You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Vergeet niet je email te bevestigen,Door op de blauwe link te drukken in je mail

Alle bezoekers van de camping mogen tekenen ...

Voor de verkiezingen helderheid?

20 februari 2017: Tweede overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. De Bomenstichting heeft twee alternatieve plannen ontwikkeld waarbij de boom kan blijven staan en er ook verbreding van de A58 mogelijk is.

+Read more...

Beide plannen zullen nader worden onderzocht door ingenieursbureau Witteveen+Bos, in opdracht van RWS. Half maart wordt het gesprek voortgezet.

Spannend! We wachten hoopvol af

Rens

2017-03-03 | Petition Onze troetel eik blijft

Kan nu ondertekenen

graag delen op alle socialen media .

uit ons eiland 2-3-2017

Ons Eiland.

2017-03-03 | Petition Stop Brouwerseiland

Velen wachten op ondertekening

Via betrouwbare bronnen hebben we vernomen dat er heel veel petitie-stemmers zijn die willen tekenen . Zij wachten vol ongeduld .

Wacht op goedkeuring van petities

Na goedkeuring tekenen ,.

Doneer aan Geert Wilders en zijn PVV!

Allerbeste ondertekenaars van de petitie Ik sta naast Geert Wilders,

Het heeft even geduurd voor u wat van mij hoort, waarvoor mijn excuses. Tijdens het ondertekenen van de petitie heeft u aangegeven een donatie te willen doen ten behoeve van deze petitie.

+Read more...

Ik heb besloten dat maar 1 iemand recht heeft op uw vrijgevigheid en dat is Geert Wilders zelf. U steunt deze man niet voor niets. Geert Wilders leeft al 12 jaar in onvrijheid en zoals recentelijk bleek ook niet geheel in veiligheid. Al die tijd heeft hij geen dag overgeslagen in het verdedigen van ons mooie Nederland en al onze verworven vrijheden. Hij kan zijn campagne inmiddels weer hervatten, maar enkel omdat de Marechaussee haar elitekorps stuurt.

Laten we Geert Wilders samen nog 1 keer zien wat hij voor ons betekent. In goed overleg met de PVV in Den Haag zou ik u bij deze willen vragen om uw donatie over te maken aan de Stichting Vrienden van de PVV op IBAN: NL 98 INGB 0670472344. Namens Geert Wilders en zijn hele team:

Ontzettend bedankt!

Met dankbare groet,

Tamara Wulffelé, petitionaris

PS: een donatie aan deze site die de petitie mogelijk heeft gemaakt is ook altijd van harte welkom

2017-03-02 | Petition Ik sta naast Geert Wilders

Onze actie is opgepikt door TC Tubantia!

HENGELO - Steeds meer Hengeloërs verzetten zich tegen het plan van de gemeente om inwoners zelf hun restafval te laten wegbrengen naar een ondergrondse container. Er ligt inmiddels een petitie voor behoud van de grijze container en een groep ouderen heeft om een gesprek met de gemeente gevraagd.

Hengeloër Everwijn Overberg is op petitie.nl de actie ‘Red de grijze afvalcontainer’ gestart en hoopt op zoveel mogelijk steun.

+Read more...

Zijn doel is om handtekeningen te verzamelen zodat kan worden afgedwongen dat Hengeloërs de keuze krijgen: het wegbrengen van afval naar de ondergrondse container óf het behoud van de grijze ton.

Lees verder