You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Wel bebouwing binnenterrein Osseweistraat/Schonebergerweg

Op donderdag 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het binnenterrein. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de twee resterende schoolgebouwen te verbouwen tot kluswoningen met private tuinen is aangenomen.

De afwijkende zienswijze heeft het niet gehaald.

Bron: Gemeenteraadsvergadering 28 september 2017, agendapunt 14, met 14m42s video vanaf 3u22min40s tot 3u37m22s, speelt bovenaan de webpagina.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste ondertekenaars

In de afwijkende zienswijze zou er geen verdere woonbebouwing op het binnenterrein komen.

+Read more...

De twee gebouwen zouden de bestemming "maatschappelijke voorziening" houden, het binnenterrein zou als gemeenschappelijke tuin in worden gericht voor alle bestaande woningen in het bouwblok. Ook zou het binnenterrein verder te benutten zijn voor gemeenschappelijker duurzaamheidsmaatregelen zoals regenwaterafvoer en warmte-koude-opslag (WKO) als gezamenlijk duurzaam verwarmingssysteem.

Ook het advies van de gebiedscommissie Delfshaven (in die commissie ook gesteund door D66) om alleen het gebouw aan de Osseweistraat tot kluswoningen te verbouwen en de kunstenaars in het gebouw aan de Schonebergerweg te laten zitten, en dan een wat kleiner gemeenschappelijk binnenterrein over te houden, heeft het niet gehaald. Bij de behandeling van het voorstel zijn 1 motie en 2 amendementen ingediend:

Motie "Binnenterrein hemelwater-proof"

"constaterende dat er stevige wateropgave is (...) en binnenterrein herontwikkeld gaat worden met kluswoningen (...) overwegende dat het vaker extreem regent en binnenterrein kansen biedt voor opvang daarvan zoals op andere plekken in de stad (...) met infiltratiekratten of aanleg van regentuin (...) draagt college op: voor dit binnenterrein (...) plan op te stellen (...) in overleg met woningcorporatie die hier veel panden bezit (...) plan op te stellen om hemelwater af te koppelen". (ingediend door D66 + SP/Leefbaar R'dam/CU-SGP/Groen Links)

Amendementen

De twee amendementen "Behoud maatschappelijke functie (gebouw) Schonebergerweg" (A) en "Groen, gemeenschappelijk binnnenterrein" (B) nemen het voorstel van de gebiedscommissie over en brengen dat in stemming (ingediend door SP, GroenLinks, Partij vd Dieren en PvdA).

De uitslag van de stemming staat in het staatje hieronder:

staatje met stemmingen

Waarmee de alternatieve visie op het binnenterrein en de woningen er omheen, en de wens van de kunstenaars aan de Schonebergerweg om in hun gebouw te kunnen blijven, om zeep zijn geholpen.

Het blijft vooral schrijnend dat college-partij D66 als initiatiefnemer van motie 1 alleen het onderdeeltje van het afkoppelen van hemelwater overneemt, wat zowiezo op termijn overal gaat gebeuren, maar niet meer rept van de overige maatregelen als WKO-opslag en een gemeenschappelijke tuin (wat nog even genoemd wordt in de vorm van een regentuin). De motie is een goedkope poging wat goede sier te maken als groenige partij...

Extra schrijnend wordt dat nog eens als ze het mede door D66 in de gebiedscommissie opgestelde advies niet overnemen: het vermeende centrale belang van de coalitie weegt dus zwaarder.... Het toppunt van schrijnend wordt dan 3 minuten later bereikt als D66 en de andere college-partijen met het afstemmen van de 2 amendementen en het aannemen van het voorstel van B&W het complete binnenterrein verpatsen aan de 12 extra private woningen met hun private tuinen en er (wellicht) niet meer dan een piepklein snippertje gemeenschappelijkheid aan de binnenkant over blijft, tussen de private klustuinen...

Ik wil alle mensen bedanken die met handtekeningen en/of petitie mijn alternatieve visie ondersteund hebben, en vooral ook de kunstenaars die hard geknokt hebben om te kunnen blijven. Ongetwijfeld zullen veel bewoners om en op het binnenterrein daar tevreden blijven wonen, maar het had zoveel beter en leuker kunnen worden...

De actie en de petitie zijn hiermee gesloten, Jan Hoffmans

Luchtfoto van binnenterrein Osseweistraat-Schonebergerweg

EINDE REACTIE

Er komt geen megastal

Aanvankelijk zou de gemeente meewerken aan de uitbreiding van een geitenhouderij aan de Provincialeweg 7d in Mijnsheerenland. Vanaf 12 juni 2017 mochten omwonenden daarover inspreken en op 14 juli verscheen een rapport over een onderzoek van het ministerie dat aantoont dat er inderdaad vaker longontstekingen voorkomen tot een afstand van 2 kilometer van geitenhouderijen.

+Read more...

Hoewel de oorzaak onduidelijk is wordt uit voorzorg de wijziging voor het bestemmingsplan toch geweigerd.

Bron: binnenmaas.nl - College weigert medewerking aan uitbreiding geitenhouderij Mijnsheerenland

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

Iedereen ontzettend bedankt voor uw ondertekening. Uw steun heeft mede geholpen om de MEGA geitenstal tegen te houden.

Met hartelijke groet,

Frans Jan Pieren

EINDE REACTIE

Zeeuwse Lagune definitief van de baan

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Noord-Beveland definitief nee gezegd tegen het plan om 4 eilanden met hotel restaurant appartementen en villa’s bij de Veerse Dam aan te leggen. Dankzij de inzet van de ondertekenaars van de petitie, actievoerders bij het gemeentehuis, politieke en maatschappelijke en natuurorganisaties is dit gestopt.

+Read more...

Ook een dank voor de NBB, NB7, PVDA, SGP en CDA in de Raad die tegen gestemd hebben. De VVD en BEN waren voor. De Kustvisie Zeeland wordt volgende week ondertekent, maar wij blijven waakzaam, met name ook naar de oevers van ons mooie Veerse Meer, Oosterschelde en Westerschelde!

Petitie op papier

Voordat deze petitie online kwam hebben al zo'n 300 mensen hun handtekening gezet op papier. Deze zullen wij ook aanbieden bij de gemeente..

De regels staan het niet toe

Voor het laten inzamelen van afval zijn vergunningen nodig met zware milieueisen waar deze locatie niet geschikt voor is.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Dit was te verwachten, dat de regels het moeilijk maken.

+Read more...

Het is nu zaak om te weten te komen welke regels een obstakel zijn en wat er aangepast moet/kan worden. Dat moet dan op nationaal niveau gebeuren, met een nieuwe petitie.

Het mooie daarvan is dat iedereen in het land er baat bij heeft als het mogelijk wordt om afval ook in de buurt beter te recyclen, zonder dat je naar die afvalpunten ver weg moet.

Maar evengoed zijn het alleen bepaalde soorten afval die met vergunning ingezameld moeten worden (bijvoorbeeld chemisch) en mag je wijnkurken, plastic flessendoppen en aluminium blikjes wel inzamelen zonder dat je aan extreme eisen voldoet, zoals een ondoordringbare betonnen onderlaag, een bepaalde afstand tot woningen en wat niet al.

Zodra het duidelijk is en een nieuwe petitie ervoor open staat dan gaat dit antwoord en de oproep de nieuwe petitie te ondertekenen naar alle ondertekenaars van deze petitie.

EINDE REACTIE

2017-10-04 | Petition Recyclen op fietsafstand

In het verkiezingsprogramma van de VVD in Amsterdam

AT5 meldt dat de VVD in haar verkiezingsprogramma pleit voor een Oost/Westlijn ' tussen Nieuw-West en de Indische Buurt.' Dat is een bescheiden stuk, het traject Schiphol-IJburg wordt door anderen ook wel eens genoemd.

Welke partijen volgen? Wie biedt?.

Gemeente voegt daad bij het woord!!!

Vandaag 3-10-2017 hebben we te horen gekregen dat een dag voor het café open zou mogen de gemeente alsnog alle vergunningen heeft afgenomen.

Nu extra gemotiveerd om actie te ondernemen. Samen de strijd aan tegen onrecht. .

BEDANKT

We hebben de 1200 handtekeningen bereikt, wat geweldig! Ontzettend bedankt allemaal!! We kunnen nu zeker een volksinitiatief bij de gemeente indienen. We gaan nog even door met onze actie, omdat er nog posters in de maak zijn en we natuurlijk met nog meer handtekeningen onze boodschap alleen maar versterken.

+Read more...

Maar het volksinitiatief gaat er, dankzij jullie, zeker komen en daar zijn we heel blij mee. Groeten Bas & Floor