEN NIEUWE VERBINDINGSWEG ACHTER HET SPOOR.

BOOMM - Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek -

Cyan in de media

Voorzieningenstrook Galileïlaan

De wijk Sterrenkwartier in Spijkenisse is gebouwd in de jaren 60/70 van de vorige eeuw. In de afgelopen jaren hebben diverse renovaties en herinrichtingen in de wijk plaatsgevonden.

+Lees meer...

Ook het middengebied tussen de Planetenlaan, Galileïlaan, Saturnusstraat en de Waterman is aan een nieuwe ruimtelijke inrichting toe vanwege de ontwikkelingen aldaar. Daartoe behoort o.a. een nieuw onderkomen voor rkbs Paus Johannes, cbs Marimba en kinderopvang Klein maar Dapper. Er zijn ook al eerste ideeën voor de herinrichting van de rest van het gebied.

Zie voor het gehele stuk incl. uitleg, plannen en verstuurde (Bewoners) brieven en documenten; https://redactie.nissewaard.nl/werk-in-uitvoering/projecten/voorzieningenstrook-galileilaan.htm

Voornemen tot verkoop van locatie aan de Galileïlaan

De gemeente Nissewaard heeft het voornemen om op de locatie aan de Galileïlaan, kadastraal bekend gemeente Nissewaard sectie D nummers 2490 gedeeltelijk en 2430 gedeeltelijk, samen groot circa 2.000 m², een woonvoorziening te realiseren voor bewoners met dementie of een andere vorm van geheugenverlies, die 24-uurszorg nodig hebben (zorgprofiel VV05 of hoger).

Zie voor het gehele stuk het volgende artikel; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-500060.html.

Brief naar zorgverzekering

Ik heb met een medewerker van CZ zorgverzekering contact gehad met de vraag hoe nu verder met de vergoeding van een zuurstofconcentrator van 0.06 cent per draaiuur. Het zal niemand ontgaan zijn dat de met de huidige stroomprijs wij en alle andere patiënten die afhankelijk zijn van medische apparaten thuis met deze vergoedingen niet meer uitkomen en ik een berekening heb gemaakt als voorbeeld in ons geval dat alleen een zuurstofconcentrator gemiddeld 320 watt per uur gebruikt en per dag dus 7.7 Kwh x 0.72 cent wat neer komt op 5.72 euro per dag. De vergoeding is 24 x 0.06 per draaiuur wat neerkomt op 1.44 euro per dag en het verschil wat wij zelf moeten betalen per dag is 4.28 euro Dit komt neer op ongeveer tussen de 1500 en 1600 euro extra per jaar op basis van 0.72 cent per Kwh en heb ik niet eens alle ander apparaten die nodig zijn waar we niks voor vergoed krijgen zoals twee Apneu apparaten en het opladen van twee scootmobielen en een mobiele zuurstofconcentrator meegerekend Vanaf Januari gaan we met medische apparatuur en hulpmiddelen ook nog eens ruim over het energieplafond heen waar we dan de hoofdprijs voor moeten gaan betalen en wordt hier door niemand rekening gehouden dat dit niet meer op te brengen is. Dit probleem hebben wij al aangegeven in een petitie COPD vergoeding stroomkosten en meerdere keren met de gemeente contact gehad die ons hierin niet kunnen helpen. Het gaat gebeuren en is al gaande dat mensen schulden krijgen en de rekening niet meer kunnen betalen en moet ik dan in ons geval mijn vrouw met 19% longinhoud gaan vertellen dat ze niet meer gebruik kan maken van de zuurstofconcentrator. Ik vraag u dan ook en met mij heel veel andere patiënten die dit op de petitie site kenbaar maken dat zij ook niet meer uitkomen om dit te bespreken binnen u organisatie en door te spelen naar Den Haag en misschien wel als eerste met een concrete oplossing komt om al deze mensen te helpen en ze een eerlijke vergoeding te geven om het leven nog enigszins dragelijk te maken.

https://petities.nl/petitions/verhoog-de-vergoeding-van-de-stroomkosten-voor-de-copd-zuurstofconcentrator?locale=nl

Mensen teken en deel deze petitie en laten we een groot signaal afgeven richting Den Haag met een beetje hoop dat er snel een oplossing gaat komen.

Mvg, .

kort geding

Ik wil jullie allemaal bedanken die mijn petitie hebben ondertekend en ondersteund. Op 1 December 2022 staat er een zitting gepland door het gerechtshof in Amsterdam. Denk alstublieft aan mij in uw gedachten en gebeden! Alvast bedankt. .

Ook in Spanje worden teruggebrachte medicijnen herverdeeld.

Ook in Spanje is een groep heel actief met het ophalen en herverdelen van medicijnen . Ook daar wacht anders de verbrandingsoven of de vuilnisbelt.

+Lees meer...

Dit vernam ik op een bijeenkomst op de E.U. waar het ging over het buitensluiten van hele landen, nu met name van Cuba. Der 60 jarige boycot laat zeker diepe sporen achter.

Steunt u ons met een donatie om ons mooie dorp kleinschalig te houden?

Inmiddels heeft de Raad van State in Den Haag een datum voor de zitting Gemeente Bergen / Nieuw Nassau over de verleende omgevingsvergunning vastgesteld op 22 november 2022 om 10.00 uur te Den Haag. De afgelopen maanden zijn er diverse aanvullende beroepschriften gestuurd naar de Raad van State door de 8 belanghebbenden en de Gemeente Bergen heeft op 4 oktober '22 haar verweer opgestuurd.

+Lees meer...

Nu is het aan de advocaten en belanghebbenden om duidelijk te maken aan de Raad van State dat dit megalomane plan niet in Bergen aan Zee past.

De kosten samenhangend met het beroepschrift Raad van State van deze maanden komen wederom geheel ten laste van de Stichting Bergen aan Zee. Het betreft de juridische kosten van hun advocatenkantoor en expertisebureaus. Naar verwachting zal dat voor deze zitting uitkomen op € 7.500.

Graag willen wij u vriendelijk vragen of u indien mogelijk en naar draagkracht een financiële bijdrage wil leveren.

Voor nadere informatie over doneren:

  • kijk op de site van Stichting Bergen aan Zee. Ook de documenten betreffende beroepszaak zijn in te zien. De Stichting heeft een ANBI-status.

  • of gebruik de QR code van Tikkie en vul zelf het bedrag in. Iedere € is er één! Heel veel dank.

  • of ga direct naar de Tikkie-link

Alvast heel veel dank. Samen staan wij sterk!

Ineke Aronds
namens de Verontruste bewonersgroep en de Stichting Bergen aan Zee.

info@beschermhetduin.nl
info@stichtingbergenaanZee.nl

Tikkie QR-code