U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

Inspraak reactie van de stichting aan de gemeenteraad

Wat gaat er gebeuren met uw steun aan deze petitie?

Wat gaat er gebeuren met uw steun aan deze petitie?

Regelmatig krijg ik deze vraag van burgers die mijn petitie hebben ondersteund met een ondertekening. Ik wil de petitie aanbieden aan een minister.

+Lees meer...

Hieromheen wil ik een ludieke actie organiseren waardoor wij de aandacht trekken van de media en de politiek. Het "hoe en wat" laat ik nog weten, maar.. Zwarte Piet zal erbij zijn! In verband met het Coronavirus heb ik ervoor gekozen om het aanbieden aan de minister en mijn actie te verschuiven naar 2021. Daarom heb ik zojuist de petitie verlengd tot 1 december 2021

05-12-2020 | Petitie Verbied Kick Out Zwarte Piet

kerstwonder

De verkiezingen komen eraan.

Welke partijen en/of volksvertegenwoordigers zijn nu serieus bezig met het omvormen van het partijenstelsel naar directe democratie? Welke partijen en/of volksvertegenwoordigers doen alsof?

In ons politieke systeem blijft dit vraagstuk nog altijd een gok.

De kloof tussen wat parlementariers stemmen bij moties en wetsvoorstellen, en wat de meeste burgers zouden willen stemmen is nog altijd aanwezig.

Vele peilingen wijzen dit uit.

Helaas helpen verkiezingen hierbij niet. Beloftes gedaan tijdens de campagnes, worden zelden ingelost. Partijen stemmen vaak anders dan ze volgens hun beloftes zouden moeten hebben stemmen.

Soms wordt dit ontdekt, dit afwijkend stemgedrag. Alleen dan worden allerlei best aannemelijke redenen hiervoor aangevoerd.

Meestal echter, gaat dit afwijkend stemgedrag, afwijkend aan de beloftes die de partij en/of volksvertegenwoordiger heeft gedaan, geruisloos voorbij. Geruisloos, omdat alle aandacht uitgaat naar een ander nieuwsfeit. Geruisloos, omdat de stemming plaatsvindt in een specale commissie.

Ook andere trucs worden toegepast, zoals pas stemmen een week na het -soms verhitte- debat. Dan wordt een hele lijst van stemmingen razendsnel afgewerkt. Stuknummers worden genoemd, vaak vluchtig nog even de de indiener en het onderwerp, en er wordt gestemd.

+Lees meer...

Niet eens hoofdelijk, maar per partij. Zelden wordt er een stemverklaring gegeven.

Deze gang van zaken maakt het zeer gemakkelijk voor een partij en/of volksvertegenwoordiger om -per abuis- anders te stemmen dan de belofte in de verkiezingscampagne. Achteraf geven partijen en/of volksvertegenwoordigers dan aan, dat ze eigenlijk geacht worden anders te hebben gestemd. Dit wordt dan in de handelingen opgenomen. Maar niet in de stemmingsuitslag!

Let er maar eens op. U zult zien dat dit heel vaak voorkomt. Bij alle partijen.

En ook hier wordt, alleen bij ontdekking, een scala van verzachtende omstandigheden aangevoerd, voor deze afwijkende stemming. Afwijkend aan de beloftes die de partij en/of volksvertegenwoordiger heeft gedaan.

Dan zijn er ook nog de disciplines. De partijdiscipline, de fractiediscipline, de coalitiediscipline. Een volksvertegenwoordiger zou volgens de grondwet zonder last moeten kunnen stemmen. Maar afwijkend stemmen aan het besluit in de partij, fractie of coalitie, wordt bij vele partijen niet in dank afgenomen.

Dat verklaart ook de kloof tussen wat de meerderheid van de burgers zouden willen stemmen, en de stemmingsuitslag in het parlement.

De kloof werd pijnlijk zichtbaar in de diverse referenda die zijn gehouden, toen het nog mocht. De duidelijkste was het na-laatste referendum, dat niet mocht worden gehouden. Namelijk het referendum over het afschaffen van het referendum.

Het houden van dit referendum zou het eerste te houden referendum moeten zijn, nadat het bindend referendum is opgenomen in de grondwet, zoals beschreven in deze petitie https://bindendreferendum.petities.nl/

De eerste vraag voor u als kiezer is natuurlijk of u dit zelf een goed idee zou vinden. De mogelijkheid om regering en parlement voor precies een stemming buitenspel te zetten; te corrigeren; te dwingen te luisteren naar de burgers.

Een van de tegen argumenten is dat de burger niet voldoende afweet van een onderwerp, en daarom incompetent is om hierover te beslissen.

In het voorstel uit de petitie is er daarom de mogelijkheid geboden om een motie in te dienen, of zelfs een wetsvoorstel. De simpele ja-nee vraag kan ook nog, maar zou voeding kunnen geven aan dit tegenargument.

Als het bindend referendum echter een motie betreft, of een wetsvoorstel, moet de indiener een heel goede argumentering opstellen. Dit kan alleen bij voldoende kennis en afweging over het onderhavige onderwerp, en beoordeling van de gevolgen.

Dan komt er ook nog stemming in de eerste kamer, als het bindend referendum een wetsvoorstel betreft, en is aangenomen. De eerste kamer kan het dan alsnog afschieten, maar dat kan dan niet in het geheim en in de anonimiteit. Dan is het echt kleur bekennen.

Als u dit stuk nu nog aan het lezen bent, is het aannemelijk dat u openstaat voor een dergelijke aanpak. Voor een dergelijke aanpassing aan ons politieke stelsel. Voor dit bindend referendum van https://bindendreferendum.petities.nl/

Dan volgt voor u als kiezer de vraag: 'Op welke partij en/of volksvertegenwoordiger moet ik dan stemmen, zodat dit bindend referendum kan worden ingevoerd?'

Het antwoord is teleurstellend. Er is er geen.

Er zijn partijen en/of volksvertegenwoordigers die deeltjes ervan zeggen te willen invoeren. Geen een gaat zo diep als het voorstel van https://bindendreferendum.petities.nl/

En alle partijen komen met een hele lijst van andere onderwerpen, waarvoor u als kiezer ook moet beslissen. Dit komt uiteraard door ons huidig politiek systeem. Partijen moeten standpunten innemen om kiezers achter zich te scharen.

Dit is een oneindige cirkel. Een cirkel die de kloof in stand houdt. Een cirkel die juist gebaseerd is op de kloof. De kloof tussen de stemming in het parlement, en de stemming volgens de burgers.

Geen oplossing dus?

Misschien wel. Een one-issue partij, bindendreferendum.org. Een partij met precies een standpunt, namelijk de invoering van het bindendreferendum; in de grondwet. zoals beschreven in het voorstel op https://bindendreferendum.petities.nl/

Wat nu als deze partj met 100 zetels in de tweede kamer gekozen zou worden. En met 50 zetels in de eerste kamer. Twee jaar later. En weer met 76 zetels vier jaar later.

Zolang duurt het om een grondwetswijziging door te voeren. Dat zit ingebouwd in ons politieke systeem. Twee-derde meerderheden, en twee verkiezings cycli.

Stel dat dit zou gebeuren. Wat gebeurt er dan met alle andere onderwerpen waar de regering en parlement zich mee bezig moeten houden.

Hoe zullen de parlementaries, gekozen onder de vlag van bindenreferendum.org dan stemmen over deze onderwerpen? In ieder geval zonder last van partij discipline. Ze zullen stemmen naar hun eigen geweten en gevoel. Het zou wel goed zijn om elke stemming hoofdelijk te doen, en ook stemverklaringen te geven. Maar ook dit is niet te verplichten.

Ze zouden zelfs tegen het enige programma punt van bindendreferendum.org kunnen stemmen, het bindendreferendum zelf.

Toch alweer een gok. En een hele langdurige gok.

Als alles meezit, hebben we het eerste referendum volgens de dan ingegane grondwet pas over tien jaar; 1 april 2031.

Als u na dit opbeurende verhaal toch zou willen stemmen voor bindendreferendum.org is er nog een ander probleem.

De partij bestaat nog niet. Inschrijven kost 11.000 eur, en kan nog tot 12 december. Dat is nog een week.

Op dit moment zijn er 691 ondertekeningen onder deze petitie. Gesteld dat deze ondertekenaars lid zouden worden van de nieuw op te richten one-issue partij bindend referendum.org, voor 16 euro contributie, zou het net kunnen.

Niet erg realistisch. Bij 691 ondertekenaars, en dus stemmers, krijgt de partij geen zetels. Weggegooid geld en moeite.

Wanneer zou het realistisch worden. Bij hoeveel ondertekenaars?

Het benodigde aantal zetels is 100 om het bindend referendum werkelijk in de grondwet te krijgen. Van de +/- 13,5 miljoen kiesgerechtigden, zijn er dus 9 miljoen nodig.

Dit is nog nooit vertoond en statistisch gezien onvoorstelbaar. Geen hoop?

Toch wel een klein beetje. De kans dat regering en parlement de privacy, de lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid, en vrijheid van burgers zo ingrijpend zou beperken, was tot voor kort ook statistisch gezien onvoorstelbaar, maar is toch gebeurd.

Het zijn gekke tijden.

Als u welwillend staat tegenover meer invloed van de burger op wat regering en parlement beslissen, bekijkt u dan eens het voorstel op https://bindendreferendum.petities.nl/

Wie weet gebeurt er toch nog een kerstwonder.

05-12-2020 | Petitie Bindend referendum

Preventie en minder marktwerking in de zorg

Verkiezingsprogramma's, Kamerleden, adviezen en initiatieven van relevante organisaties nemen de uitgangspunten van preventie en minder marktwerking over.

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Onze petitie heeft haar werk gedaan!

En deze week was er wéér goed nieuws: de SP vraagt in een uitgebreid rapport om te gaan investeren in de GGD.

Tijd om de balans van onze petitie op te maken. De successen op een rijtje:

  • de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut hebben een zwaarwegend voorstel gedaan om de marktwerking te beperken en aan preventie meer geld te geven.
  • in hun voorlopige verkiezingsprogramma's willen (in volgorde van duidelijkheid) SP, GroenLinks, Partij v.d.
+Lees meer...

Dieren, PvdA, CDA en D66 de marktwerking afbouwen en/of preventie vooropstellen. - de overkoepelende artsenorganisatie KNMG en de grote gezondheidsfondsen Hartstichting, Diabetesvereniging, Nierstichting en de Consumentenbond willen de voedingsindustrie met wetgeving aanpakken. - bij onze discussie met de Tweede Kamerfracties bleek dat preventie prioriteit bij de meeste partijen wordt en een grote groep niet geld, maar een goede gezondheid op de eerste plaats wil zetten bij bekostiging in de zorg. Ook komt er meer aandacht voor mensen met weinig opleiding en een laag inkomen.

Ons signaal heeft méér dan een goed effect gehad: we zijn op weg naar preventie als basis van onze zorg en het afschaffen van de marktwerking ! In overleg met de meest betrokken mensen en groepen gaan we de petitie sluiten. Zij heeft haar werk gedaan.

Ik bedank jullie allemaal voor je steun en de hartelijke mailtjes.

Paul Jonas

EINDE REACTIE

Maatregelen zoeken met hulp van ondertekenaars

De petitie is overhandigd en initiatiefnemers zoeken met de gemeente naar een oplossing, mede op basis van een evaluatie van eerdere maatregelen door omwonenden.

Bronnen:

REACTIE VAN PETITIONARIS

Zoals u in De Schakel heeft kunnen zien is op maandag 2 november de petitie met 392 handtekeningen aangeboden aan wethouder Schaap. Uitgaande van het aantal woningen langs de Kilweg en Leedeweg een response van tegen de 90%.

+Lees meer...

Onderstaand informeren wij u over het overleg met de gemeente en de afgesproken maatregelen tot nu toe nu. Een heel belangrijk element van de aanpak van de geluidsoverlast is de evaluatie van eerder genomen maatregelen. Daarvoor hebben wij uw hulp hard nodig. Wij willen u vragen of u wilt meewerken om de door de gemeente (nog te nemen) genomen maatregelen te evalueren. Hierdoor kunnen wij in ons overleg met de gemeente onderbouwd aangeven of een maatregel zin heeft gehad of niet. Dit lukt niet via de website van Petities.nl omdat deze daar niet op ingericht is.

Als u ons hierbij wilt helpen dan verzoeken wij u vriendelijk uw persoonlijke e-mailadres naar ons stopdegeluidsoverlast@gmail.com te mailen.

Wij verzekeren u dat wij uw e-mailadres strikt vertrouwelijk zullen behandelen en het e-mailadres alleen zullen gebruiken voor berichten aan u over dit project. Nadat dit project is beëindigd zullen wij uw e-mailadres uiteraard verwijderen.

De bewoners van de wijken Vrouwenpolder, Lagewei en Ter Leede hebben door ondertekening van de petitie "Stop-de-geluidsoverlast-op-de-Kilweg-en-Leedeweg", het college van de Gemeente Barendrecht ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat de leefbaarheid van de wijken nadrukkelijk in het geding is als gevolg van geluidsoverlast door asociaal (rij)gedrag van bestuurders van motoren en auto's. Ook wethouder Schaap kwam tot deze zelfde conclusie. Daarnaast veroorzaakt de aanzienlijke groei van het vrachtverkeer een forse toename van de geluidsbelasting maar ook van de fijnstof uitstoot. Wij hebben direct na de aanbieding van de petitie aan de wethouder ook het College, en de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Gemeenteraad, een digitale kopie van de resultaten van de petitie gemaild.

Wij hebben inmiddels twee gesprekken gevoerd met de wethouder en betrokken ambtenaren.

  • Het eerste resultaat is een toezegging dat er binnenkort op meerdere plaatsen langs de Kilweg en de Leedeweg (gele) informatieborden geplaatst gaan worden.
  • Tevens zullen er op twee locaties matrixborden(smileys) opgesteld worden waarop te zien is, hoe hard er wordt gereden. Op de gele borden wordt de motor-/autorijder gevraagd geen onnodig lawaai te maken en zich te houden aan de toegestane maximumsnelheid met aan het einde een bord waarop bedankt wordt namens de omwonenden.
  • Verder is er door wethouder Schaap gesproken met de politie waarbij is afgesproken de handhaving (lasergun controles) op de Kilweg en Leedeweg te intensiveren.
  • De wethouder heeft ook toegezegd dat wij binnenkort met de politie kunnen spreken over wanneer (mooi weer/weekenden/feestdagen) en waar (locaties) op de Kilweg/Leedeweg snelheidscontroles het meest effectief kunnen worden ingezet.
  • In het kader van onze zorg over de aanzienlijke toename van het vrachtverkeer (geluidsbelasting/fijnstof) op de Kilweg en de Leedeweg heeft de gemeente een aantal grote transportbedrijven in een brief gevraagd het gebruik van deze wegen zoveel mogelijk te beperken.

In hoeverre deze maatregelen effect zullen hebben op het gedrag van de asociale wegmisbruiker (verkeersaso's) en het vrachtverkeer zal in de maanden maart / april van volgend jaar duidelijk moeten worden. Hopelijk zal dit een vermindering van de overlast tot gevolg hebben maar het is niet te verwachten dat deze maatregelen de geluidsoverlast geheel zullen wegnemen dan wel drastisch verminderen. De gemeente heeft echter aangegeven dat men stapsgewijs maatregelen wil inzetten om steeds te kunnen bepalen wat het effect is van de genomen maatregelen.

Mede door het indienen van de motie "Geluidsoverlast verkeersaso's -Leefbaarheid in de Wijken" (2020-031) tijdens de behandeling van het concept plan van aanpak verbetering "Verkeers- en Sociale Veiligheid in de wijken" van de VVD en EVB is ons inmiddels bevestigd dat de geluidsoverlast problematiek op de Kilweg, de Leedeweg en Boezemweg is opgenomen in het projectplan "Verkeersveiligheid en sociale veiligheid in de wijken" van het College. Wij achten dit van belang, immers hierdoor wordt de geluidsoverlast problematiek onderdeel van een door de gemeenteraad breed gedragen plan. Overigens is dit nu nog in algemene termen en zonder een gedetailleerd projectplan of toewijzing van middelen. Dit plan zal naar verwachting begin volgend jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vooruitlopend hierop zullen wij samen met de gemeente ons projectplan "Aanpak geluidsoverlast Kilweg / Leedeweg / Boezemweg" verder uitwerken zodat na de evaluatie van de nu afgesproken maatregelen aanvullende maatregelen aan het College kunnen worden voorgesteld.

Wij hebben de stellige indruk dat de door zeer veel omwonenden ondertekende petitie belangrijk is geweest om binnen het College en de gemeenteraad de geluidsoverlast door asociale wegmisbruikers op de agenda te krijgen.

Wij hopen uiteraard dat wij op uw hulp bij de evaluatie van maatrelen mogen rekenen en zien uw e-mailadres dan ook graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de initiatiefnemers van de Petitie "Stop-de-geluidsoverlast-op-de-Kilweg-en-Leedeweg",

Leo Harms

Petitie aangeboden

De petitie is 1 december aangeboden aan de tweede kamer .

Dank voor steun, wethouder overhandigde aan staatssecretaris

Beste ondertekenaars van de petitie,

Hartelijk dank voor jullie support. De petitie is door 2.757 mensen ondertekend uit Amersfoort, de regio Amersfoort maar ook vaak door mensen uit het oosten van het land.

+Lees meer...

Het onderwerp leeft! We zouden de handtekeningen graag live hebben aangeboden, maar dat is nu niet haalbaar.

De staatssecretaris had echter vorige week woensdag een bestuurlijk overleg met onder anderen gedeputeerde Schaddelee (provincie Utrecht) en de Amersfoortse wethouder Buijtelaar.

Wij hebben uw handtekeningen woensdagochtend digitaal overhandigd aan de wethouder (en een pakket geprinte handtekeningen bezorgd), zodat hij ze samen met Schaddelee kon aanbieden aan de staatssecretaris. De handtekeningen zijn inmiddels ook per post naar de bewindsvrouw gegaan.

De wethouder zei ons dat hij blij was met al deze handtekeningen en dat het een steun in de rug is in het gesprek met de staatssecretaris, en dat dit zeker niet klaar is.

Hartelijk bedankt voor jullie support en nu maar hopen dat de staatssecretaris toch tot inkeer komt!

Zie ook destadamersfoort.nl

Apart tarief verpakt in problematisch voorstel voor diftar-systeem

Het college van B&W heeft woord gehouden en de gemeenteraad voor de begroting 2021 een apart lager tarief voor éénpersoons huishoudens voorgesteld. Of het doorgaat is nog onzeker omdat het college dit punt ingewikkeld verpakt heeft in het voorstel voor een nieuw afvalsysteem (DIFTAR) waar geen meerderheid voor lijkt te bestaan in de raad. Het eigen tarief voor alleenstaanden kan prima los van dat systeem ingevoerd worden, dus het is te hopen dat de coalitie de belofte voor 2021 nakomt en het besluit niet wegglijdt door die andere discussie.

Merkwaardig is wel dat de indieners van de petitie niets meer van college noch gemeenteraad vernomen hebben over de recente voorstellen.

+Lees meer...

Een vreemde manier om bewonersparticipatie te waarderen. We houden u op de hoogte.

Bron: 1Almere

petitie-overhandiging

04-12-2020