You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Overhandiging op 31 juli 2018

De petitie is overhandigd aan betrokken wethouder.

Lees ook het Brabants Dagblad erover.

Kinderen vaker in problemen in natuurwater dan in zwembad, NOS 30.7.2018

Kinderen met een zwemdiploma die niet geregeld zwemmen, verleren het snel. De Zwolse Hogeschool Windesheim heeft dat vastgesteld na onderzoek.

+Read more...

Het is volgens (...) lees verder NOS 30.7.2018

De media heeft ons ontdekt

ASSEN – Het TT Circuit is voornemens de toegankelijkheid van het circuit te verbeteren voor mensen met een beperking. In juli 2016 heeft de Nederlandse regering het VN verdrag (...) lees verder.

Petitie afgedrukt

De petitie is afgedrukt en zal morgen overhandigd worden aan de betrokken wethouder.

Informatie avond in september

In september ontvangen directe omwonende vanuit gemeente Nijmegen een brief betreft een bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen verder besproken.

+Read more...

Zo worden de schetsen getoond welke de mogelijke aanpassingen voor de het lange rechte stuk op de 14e straat laten zien. Ook wordt er hier meer duidelijkheid gegeven over de aanpassingen bij de oversteekplaats zoals betere bebording, nieuwe belijning en wellicht iets met betere verlichting.

Zodra deze brief in de loop van september rondgestuurd is weten we meer over de verdere aanpak en zal ik dat communiceren. Ik weet zelf helaas ook nog niet hoe de schetsen eruit zien voor de 14e straat en de oversteek, dat wordt in september tijdens de informatie avond bekend. De belangstellende kunnen op deze informatie avond langskomen.

Overzicht gebeurtenissen 11-07-18 t/m 27-07-18

We houden jullie via dit kanaal op de hoogte van de voortgang van de petitie. Klik op de link in de originele mail van petities.nl en zet het 2e vinkje aan (als u dat nog niet heeft gedaan), om het nieuws ook per e-mail te ontvangen:

Allereerst: dank dat u de tijd en moeite heeft genomen om de petitie te ondertekenen! Op 27 juli 2018 waren er al meer dan 160 ondertekenaars! Dit aanzienlijke aantal versterkt de kracht van de petitie.

+Read more...

Bij een aantal van 200 handtekeningen of meer wordt dit initiatief gezien als een niet te negeren stem uit de wijk. Spreek a.u.b. mensen die u kent aan op het belang van dit initiatief.

Overzicht gebeurtenissen 11-07-18 t/m 27-07-18

 • (27-11-17 besluit unilocatie goedgekeurd door gemeenteraad)
 • 11-07-18 bericht van directies over besluit unilocatie
 • Gesprek aangevraagd met directie Atelier en bestuur Catent
 • 18-07-18 gesprek met directie Atelier en projectbegeleider. Ontvangen info is als volgt:
  • Kindtoename: 170 (Atelier) + 235 (Mozaïek) + ? (kinderopvang 0-4j)*. *In het gesprek werd duidelijk dat een kinderopvang eveneens deel van de plannen uitmaakt. De unilocatie wordt een soort ‘IKC Assendorp’
  • Bouwoppervlakte: van 1200m2 naar 2600m2
  • Plaatsing gebouw op het terrein: nog nader te bepalen
  • Vanaf afgelopen maart worden er ‘handen en voeten’ aan het besluit gegeven. Na de aanstaande herfstvakantie moet het ‘programma van eisen’ gereed zijn.
  • 18-07-18 in bijeenkomst met ouders/verzorgers en buurtbewoners besloten tot petitie
 • 19-07-18 petitie online; in 24 uur meer 100x ondertekend
 • 20-07-18 benaderd door De Stentor; artikel is 21-07-18 gepubliceerd
 • 23-07-18 (Wederom) gesprek aangevraagd met bestuur Catent
 • 24-07-18 Brief met vragen gestuurd naar gemeenteraadsleden en verantwoordelijke wethouder(s)

Vanwege de schoolvakantie en reces gemeentelijk bestuur zal er waarschijnlijk de komende weken geen nieuws zijn.

Heeft u vragen/opmerkingen en/of mocht u ons kunnen/willen ondersteunen met uw expertise (bijv. op het gebied van burgerparticipatie), stuur dan een email naar geenunilocatie@outlook.com om met ons in contact te treden.

Update Afvalpunt Zeeburgereiland - vul gebiedsdoel in!

Beste bewoner of ondernemer van ZBE,

Sinds het besluit van het College van B&W om een afvalpunt te plaatsen op de Bedrijvenstrook is er veel gebeurd: de petitie is ruim 700x ondertekend, we hebben verschillende brieven aan het College en de gemeenteraad geschreven, er is media-aandacht geweest, we zijn in gesprek met ambtenaren, maar helaas…

**Het College van B&W geeft tot nu toe géén gehoor aan ons - bewoners en direct belanghebbenden - om GEEN afvalpunt op ZBE te plaatsen. De gemeente gaat door met de plannen voor het afvalpunt en andere grootschalige bedrijven die 1.

+Read more...

zorgen voor méér onveilige verkeerssituaties, en 2. schadelijk zijn voor de gezondheid van m.n. onze kinderen!**

Het terrein waar het afvalpunt geplaatst gaat worden, de zog. Bedrijvenstrook, gaat volgebouwd worden met allerlei grootschalige voorzieningen, zoals:

 • een tijdelijk afvalpunt (inzameling grofvuil, ca. 4500 m2), ÉN;
 • een definitief recyclepunt (9.000-10.000 m2), ÉN;
 • een P&R voor 600 auto’s, ÉN;
 • mogelijk een grote bouwmarkt.

Deze plannen hebben verregaande gevolgen. Want, al het extra (groot) verkeer leidt tot… - extra verkeersonveiligheid voor m.n. de schoolgaande jeugd, terwijl er nú al dagelijks levensgevaarlijke situaties voorkomen; - nóg meer druk op de mobiliteit en het wegennet rond afslag S114, helemaal samen met (de bouw van) de Sluisbuurt; - extra slechte luchtkwaliteit, en dus een reëel gezondheidsrisico voor m.n. kinderen en ouderen die zich binnen 300m van de snelweg bevinden (cf. de A’damse Richtlijn gevoelige bestemmingen). Nu binnen 300m: kinderopvang Partou, basisschool IKC Montessori, het IJburg College 2, en woningen waar kinderen en ouderen wonen. Volgens de A’damse Richtlijn moet de gemeente extra maatregelen treffen om deze kinderen en ouderen beter te beschermen, en dus niet extra vervuilende bedrijvigheid plaatsen!

Wat nu? Wij geven niet op, en hebben uw hulp nodig! Geef s.v.p. vandaag nog hartjes aan het gebiedsdoel “Heroverwegen Bedrijvenstrook”, op de site: https://zeeburgereiland.nl/dashboard

De hoogste score(s) worden als advies meegegeven aan het stadsdeelbestuur. Deze moet het vervolgens doorsturen naar de gemeenteraad om het te bekrachtigen. (Let op: voor registratie van de hartjes is het nodig om eerst in te loggen op de site.)

Alvast veel dank voor uw steun!

De (toekomstige) bewoners van Blok 6

Status update

Gemeente: De tekeningen zijn inmiddels klaar (oversteekplaats), ook die voor het rechte stuk (14e straat) . De communicatie richting ons als bewoners wordt nu intern besproken.

+Read more...

Gezien vorige week de vierdaagse was loopt dit vertraging op.

Mijn vraag over het gebruik van matrix borden (welke snelheid aangeven) wordt nog behandeld.

Eind deze week komt er (als het goed is) een nieuwe update, deze zal ik hier plaatsen.