You, the petitioner

Updates

Geen nieuwbouw in het Borrebos bij Paleis Soestdijk

De petitionaris van de petitie Geen nieuwbouw in het bij Paleis Soestdijk gelegen eeuwenoude Borrebos vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Mee eens? Teken dan de petitie!"

behoudhetborrebos.petities.nl

"en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

2021-05-18

Erfpachters vinden elkaar in Amsterdam Zuid

Op 23 april jl verzamelden zich in Huize Lydia, Huis van de Wijk in Amsterdam-Zuid, een zaal bomvol (circa 140) verontruste erfpachters om zich te laten voorlichten over de voorgenomen vernieuwing van het erfpachtstelsel. De reacties tijdens deze bijeenkomst maakten duidelijk dat ondanks alle communicatie-inspanningen van de gemeente over dit onderwerp, nu pas geleidelijk tot de erfpachters in Amsterdam begint door te dringen wat hen boven het hoofd hangt.

+Read more...

Als alternatief voor de 50-jaars perioden van de pachtsom (canon) heeft het college van B&W aangekondigd eeuwigdurende erfpacht te willen invoeren. Maar de bedragen die dan genoemd worden voor de afkoop of jaarlijkse betaling zijn enorm hoog en voor velen onbetaalbaar. Wie hier niet op ingaat krijgt aan het einde van het tijdvak van 50 jaar waarna de gemeente nieuwe canon mag vaststellen ook te maken met zeer sterke canonverhogingen (en dat verder iedere 50 jaar). Tijdens de bijeenkomst bleken veel mensen eerst niet te beseffen dat zij door het ‘afromen’ van de waardevermeerdering van de grond op enig moment gedwongen zullen worden hun huis te verkopen, en dan voor een sterk gedrukte prijs.

Na een soortgelijke geslaagde buurtactie in Buitenveldert, hopen de initiatiefnemers nu via verdere actie en netwerkcontacten een protestbeweging op gang te brengen. Deze zal zich vooral richten op het ter discussie stellen van de bestaande erfpachtcontracten, omdat deze onverhoedse en onaanvaardbare extra woonlasten opleveren. De aanwezigen waren blij dat een gemeentelijke vertegenwoordiger een aantal grondbegrippen en de nieuwe plannen kwam uitleggen. Maar het belangrijkste verschil van inzicht met de mensen in de zaal betrof het gegeven dat de gemeente meent dat zij steeds nieuwe erfpachtvoorwaarden eenzijdig kan opleggen. De vraag bleef onbeantwoord welke schuld het nu eigenlijk voor de gemeente noodzakelijk maakt om de financiering van de grond te verhalen op de erfpachters. Deze grond is immers ooit aangeschaft voor een bepaalde historische grondprijs (meestal enkele duizenden guldens) en voor die prijs staat de grond ook in de gemeentelijke balans.

De bijeenkomst werd afgesloten met vier actiepunten: erfpachters gaan zich verenigen in de daarvoor bestaande organisaties en via sociale media. vanuit een collectieve machtspositie willen zij onderhandelingen afdwingen, desnoods via een canonstaking (ophouden erfpacht te betalen); inspraak is geen manier om wilsovereenstemming voor erfpachtcontracten te verkrijgen; wat ooit is vastgelegd in Algemene bepalingen en erfpachtcontracten kan best worden vervangen door nieuwe, betere voorwaarden als gemeente en erfpachters het daarover eens worden; canon (pachtsom) is geen natuurgegeven. oproep bezwaar aan te tekenen tegen de WOZ-waardevaststellingen voor erfpachtwoningen, omdat die uitgaat van de fictie van volle eigendom.

De vorderingen op Koningsdag 27 april 2016

Hoi echte Kirchröadsjer en alle sympathisanten. Er zit veel positief schot in de ontwikkelingen omtrent de tenaamstelling van het plein bij het nieuwe winkelcentrum in Kerkrade-C. Diverse politieke partijen staan er 100% achter dat de naam moet worden: ' het Nico Ploum plein '. Meerdere BK'ers en T Jod Tsimmer gaan er ook voor. Reeds 300 petitie-ondertekeningen ontvangen, maar dat moeten er veel meer worden!.

Verdrievoudiging verkeersdoden sinds 130km/u

In het nieuws. Er is een verdrievoudiging van het aantal verkeersdoden op snelwegen waar 130km/u geldt.

+Read more...

In Metro, in Financieel Dagblad, in de Volkskrant naar aanleiding van een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De minister schreef er een brief over aan de Tweede Kamer.

De hoogleraar zegt in de Volkskrant: " 'Van 10 naar 32: de kans dat dat door toeval wordt veroorzaakt is erg klein. Er zijn bij mijn weten vanaf eind 2014 ook niet meer 130-wegvakken bij gekomen, dus dat kan het ook niet zijn.' " Ook te zien bij 1Vandaag.

2016-04-27 | Petition One speed on the highway

3000 gepasseerd

GroenLinks Amsterdam West had eerst willen meepraten over de besluiten om vijf huisjes al te vergunnen..

Tekeer tegen de isoleer

http://www.mindrights.nl/ https://tekeertegendeisoleer.wordpress.com/

Bedankt voor het lezen!.

Aanbieden petitie.

Beste mensen, De petitie 'Een beter centrumplan voor Leende' zal donderdag 28 april worden aangeboden aan de gemeente Heeze-Leende..

2016-04-25 | Petition Een beter centrumplan voor Leende

Eerste 1000 ondertekenaars en bericht in Parool!

Dank voor de steun en we gaan keihard door!

Petitie voor positief geluid over festivals

'Ik ben een Amsterdammer en ik ben voor festivals.' Met deze petitie wil nachtburgemeester Mirik Milan een positief tegengeluid bieden over festivals in Amsterdam. 'Dat is hard nodig omdat er een negatieve beeldvorming is over festivals in de stad,' zegt Milan.

Lees verder in Het Parool door Jasper Bol op 25 april 2016, 19:11. .