U, de petitionaris

Nieuws

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

06-12-2017

Open brief aan de TK van de heer P. Cremers (Overgangsregeling bestaande gevallen)

Open brief Aan de Tweede Kamerleden Bontes, Berndsen, van der Steur en Recourt inzake Partner alimentatie   Al sinds 2012 liggen er 2 wetsvoorstellen te wachten om behandeld te worden. Al die tijd zijn die niet samengevoegd.

+Lees meer...

Een voorstel is in het begin van dit jaar besproken. Maar veel voortgang is er niet geboekt. Al die jaren wacht ik maar af wat voor regeling er voor bestaande gevallen wordt getroffen. Ik wil een pleidooi houden voor de groep oudere mannen die op latere leeftijd trouwden en tot 12 jaar partneralimentatie zijn veroordeeld terwijl hun vrouw tijdens het huwelijk geen enkel nadeel heeft geleden - alleen maar voordelen heeft gehad. De vrouw heeft geen kinderen om voor te zorgen en heeft geen breuk in haar loopbaan. Het zou dus heel normaal zijn dat beiden direct na het einde van het huwelijk weer terugvallen op het inkomen dat voor hen beiden genoeg was voordat ze met elkaar trouwden. Ik kan me indenken dat een korte “gewennings-overbrugging” in bepaalde gevallen gewenst kan zijn; maar 12 jaar is absurd. Mijn eigen omstandigheden zijn een treffend voorbeeld van een dergelijke situatie, die naar mijn mening door velen herkend kan worden.   Casus Op het moment dat mijn ex (toen 52) en ik (toen 60) trouwden, waren wij beiden op een leeftijd dat werken niet meer nodig was – zij omdat ze na een soort burn out in het hoger onderwijs een goede uitkering had, ik omdat ik net met pre-pensioen was gegaan. Kinderen hadden we niet en zouden we ook niet krijgen. Mijn pensioen was ongeveer 40 % hoger dan haar uitkering en dat is zo gebleven gedurende de jaren dat we getrouwd waren. Toen zij na 10 jaar huwelijk een relatie met een vriendin aanging en een scheiding onvermijdelijk werd is door mediation geprobeerd duidelijk te krijgen dat zij geen inkomensverlies heeft geleden noch voor kinderen heeft hoeven zorgen en we dus alleen maar de overwaarde van het huis hoefden te verdelen. Door haar is categorisch geweigerd zich hiermee tevreden te stellen. Ze beet zich vast in de bestaande ruime mogelijkheid om ook nog langdurige alimentatie te kunnen krijgen. Een rechterlijke procedure bleek dus noodzakelijk, waar tot mijn verbazing mijn argumentatie zo van tafel werd geveegd en alleen maar de z.g. Trema-formule werd toegepast, waardoor mijn ex het recht kreeg om 12 jaar lang verder te leven in een financiële positie alsof we nog steeds onze beide inkomens gelijkelijk delen. Gelukkig is het me na eindeloos soebatten gelukt het te betalen bedrag met de helft te verminderen; maar het is onmogelijk gebleken mijn ex ervan te overtuigen de principieel onrechtvaardige ongelijkheid op te heffen. Dit duurt nu al meer dan 6 jaar en zal nog eens zo lang duren. Omdat ik nu 79 jaar ben, is het een verlammend gevoel dat ik met mijn huidige echtgenote over te weinig geld kan beschikken om nog een paar dingen meer te doen dan puur overleven. Hoe lang blijf ik nog gezond?   Om dit voorbeeld nog wat schrijnender te maken, komt daar nog bij dat wanneer ik kom te overlijden mijn ex een flink nabestaandenpensioen van mij krijgt, terwijl mijn huidige vrouw, die samen met mij financiële risico’s moet nemen vanwege ons gezamenlijk huishouden op dit moment, straks met lege handen staat en maar moet zien hoe ze dat oplost, omdat wij pas na mijn 65e getrouwd zijn. In plaats van voor deze situatie een buffer te kunnen opbouwen, gaat alles wat extra zou kunnen zijn naar mijn ex.   Dat deze situatie als een reëel probleem wordt gezien door de rechterlijke macht blijkt uit het feit dat vorig jaar voor een nieuw geval van 2 gepensioneerden vooruit is gelopen op de inhoud van de wetsvoorstellen. De rechter besliste toen dat er geen 12 jaar hoeft te worden betaald, maar dat een jaarlijks dalend bedrag gedurende 5 jaar voldoende is. Ook in dat geval gaat het om een oudere man, die een beperkt aantal jaren - als tijdelijke overbrugging - zijn ex ondersteunt, die daarna weer terugvalt op het inkomen dat ze had voor ze trouwde en dat toen ook genoeg was. Deze uitspraak van het Hof te Arnhem is te vinden onder LJN BZ 8291.   Mijn pleidooi is om in de nieuwe wet een duidelijke overgangsregeling te maken voor alle bestaande gevallen waarbij geen kinderen waren betrokken en er geen sprake was van een loopbaan-breuk. Een overgangsregeling die van rechtswege en automatisch ingaat en waarbij geen inmenging van (onbetaalbare) advocaten nodig is.   Hoogachtend,  P. Cremers  16 juli 2014

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

  Beste Belangstellenden, Donderdag 17 juli begin van de actie 'Doneer een Schoen/Slopen is Bezopen...!'    Verzamelen 17 juli om 19.30 uur voor de schoenmakersvakschool. Crispijnstraat 74  Voor op de foto's extra schoenen mee...

+Lees meer...

!!! (19.45 weer klaar...)  

actie: Doneer een schoen/ Slopen is bezopen!

actie tegen Behoud maatschapelijke stage op school

hoi petities ondertekingen mogen is er een demostrastie tegen Behoud maatschapelijke stage op school in utrecht we groep school bestuur op om te komt de demostrastie is het beging van acties tegen behoud matschapelijke stage   demostrastie in utrecht komt om 17:00 uur na neude voor demostrastie op vrijdag 18 juli volg een groote demostrastities in den haag wilt u mee na den haag aanmlden niet nodig...   flyers poster wij zijn op zoek na mensen die mee help met flyers en poster in briefbus te doen het is op elke woensdag in grietstraat en omgeving flyers poster te doen aanmelden woeft niet.

UPDATE

Maandag 7 juli om 17:00 bieden we de petitie aan aan de hoogheemraad van Hoogheemraadschap de Stichtste Rijnlanden in aanwezigheid van vrienden en pers. Als u daarbij aanwezig wil zijn bent u vanaf 16:45 welkom om Gabrielle te steunen!.

06-07-2014 | Petitie Help Gabriëlle

Levende paprika voert actie tegen het octrooi op paprika

Tijdens het festival Ekotown was Bionext aanwezig met een levende paprika, die collecteerde voor de financiering van de bezwaarprocedure bij het Europese Octrooi Bureau. .

"Financier metro naar Schiphol privaat-publiek" Zijp & Spithorst

Nu staatssecretaris Mansveld geen geld wil uittrekken voor een verlenging van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol, dient te worden bekeken of een publiek-private samenwerking met Luchthaven Schiphol mogelijk is. Dat zeggen stedenbouwkundige Ronnie Zijp en reizigersvoorman Rikus Spithorst.

+Lees meer...
03-07-2014 | Petitie Metro naar Schiphol

Schiphol krijgt geen metro

Ooit vroeg kamerlid Sander de Rouwe met een motie om onderzoek te doen naar het doortrekken van de Noordzuidlijn naar Schiphol. Staatssecretaris Mansveld heeft daar nu op geantwoord met een brief op 27 juni 2014. "Voor de doortrekking van de Noord/Zuidlijn zijn vele kunstwerken nodig die leiden tot hoge investeringskosten.

+Lees meer...

Het aantal reizigers, dat gebruik maakt van deze verbinding, is, ook wanneer met alle voorziene ruimtelijk-economische ontwikkelingen rekening wordt gehouden, is daarentegen beperkt. Een verklaring hiervoor is dat met de trein vanaf station Amsterdam Zuid de verbinding naar Schiphol circa 10 minuten korter is dan met de metro. In het laatste onderzoek is vastgesteld dat een metroverbinding in het meest extreme scenario – een directe verbinding zonder tussenstops tussen Amstelveenseweg en Schiphol Plaza - circa 10% reizigers tussen Amsterdam Zuid en Schiphol vanuit de trein naar de metro trekt. Dit is onvoldoende om capaciteitsproblemen van het treinstation Schiphol in de nabije toekomst op te lossen en voor een goede vervoerwaarde van een doorgetrokken Noord/Zuidlijn."

01-07-2014 | Petitie Metro naar Schiphol