You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Kidnapping van Bomgeleerden

Zouden we als al te simplistische "tornado-idioten" "vliegrampenbomgeleerden" te "11-septembertragisch" achterlijk met Bijlmerrampen op hoofdsteden, juridisch kunnen staan te kidnappen, als we educatieve "tornadoproeven" op vliegtuigen alleen maar als waanidee af kunnen doen?!.

Aanbiedingsbrief bij aanbieden petitie aan de gemeente de Fryske Marren. Aanbieding vond plaats op 31 augustus 2017 ten gemeentehuize te Joure

Lemmer, 31 augustus 2017

Aan de Raad van de Gemeente de Fryske Marren: Voor deze: Dhr. W.

+Read more...

Hoekstra p/a Herema State 1 Gemeentehuis Joure.

Betreft: Aanbieding handtekeningen Petitie “Kom net un uus eintsje fan’e
daam”.

Na een intensieve campagne is de petitie “Kom net un uus Eintsje fan'e daam”, opgezet als gevolg van de plannen van het College van Burgemeester en Wethouders om het gebouw aan het eind van de Westhavendam te Lemmer, af te breken, nu beëindigd.

In totaal zijn tenminste 1201 handtekening gezet onder genoemde petitie. Eigenlijk zullen het er meer zijn, daar een aantal ondertekenaars heeft getekend als partners of meneer en mevrouw enz. enz. Uitgaande van tenminste 1201 vastgelegde handtekeningen, kan men spreken van een geslaagd initiatief vanuit de betrokken bevolking.

Nog steeds ligt de vraag voor op welke wijze onze gemeente wil omgaan met het fenomeen Petitie. Al maanden geleden hebben de initiatiefnemers gevraagd of de gemeente bereid is een Petiitie-loket te openen om daarmee de burger en bestuur dichter bij elkaar te brengen. Een petitieloket is de plek waar de ontvanger van een petitie (gemeenteraad of parlement) de tekst en ondertekeningen ontvangt en beantwoordt met een e-mail naar alle ondertekenaars. Doorgaans is de griffier in dat verband de lokettist. Nog steeds wachten de vragenstellers op antwoord.

Het College van B en W. heeft, gelet op de weerstand die het plan teweeg bracht, inmiddels afgezien van de gedachte het gebouw op de Westhavendam af te breken en komt binnenkort met een alternatief voor hun plannen. In hoeverre het College zich de kritiek op hun plannen heeft aangetrokken, zal moeten blijken, maar volgende maand weten we meer.

Bij deze worden de handtekeningen, digitaal en in persoon overgedragen aan de Raad van de Gemeente de Fryske Marren, in de persoon van Dhr. W. Hoekstra met het verzoek de uitkomst van de opgestarte petitie, aan de Raad c.q de Raadscommissie van de gemeente voornoemd, ter hand te stellen, zodat deze uitkomst kan worden betrokken bij de bestuurlijke afronding vwb. de uiteindelijke invulling van de locatie Westhavendam.

De hoop uitsprekend dat de ondersteuners van de petitie niet teleurgesteld worden in hun wens de Westhavendam zoveel als mogelijk in haar originele staat terug te brengen en het een gemeentelijk monument kan worden, zodat ingrepen als eerder voorgesteld, in de toekomst worden voorkomen, verblijf ik, hoogachtend,

Namens de ondertekenaars,

W. de Haan Initiatiefnemer van de petitie: ”Kom net un uus Eintsje fan’e daam”.

2017-09-01 | Petition Kom net un uus eintsje fan'e daam

Abominabele onnozelheid

Wie zou er toch al te "11-septembertragisch" onnozel mogen zijn, om met Bijlmerrampen op hoofdsteden geen educatieve "tornadoproeven" op vliegtuigen door te kunnen krijgen, terwijl deze sinds 6 oktober 1981 bij Moerdijk overal ter wereld konden worden gehouden?! Welk volk zou er toch dermate onnozel mogen worden vertegenwoordigd, en hoe zou dat geen schending van de mensenrechten van dit volk kunnen zijn?!.

Jonge vrijwilliger gezocht om Petities.nl uit te leggen op Docentendag Maatschappijleer 2018

Elk jaar komen de docenten maatschappijleer in Nederland bij elkaar in Den Haag. Ze lopen dan ook over een informatiemarkt waar Stichting Petities.nl voor het eerst een stand wil nemen.

+Read more...

We zoeken nog een extra vrijwilliger die kan helpen uitleggen dat jongeren op een leuke manier veel kunnen leren over onze democratie door een petitie te starten en te overhandigen aan gemeenteraad of parlement. "Het motiveert enorm dat je voor een kwestie die jou zelf interesseert ook op eigen initiatief wat kan betekenen" is de boodschap die je moet kunnen uitleggen.

Ben je vrijdag 8 februari 2018 beschikbaar en past deze klus goed bij je? Schrijf het in een e-mail naar webmaster@petities.nl.

  • Gebruik 'over petities.nl' als startpunt om over ons te lezen.

  • Vooral jongeren die zelf een petitie voltooiden hebben een streepje voor.

  • Je kan je (vroegere) docent maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen of Loopbaan & Burgerschap misschien opgeven als referentie van wie we ook kunnen horen dat je een goede kandidaat hiervoor bent.

Als alles goed ging krijg je na afloop een aanbevelingsbrief over je werk en toekomstige werkgevers kunnen dat bij ons weer navragen

2017-08-31

Website Balans en NVA

We staan nu op de website van Balans en de NVA. Daar ben ik heel blij mee want niet alleen levert dat meer publiciteit op, maar ook kunnen ze ons helpen met hun ervaring en kennis.

+Read more...

Veel mensen vergeten trouwens dat er twee petities zijn. Meestal ondertekenen ze maar 1 van beide. Hoop dat daar verandering in komt.

Hoe geinig mogen we ons op laten blazen?!

Hoe kan het ook niet tot de rampspoedige idioten door dringen, dat ze zich niet op moeten laten blazen door al hun corruptie en zelfbedrog, waarbij ze de meest educatieve "tornadopoeven" op vliegtuigen slechts met Bijlmerrampen op hoofdsteden kunnen blijven ontkennen?! Wie zou er toch zo achterlijk "reageerplaneetproeven" met zich mogen laten blijven houden?!.

Aandacht in de krant

We schreven een gastopinie in Het Brabant Dagblad:

Artikel

.

2017-08-28 | Petition Het Blauwe Gebouw moet Groen

Wat mogen we nog waanidee vinden?!

Hoe zouden we niet alleen maar met Bijlmerrampen op hoofdsteden al te corrupt of incompetent kunnen zijn geweest om sinds 6 oktober 1981 bij Moerdijk gehouden, educatieve "tornadoproeven" op vliegtuigen tot ons door te kunnen laten dringen, en hoe zouden we ons wanbeleid dus niet alleen maar op valse jurisdictie kunnen staan te baseren?! Waarvoor kunnen we ook niet meeleven met de slachtoffers van zulke terroristische klantonvriendelijkheid?!.