You, the petitioner

Updates

Haal yoga uit de lockdown

De petitionaris van de petitie Haal yoga uit de lockdown vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Deze petitie wil verruiming van de coronamaatregelen zodat yogadocenten snel aan de slag kunnen. Juist in deze pandemie kan de kracht van yoga en meditatie een wezenlijk verschil maken. Yoga en meditatie verbeteren de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven en welzijn. Wij constateren dat de bevolking lijdt onder spanningen, angst en overprikkeling. Daarnaast vinden wij het verbijsterend dat de fysieke en mentale gezondheid naast Corona geen prioriteit heeft. De geestelijke gevolgen van de lockdown zijn alom merkbaar maar het aanbod om te ontspannen schiet tekort. Wij zien dat fysiotherapeuten en andere paramedische beroepen wél aan de slag mogen. In feite zorgen zij net als wij voor beweging, bewustwording en ontspanning. Iedereen kan yoga doen. Het is laagdrempelig en past in een gezonde leefstijl. Wij hopen dat het besef ontwaakt, dat yoga méér is dan sport en dat wij de yogalessen kunnen hervatten met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en het protocol zoals door de overheid is goedgekeurd."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-02-19

De geschiedenis

Toen Roelofarendsveen nog meer dan de helft kleiner was dan nu, was er een 50 meter zwembad met hoge en lage duikplank en een glijbaan over de volle lengte van het zwembad. Ook was er een familiebad met diep en ondiep gedeelte, met een speeleiland met nóg eens twee glijbanen.

+Read more...

En er was een kikkerbadje voor de kleinsten, met bijbehorende speeltuin. Allemaal buiten. Ook was er een gigantische ligweide en verschillende kleinere gedeeltes waar je kon liggen. Er waren maar liefst twee horeca-uitgiftepunten. En... er was een binnenzwembad, voor de zwemlessen. En daar ook nog een klein badje bij. Later werd het zwembad vernieuwd en verdween het 50-meterbad, het familiebad en het kikkerbad buiten, om plaats te maken voor één klein buitenbad, dat inmiddels gesloten is. Het binnenbad kreeg een recreatiebad, dat was wél vooruitgang. Maar het was best klein. Op de vrijdagen en zondagen en in de vakanties puilt het zwembad uit van de mensen die willen vrijzwemmen. Dat is in de loop der jaren ook steeds erger aan het worden, omdat er meer dan 1000 woningen worden bijgebouwd in Roelofarendsveen. Wie komen daar wonen? Vooral heel veel gezinnen met kleine kinderen, of mensen met een kinderwens. De scholen barsten uit hun voegen, maar de voorzieningen verdwijnen steeds meer. De bibliotheek is gered door een particulier in feite, door het een plek te geven op de Tech campus. De Alkeburcht is gered door particulieren. En nu dreigt het recreatiebad te verdwijnen, het enige wat we hebben. Dat kan en mag niet gebeuren. Laat de gemeente creatief zijn en een fatsoenlijk zwembad intekenen. Kost dat meer, wees dan creatief door de investering meerjarig af te schrijven, dat mag tot vele decennia na aanschaf. Terugbetalen kan in die periode, dat heet een hypotheek en moet kunnen in een gemeente zoals de onze. Of vraag ondernemers om een handje te helpen. Maar kom op: géén recreatiebad in een explosief groeiend dorp, dat kan toch niet?

Tweedekamer.nl: overhandiging petitie 'Stop de genocide en erken de mensenrechten van de Palestijnen'

De petitie 'Stop de genocide en erken de mensenrechten van de Palestijnen' wordt op dinsdag 5 maart 2024 tussen 13:45 en 14:00 uur overhandigd in de Statenpassage van de Tweede Kamer aan de Vaste commissie Buitenlandse Zaken.

Bron: Tweedekamer.nl

Om dit bij te wonen zie https://bezoekers.tweedekamer.nl en mail de petitionaris over uw komst..

Aanvullingen Nieuw Den Helder & Huisduinen

Ook na het openen van de petitie werden er nog meer knelpunten door reizigers aan ons toegespeeld. Deze hebben betrekking op Nieuw Den Helder & Huisduinen.

+Read more...

Hierom geldt voor deze petitie ook voor onderstaande aanvullingen.

Lijn 32 maakt een lus rond het bedrijventerrein Nieuw Den Helder, maar pakt station Zuid niet mee.

Lijn 37 gaat minder vaak rijden naar slechts één keer per uur. En er bestaat geen logische verbinding van en naar de Schooten. De ondertekenaars van deze petitie wensen dit te herstellen.

Ondertekenaars wensen dat mbt:

Julianadorp:

Buslijn 30 twee keer per uur te laten rijden.

De Schooten:

Behoud met name de route van buslijn 34 langs het zorgcentrum, zorgverleners en winkelcentrum Schooten Plaza: de haltes Hendrik Baskeweg, Harpoenierstraat en Walvisvaarderweg, Baljuwstraat.

Indischebuurt:

Behoud de halte Timorlaan ter hoogte van zorginstelling Ten Anker

Ziekenhuis:

Behoud de busverbinding met het ziekenhuis volledig.

Nieuw Den Helder & Huisduinen:

Lijn 32 ook station Zuid aan doet.

Lijn 37 vaker dan 1x per uur rijdt.

Lijn 34 een halte Station Zuid krijgt zodat er een corridor verbinding van en naar de Schooten ontstaat.

Sylvia Hamerslag 0630525721

informatie

"Als het gaat om die scherpe keuzes, kiezen we in deze Woonvisie expliciet de kant van de inwoners - zowel de huidige als de toekomstige – die de afgelopen jaren het meest te lijden hebben gehad onder de wooncrisis. Dat zijn die inwoners voor wie huizen onbetaalbaar of onbereikbaar zijn geworden en die groepen die genoegen moesten nemen met slecht onder- houden of te dure huizen.

+Read more...

We staan dan ook zij-aan-zij met mensen in kwetsbare posities, met woningzoekenden met lagere en middeninkomens en met huurders en eigenaar-bewoners. Met de blik op de toekomst, gaan we vol voor échte volkshuisvesting..."

Lees meer: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGxRdvqzfgLdsGplXtHsPTHgzlW?projector=1&messagePartId=0.2

Aanbieding petitie op 6 maart 2024

Als eerste ontzettend bedankt voor jullie ondertekening, de steun en het delen van de petitie! Het kan nog steeds.

Volgende week gaan we de petitie aanbieden, hopelijk met jullie!
We gaan goed.

+Read more...

Er zijn al dik 2000 handtekeningen!
We hebben geprobeerd op allerlei manieren een ingang te vinden bij de gemeente (via mails/inspreken bij een vergadering van de gemeente, publiciteit en deze petitie) Sasja en ik hebben een afspraak met de wethouder, Eveline Stam, op 6 maart om 11 uur. Het zou mooi zijn als we met een groep de petitie aan kunnen bieden. Honden ook welkom natuurlijk!

We kunnen ons voorstellen dat veel mensen andere verplichtingen hebben, maar hopen toch op een mooie opkomst die indruk kan maken.
Om een beetje te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, zou het fijn zijn als jullie deze week laten weten of je van plan bent om te komen.
Stuur dan graag een mail naar:

behoudhekjesgroenendaalsebos@gmail.com

Let op: het is op een woensdag dus het is markt. Lastig parkeren misschien, maar er is vast ergens in de buurt een plek te vinden.

Het gemeentehuis is niet heel ver van het bos, maar dat is aan een ieder om in te schatten of je dat kan lopen met je hond - dan zou je bosbezoek en petitie aanbieden kunnen combineren.

Ik denk dat het goed is dat we in gedachten houden dat we ons allemaal rustig gedragen, hoe onze gevoelens ook zijn. Daar bereiken we uiteindelijk ook het meeste mee, denk ik. Belangrijk om ook zakjes mee te nemen en restanten van onze honden meteen op te ruimen om wèl een goede indruk achter te laten.

Nadat we de petitie hebben aangeboden gaan Sasja en ik, volgens afspraak naar binnen. Grote kans dat er ook pers aanwezig is, dus hou daar rekening mee

Adres: Raadhuisplein, Heemstede
Datum en tijd: 6 maart 10.50
(10.50 aanwezig zijn geeft ons de tijd om een met zijn allen een goede opstelling van de groep te maken)

Hopelijk tot dan!

Hermien, Sasja en Anne

Afsluiten petitie

Bij deze sluiten we de petitie af.

Het heeft zeker geholpen. De gemeente Waalre heeft gekozen voor optie 1: De Hutdijk verbeteren.

Hartelijk dank voor alle handtekeningen. Ruim 1100 mensen hebben ondertekend. Wij hebben ons zeer gesteund gevoeld door je ondertekening van deze petitie.

+Read more...

Met vriendelijke groet, Hans

Brandbrief gestuurd naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad

Beste allemaal,

Hierbij de brandbrief die wij op 26 februari gestuurd hebben naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad.

Aan de Gemeente Wassenaar, De heer W.Koetsier en College van B&W Postbus 499, 2240 AL Wassenaar

Wassenaar, 26 februari 2024

Betreft: behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

Geachte heer Koetsier, geacht College, Dank voor de ontmoeting vrijdag 23 februari jongstleden. Met de Schouwweg Noord heeft u een ingewikkeld dossier geërfd. U heeft een gevoelige gordiaanse knoop door te hakken. Hoewel er allerlei invalshoeken, varianten en details zijn, komt uw beslissing in essentie neer op een keuze tussen enerzijds maximale parkeergelegenheid voor de deur en verwijderen van het fietspad óf anderzijds behoorlijke parkeergelegenheid voor de deur mét behoud van het eventueel iets versmalde, vrij liggende fietspad.

+Read more...

Eén van die vrij liggende fietspaden waarvan uw coalitieakkoord van voorjaar 2023 juist bevestigt dat deze blijven liggen. En dat is precies waar ruim tweeduizend inwoners voor pleiten: het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord.

Door de ruimtelijke beperkingen ter plekke en het feit dat we allemaal de prachtige bomen willen behouden is er geen enkele oplossing die aan alle normen voldoet en aan alle belangen tegemoet komt. Elke oplossing is noodzakelijkerwijs een compromis.

In de laatste weken hebben wij verschillende oplossingen aangedragen om het fietspad te behouden. Deze oplossingen zijn om verschillende redenen door u afgewezen. Tijdens ons gesprek op 23 februari bespraken we nog een andere oplossing, die onder meer het parkeren aan de oostzijde van de rijbaan inhield. U vertelde ons dat deze oplossing door de nooddiensten is afgewezen omdat de rijbaan smal is. En omdat brandweerauto’s last hebben van schuin hangende bomen en takken, waardoor de auto’s ruim baan op het midden van de weg behoeven. Wij begrijpen en aanvaarden dit, maar begrijpen dan niet dat het in uw herinrichtingsplan wél is toegestaan aan de oostzijde van de rijbaan te parkeren. Hier klopt iets niet. Het is van tweeën één: ofwel er kan in beide oplossingen aan de oostzijde worden geparkeerd of in geen van beide. Wij vertrouwen erop dat de meest recente informatie van de nooddiensten, namelijk dat er niet aan de oostzijde mag worden geparkeerd, correct is.

Nu de nooddiensten hebben aangegeven dat er niet aan de oostzijde kan worden geparkeerd, komt oplossing 3 van onze e-mail van 12 februari jongstleden weer in beeld.

Deze oplossing impliceert het behoud van het fietspad, en het handhaven van de bestaande ongeveer 33 parkeerplaatsen naast het fietspad tussen de bomen. We noemen de mogelijkheid 30 centimeter van het fietspad af te snoepen om de bewoners een comfortabeler parkeerplek te bieden, indien dat voor u belangrijk is. Deze oplossing heeft de volgende voordelen: - Een oostzijde zonder geparkeerde auto’s zal er aantrekkelijk uitzien, en goed passen bij de prachtige bomen en binnenkort vernieuwd wegdek, - De waarde van de huizen kan hierdoor mogelijk stijgen, - Goede toegankelijkheid voor de nooddiensten zal het eenvoudiger en goedkoper maken de huizen aan deze straat te verzekeren, - En in het onverhoopte geval dát er eventueel brand uit zou breken dat de nooddiensten sneller ter plaatse zijn om de mensen en huizen te redden, - Het elimineert het risico dat kinderen, komend vanuit de huizen, tussen geparkeerde auto’s door - en daardoor met onvoldoende zicht - de weg op hollen en mogelijk door een weggebruiker worden geschept.

Overigens zoudt u kunnen overwegen de bermgrens aan de westzijde in deze oplossing iets naar het midden van de weg te verschuiven. Dan hebben de nooddiensten minder hinder van de schuine overhangende bomen. En de smallere weg helpt om de vaart uit het verkeer te halen. Wat betreft het aantal reeds bestaande parkeerplekken nog het volgende. Er zijn ongeveer 30 woningen aan de oostzijde tussen de Schouwbrug en de Admiraal Helfrichlaan. Daartegenover, tussen de bomen, naast het fietspad, bevinden zich ongeveer 33 parkeerplaatsen. Daarenboven heeft een aantal woningen een eigen oprit, dat wil zeggen parkeerplaatsen op eigen terrein. Vandaag de dag worden deze niet altijd benut. Hier is voor meer dan 20 auto’s plek, zonder ‘t Schouwtje en de bloemenkiosk mee te nemen. In totaal zijn er dus meer dan 53 parkeerplaatsen voor ongeveer 30 woningen.

Misschien kunt u in overleg met de nooddiensten langs enkele gedeeltes waar geen schuin overhangende bomen zijn alsnog via maatwerk beperkt parkeren aan de oostzijde toestaan. En kunt u regels stellen met betrekking tot laden en lossen. Maar het is niet aan ons om in deze details te treden. Duidelijk is dat deze oplossing weliswaar geen maximale, maar wel een zeer behoorlijke parkeercapaciteit biedt. En er is ruim voldoende extra parkeermogelijkheid in de directe omgeving, zoals aan de zuidzijde van de Spelderslaan.

Aan u om een afweging te maken tussen enerzijds het individuele belang van een relatief beperkt aantal bewoners om een tweede auto op een gemakkelijke manier voor de deur te kunnen parkeren, versus anderzijds het belang van duizenden inwoners om gebruik te maken van het vrij liggende fietspad. Bovendien is het van algemeen maatschappelijk belang het fietsverkeer te bevorderen.

Wij pleiten daarom nogmaals ten stelligste voor het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord, zoals hierboven beschreven. Onze oplossing is mede tot stand gekomen na raadpleging van verscheidene experts.

Wij roepen u op uw besluit Z/23/076975 van 7 juni 2023 te herzien.

Met vriendelijke groet, Monique Rueb-Moonen, Daan de Roos namens de petitiegroep Behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

Geen kortingskaart, maar een instrument om diensten te verbeteren.

De Europese Gehandicaptenkaart fungeert als een uniform bewijs van de gehandicaptenstatus. Het is geen kortingskaart, maar een instrument om de toegankelijkheid van diensten en voorzieningen te verbeteren voor mensen met een handicap. Wel geven sommige bedrijven korting aan mensen met een handicap als compensatie voor het feit dat ze mogelijk niet alle faciliteiten kunnen gebruiken vanwege hun beperkingen.

+Read more...

Dit onderstreept het belang van de kaart als een middel om gelijke kansen en inclusiviteit te bevorderen. Het voorstel voor de invoering van deze kaarten is al ingediend bij de EU, en we dringen er bij de relevante overheidsinstanties en beleidsmakers in Nederland op aan om deze kaarten met spoed te implementeren. Op deze manier kunnen mensen met een handicap snel profiteren van deze belangrijke maatregelen ter bevordering van gelijke kansen en inclusiviteit. Samen zetten we een belangrijke stap naar een meer inclusieve samenleving waarin mensen met een handicap volledig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.