You, the petitioner

Updates

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

2021-10-01

Steun van meer dan duizend bouwmarktcollega's!

Sinds vandaag hebben meer dan duizend collega's uit bouwmarkten en doe-het-zelf-winkels de petitie ondertekend. Dat is fantastisch!

Binnenkort starten wij weer gesprekken met jullie werkgevers voor een goede cao.

+Read more...

Hoe meer handtekeningen, hoe sterker we staan. Blijf de petitie steunen, sluit je collega's aan. Wil je je aansluiten bij de vakbond, kijk dan op de website van FNV of de website van CNV.

Meer nieuws volgt.

Sietske Smit (FNV) en Erik Honkoop (CNV)

Almost there

The petition awaits approval. Hopefully, it will be launched soon..

NOS: ICT Belastingdienst kan over drie jaar grote wijzigingen aan, zegt Van Rij

De Belastingdienst heeft over drie jaar de ICT zo ver op orde dat grote belastingwijzigingen mogelijk zijn. Die verwachting sprak staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst uit in de Tweede Kamer.

De automatisering van de Belastingdienst is (...) lees verder.

2022-03-28 | Petition Repareer de Belastingdienst

Petitie tegen windturbines in Nationaal Landschap Noordoost Twente

Alhoewel we aanvankelijk al eerder wilde stoppen met deze petitie, hebben we besloten m te verlengen. Reden: op de vele Zienswijzen op het Windbeleid NOT is nog steeds niet gereageerd! Dat gebeurt waarschijnlijk in de zomer van dit jaar 2022.

+Read more...

Daarnaast dreigt de Provincie Overijssel in te grijpen als de Twentse gemeenten geen voorstellen voor windturbines indienen!

Vuist maken !

Uiteraard moeten "we" n flinke "vuist" naar de gemeente maken !

Is het huidige aantal krabbels al voldoende ? Uw mening mag naar hanedev at hotmail . com

Bij voorbaat dank ! .

Ljowa (8) mag blijven

De staatssecretaris van Asiel en Migratie heeft laten weten dat de motie van Tweede Kamer-lid Jasper van Dijk (SP) wordt uitgevoerd. In totaal 30 kinderen zullen door de IND herbeoordeeld worden, waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt op basis van het zinledig formulier zonder rechtswaarde.

+Read more...

Voor Ljowa betekent dit dat hij mag blijven.

Bron: Tweedekamer.nl 14 maart 2022.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Op 17 oktober zijn wij deze petitie gestart omdat ons vriendje, klasgenoot en stadsgenootje Ljowa (8) met zijn gezin onterecht dreigde te worden uitgezet naar Armenie. Ook liepen we met honderden sympathisanten en burgemeester Bolsius een lichtjestocht naar het stadhuis van Amersfoort.

Op 23 november 2021 is de petitie door Ljowa en zijn familie overhandigd aan zes politieke partijen in Den Haag. In totaal zijn er ruim 8.000 (!) handtekeningen verzameld. Aansluitend hierop heeft Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid van de SP, een motie ingediend.

Op 14 december is gestemd op de motie, waarbij 14 partijen voor stemden. Dit betekent dat de motie is aangenomen. De staatssecretaris werd gevraagd voor de kerst een reactie te geven.

Op 24 december schreef de staatssecretaris in een Kamerbrief dat de IND gaat onderzoeken wat de gevolgen zouden zijn van de uitvoering van de motie: de omvang van de groep en de gevolgen voor beleid. Daarmee werd het een zaak van haar opvolger.

Op 14 maart 2022 heeft de nieuwe staatssecretaris dhr. vd Burg in een Kamerbrief aangegeven de motie te zullen uitvoeren. De staatssecretaris erkent dat er sprake was van een bureaucratische fout. Deze wordt nu rechtgezet. In totaal 30 kinderen zullen nu opnieuw worden beoordeeld door de IND.

Op 24 maart heeft de IND laten weten aan Ljowa en zijn hele gezin, een verblijfsvergunning toe te kennen. Ljowa is daarmee de eerste van de groep van 30 kinderen die een definitief antwoord krijgt.

We danken jullie hartelijk voor jullie steun! Jullie hebben getekend voor een eerlijke behandeling van het kinderpardon. Er is een rechtvaardige beslissing gekomen, niet alleen voor Ljowa maar voor wel 30 kinderen. Het was hartverwarmend hoeveel burgers en politici om Ljowa heen zijn gaan staan. Ljowa en zijn gezin gaan hoopvol de toekomst in Nederland tegemoet!

Uit de vele media aandacht (Radio 1, HLF8, de Stad Amersfoort, Volkskrant, Trouw) geven we hier drie weergaven. Zoek bij RTVUtrecht.nl of AD.nl op ‘Ljowa’ en je vindt er nog veel meer.

2022-03-26 | Petition Ljowa moet in Nederland blijven

De Roestbak en De Grafzerk komen eraan! Beroep instellen en contra-expertise is enige remedie.

Volgens Gemeenteblad nr. 115423 dd 16 maart 2022 stelde de Gemeenteraad van Amsterdam bij schriftelijke stemming dd 28 februari 2022 het Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, waarna het College van B&W op 10 maart 2022 de aangevraagde omgevingsvergunning voor sloop en nieuwbouw verleende.

De kleine, nu open werf aan Hoogte Kadijk 145B wordt volgebouwd met een ‘werfgebouw’, 20 m.

+Read more...

hoog vanaf de Hoogte Kadijk en 22,5 m. vanaf het water, op metalen portalen van 4,5 tot 6.5 m hoog, auto's en fietsen eronder, geheel bekleed met Cortenstaal roestplaten, en een 10 m, hoog appartementencomplex ervoor, met zwarte voorgevel, naast de ophaalbrug, Hoogbouw, die uitzicht op rijksmonumenten rondom beneemt, vooral de Oosterkerk en Museumwerf 't Kromhout.

Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B en omgevingsvergunning (ODNZKG, OLO 3387303) liggen vanaf 17 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage, tot 27 of 28 april 2022. Dat is de beroepstermijn tegen beide besluiten. Stel a.u.b. beroep in tegen beide besluiten!

Beroep staat open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen dit instellen. Contra-expertise door deskundigen tegen de rapporten, ingediend bij het bouwplan, is dringend nodig. Wie kan helpen?

Dit unieke, karakteristieke deel van de Binnenstad van Amsterdam , rijksbeschermd stadsgezicht, wordt door dit bouwplan onherstelbaar aangetast: alle vrij, open doorzicht verdwijnt door de nieuwbouw.

Door een BUS-melding te doen in oktober 2021 namen de projectontwikkelaars bovendien de noodzaak tot indiening en vergunning van een saneringsplan weg. De Wet Bodembescherming laat uitvoerders zo de keuze of een saneringsvergunning nodig is.

Bizar gevolg van het Besluit Uniforme Saneringen, een algemene maatregel van bestuur vastgesteld door de regering, die het milieu beschermende doel van de Wet Bodembescherming onderuit haalt.

Het gaat om zwaar vervuilde grond. Maar ze gaan slechts ondiep saneren tot 1 en 1.7 m. Wie helpt de buurt het milieu te beschermen?

Extra booster voor mensen met Janssen - 11 maart 2022

Eindelijk geen gedoe meer in het buitenland met een extra booster. Kuipers maakt € 24,3 miljoen er voor vrij.

+Read more...

Mensen met Janssen kunnen een extra booster halen vanaf 16 maart.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z04655&did=2022D09495