U, de petitionaris

Nieuws

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

Woonbond en FNV willen huurmatiging om koopkracht te beschermen

FNV en Woonbond roepen de politiek en verhuurders op om een einde te maken aan de gigantische huurverhogingen die een enorme aantasting van de koopkracht tot gevolg hebben. De FNV spreekt morgen, tijdens de manifestatie ‘Koopkracht en echte banen’, steun uit voor de petitie ‘Blokkeer de huurverhoging’ van de Woonbond. Met deze petitie roept de huurdersorganisatie politiek én verhuurders op de enorme huurstijgingen te stoppen. Ton Heerts, voorzitter van de FNV, stelt dat de koopkracht van veel werknemers die in een huurhuis wonen ernstig is aangetast door de huurstijgingen.

+Lees meer...

De FNV en de Nederlandse Woonbond waarschuwen al jaren voor de dramatische gevolgen van het huurbeleid. Jaarlijks vreet de huurverhoging voor lagere inkomens ongeveer 1% koopkracht op. ‘Met bijna tien procent huurverhoging in twee jaar zijn de huurverhogingen de grootste aantasting van de koopkracht,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Komend jaar kunnen de huren weer enorm stijgen.’ Door het huidige huurbeleid kunnen de huren dit jaar voor het derde jaar vér boven inflatie stijgen. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel.  De Woonbond is daarom de actie ‘Blokkeer de huurverhoging begonnen’. 

30-01-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

Nieuwsbrief Humanistisch Verbond

Na de uitzending van VARA-KASSA staat het Vegetarisch Zorgcentrum volop in de belangstelling. In haar Nieuwsbrief van 29 januari heeft het Humanistisch Verbond een artikel geplaatst genaamd “Een vegetarische vrijplaats onder druk”.   Het enige zorgcentrum in Nederland met een vegetarische identiteit dreigt door bezuinigingen te verdwijnen.

+Lees meer...

Felixoord in Oosterbeek is een uniek huis en het  betekent voor de bewoners meer dan dat je zou verwachten. “Mensen laten je vrij om jezelf te zijn, om je eigen mening te uiten.” Door Bart Mijland Felixoord biedt meer dan een vleesvrij menu, het is een plek waar uitgesproken mensen zichzelf kunnen zijn. Mevrouw Van den Berg (86) heeft zich haar hele leven moeten verantwoorden om haar vegetarisme en wereldvisie. Haar familie vond haar maar vreemd en ook van anderen was er onbegrip. "Dat is hier zo prettig: mensen laten je vrij om jezelf te zijn, om je eigen mening te uiten. Je bent hier gewoon thuis." Ook humanistisch geestelijk verzorger Wouter Kuijlman ziet dat bewoners zich niet hoeven te verantwoorden voor wie ze zijn en wat ze denken. Mevrouw Van den Berg hoopt dat Felixoord haar bijzondere identiteit niet verliest: "Dat zou ik verschrikkelijk vinden, zoals hier is het nergens." Om de centen Het huis dreigt te moeten sluiten door bezuinigingen. "Het draait om de centen," verzucht Kuijlman. Verzorgingstehuizen krijgen voornamelijk  financiering voor mensen die meer zorg nodig hebben. De bejaardenzorg is bovendien geregionaliseerd. "Het gevolg: regionaal wordt er besloten over subsidies en verdeling van zorgplekken in de regio. Maar het vegetarisme heeft in het plaatselijke beleid geen eigen status en wordt op de algemene manier behandeld. Alsof Felixoord zich niet onderscheidt. Want mensen uit het hele land willen speciaal hier komen, juist vanwege de vegetarische identiteit. Voor hen wordt het moeilijker om zich te vestigen in Felixoord."  De Cliëntenraad pleit voor een status aparte en praat met landelijke politieke partijen om dit mogelijk te maken. Kuijlman hoopt op steun uit humanistische kring. Vegetarische identiteit Wat maakt Felixoord zo uniek? Het huis bestaat uit een zorgcentrum. Daarnaast is er een woonpark met bungalows voor vegetariërs dat los staat van het zorgcentrum. Bewoner Jan Surtel (83) vindt het prettig dat in het woonpark geen vleeslucht hangt. Hij werd later in zijn leven vegetariër en kan inmiddels geen vlees meer verdragen. Mevrouw Van den Berg koos als tiener voor het vegetarisme. "In de Tweede Wereldoorlog waren we allemaal vegetariër, want er was niets anders te eten. Of we aten ratten.Na de oorlog heeft ze nooit vlees gegeten. In andere verpleeghuizen is vegetarisme nog wel eens een probleem:  "Ik heb twee jaar in een gewoon zorgcentrum gewoond en daar vonden ze het maar lastig. Nou, dan voel je je niet thuis." Kuijlman valt haar bij: "Mijn grootmoeder zat ook in een gewoon bejaardenhuis en men wist er geen raad mee. Ze kreeg wel eens rauwe kool voorgeschoteld en dat was het dan." Volgens mevrouw Van den Berg is het eten in Felixoord gevarieerd, gezond en vers. Vegetarisme en humanisme Veel bewoners van Felixoord hebben een uitgesproken levensbeschouwelijke identiteit. Kuijlman: "Er zijn hier bijvoorbeeld theosofen, Rozenkruisers, atheïsten. Veel bewoners voelen zich verwant met het humanisme." Op initiatief van de Cliëntenraad werd dan ook expliciet gezocht naar een humanistisch geestelijk verzorger. Volgens Kuijlman is dat niet zo vreemd: "Je hebt het over kritische mensen met een eigen manier van leven. En we moeten als humanisten zoveel mogelijk in harmonie met de wereld om ons heen leven en dus ook dieren niet uitbuiten."   Surtel: "Het vegetarisme en het humanisme lopen voor mij dwars door elkaar heen. Menselijke waardigheid zit ook in wat we eten." Voor mevrouw Van de Berg hangen haar levensbeschouwing en vegetarisme nauw samen: ‘We moeten dieren, en mensen zijn ook dieren, niet vijandig benaderen.’Ook het televisieprogramma Kassa  besteedde aandacht aan Felixoord. Lees meer over humanstische geestelijke verzorging op onze website. Doe mee aan de petitie   Bedankt HV voor jullie steun.

Kamer deelt zorgen betaalbaarheid

De Tweede Kamer heeft vandaag gedebatteerd over de huurstijgingen. Er waren veel zorgen over de betaalbaarheid van huren, maar dit leidt nog niet tot aanpassing van het huurbeleid.

+Lees meer...

Eerst wil de Kamer de door het kamerlid Jacques Monasch (PVDA) gevraagde berekeningen hebben over de financiële mogelijkheden voor corporaties. Een groot deel van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Zo willen de SP en de PVV geen huurstijging meer boven de inflatie. De PVDA is voorzichtiger, want wil eerst een doorrekening van de “verdiencapaciteit” van corporaties de komende jaren. Op basis daarvan zou een heroverweging moeten kunnen plaatsvinden van de huurstijging de komende jaren. De VVD en D66 maken zich vooral zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en zien vooral een investeringsprobleem in een aantal grote steden. De minister beloofde binnenkort met een doorrekening te komen van de “verdiencapaciteit”, maar is nog niet van plan om de wettelijke ruimte voor huurverhogingen te beperken. Wel wil minister Blok maatregelen nemen om te voorkomen dat de laagste inkomens alleen maar dure huurwoningen boven de aftoppingsgrens toegewezen krijgen. Ook wil hij de harmonisatie beperken, door volgend jaar over te stappen op een huursombenadering, inclusief de huurverhogingen bij mutatie. Daardoor zou meer greep komen op de huurstijgingen bij nieuwe verhuringen. De Woonbond vindt dat de feiten nu al alarmerend genoeg zijn. Als gevolg van extreme huurverhogingen is de “verdiencapaciteit” van verhuurders prima, maar is de “betaalcapaciteit” van huurders onvoldoende. Daarom voert de Woonbond actie onder het motto “Blokkeer de huurverhoging”. We verzamelen handtekeningen om nog voor de Statenverkiezingen een petitie aan te bieden aan de politiek. 

29-01-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

Woonbond in actie tegen stijgende huren

Huurders en Woningzoekenden hebben het financieel moeilijk door de enorme huurstijgingen de afgelopen twee jaar, blijkt uit een analyse van de Nederlandse Woonbond. In 2014 stegen de huren voor van vrijkomende huurwoningengemiddeld met 22,6 procent.

+Lees meer...

Voor zittende huurders stegen de huren gemiddeld 9,2 procent in twee jaar tijd. Steeds meer huurders zitten financieel in de knel. De Woonbond start daarom vandaag een campagne tegen nieuwe forse huurstijgingen. Het is het derde opeenvolgende jaar waarbij de huren vér boven inflatie kunnen stijgen. Corporaties verhoogden de huren meer dan particuliere verhuurders. In 2014 stegen de huren in de gereguleerde sector met 4,7 procent bij corporaties tegenover 3,8 procent bij particulieren. In 2013 steeg het volkshuisvestelijk vermogen van woningcorporaties met 12,8 miljard tot 45,3 miljard. Vooral vanwege de sterke stijging van huurinkomsten. Ondanks de verhuurdersheffing is het financiële perspectief van corporaties (maar ook van particuliere verhuurders) de afgelopen twee jaar sterk verbeterd. Er is dus ruimte om de huren dit jaar niet enorm te verhogen. De gemiddelde prijsstijging van een huurwoning bij komst van een nieuwe huurder met 22,6 procent zorgt ervoor dat huurwoningen bij het wisselen van huurder zo 100 tot 200 euro stijgen. Het aanbod betaalbare huurwoningen staat dan ook onder druk en nieuwe huurders lopen tegen torenhoge prijzen aan. Steeds meer huurders hebben moeite de hoge huren op te brengen. Dat blijkt ook wel uit het stijgende aantal huisuitzettingen. Met bijna 7.000 huisuitzettingen lag dit in 2013 acht procent hoger dan in 2012. In 2013 bleek uit onderzoek in opdracht van de Woonbond dat 28 procent van de huurders in de gereguleerde sector door de hoge woonlasten minimale kosten voor noodzakelijke uitgaven en sociale participatie niet kunnen betalen. ‘Huurders en woningzoekenden hebben het zwaar voor de kiezen gekregen,’ aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Het roer moet om. Het is tijd dat politiek, én verhuurders verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor betaalbare huren.’ De Woonbond start vandaag de campagne ‘Blokkeer de huurverhoging’ tegen het derde jaar aan enorme huurverhogingen. Deel van deze campagne is een petitie die vanaf vandaag te ondertekenen is.

23-01-2015 | Petitie Blokkeer de huurverhoging

De snelheden nu op een kaartje en in cijfers

Een ambtenaar van de gemeente heeft me een kaartje geleverd met welke snelheden nu gelden in welke straten in Amsterdam. Bij benadering kan je volgens hem ook stellen: - 12-20 km wegen hebben in totaal 160 kilometer lengte- 30 km wegen hebben in totaal 1150 kilometer lengte- 50 km wegen hebben in totaal 670 kilometer lengte- 60 km wegen hebben in totaal 40 kilometer lengte- 70 km wegen hebben in totaal 60 kilometer lengte Met andere woorden, op 770 van de ruim 2000 kilometer weg in Amsterdam (exclusief de 80km en 100km-wegen) geldt een snelheid hoger dan 30. Als je het beperkt tot Amsterdam Centrum dan kom je op: - 14 km aan 12-20 km wegen- 130 km aan 30 km wegen- 45km aan 50 km wegen krap 200km aan wegen.  .

28-01-2015 | Petitie 30km/u in Amsterdam

Raadscommissie Asten kritisch over plan mestfabriek Dijkstraat

Een commissie van de gemeenteraad van Asten heeft 13 januari kritische vragen gesteld over de plannen voor uitbreiding van een mestverwerkingsinstallatie aan de Dijkstraat in Asten van 6.000 naar 80.000 ton door Kovemi BV. Diverse raadsleden spraken hun zorgen uit over de lozing van medicijnresten in de Zuid-Willemsvaart, stankoverlast en toename van zwaar vrachtverkeer. De plannen voor de mestfabriek staan 3 februari opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van Asten.

+Lees meer...

De raad moet dan een besluit nemen of zij wel of niet van plan is een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven aan de provincie Brabant. Voor alle duidelijkheid: het bouwen van een mestfabriek op deze locatie is in strijd met het bestemmingsplan. Binnen de raadscommissie werd ook zorg uitgesproken over de lozing van onder meer resten antibiotica en resistente bacteriën die in de mest kunnen voorkomen. Daarnaast is er zorg over de gevolgen wanneer er calamiteiten zijn met de mestsilo’s. Die zou dan rechtstreeks in de Zuid-Willemsvaart en de Aa kunnen stromen. Teken ook via onderstaand linkje:

Geen mestfabriek Asten
20-01-2015 | Petitie Geen mestfabriek in Asten

Geen luisterend oor van gemeente voor voorstanders

Beste mensen, Als u een omwonende bent van het Bilderdijkpark zult u de  27ste of 28ste januari een brief  van de mediation groep ontvangen. Wij als initiatiefnemers zijn blij dat de grootste groep van buurtbewoners nu na enkele maanden weer wat hoort.

+Lees meer...

Het is jammer dat er nog steeds gekozen wordt voor het eenzijdig informeren (zenden) en niet communiceren door het zoeken van dialoog (zenden en ontvangen). Mediation is conflictoplossing voor twee partijen, niet per se bedoelt voor besluitvorming op basis van verschillende belangen (zowel van voor- als tegenstanders). In de brief wordt er gesproken over onjuiste informatie en aannames in de petitie zonder dat daar verder op in wordt gegaan. Wij hadden graag gehoord op basis van welke aannames en informatie er nu gesproken wordt en wat dan het “juiste beeld“ is. “Recent zijn enkele stukken met aannames over wat in de mediation besproken zou zijn/worden in de pers en sociale media verschenen en is een petitie vanuit enkele bewoners gestart. Hoewel hieruit een brede(re) betrokkenheid spreekt - wat positief is - hebben de deelnemers aan de mediation zich door deze berichten enigszins overvallengevoeld. Sommige informatie en aannames in deze berichten zijn namelijk onjuist. Hierdoor is op verschillende punten een verkeerd beeld ontstaan” Het is spijtig dat de deelnemers zich  enigszins overvallen voelen. Zo voelden wij ons als omwonende ook toen we een brief van het stadsdeel kregen over het mediation traject. En over de representatie door twee voor ons onbekende omwonenden, die dus kennelijk bepalen wat  qua levendigheid ( is wat anders dan overlast) acceptabel is. Wij zijn niet direct gestart met het opzetten van een petitie. We hebben als eerste contact proberen te leggen met de buurtcoördinator maar deze gaf meermaals geen gehoor.   “De mediation heeft als doel het zoeken naar een gezamenlijk gedeelde oplossing, die de exploitant van De Liefde in staat stelt De Liefde op een goede manier te exploiteren, terwijl de daarmee gepaard gaande overlast voor de omwonenden van het Bilderdijkpark acceptabel blijft” “Er wordt dus nadrukkelijk naar álle betrokken belangen gekeken, zowel die van de exploitant, als die van de  omwonenden van het Bilderdijkpark. Als het lukt om een dergelijke oplossing te vinden, zullen de deelnemers dit aan alle omwonenden presenteren” Het doel van de mediaton is helder en de gewenste output ook. We hopen natuurlijk dan ook dat de partijen er uit komen en de Liefde blijft. Wij lezen verder dat: “het stadsdeel in beginsel een gemeenschappelijk gevonden oplossing zal ondersteunen” Wij maken hieruit op dat er weinig tot geen invloed van de grootste groep omwonenden is op het eindresultaat. We hopen op een positief besluit voor het park en de buurt  Tot die tijd blijven wij de stadsdeelvoorzitter de heer Bouwmeester verzoeken om in ieder geval de petitie aan te nemen en daarmee  te laten blijken  dat hij echt naar ‘de buurt’ luistert. We hopen in ieder geval dat de Liefde blijft! En zonder dat het stadsdeel naar de buurt geluisterd heeft, blijkt uit de brief die u nu heeft gekregen dat ook een positieve meerderheid zijn stem kan laten horen. Onze dank voor jullie hulp! Groet Rosalie en Fred    

Beste ondertekenaar

Beste ondertekenaar,In februari / maart 2013 hebben velen deelgenomen aan onze petitie tegen de komst van een grote megamestvergister op bedrijventerrein Wolfsveld in Gemert. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

+Lees meer...

De gemeenteraad van Gemert-Bakel was gelukkig zo wijs om dit plan af te blazen. Initiatiefnemer MACE wil nu echter een megamestfabriek van 500.000 ton gaan bouwen tussen Landhorst en Venhorst. Beide dorpen liggen nu al ingeklemd tussen tientallen intensieve veehouderijen. Een groep inwoners van Landhorst en Venhorst is daarom een soortgelijke petitie gestart om hun dorpen te beschermen voor verdere aantasting van de leefbaarheid. Meer informatie is te vinden op: http://stopmestfabriek.petities.nl/Vriendelijke groet,Stop mestfabriek Wolfsveld.

http://stopmestfabriek.petities.nl/