U, de petitionaris

Nieuws

Europese petities open om te ondertekenen

De Europese Commissie en het Europese Parlement ontvangen ook petities. Die heten dan Europese Burgerinitiatieven en moeten aan allerlei regels voldoen. Het moeilijkst is dat er een miljoen ondertekeningen voor moeten worden verzameld. En die moeten volgens een bepaalde formule verspeid zijn over de EU.

Er bestaat ook een petitie om te voorkomen dat het instrument zelf moeiljker wordt.. Aanbevolen.

Op het moment is het deze initiatieven gelukt om toegelaten te worden, ze wachten op uw steun:

Voor een volledig overzicht van alle Europese burgerinitiatieven zie deze pagina in het Engels van de organisatie 'The ECI Campaign'. of de pagina van de EU over het Europees Burgerinitiatief (wel in het Nederlands).

16-02-2019

betreffende de petitie: Hoogbouw in Hoogwerf: Nee!

Hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen om de petitie te ondertekenen! Ter informatie: Woont u met meer personen op 1 adres, dan kan ieder afzonderlijk de petitie ondertekenen. Kent u mensen in uw omgeving die niet weten van het bestaan van de petitie, wilt u ze dan op de hoogte stellen?

Nogmaals dank en vriendelijke groeten, Jaco, Iris en omwonenden (petitionarissen).

Meest kwetsbare gezinslid wacht onzeker lot

Er wordt regelmatig en koortsachtig overlegd over de situatie van dit gezin. Vrijdagavond 16-04 opnieuw, om te horen of de woningcorporaties in Utrecht en omgeving een vervangende woning zouden willen bieden.

+Lees meer...

De gemeente heeft een zogenaamde 'maatwerktafel' georganiseerd, niet mét, maar óver het gezin. De gezinsleden hebben vervolghuisvesting gevraagd voor moeder en de beide broers, passend bij de beperking van Hakim (veilig, goed geïsoleerd). Zij hebben Hakim bovendien aangemeld voor deeltijdverblijf. Hij is dan drie of vier dagen per week thuis en de rest van de tijd in een instelling. De woningcorporaties echter willen zo'n aanbod niet doen aan Hakim. Zo staat Hakim feitelijk op straat, ondanks de beloften die zijn gedaan. Gemeenteambtenaren dringen aan op een crisisopname, maar de familie reageert dat een crisisopname niet is bedoeld om huisvestingsproblemen op te lossen. Haklm verkeert niet in crisis, maar heeft een huisvestingsprobleem dat is gecreëerd door dezelfde partijen die het mee moeten oplossen.

Na uithuiszetting: dakloos en opgejaagd

Een korte update: Wethouder Van Ooijen van Utrecht beloofde aan de gemeenteraad dat geen van de gezinsleden op straat zou komen staan, na ontruiming van de woning. Woensdag 14 april moest het gezin de woning verlaten en dat hebben zij ook gedaan.

+Lees meer...

Er was geen opvang geregeld op die dag en een van de gezinsleden moest op straat verblijven. Vervolgens toen hij de volgende middag noodgedwongen in zijn auto bivakkeerde in de straat waar hij een parkeervergunning heeft, werd hij door de politie dwingend aangesproken: hij moest vertrekken, anders zou hij worden aangehouden. "Jij hoort in de daklozenopvang" was de boodschap. En: "hier heb je geen vrienden, anders was het wel anders gelopen". Dat op de uithuisuitzetting nu opjagen en intimideren volgt, wordt door de familieleden als pijnlijk en kleinerend ervaren. Donderdag 15 april heeft de Gemeente Utrecht hem een tijdelijk kamer aangeboden

Al in 2014 bezwaren tegen onzuivere 4-mei van Nationaal Comité

De Volkskrant 15 oktober 2014: Herdenk op 4 en 5 mei alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft weer eens een plan voor de dodenherdenking gemaakt, maar is iets vergeten. Die 22 pagina's vermelden bijvoorbeeld nergens de term fascisme.

+Lees meer...

Toch vormde juist dat de giftige bron van de Tweede Wereldoorlog, en belangrijker: het leeft weer op. Hoe serieus moet je dat plan dan nog nemen? Ook kenschetst het plan nergens de oorlog als grootste ramp uit de Nederlandse geschiedenis.

Het comité wil nu alweer een brede discussie, net als dit voorjaar. Dat heeft geen zin. Houd het simpel en herdenk alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, want daarvoor is het monument op de Dam ooit bedoeld. Respecteer dat.

Dus ook op 4 mei geen veteranen herdenken. De veteranen hebben toch hun eigen dag?

Veel oorlogsorganisaties, zoals het voormalig verzet, kerkelijke en Joodse organisaties, stelden vorig jaar ook al dat zij een 'zuivere' dodenherdenking willen. Zij hebben een zeker moreel vetorecht.

En naar analogie: wie herdenkt er bij het graf van zijn moeder ook alle later gestorven moeders? Eenvoud maakt de herdenking sterker.

Peter Dietz de Loos, ex-vz. Int Dachau Comité, Wassenaar, Arthur Graaff, Rapp. Nazisme, Fascisme, Racisme, Bussum, Roel Walraven, ex-weth. gem. Amsterdam

Nieuws van Stichting Nieuwe Warande

Wijkkrant Tilburg Noord [ https://wijkkrantnoord.nl/bedreiging-nieuwe-warande/]

Link naar verkeersveiligheidsplan van gemeente [https://www.brabantgaatvoornul.nl/over+nul/verkeersveiligheidsplan+pdf/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1901094 ].

Dank jullie wel en aanbieding aan bestuur

Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het ondertekenen van deze petitie. Ik ga de resultaten samenvatten en presenteren aan het bestuur van onze universiteit. Ook zal ik contact opnemen met de'casual leiden groep' een initiatief binnen onze universiteit die o.a.

+Lees meer...

bezig is het op te nemen tegen het gebruik van de tijdelijke contracten.

Er zijn volgens mij zoveel creatieve mogelijkheden om wél contracten voor onbepaalde tijd aan te bieden! En dit zelfde probleem leeft op verschillende universiteiten in Nederland. Gelukkig komt er steeds meer publiciteit rond dit thema en hopelijk binnenkort genoeg druk op de beleidsmakers om verandering te brengen in de zaak!

Alternatieve 4-mei-rede op 3 mei op Dam

Op 3 mei om 19 uur zal er een alternatieve 4-mei-rede worden gehouden op de Dam. Daarin zal antifascist Arthur Graaff kort uitsluitend de slachtoffers van de nazi's en Japanners in WO-II herdenken, die in Nederlandse gebieden gevallen zijn, in totaal 275.000 in Nederland en ruim 3 miljoen in vm.

+Lees meer...

Ned. Indië; in verband met corona kunnen slechts weinig mensen dit bijwonen (met 1,5 m afstand en mondkapjes).

Nog te weinig handtekeningen

Willen jullie a.u.b dit burgerinitiatief zo snel mogelijk ondertekenen. Wij hebben 50.000 handtekeningen nodig en zitten nu pas op 75.48. Dus nogmaals wilt u deze partij niet in Nederland toelaten dan teken dan zo spoedig mogelijk!! Dank u vriendelijk, en een Nederland zonder PNVD die Kinder, dieren en seks met lijken willen legaliseren zou een mooier en beter Nederland zijn!!.