You, the petitioner
Afplaggen

Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard

1,498 signatures

Het voornemen bestaat om binnen de Krimpenerwaard wederom, ten behoeve van het laten ontstaan van zogenaamde nieuwe natuur, tot afplaggen over te gaan. Afplaggen is echter niet het enige middel om het beoogde doel te bereiken. De beschikbare alternatieven verdienen de voorkeur.

Petition

We

Het Bestuur van de Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard.

 

establish that:

  • afplaggen een onomkeerbare handeling is
  • daamee kostbare landbouwgrond blijvend aan het beschikbare areaal wordt onttrokken
  • afplaggen beschadigt het cultuur-historische karakter van de Krimpenerwaard ernstig
  • door afplaggen bodemdaling ontstaat en het bodemleven verdwijnt
  • afplaggen meer milieuschade: er komt meer Co2 en methaan vrij dan bij de beschikbare alternatieven
  • afplaggen is duur: beheer en onderhoud.

 

and request

af te zien van het voornemen tot afplaggen en uitsluitend uitmijnen/verschralen toe te staan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Krimpenerwaard 
Petition desk:
Closing date:
2024-07-26 
Lead petitioner:
Willem Boer 
Organisation:
Vereniging Duurzame Waterbeheersing en Landbouw Krimpenerwaard 

History

Signatures

Updates

Adhesie

Geachte ondertekenaars,

Adhesie

Het begon in Kamerik waar een vergadering was georganiseerd uit weerstand tegen afplaggen. Een boer en de fractievoorzitter van de SGP, beiden uit de Krimpenerwaard, waren daar als toehoorders.

+Read more...

Beiden werden daar innerlijk in beweging gebracht over de maatregel: afplaggen.

De boer sprak zijn organisatie, DWLK, aan. Bij de 2e aankondiging van een informatieavond over “AFPLAGGEN: NOODZAKELIJK..??” was in het bekende huis-aan-huis blad het Kontakt een stelling over afplaggen van de SGP te lezen. Op de informatieavond werd een petitie gestart tegen afplaggen zowel op papier als online. De SGP-fractie van de gemeenteraad ging een motie tegen afplaggen voorbereiden. Op de raadsvergadering was de onderlinge versterking van de inspraken van (boeren) organisaties, de motie en de petitie goed merkbaar; het gevoel van ‘met elkaar’ waar u als ondertekenaar aan heeft bijgedragen. De motie om aanzienlijk minder te gaan afplaggen is aangenomen met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen. Afwachten wat de toekomst zal brengen. Dit lijkt ethisch gezien voor de Krimpenerwaard een stap in de goede richting, hopelijk voor alle laagveengebieden. De voorstanders van afplaggen berusten hier echter niet in. De werking van uw ondertekening is al merkbaar. De petitie willen we ter zijner tijd overhandigen aan de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard maar ook richting de provincie Zuid-Holland. De petitie blijft dan voorlopig ook gewoon ondertekenbaar. Hoe meer ondertekeningen, hoe krachtiger de petitie kan overkomen.

Willem Boer, voorzitter DWLK.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van de DWLK.

2024-06-17

Uitstel overhandiging petitie

Geachte ondertekenaars van de petitie,

Op 30 mei jl. heeft u bericht ontvangen met de mededeling dat afgesproken was de petitie 4 juni a.s.

+Read more...

aan de burgemeester te overhandigen. Helaas moeten we u bij deze laten weten dat door onvoorziene omstandigheden het overhandigen van de petitie aan de burgemeester 4 juni a.s. niet doorgaat. Vanzelfsprekend laten we u graag weer weten op welk tijdstip de overhandiging opnieuw wordt gepland.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de DWLK.

2024-05-31

Aankondiging overhandiging petitie

Geachte ondertekenaars van de petitie: Kies niet voor afplaggen in de Krimpenerwaard.

Inmiddels telt de petitie ruim 1350 ondertekeningen. Het DWLK-bestuur wil een ieder die de petitie heeft ondertekend bij deze hartelijk bedanken voor uw steun. Gelet de inhoud van de petitie gaat het immers om ons aller belang, denk alleen al aan onze voedselvoorziening. Geldige ondertekening kan nog tot 3 juni 12.00 uur a.s. Afgesproken is de petitie bij de komende raadsvergadering op 4 juni 2024 bij gebruik van het spreekrecht aan de burgemeester als 'voorzitter van de gemeenteraad' van de gemeente Krimpenerwaard te overhandigen. Bij deze overhandiging bent u uiteraard welkom in de raadszaal in het gemeentekantoor, Burgemeester van der Willigenstraat 58, 2941 ES Lekkerkerk. Aanvang; 20.00 uur. Ook is besloten de petitie de provincie Zuid-Holland aan te bieden.

Namens het bestuur van de DWLK..

2024-05-30