U, de petitionaris

Nieuws

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

19-02-2021

Wethouder Henk Mulder ziet mega-windmolens langs het Gooimeer niet meer zitten

Wethouder Henk Mulder ziet mega-windmolens langs het Gooimeer niet meer zitten. Bron: Dichtbij, 20 juni 2014 (...) Toch doet Almere windenergie niet helemaal in de ban.

+Lees meer...

Windmolens moeten energie en geen weerstand opwekken. Mulder wil windmolens wel toestaan op plekken waar bewoners deze graag willen.

31-05-2016 | Petitie Stop Windmolens Gooimeer

Petitie overhandigd, petitie gesloten

Beste ondersteuner,

De steunpetitie voor de burgemeester van Weert is afgesloten. De petitie is met dank ontvangen door burgemeester Heijmans in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei. Hij heeft daar een uitgebreide verklaring voorgelezen.

+Lees meer...

Terug te kijken via http://www.videotoday.nl/weert-de-gekste-verklaring-burgemeester-over-hulp-aan-syrisch-gezin/ Alles partijen in de raad hebben hun steun toegezegd.

Bij de aanbieding heb ik de volgende tekst uitgesproken: "De burgemeester van Weert heeft vrijwilligers ondersteund van het AZC die een gezin in bescherming nemen. Mensen geholpen. Een menselijke daad, die helaas al snel politiek is geworden, bijvoorbeeld door een staatssecretaris. Dat, en de negativiteit van de reacties op internet, gaven mij de behoefte om een ander geluid te laten horen.

Binnen drie dagen kreeg de petitie op Internet 1000 ondersteuningen Dat ondersteunen is niet zo makkelijk als een klikje op facebook, maar je moet na het invullen de mail openen en bevestigen: het zijn dus echte ondersteuners.

Al die mensen steunen de BM om het enkele feit dat hij de mens voorop stelde en beschermde tegen regels Zou hij dat vaker moeten doen? Had het ook anders gekund? Dat zijn vragen voor de politiek, voor u.

Deze burgemeester staat voor de mensen van het AZC En 1223 mensen staan achter hem

Hierbij overhandig ik u de petitie met de namen Complimenten voor uw optreden als burgemeester"

Met vriendelijke groeten Paul Lempens

31-05-2016 | Petitie Steun burgemeester Weert

Eerste handtekeningen aangeboden in carousselvergadering op 2 juni

Aankomende donderdag 2 juni wordt de informatienota De Torentuin besproken in de carrousselvergadering van de gemeente Zaltbommel. De tot dan toe verzamelde digitale handtekeningen worden rond de klok van acht aan wethouder Adri Bragt aangeboden.

+Lees meer...

Vandaag (maandag) staat de teller op 530, dat kunnen er nog meer worden. Ondertekenen kan nog tot aan de raadsvergadering waarin het besluit wordt genomen. http://zaltbommel.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=3257#

30-05-2016 | Petitie Red De TorenTuin Zaltbommel

Aankondiging van petitie Referendum koopzondag Harderwijk

.

Donderdag 2 juni vergadering over aanbieden van de Nexit-petitie

De Tweede Kamer heeft 2 juni over deze petitie vergaderd. In een zogenaamde 'procedurevergadering' is besloten de petitie te ontvangen.

+Lees meer...

Het was agendapunt 6. De vergadering vond donderdag 2 juni plaats in de Wttewaall van Stoetwegenzaal. U had de vergadering waarschijnlijk via een livestream kunnen volgen.

Het besluit in de besluitenlijst, PDF luidt: 'petitieaanbieding organiseren'.

Als het zover is (datum nog onbekend) dan kan een klein groepje erbij zijn. Zie de aanwijzingen op tweedekamer.nl.: beperkt aantal plaatsen, binnenkomen kost veel tijd, geen foto's nemen, etc. Mail de petitionaris als u erbij wilt zijn.

B&W presenteren hun voorstellen voor eeuwigdurende erfpacht bij nieuwbouw

Het college heeft zijn besluit voor de invoering van eeuwigdurende erfpacht bij nieuwbouw bekend gemaakt. In juli moet de gemeenteraad hierover besluiten. Hierbij zit ook het voorstel voor de nieuwe Algemene Bepalingen 2016, die straks voor die weinige zittende erfpachters zullen gelden die de overstap naar eeuwigdurend zullen maken.

+Lees meer...

Bij de stukken zijn ook de inspraakreacties van commentaar voorzien. Wederom kan worden vastgesteld dat de gemeente de vele kritiek naast zich neerlegt. Het is instructief om eens naar dat stuk te kijken. U vindt dat in de rechterkolom van de webpagina. Het is instructief de passages onder 3.11.2. tot 3.11.8 op blz. 17 en 18 eens te lezen. De insprekers worden nogal geschoffeerd. Snapt u nu (onder 3.11.5) waarom de gemeente stelt dat inflatie niet dubbel wordt berekend: bij de jaarlijkse aanpassing en ingebouwd in het canonpercentage? En wat vindt u van haar reactie op de hout-snijdende kritiek op artikel 7 en 20 (zie 3.11.2. en 3.11.6)?

Weer een vernietigend rapport over de erfpachtplannen van de gemeente

Een rapport, opgesteld in opdracht van de Vereniging Eigen Huis, komt met vernietigende kritiek op de wijze waarop de gemeente de voorgenomen vernieuwing van het erfpachtstelsel aanpakt. Terecht wordt door de opstellers, onderzoeksbureau RIGO, opgemerkt dat op deze manier bijna niemand de overstap naar eeuwigdurende erfpacht zal maken. Opmerkelijk is de lakonieke reactie van de gemeente, die eigenlijk volstaat met het antwoord: 'Nietes'.

LHN neemt de petitie in beraad

Maandag 23 mei is deze petitie met 2169 handtekeningen overhandigd aan Mr. Hilbrand Nawijn, de fractievoorzitter van Lijst Hilbrand Nawijn.

+Lees meer...

De LHN is de tweede partij in Zoetermeer en beheert o.a. de sportportefeuille. De LHN neemt de petitie de komende tijd in beraad.