U, de petitionaris

Nieuwtjes

Groepsindeling 2018-2019 zojuist bekend gemaakt, of toch niet?

Zojuist is door de directeur een brief via de email verstuurd met uitleg over het voorgenomen plan. Dat is enigszins voorbarig omdat het plan gisteren nog niet definitief was en hij op de hoogte was gesteld van de bezwaren die er leven onder de ouders.

Kernpunten die er in terug te vinden zijn zijn: Er komt een groep 5 van 32 kinderen Er komt een combigroep 5/6 van 30 kinderen met juf Milou Er komt een groep 6 van 33 kinderen

Om nog enigszins kwaliteit proberen te gaan leveren krijgen we IPads en extra ondersteuning (in de vorm van 3 dagen klasse-assistenten voor de combiklas). Eigenlijk staat daar: We weten dat klassen van 30+ eigenlijk niet kunnen en dat de werkdruk daardoor enorm hoog is en dat gaan we bestrijden door extra middelen. Je kan er natuurlijk ook niet aan beginnen.

Er komt een ervaren Rotonda combiklas docent voor nieuwe combiklas. Ze heeft zich de afgelopen jaren bewezen in een combigroep en komt nu 5 dagen in de week voor de nieuwe combiklas 5/6. Het is belangrijk dat de school nadenkt over vervanging bij ziekte, want wie neemt dan zo'n zware combiklas over? Ons is bekend dat de SKOR personeelspool leeg is. Gaan we dan de klas verdelen over groepen 5 en 6 waar er al 32 en 33 in zitten. Stapelen?

Feit is simpel dat er ruim 90 kinderen van één of meer van hun vriendjes worden gescheiden en dat de groepsdynamiek geheel op zijn kop komt te staan. Voor sommige in een klas is dat helemaal niet erg, maar sommige kinderen worden daar behoorlijk verdrietig van. OK, er is een sociogram gemaakt, ofwel kinderen is in de klas gevraagd naar hun vriendjes. Maar realiseerden de kinderen ook waarom deze vraag begin juni werd gesteld? Als ze dat wel hadden geweten, hadden ze dan hetzelfde antwoord gegeven? Hoe zit het met leermaatjes in de klas? Niet naar gevraagd. Positief punt: de buitenspeeltijden van groepen 5, 5/6 en 6 zijn gelijk, evenals de middaglunch tijden.

Ik hoop door voldoende informatie te geven u een goede keuze kunt maken tussen het door laten gaan van het plan van school, of ons voorstel om dit plan in de ijskast te zetten en het komende jaar zorgvuldig en in overleg uit te werken en bijvoorbeeld vooraf de kinderen al met elkaar samen te laten werken zodat een herindeling van de klassen niet zo'n grote sociale impact heeft op de kinderen.

Ik hoop dat u allen (ook familieleden) deze petitie wilt tekenen.

Migratieverdrag van Marrakesh is niet alleen parlementair debat waard, maar zelfs een regeringscrisis'

https://www.knack.be/nieuws/belgie/migratieverdrag-van-marrakesh-is-niet-alleen-parlementair-debat-waard-maar-zelfs-een-regeringscrisis/article-opinion-1394373.html?cookie_check=1543953039.

We gaan de petitie aanbieden!

Beste ondertekenaars,

Het heeft even geduurd en misschien ben je alweer vergeten dat je deze petitie getekend hebt. Maar ons lange wachten en lobbyen wordt beloond! Op 18 december wordt het wetsvoorstel besproken omtrent de inzage van zorgverzekeraars van medische dossiers wanneer zij fraude vermoeden.

+Lees meer...

Deze bespreking vindt plaats in de Eerste Kamer, omdat het wetsvoorstel reeds behandeld is door de Tweede Kamer. Een maatregel met veel impact om een relatief zeer klein percentage van fraudes op te sporen, die ook weer een zeer klein deel uitmaakt van het volledige zorgbudget. Wat mij betreft is deze maatregel nog steeds buitenproportioneel en gaat het veel te ver in verhouding tot wat ermee gewonnen kan worden. Mocht er ingestemd worden met deze wet, mogen zorgverzekeraars op elk moment dat zij fraude vermoeden, jouw medische gegevens opvragen in dit kader. In de wet ligt echter in zeer vage bewoordingen vast wat er vervolgens met die informatie kan worden gedaan en hoe en hoe lang deze bewaard wordt. Het is niet ondenkelijk dat commerciële zorgverzekeraars deze informatie ook commercieel zullen (willen) gebruiken. Daarom pleiten we voor het zeer zorgvuldig handelen in deze, het beter kaderen van de inzage en wat er met deze informatie kan worden gedaan, als het niet mogelijk blijkt om dit wetsvoorstel überhaupt niet tot wet te laten ontwikkelen.

Mocht je het interessant vinden om de verslagen te lezen van de besprekingen over dit onderwerp, dan kun je hier alle informatie vinden: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33980verbeterenvan_toezicht

Ik ben blij dat er meer dan 26.000 mensen deze petitie hebben getekend en dat we nu als burgers daadwerkelijk de kans krijgen om onze stem te laten horen. Dank dat je de moeite hebt genomen om te tekenen en wellicht ook anderen te attenderen op deze petitie. 16 december zal de laatste datum zijn waarop deze petitie getekend kan worden. Dan kan via deze link: https://petities.nl/petitions/zorgverzekeraars-geen-recht-inzage-medisch-dossier-zonder-toestemming

Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Janine van Grevenstein - van der Vorst

We hebben nog één dag!

Geachte Ondertekenaars,

Nogmaals dank voor het ondertekenen. Woensdag 5 december is het zo ver, dan wordt de petitie 'Stop sloop Haarlemmerstraat - Stille Rijn in Leiden' ingediend bij de gemeente Leiden, als welverdiend Sinterklaascadeautje.

Inmiddels zijn de panden waar het om ging gesloopt, inclusief de muren uit het jaar 1400.

+Lees meer...

Maar we gaan door! Met deze petitie geven we een signaal dat we niet accepteren dat er op deze manier sloopvergunningen verleend worden in de oude Leidse binnenstad.

De teller staat nu op 349 ondertekeningen. Als u allemaal één iemand in uw omgeving wilt overtuigen om ook te ondertekenen, gaan we ruim over de 500 ondertekeningen heen! Meer mensen vertellen over de petitie mag natuurlijk ook. We hebben nog één dag!!!

De link is: https://stopsloopinleiden.petities.nl

Bij voorbaat dank,

Hartelijke groeten,

Tjalling Schuttenhelm

stopsloopinleiden-2018@yahoo.com

+++ PUBLIEKE MEDEDELING ++++

Geachte Ondertekenaars,

allereerst,

Hartelijk Dank voor uw ondertekening.

I.V.M.

+Lees meer...

de ernst van de situatie waarin NL zich bevindt,

en het belangrijk is dat UW

"geen toestemming voor de verklaring van Marrakesh"

FYSIEK aanwezig is/was in het gebouw van

de Tweede Kamer der staten Generaal, postcode 2513 AA Den Haag

vóór het debat van dinsdag 4 december 2018 as,

zijn afgelopen donderdag 29 november , om 11.00

de voorlopige tussenstand aan handtekeningen

[dd 26-11-2018 17.00 uur; 23.636 stuks]

aangeboden in het gebouw der Tweede Kamer

Aangezien de fractieleden van de twee andere '#NeeTegenMarrakesh' partijen ,

de SGP en het FVD, geen ruimte in hun agenda hadden

om hierbij aanwezig te zijn,

zijn uw onderschrijvingen van deze petitie in ontvangst genomen door

Dhr. Sietse Fritsma, en liggen nu opgeslagen

in het 'heftigst' bewaakte stukje van het parlementsgebouw.

De fractie weet dat de petitie nog steeds loopt

Met vriendelijke groet, HB

VECHT VOOR UW KINDEREN !

Zegt het voort !!

Beste mensen, de snelheid waarmee onze petitie wordt ondertekend neemt wat af. Ik zou iedereen willen vragen om in hun omgeving, mensen te motiveren om de petitie te tekenen.

+Lees meer...

Iedereen heeft bij bij een eigen ziekenhuis voor en ín Waalwijk. een ziekenhuis met genoeg voorzieningen dat mensen met een acute hulpvraag direct geholpen kunnen worden. Een ziekenhuis met de mogelijkheid om baby's geboren te laten worden in hun eigen woonplaats. Een ziekenhuis waar mensen geholpen kunnen worden voor kleine operaties. Een ziekenhuis met een opvang voor kinderen waardoor ouders niet meer op en neer hoeven te reizen naar Tilburg Zuid. Vraag iedereen in uw buurt om te tekenen zodat we een breed draagvlak krijgen voor wat we voorstaan. Een eigen, volwassen ziekenhuis zoals we dat altijd hebben gehad. En dat begint met het tegenhouden van verdere ontmanteling. Steun ons !!

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden gaan op 10 en 11 december 2018 uitgevoerd worden, mits het weer het toe laat. Op deze dag gaat de uitvoerder de drempels realiseren.

3 drempels worden gemaakt met een halve wegafzetting en 1 word er gemaakt met verkeersregelaars.

Zie ook: https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/lankforst/project/snelheidsbeperking--maatregelen-50kmu-doorgaande-weg.

Meneer Robben is weer volop bezig!!!Terug van weggeweest

Meld dit aub, en ik druk u op het hart , te blijven tekenen en delen, zonder u kunnen we dit niet stoppen. https://www.marktplaats.nl/a/dieren-en-toebehoren/honden-poolhonden-keeshonden-en-oertypen/m1350004403-chow-chow-pups.html?c=3c1f5dcc18d02a99040ca8de656940d2&previousPage=lr.

nieuws uit de rally media

al waarom deze petitie, https://www.rallynieuws.nl/geen-legend-rally-meer-in-nederlandse-rallyport/?fbclid=IwAR2MnBRigg294w_1gBLsZK5zMirWEfvKcivNN3pPeuTbJqZVFHCYzZZuOR4 .

01-12-2018 | Petitie Behoud de Legend Rally