U, de petitionaris

Nieuws

Einde voor het blauwe kenteken, de snorfiets

Ondertekenaar Tim van de petitie Einde voor het blauwe kenteken, de snorfiets vraagt u ook te ondertekenen:

"De snorfiets staat in de belangstelling omdat ze een helm krijgen. Het blauwe kenteken voor de snorfiets (max. 25km/u) is in feite een kenteken voor brommers die zonder helm op het fietspad mogen rijden. Maak er maar een geel kenteken (bromfiets) van (max 45 km/u)"

eindesnorfietscategorie.petities.nl/

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

04-04-2019

individueel belang?

Meerdere personen zijn van mening dat Kimberly dé ster is in de kapperswereld. Hoe kunnen we het duidelijker maken dan dat heel veel personen dit kunnen tekenen. We willen dan ook iedereen oproepen om te tekenen om zo voldoende steun te kunnen krijgen..

05-07-2021 | Petitie Kimberly back to Najet

volop in het nieuws

gelukkig zijn er heel veel mensen die deze petitie ondersteunen. Ook zijn we volop in het nieuws gekomen. dank voor uw steun.

+Lees meer...

Gaan we de 4000 halen?

https://tinyurl.com/28c6ev3b

https://tinyurl.com/644emfm4

De Veluwe wordt leeg geplunderd

Mooi natuurgebied verdwijnt in biomassacentrales . D66 en GROEN LINKS zijn de GROOTSTE vervuilers op deze aarde.

+Lees meer...

Zogenaamd duurzaam maar ondertussen bedriegen en liegen ze alles aan elkaar . HELAAS slaapt Nederland al jaren. En de eenwording van Europa is nog erger dan de torenbouw van BABBEL . De politiek deugd niet in ons land helaas. Criminelen en oplichters zijn het allemaal. En er staan al weer nieuwe criminelen klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. U BENT Gewaarschuwd Nederlanders

05-07-2021 | Petitie Uit de Europese Unie

Gemeente Amsterdam houdt ZOOM- informatieavond online, maandag 5 juli 2021, vanaf 19.30 uur

De Gemeente Amsterdam houdt een online informatieavond over de bouwplannen op maandag 5 juli 2021, vanaf 19.30 uur. Via k.bouanane@amsterdam.nl kunt u zich van te voren opgeven, als u hieraan wilt deelnemen.

+Lees meer...

Dan zendt Karim Bouananane, projectmanager Hoogte Kadijk 145b, u een weblink voor uw deelname via ZOOM. De gemeente Amsterdam organiseert dit samen met de projectontwikkelaars, BLVG en BSA Hoogte Kadijk CV). Omwonenden en belangstellenden kunnen vragen stellen.

Utrecht.nl: Wat gebeurt er in wijk Noordwest? Aanpak overlast kippen in het Julianapark

Nieuws op utrecht.nl naar aanleiding van een raadsbrief van de wethouder:

De kippen in het Julianapark zijn bekend en geliefd bij veel bezoekers van het park. Helaas zijn er op dit moment teveel kippen in het park en in de omringende straten.

+Lees meer...

Het gekraai van hanen in de straten, in alle vroegte, en het grote aantal kippen zorgt voor overlast en een ongezonde situatie. De gemeente is bezig met het zoeken van een oplossing voor de overlast van de kippen. Situatie

De laatste jaren zijn er regelmatig hanen gedumpt in het Julianapark, waardoor het aantal is toegenomen. Daardoor is er een scheve verhouding ontstaan tussen de hanen en hennen, wat niet goed is voor het welzijn van de dieren. Ook het voeren van de kippen, vooral met brood, draagt bij aan een toename van het aantal kippen. Uw hulp gevraagd

Het lijkt misschien onschuldig om brood te voeren. Maar dat is het niet. Brood is ongezond voor kippen. Wij vragen u daarom de kippen niet te voeren. Niet in het park en zeker niet buiten het park. Daarnaast trekken de voedselresten die overblijven, ratten aan. U doet de kippen èn uw buurtgenoten een groot plezier door de kippen geen brood te voeren. Begin juli gaat er een voederverbod in. Dat moet helpen tegen verdere uitbreiding van het aantal kippen. Afwegen van lusten en lasten

Het vinden van een eenvoudige, uitvoerbare en betaalbare oplossing vraagt meer tijd dan we hadden gedacht. Het gaat om een afweging tussen de lusten en de lasten van deze aantallen dieren in het park en de wijk. Daarbij houden we rekening met het welzijn van zowel mens en dier. De vogelgriep die pasgeleden in onze gemeente is geconstateerd, maakt het extra lastig omdat de kippen niet vervoerd mogen worden. Meer informatie

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar kippenjulianapark@utrecht.nl.

Bron: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/

Gemeenten Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk: nader onderzoek naar Brugweg en W24

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen gaan samen de verkeerssituatie in het gebied en het gebruik van de Brugweg beter in beschouwing nemen.

De oplossing wordt mede inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Bronnen:

REACTIE PETITIONARIS

De raad van Waddinxveen heeft geen oog gehad voor de door ons benoemde consequenties van de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar Reeuwijk-Dorp (W24) door onze ongerepte veenweide polders in combinatie met afsluiting van de Brugweg, onze gebiedsontsluitingsweg. Evenmin was er oog voor het door ons aangedragen alternatief.

+Lees meer...

Door de petitie is ons standpunt echter op de politieke agenda gekomen.

De petitie is getekend door bijna 1200 ondertekenaars (zowel digitaal als op schrift) binnen 4 maanden. Hij is in de raadsvergadering van 23 juni 2021 door ons toegelicht en aangeboden aan de burgemeester van Waddinxveen, gevolgd door een discussie met de raad. Dit heeft ertoe geleid dat de politieke partijen onze potentiële input voor het verkiezingsprogramma 2022 agenderen in hun fracties. De fracties zullen hierover een standpunt in moeten nemen.

Aangezien het een gebiedsprobleem betreft, is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ook een belangrijke speler in het proces. We hebben daarom ons standpunt ook eerder in de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitgedragen met ook suggesties voor verbetering op hun grondgebied. Deze raad is tegen de aanleg van de W24 en vindt onze oplossingsrichting interessant.

De regionale pers heeft er ruim aandacht aan besteed. Ons standpunt is nu breed uitgedragen en beide gemeenten hebben in een convenant aangegeven naar een oplossing te zoeken. Een extern onderzoeksbureau zal hiertoe worden ingehuurd en in het najaar de problematiek verder in kaart brengen, met participatie van de bewoners en bedrijven en mogelijk ook gemeente Gouda. Wij zullen hier onze stem laten horen. Indien gewenst kunt u ook onze voortgangsberichten ontvangen door op uw persoonlijke pagina een vinkje te zetten.

Wij danken alle ondertekenaars en wensen u een mooie zomer.

Noki moet blijven

Ondertekenen!!!.

04-07-2021 | Petitie Noki moet blijven!!!!

De Telegraaf: Moslimcollege Beverwijk wil jongens en meisjes op school scheiden

Een nieuwe islamitische middelbare school in de regio Haarlem wil meisjes en jongens gescheiden in de klas laten zitten. Ook krijgen de leerlingen geen seksuele voorlichting en homoleerlingen mogen zich wel aanmelden maar ’de islam keurt homoseksualiteit af’.

+Lees meer...