You, the petitioner

Updates

Gratis en snel een petitie starten

Petities.nl is de grootste en eerste Nederlandse site waar iedereen gratis en eenvoudig een petitie op kan starten. Onze neutrale website en ons handboek geven tips en adviezen. De ervaren vrijwilligers in de helpdesk denken met u mee.

Veel gemeenten hebben zich aangesloten op petities.nl en zorgen voor een goede ontvangst van uw petitie.

Zo krijgt uw petitie optimaal aandacht van media en overheid.

2017-12-06

Hoopvol over het behoud van onze locatie!

Zoals beloofd heeft Vis à Vis op 1 oktober te horen gekregen wat het voorstel is van de gemeente Almere ten aanzien van haar locatie. Vis à Vis is voorzichtig hoopvol bij het lezen van dit collegebesluit om Vis à Vis op haar locatie te behouden.

+Read more...

Dit doet recht aan de afspraken die in het verleden met Vis à Vis zijn gemaakt en aan de investeringen die Vis à Vis in het gebied heeft gedaan. Het gezelschap waardeert de inspanning van het college.

Vis à Vis volgt met grote interesse de beslissing van de raad. En is hierover optimistisch gestemd, omdat de raad zich eerder positief heeft uitgesproken over het behoud van Vis à Vis.

Vis à Vis vertrouwt er op dat de gemeente Almere haar verantwoordelijkheid neemt voor de eventuele maatregelen en financiële consequenties die er moeten worden getroffen voor het formaliseren van de permanente vestiging, de inpassing in het gebied en de geluidsmaatregelen om woningbouw te realiseren.

Mark Steele over de 5G Apocalyps!

Klik op onderstaande link voor decpresentatie van Mark Steele!

https://youtu.be/rUvb7tp4aFk

Mensen, klim in de pen. Mail je locale bestuurders en / of mensen van je politieke keuze of mensen met invloed.

+Read more...

We moeten het tij nu keren!

Alfred Melse Conspericy Realist and Analyser (Phd)

2019-10-01 | Petition Stop 5G

Hoi lieve mensen

Ga alsjeblieft deze petitie massaal delen. Een leven kan er mee gered worden, dat is toch belangrijk? Deel en zorg er mede voor, dat we prostaatkanker in het voetlicht zetten. Het gaat om je naasten! Bedankt.

Posters 8 October 2019

nl_poster en_poster cat_poster.

Massale boomkap noodzakelijk voor 5G!

Hier een voorbeeld uit de UK, maar het speelt wereldwijd. Als je googled vind je zo snel veel meer locatie waar dit speelt.

+Read more...

Geen enkele telecomprovider of lokale overheid zal je dit vertellen.

https://ninanco.com/food/sustainable-local/deforestation-5g-closer-home-might-think/

Nog een link met bewijs materiaal:

https://youtu.be/SYPat3gEH_0

Alfred Melse

2019-09-30 | Petition Stop 5G

Advies om peiling te houden wordt niet opgevolgd

Beste ouders,

U hebt voor de zomer meegedaan met een petitie voor een nieuwe peiling over het continurooster. Vandaar dit nog dit laatste korte bericht aan u.

Begin juli is de samenvatting van de uitspraak van de landelijke klachtencommissie aan u doorgestuurd.

+Read more...

Hun advies was om een nieuwe peiling te houden. Deze zelfde commissie heeft de gemotiveerde uitspraak op schrift gesteld.

Ik verwijs naar de uitspraak in deze pdf.

Het niet-bindende advies aan het schoolbestuur is daarin uitvoerig toegelicht.

Namelijk om binnen een jaar een nieuwe peiling te houden. Dit advies van de commissie ligt in lijn met het gewenste resultaat van de petitie.

Helaas volgt Stichting Best Onderwijs dit advies niet, aldus de voorzitter van de stichting, de heer W. de Kock. Wel wordt er een kritische evaluatie gehouden onder het personeel, ouders en klagers in het bijzonder, om de schooltijden zo goed mogelijk te bepalen voor de leerlingen van KC de Kiezel.

Helaas, geen nieuwe peiling op basis van dit initiatief, maar toch bedankt voor het steunen van de petitie. Dit bericht is het laatste bericht wat u van ons zult ontvangen naar aanleiding van de door u ondertekende petitie.

Met vriendelijke groet, Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

SAVE THE EARTH CONTROL YOUR BIRTH

Stel je voor: de helft minder files en dubbel zo veel ruimte op het strand. Altijd kunnen zitten in het openbaar vervoer en in een pretpark zijn de wachtrijen maar half zo lang.

+Read more...

Zwarte zaterdag behoort tot het verleden en midden in het hoogseizoen nog volop keuze hebben in waar en hoe jij je vakantie doorbrengt. Stel je voor dat flatwoningen niet meer nodig zijn en iedereen de ruimte heeft om vrij te wonen in een ruim huis met eigen grond. Dat iedereen ruimte genoeg heeft om zijn eigen moestuintje of kwekerijtje te hebben of zo veel dieren kan houden als je wilt. Hoe is het als we niet meer zo snel geprikkeld zijn door constante stress, prestatiedruk, overvloedige straling en drukte of herrie om ons heen ? Dat we niet meer hoeven te kiezen tussen natuur of landbouwgrond en dat er gewoon ruimte genoeg is voor allebei. Hoe zou het zijn als de regenwouden weer gewoon groter worden en de helft van de door de mens aangelegde infrastructuur overbodig is geworden en verdwijnt ? Dat er geen overvolle klassen meer zijn op school en iedereen weer de zorg en aandacht kan krijgen die nodig is. Stel je voor dat de oceanen en het milieu steeds schoner worden omdat er steeds minder vervuiling is. Dat de CO2 huishouding in balans is, en we de ozonlaag niet meer aantasten. Dat het drinkwater bijna niet meer gezuiverd hoeft te worden en het negatieve effect van menselijk handelen op het milieu te verwaarlozen is. Hoe zou het zijn als we nog maar zo weinig grondstoffen nodig hebben dat de aarde zijn voorraad aan bodemschatten langzaam bijvult in plaats van leeg laat roven. Dat de aarde zichzelf kan resetten naar de staat waarin die verkeerde vlak voor de industriële revolutie, toen er nog maar zo'n 2 miljard mensen op de hele wereld waren en het grote vervuilen nog niet begonnen was ? Stel je voor dat we alle kennis, comfort en techniek van tegenwoordig en de wil om beter om te zorgen voor de aarde mee zouden kunnen nemen een paar generaties verder in de toekomst en dat we al die tijd blijven inzetten op zorgen voor een betere leefomgeving en een stabiel klimaat ? Dan zouden we allemaal beter af en een stuk gelukkiger zijn, toch ? We zijn al hard op weg om alle door ons zelf veroorzaakte schade, vervuiling en andere ellende op te lossen door het nemen van drastische maatregelen om het klimaat te redden en de opwarming van de aarde af te remmen. Mensen demonstreren massaal voor een beter klimaat in de toekomst en vrijwel iedereen beseft dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen in de strijd tegen vervuiling en uitputting van de aarde. We gebruiken schonere energie, rijden elektrisch en benutten meer en meer de wind, de zon en andere alternatieve energiebronnen. Geweldig, we zijn goed bezig toch ? Helaas gaat alles wat we nu en in de toekomst gaan doen om onze schade te beperken maar bijzonder weinig effect hebben zo lang we niet beseffen dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn op de wereld. En het worden er alleen maar meer. De generatie die nu geboren wordt gaat misschien nog wel meemaken dat de wereldbevolking de 10 miljard gaat aantikken. We zijn bereid vergaande maatregelen te nemen om de natuur te redden maar doen helemaal niets om te voorkomen dat in de toekomst de impact van de mens op aarde nihil wordt. We doen wel braaf maar zorgen ondertussen nog steeds voor alleen maar meer en meer nakomelingen die ook allemaal recht hebben op ruimte, voedsel, schone lucht en drinkbaar water. Als er ergens een plaag is van bijv. sprinkhanen of ratten die alles kaalvreten en vervuilen, dan snapt iedereen het gevaar op de lange termijn en zorgt dat het er niet nog meer worden om te voorkomen dat een bepaald gebied onleefbaar wordt. De mens is de enige soort op aarde die in staat is een andere soort te beheersen of zelfs uit te roeien wanneer dat nodig is om een bepaalt evenwicht te bewaren of wanneer aannemelijk is gemaakt dat het beter is dat een bepaalde andere soort niet de overhand krijgt in bepaalde gebieden. Maar waarom zijn we niet in staat om eens naar ons zelf als soort te kijken en vragen we ons niet eens af hoeveel mensen de aarde eigenlijk dragen kan ? Dat onderwerp is helaas nog steeds taboe en wordt door partijen met commerciële belangen (groei is immers heilig), en ook door religieuze partijen (ons geloof is immers ook heilig) ook fanatiek in de taboesfeer gehouden. Maar is dat nog wel langer verantwoord ? Ik vind van niet ! Economish belang, geloofsovertuiging of persoonlijke idealen zouden deze discussie niet langer meer mogen beheersen. Tot nu toe is met deze sentimenten altijd rekening gehouden maar kijk waar dat ons gebracht heeft. Stel dat de mens (De enige soort op aarde die ook ontwikkeld genoeg is om de planeet te aan te passen naar zijn behoefte aan luxe, comfort en voedselvoorziening) dat de mens beseft dat er een maximum moet zijn aan het aantal exemplaren van de eigen soort en de komende generaties zijn best gaat doen om te zorgen dat er niet steeds maar meer, maar juist minder mensen de wereld gaan bevolken. Als we zouden besluiten dat 1 of 2 kinderen per ouderpaar meer dan genoeg is en een humane, voor iedereen acceptabele manier zouden vinden om dit ook echt als norm te handhaven. Dan zouden er dus over een paar generaties mensen op de wereld wonen die genieten van alles wat we de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld, gebruik maken van alle technologie en technieken die niet alleen nu maar ook nog in de toekomst uitgevonden gaan worden. De volgende generaties zullen meer ruimte hebben, minder roofbouw plegen op onze planeet en kunnen genieten van een zich herstellende aarde waar natuur en evolutie hun gang kunnen blijven gaan omdat de impact van de mens in plaats van bepalend, juist nihil is geworden. Omdat de mens dan minder ruimte nodig heeft voor steden, infrastructuur, industrie, afval, landbouw en recreatie. Omdat de mens dan misschien zo wijs is geweest zichzelf een halt toe te roepen, zich bescheiden op te stellen, en bereid is geweest een taboe bespreekbaar te maken en te doorbreken. Global birth control. Een toekomst met maximaal 4 miljard aardbewoners van de menselijke soort in het jaar 2200 lijkt mij een heel mooi streven. Wat denkt U ? Laten we gaan zoeken naar een breedgedragen humane manier om ervoor te zorgen dat we niet zelf onze eigen ondergang worden.

Ook bij instanties dringt door; het gaat om de verandering van het systeem en om concrete actie. Het oude systeem remt actie

Het gaat om een verandering van ons systeem en om praktische actie. Die twee hangen samen! * As the Peoples’ Summit on Climate, Rights and Human Survival convened in New York last weekend, leaders had a call to action for attendees: bring solutions. * The climate justice movement meeting brought human rights and climate leaders together for one of the most prominent such gathering to date. * The meetings came amid debates over aggressively gutted environmental safeguards by the US, including its withdrawal from the Paris Agreement. Artikel link.