You, the petitioner
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1,398 signatures

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petition

We

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

observe

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

and request

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures

Updates

Steun verzoek tot referendum over nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur dat nu aan de Amsterdamse Gemeenteraad voorligt: 85 natuurgebieden raken bescherming kwijt!

Na vaststelling van een nieuw Beleidskader Hoofdgroenstructuur door de Gemeenteraad van Amsterdam, raken 85 nu nog beschermde natuurgebieden in de stad deze beschermde status kwijt. Dit zullen nog slechts "bijzondere gebieden" zijn. Van 'bijzondere gebieden' is nog onduidelijk, welke bescherming daarvoor resteert.

+Read more...

Dat is in dit Beleidskader Hoofdgroenstructuur nog niet vastgelegd! Zo verdwijnt bijv. ook de groene verbindingszone Dijksgracht.

Bovendien worden woningbouw, groen en sport onderling inwisselbaar. Naast natuur gaan ook sportgebieden op de schop. Als de gemeenteraad ermee instemt.

Laat stemgerechtigde Amsterdammers per referendum eerst aan het woord!

Nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur terug naar de tekentafel

Wilt u dit verzoek ondersteunen? Dat kan hier op de website van de gemeente Amsterdam

In eerste instantie zijn 1000 handtekeningen nodig, die het indieningsverzoek tot het houden van een stadsreferendum ondersteunen.

Maar het heeft haast, voor morgenmiddag 12.00 uur moeten ze binnen zijn!

Helpt u mee, ondertekent u ook? Hartelijk dank!

In het kort: Het groen dat in de Amsterdamse Hoofdgroenstructuur ligt, wordt van oudsher extra goed beschermd. De gemeente heeft nu nieuw beleid opgesteld dat het toch al schaarse Amsterdamse groen kwetsbaar maakt. Het nieuwe ‘Beleidskader Hoofdgroenstructuur’, dat de wethouder wil invoeren, zet de deur verder open naar bouw in de voorheen beschermde stadsnatuur. In dit beleidsvoorstel worden maar liefst 85 gebieden die nu nog beschermd worden, tot ‘bijzondere gebieden’ gedegradeerd. Daardoor gelden de huidige beschermende regels daar niet meer. Stop deze afgezwakte bescherming van onze kostbare stadsnatuur!

2023-01-19

Demonstratie za. 10-10-2022 tegen verkoop 140 sociale huurwoningen Entrepotdok

Bewonerscommissie Entrepotdok houdt een demonstratie tegen het plan van De Alliantie 140 sociale huurwoningen aan het Entrepotdok Amsterdam te verkopen.

Dokoproer zaterdag 10-10-2022; start vanaf 14.00 uur bij Nijlpaardenbrug

Zie: website bcentrepotdok.nl met informatie en hun petitie

Stop uitverkoop = 'sloop' van sociale huurwoningen in de Binnenstad! Zolang er maar 'sociale' nieuwbouw voor terugkomt? Tellen tijdelijke campuswoningen mee?!.

2022-12-10

Onderteken petitie tegen verkoop 140 sociale huurwoningen Entrepotdok Amsterdam

Bewonerscommissie Entrepotdok zoekt steun voor hun petitie aan De Alliantie:

Verkoop geen sociale woningen van het Entrepotdok-complex

Deelt u hun verzet tegen verkoop van 140 sociale huurwoningen in het Entrepotdok-complex? Tekent u aub! Want verkoop is sociale 'sloop'.

Lees meer bij Bewonerscommissie Entrepotdok

De Jan Schaeferpanden, Entrepotpakhuizen tegenover Artis zijn van 1985-1990 i.s.m. het Kadijkencomité omgebouwd ter realisering van 200 sociale woningen rondom binnenhofjes, de Binnenkadijken, tussen Entrepotdok en Laagte Kadijk, met kleine bedrijven op de begane grond.

+Read more...

Architect: André van Stigt.

Per woning is destijds 200.000 gulden subsidie verstrekt om ze tot sociale huurwoningen te maken. Deze woningen zijn vanuit de huren sindsdien al 4x afgelost. Nu hevelt De Alliantie ze over naar de vrije koopsector, eerst zgn. via zittende huurders, dan na hun vertrek. Wonen langs het Entrepotdok, uitziend op Artis, naast de Kalenderpanden en Aquartis, wordt zo geheel voorrecht voor de middenklassen en rijkeren. De Alliantie verkoopt veel sociale huur op de Kadijken.

Wethouder Zita Pels reageerde samen met Lian Heinhuis, PvdA-fractievoorzitter in de Amsterdamse Gemeenteraad en Lotte Terwel, stadsdeelbestuurder Centrum geschrokken. De Alliantie wil nu met een ‘extern adviseur’ overleggen met het gemeentebestuur over de uitleg van de samenwerkingsafspraken van Amsterdam met de woningcorporaties, over stopzetten/beperken van verkoop van sociale woningen in de binnenstad. Geldt de simpele stelregel: “Zolang de totale sociale woningvoorraad maar gelijk blijft”, zolang er 'sociale nieuwbouw' voor terugkomt?

Tellen de 80 geplande Hubstudios op de werf aan Hoogte Kadijk 145B, kleine tijdelijke éénkamerwoningen voor studenten en starters op campuscontract voor max. 5 jaar, dan straks mee als nieuwe aanwinsten in de sociale huursector?

2022-12-09