U, de petitionaris

Nieuws

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

18-05-2021

Petities.nl is een Algemeen Nut Beogende Instelling

Petities.nl heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend gekregen van de Belastingdienst. Nu zijn ook formeel meer dan 90% van onze inspanningen voor het algemeen nut.

+Lees meer...

Dit betekent dat er belastingvoordelen zijn als u geld doneert. Het kan nu fiscaal aantrekkelijk zijn om Petities.nl een erfenis, schenking of gift te doen.  Petities.nl is altijd op zoek naar geld om onze dienstverlening te verbeteren en meer antwoorden op petities te krijgen. We zijn blij met elke euro.  Wilt u een e-mail als het jaarverslag over 2011 te downloaden is? Laat het ons weten op webmaster@petities.nl.

Controleer op Belastingdienst.nl of Petities.nl ANBI-status heeft
08-01-2012

De dode mus van de Postcodeloterij

Postcodeleed Waarom doen we eigenlijk nog mee? Simpelweg, omdat we gulzig zijn… en stiekem stinkjaloers. Ik zou het niet kunnen verkroppen als mijn buren ineens een Porsche voor de deur hebben en mijn andere buren zich eindelijk hun dure echtscheiding kunnen veroorloven. Ik leef intens mee met mevrouw uit Heusden die zelfs procedeerde tegen de loterij… Zij had de hoofdprijs van de Postcodeloterij gemist, doordat ze niet had meegespeeld.

+Lees meer...

Haar wereld was ingestort en het dorp was ontwricht. Elke Nederlander die geen lot koopt, neemt het risico het miljonairsschap mis te lopen. Dat is anders bij elke gewone loterij, omdat je daar nooit zeker weet of je een winnaar was geweest als je wel een lot had gekocht.Bij de Postcodeloterij weet je dat wel. Dat gaat ons niet gebeuren! Wij blijven natuurlijk meedoen en nemen alle nepprijzen voor lief… of kunnen we ons daarvoor misschien afmelden. Ik wil alleen geld, alleen groot geld en liefst snel.

Adreswijziging Stichting Petities.nl

De Stichting Petities.nl heeft vanaf de oprichting Keizersgracht 74 in Amsterdam als postadres gehad. Per 1-1-2012 is het postadres Tolhuisweg 2, 1031 CL Amsterdam. Maar om verspilling van tijd en porto te voorkomen ontvangen wij bij voorkeur e-mail.

+Lees meer...

Als u post stuurt, zou u het per e-mail op webmaster@petities.nl willen aankondigen? Op dat adres achter het station in Amsterdam, aan de noordkant van het IJ, staat een interessant verzamelgebouw met allerlei verschillende initiatieven; de OpenCoop in de Tolhuistuin. Het 'platform voor democratische innovatie', NetwerkDemocratie, zal zich daar over de post ontfermen. Zij doen interessante projecten zoals 'Open Agenda' (transparantie in handelen in de politiek), 'Voordedemocratie' (geld verzamelen voor democratieprojecten) en 'Politwoops' (archief tweets van politici). Neem een abonnement op de nieuwsbrief om te horen wat er nog meer komt.  Op hetzelfde adres is ook de koepelorganisatie voor initiatieven zoals Petities.nl gevestigd, BendeBurgers. Deze vrijwilligers houden het overzicht over alle initiatieven die het internet inzetten om de publieke zaak te dienen.  (kaart van OpenStreetMap.nl)

OpenStreetMap kaart van de Tolhuistuin
02-01-2012

Ambtelijk advies: borden niet nodig, spookrijden is al strafbaar

Nadat ik de petitie ingediend heb ben ik met hulp van de Fietsersbond in contact gekomen met een verkeerskundige van de gemeente. De politie heeft het mis als ze zeggen dat het juridisch niet mogelijk is om te handhaven omdat er niet bij elke hoek een bord staat.

+Lees meer...

Ook de wijkregisseur die dat standpunt verkondigde heeft het mis.  In de verkeerswet staat al een boete als je aan de verkeerde kant van de weg fietst. Volgens de handige iPhone applicatie 'Boetebase' staat er een boete van €70 op. Tijd voor handhaving dus.  Daarnaast moet de gemeente Amsterdam een campagne starten in samenwerking met alle relevante organisaties. Het is niet alleen op dit stukje fietspad dat er in de verkeerde richting wordt gefietst. Als het met een campagne mogelijk is om Amsterdammers fietsverlichting te laten nemen (wie had dat ooit voor mogelijk gehouden?) dan moet deze regel ook te handhaven zijn. Helemaal omdat je ook weet waar de overtredingen zijn.  Terwijl ik poseerde voor de fotograaf bij het artikel over deze petitie hebben we niet lang hoeven wachten. De fotograaf zei dat hij niet te lang erop wilde wachten, ik verzekerde hem dat binnen maximaal twee minuten er al een overtreder zou langsfietsen. En ja hoor. En nog één en nog één. De fotograaf heeft genoeg foto's kunnen maken om uit te kiezen. Omdat het maken van de foto zo makkelijk ging lach ik op de foto.  

02-01-2012 | Petitie Één richting in Spuistraat

Emine Bozkurt: “?hsan Gürz olay?n?n ayd?nlanmamas? Hollanda’n?n ay?b?d?r”

Emine Bozkurt: “?hsan Gürz olay?n?n ayd?nlanmamas? Hollanda’n?n ay?b?d?r” 30 Aral?k 2011 - / Fatih ÖZYAR / LAHEY  KO?ULLAR END??E VER?C?Avrupa Birli?i üyesi devletlerdeki cezaevi ve karakollardaki ko?ullardan edi?e duydu?unu tekrarlayan Emine Bozkurt, “Herkes her zaman Türkiye’de, Polonya’da veya ba?ka ülkelerdeki cezaevi ve karakollarda ya?anan kötü olaylar? konu?uyor. Ama hiçbir kimse Hollanda’da veya ba?ka bir Avrupa Birli?i üyesi ülkesinde ya?anan kötü olaylar? konu?muyor.

+Lees meer...

Mesela Hollanda’da bir ?hsan Gürz olay? var. Bunun yan? s?ra Almanya ve Danimarka’da gözalt?na al?n?p hayatlar?n? yitiren Türk as?ll? gençler var. Demek ki burada bir problem var. Hollanda’da ?hsan Gürz’e yap?lan otopsi raporunda uyu?turucu oldu?u belirtiliyor. Ama Türkiye’de yap?lan otopside ise öyle bir bulguya rastlanm?yor. Bu ne demektir? PE??N? BIRAKMAYACA?IM?hsan Gürz olay?n?n ard?ndan aylar geçmesine ra?men hala rapor tamamlanmad?. Bu gencin ailesine yaz?k de?il mi? Bu üzücü bir durumdur. Bence bu Hollanda’n?n ay?b?d?r. Bir parlamenter olarak Avrupa Parlamentosu’nda genel bir ça?r? yapt?m. Cezaevleri veya karakollarda belirsiz ?artlar alt?nda birisi ölürse, derhal ba??ms?z ve güvenilir bir ara?t?rma yap?ls?n dedim. Birisi tutuklanm?? veya gözalt?na al?nm??sa onun insan haklar? yok mu? Bu insanlar?n haklar?na sayg?l? olmak laz?m. E?er bir ki?iyi gözalt?na al?yor veya tutukluyorsan?z bundan devlet sorumludur. ?hsan Gürz olay?nda da Hollanda sorumlu oldu?u için kendisi hesap verecektir” diyerek ?hsan Gürz olay?n?n ayd?nl??a kavu?mad??? müddetçe pe?ini b?rakmayaca??n? söyledi.Hollanda’n?n Beverwijk kentinde ya?ayan 22 ya??ndaki Türk genci ?hsan Gürz, 2 Temmuz 2011 tarihinde Hollanda polisi taraf?ndan gözalt?na al?nm??, 3 Temmuz 2011 sabah?n erken saatlerinde ise Beverwijk polis merkezinde gözalt?nda tutuldu?u hücresinde ölü olarak bulunmu?tu.

Hürriyet Avrupa

Artikel Twents Volksblad

Uitzetting dreigt voor kerkleden.

Dood Turkse arrestant in politiecel/Terecht verzoek Groen-Links (geschreven door Astrid Essen)

DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/TERECHT INZAGE VERZOEK GROEN-LINKS POLITIE STAAT NIET BOVEN DE WET!! Geachte Redactie en lezers van Ekudos, Op zondagochtend 3 juli overleed de 22 jarige Turkse man Ihsan Gürz in een ziekenhuis in Beverwijk, na politiearrestatie en hartstilstand in een politiecel 1 Volgens de lezing van de politie verzette hij zich hevig tijdens zijn arrestatie, bleef in zijn cel onrustig en werd tweemaal bezocht door een arts Toen deze bij het tweede bezoek constateerde, dat zijn hartslag was gestopt, werd hij gereanimeerd, naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed 2 Volgens de familie echter, die zijn lichaam na zijn dood gezien heeft, is hij overleden ten gevolge van politiegeweld 3 Zoals te doen gebruikelijk bij de dood van een arrestant, is er een onderzoek ingesteld door de Rijksrecherche Of er al dan geen sprake is van dood door gewelddadig politieoptreden, moet blijken uit o.a. de camerabeelden in het cafe waar hij is gearresteerd 4 en het Rijksrecherche onderzoek waarbij ik ervan uitga, dat de camerabeelden een belangrijke plaats hebben in het onderzoek en dat er een lijkschouwing is geweest voor zijn begrafenis in Turkije Maar hoe dan ook, feit blijft, dat een arrestant in een politiecel een hartstilstand gekregen heeft, terwijl hij er levend en wel in belandde.

+Lees meer...

TERECHT INZAGEVERZOEK DOOR GROEN LINKS PARLEMENTARIER Aangezien de politie verantwoordelijk is voor haar arrestanten is het terecht, dat Groen Links parlementarier Tofik Dibi inzage door het parlement heeft gevraagd van het onderzoek door de Rijksrecherche Bovendien is het bij lange na niet de eerste keer, dat een arrestant een hartstilstand krijgt/overlijdt in een politiecel. Politiegeweld tegen arrestanten/demonstranten vindt niet alleen steeds vaker plaats, maar is structureel 5 Dat dit ook ''vroeger'' zo was, blijkt uit het volgende overzicht POLITIEGEWELD IN DE ZEVENTIGER/TACHTIGER JAREN Zowel politiegeweld tegen demonstranten/individuen als verwaarlozing van arrestanten na arrestatie was reeds een geregeld voorkomend verschijnsel in de zeventiger/tachtiger jaren van de vorige eeuw In de zestiger en zeventiger jaren richtte politiegeweld zich vooral tegen anti-Vietnamdemonstranten en de Provo Beweging 6 Maar ook tegen individuele burgers, vaak van allochtone komaf maar ook autochtonen werden slachtoffer Zoals in de zaak Meta Hofman, die in 1981 door een politeman werd doodgeschoten omdat zij hem zou hebben bedreigd ''met een aardappelmesje''........... Meta Hofman was de dochter van de bekende Nederlandse activiste Tiine Hofman 7 Uiiteindelijk werd de agent in kwestie in Hoger Beroep vrijgesproken, na aanvankelijk te zijn veroordeeld voor doodslag 8 Wat activisme betreft waren vooral in de zeventiger en tachtiger jaren, toen de kraakbeging op haar hoogtepunt was, de krakers Kop van Jut, meestal naar aanleiding van de zoveelste ontruimingsactie 9 Een berucht voorbeeld is de dood van Hans Kok op 25 october 1985 in een politiecel, te wijten aan ontbreken van medische zorg Waarschijnlijk hebben door de ME gegeven klappen bij de ontruiming ook meegespeeld 10 TERUG NAAR DEZE TIJD: Op 5 juli was er in Amsterdam een ontruimingsronde van een aantal kraakpanden, waaronder Cultureel Centrum Schijnheilig Tegen de voor Schijnheilig aanwezige demonstranten het pand was al verlaten, werd door de ME buitengewoon gewelddadig opgetreden 11 Ook een Groen-Links raadslid werd door de ME geslagen 12 Terecht zijn hierover door Groen-Links in de Gemeenteraard vragen gesteld 13 Tijdens de 1 mei demonstratie in Utrecht werd door de politie buitengewoon agressief en gewelddadig opgetreden, waarbij deelnemers door de ME op hun hoofd werden geslagen 14 Ook in Utrecht werd op 14 maart een door de politie aangereden verdachte van autodiefstal ondanks zijn duidelijke verwonding getracteerd op klappen van een motoragent 15 2010 Op 31 mei 2010 werd voorvechtster van de Palestijnse zaak Gretta Duisenberg tijdens een demonstratie bij de Israelische ambassade in Den Haag door de ME neergeslagen 16 Andere voorbeelden van politiegeweld zijn in Rotterdam de 1 mei manifestatie 2010, het Bevrijdingsfestival 2010 en de eerste Bekerfinale 25-4-2010 Naar aanleiding daarvan heeft Groen-Links Rotterdam de website ''Politieknuppel'' gelanceerd, waar klachten over politieoptreden worden verzameld 17 Ook zijn er regelmatig klachten over racistisch en gewelddadig politieoptreden tegen allochtone, met name Marokkaanse jongeren 18 Dit zijn slechts enkele voorbeelden en het topje van de ijsberg 19 MERKWAARDIG EN OPMERKELIJK OM: DOOD TURKSE MAN NIET VEROORZAAKT DOOR POLITIEOPTREDEN Hoewel nog uit onderzoek moet blijken, in hoeverre de dood van de Turkse arrestant is veroorzaakt door politiegeweldm zitten er een aantal merkwaardige kanten aan deze zaak Zo valt zijn leeftijd op: 22 jaar Het is moeilijk aan te nemen, dat een jongeman van 22 plotseling overlijdt in een politiecel En als er sprake was geweest van overmatig alcolhol of drugsgebruik, dan had de politie hem van meet af aan adequatere medische zorg moeten verlenen Twee doktersbezoeken, waarbij hij bij de laatste een hartstilstand werd geconstateerd? Roept twijfels op over de kwaliteit van de verleende medische zorg Daarbij ziet de foto van de dode man er angstaanjagend uit en doet geweld vermoeden 20 Een ander merkwaardig feit is, dat het OM, nog voor het einde van het onderzoek, reeds in een persbericht heeft verklaard, dat zijn dood niet is veroorzaakt door politiegeweld 21 Het feit, dat het OM dus op de eindresultaten van het onderzoek vooruitloopt, roept toch werl vragen op over hetzij de zorgvuldigheid van het onderzoek, hetzij de weinig discrete houding van het OM EPILOOG Wat ook het resultaat van het onderzoek van de Rijksrecherche politiegeweld of niet zal zijn, feit blijft, dat de arrestant een hartstilstand heeft gehad in een politiecel, zonder dat de politie dit kennelijk heeft kunnen voorkomen Dit wijst op zijn zachtst gezegd op verwaarlozing en dat is de politie ernstig verwijtbaar Het is trouwens lang niet de eerste keer, dat een arrestant overlijdt in een politiecel Los daarvan is het vermoeden van politiegeweld op zich plausibel, niet alleen gezien de toegeving van de politie, dat er ''geweld' is gebruikt om hem ''onder controle te krijgen'', maar ook vanwege de structurele geweldspleging door de politie, die in vrijwel alle gevallen ongestraft plaatsvindt 22 HET WORDT TIJD, DAT AAN DIE STRAFFELOOSHEID EEN EINDE KOMT! DE POLITIE DIENT DE WET TE HANDHAVEN EN STAAT NIET BOVEN DE WET! Vriendelijke groeten Astrid Essed 1 RTV NH ARRESTANT UIT HEEMSKERK OVERLEDEN IN BEVERWIJK 4 JULI 2011 http://www.rtvnh.nl/nieuws/59365/Arrestant+uit+... 2 RTV NH ARRESTANT UIT HEEMSKERK OVERLEDEN IN BEVERWIJK 4 JULI 2011 http://www.rtvnh.nl/nieuws/59365/Arrestant+uit+... 3 RTV HN FAMILIE VERWIJT POLITIE DOOD HEEMSKERKSE ARRESTANT 7 JULI 2011 http://www.rtvnh.nl/nieuws/59549/Familie+verwij... ZIE FOTO DODE MAN http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/a... RTV NH GROEN LINKSER WIL INZAGE DOOD TURKSE MAN 9 JULI 2011 http://www.rtvnh.nl/nieuws/59693/GroenLinkser+w... INDYMEDIA.NL MAN VERMOORD DOOR POLITIE BEVERWIJK? 8 JULI 2011 http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77311.shtml 4 Volgens een familielid van de dode man zou uit de camerabeelden blijken, dat hij was mishandeld bij zijn arrestatie De politie en Rijksrecherche geven hangende het onderzoek geen verder commentaar Zie verklaring familielid: ''Ik wil hem niet schoon praten, maar zoals hij in de auto is gegooid en in z'n kruis is getrapt en tegen het hoofd geschopt door politiemensen met hun knieën.....Ik heb het op camerabeelden zelf gezien'' DICHTBIJ.NL BEVERWIJKSE ARRESTANT OVERLIJDT IN CEL 6 JULI 2011 http://www.dichtbij.nl/noord-kennemerland/regio... 5 MOTORAGENT SCHOPT ARRESTANT/GEWELDDADIG POLITIEOPTREDEN GEEN INCIDENT, MAAR STRUCTUREEL http://ovl.indymedia.org/news/2011/04/31420.php 6 WIKIPEDIA PROVO http://nl.wikipedia.org/wiki/Provo 7 ARCHIEF TINE HOFMAN http://www.iisg.nl/archives/en/files/h/10792057... 8 ZAAK META HOFMAN CASSATIEPROCEDURE HOGE RAAD 1 MAART 1983 http://www.student.unimaas.nl/jch.pronk/framem... 9 HET STAATSARCHIEF DE STAD WAS VAN ONS <a href="http://www.iisg.nl/staatsarchief/publicaties/destad/index.php" target="blank">http://www.iisg.nl/staatsarchief/publicaties/de... 10 ''Drie onderzoeken zullen uiteindelijk nodig zijn om de doodsoorzaak boven water ter krijgen: Hans Kok is overleden aan een combinatie van uitputting, alcohol, drugs, kou en verwaarlozing. Hij is niet overleden door politiegeweld, maar heeft de pech gehad dat hij aan zijn lot is overgelaten.'' BRON: VPRO EEN KWART EEUW NA DE DOOD VAN KRAKER HANS KOK 25 OCTOBER 2010 http://weblogs.vpro.nl/radioarchief/2010/10/26/... ''iemand die erbij was toen - 28.10.2010 23:22 Hans Kok is in het pand tijdens de zeer gewelddadige ME ontruiming (op de mensen die zich overgaven, en dat was iedereen, inslaan) in een hoek gedreven en flink geslagen, op het hoofd ook, aldus (een) getuige(n) destijds, Er is onvoldoende onderzoek gedaan naar vocht dat uit zijn oor is gekomen, mogelijk is hiermee hersenletsel door klappen over het hoofd gezien...'' BRON INDYMEDIA.NL EEN KWART EEUW NA DE DOOD VAN KRAKER HANS KOK 28 OCTOBER 2010 http://indymedia.nl/nl/2010/10/70655.shtml DE STAATSKRANT TOPIC: HANS KOK VERMOORD http://www.activeboard.com/forum.spark?aBID=125... 11 INDYMEDIA.NL TIJDSLIJN SCHIJNHEILIG ONTRUIMING http://www.indymedia.nl/nl/2011/07/77185.shtml DE AMSTERDAMMER SCHIJNHEILIG MET VEEL GEWELD ONTRUIMD 6 JULI 2011 http://deamsterdammer.wordpress.com/2011/07/06/... 12 NIEUWS UIT AMSTERDAM ME SLAAT RAADSLID 6 JULI 2011 http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2011/07/me-sla... 13 VRAGEN GROEN LINKS OVER ONTRUIMING SCHIJNHEILIG 7 JULI 2011 http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2011/07/vragen... 14 POLITIEGEWELD I MEI DEMONSTRATIE DOORBRAAK POLITIE PROBEERT SOCIAAL PROTEST ONMOGELIJK TE MAKEN 1 MEI 2011 http://www.doorbraak.eu/?p=5819 15 DE NIEUWE UTRECHTER WALGING OM NODELOOS POLITIEGEWELD 14 MAART 2011 http://dnu.nu/artikel/4122-walging-om-nodeloos-... 16 DE PERS DUISENBERG GESLAGEN DOOR ME 31 MEI 2010 http://www.depers.nl/binnenland/483422/Duisenbe... 17 JOOP.NL POLITIEGEWELD TEGEN 1 MEI OPTOCHT IN ROTTERDAM 1 MEI 2010 http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/vide... JOOP.NL GROEN-LINKS ROTTERDAM LANCEERT SITE TEGEN POLITIEGEWELD 7 MEI 2010 http://www.joop.nl/leven/detail/artikel/groenli... GELANCEERDE SITE: DE POLITIEKNUPPEL http://www.politieknuppel.nl/site/228/ 18 PVDA STELT VRAGEN OVER GEBRUIK GEWELD BIJ AANHOUDINGEN IN TILBURG NOORD 6 DECEMBER 2009 http://www.pvdatilburg.nl/nieuws/fractie-en-wet... 19 TOPJE VAN DE IJSBERG ZIE ANDERE VOORBEELDEN VAN POLITIEGEWELD DE TELEGRAAF OPHEF OVER POLITIEOPTREDEN IN BUS 15 NOVEMBER 2010 http://www.telegraaf.nl/binnenland/8219043/_Op... Politiegeweld tegen G8 demonstranten in Utrecht G8 Fietskaravaan ingesloten door ME 5 nei 2007 <a href="http://indymedia.nl/nl/2007/05/44231.shtml" target="blank">http://indymedia.nl/nl/2007/05/44231.shtml SP Utrecht Mensen opgepakt tijdens fietstocht tegen G 8 6 mei 2007 http://utrecht.sp.nl/weblog/2007/05/06/100-mens... NRC Ombudsman hekelt politieoptreden Feyenoordfans 14 october 2008 http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2022630.... Defence fior Children Politieoptreden tegen scholieren in strijd met IVRK Kinderrechtenverdrag 27 november 2007 http://defenceforchildren.nl/p/53/1002/mo45-mc5... 20 ZIE FOTO DODE MAN http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/a... 21 NOS DOOD ARRESTANT GEEN POLITIEGEWELD 11 JULI 2011 http://nos.nl/artikel/255293-dood-arrestant-gee... 22 SCHOPT ARRESTANT/GEWELDDADIG POLITIEOPTREDEN GEEN INCIDENT, MAAR STRUCTUREEL http://ovl.indymedia.org/news/2011/04/31420.php

eKudos

Meer mensen dood in Nederlandse politiecellen

Een kwart eeuw na de dood van kraker Hans Kok De afgelopen tien jaar zijn meer dan zeventig mensen overleden in politiecellen. De dood van de Marokkaan Takhrifa en van kraker Hans Kok, nu .....

+Lees meer...

jaren geleden, beiden gestorven in Amsterdamse politiecellen, heeft de discussie over de kwaliteit van politiecellen en de opvang van arrestanten in alle hevigheid doen ontbranden. In hoeverre worden de richtlijnen van het Ministerie van Justitie nageleefd.Interviews :