You, the petitioner

Updates

Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd

De petitionaris van de petitie Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Straatfotograaf Theo Niekus dacht serieus na over de bestemming van zijn werk & huis na zijn dood. Theo was bezig zijn wensen in een notarieel document vast te leggen. Helaas stierf Theo 2 weken voordat hij de laatste hand op zijn testament kon zetten. Er is nu alleen sprake van een ‘informele wil’."

https://ookzondertestament.petities.nl

"Teken ook en nodig daarna anderen uit dat ook te doen."

2021-10-01

Goed nieuws

Op 25 november diende de beroepszaak van Günel tegen de IND. En binnen twee weken lag er een uitspraak.

+Read more...

Gúnel heeft deze zaak gewonnen! Daarmee is de kous nog niet af. De IND kan nog in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak van de rechtbank Utrecht. laten we hopen dat dat niet gebeurt. 12 jaar in onzekerheid leven is lang genoeg. Dus we laten deze petitie nog even lopen. Er zijn ook veel handtekeningen op papier verzameld

2021-12-06 | Petition Günel moet blijven

Petitie wordt aangeboden !

Op 7 december is dan het eindelijk zover, om 13:30 zal de petitie zal door Burgemeester en wethouder in ontvangst worden genomen op het gemeentehuis.

Hiermee sluiten we deze petitie af en hebben we met 2092 stemmen luid en duidelijk laten horen dat wij het er niet mee eens zijn..

2021-12-06 | Petition Geen DIFTAR in Ouder-Amstel

7 december 2021 overhandiging

Op dinsdag 7 december 2021 wordt deze petitie overhandigd aan de gemeente Ouder-Amstel.

2021-12-06 | Petition Geen DIFTAR in Ouder-Amstel

Twee petities

Op 31 augustus 2021 is deze petitie gestart 'Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel'. Toen waren de werkzaamheden in de bossen nog niet begonnen.

+Read more...

Inmiddels is duidelijk geworden in het Sonse bos (bij de wijken Het Harde Ven en Het Zand) hoe groot de kaalslag is, waardoor er van onze bossen als een geliefde omgeving om in tot rust te komen en van te genieten niets overblijft.

Het volgende bos op de planning is het Sonse Bergen bos. Daarom een nieuwe petitie, om op te komen voor dat wat waarde voor ons inwoners heeft als het gaat om onze directe omgeving, wat deze voor ons betekent en op welke wijze wij hiervoor zorg willen dragen, iets wat niet mogelijk is omdat de participatie van inwoners niet gezocht wordt.

Deze petitie blijft ook voor ondertekening open staan, omdat aan het verzoek dat hierin gedaan wordt nog niet is voldaan. Maar dit kan veranderen wanneer de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gehouden zijn

Twee petities

Op 31 augustus 2021 is de petitie 'Behoud de kostbare waarden van bomen en bossen in Son en Breugel' gestart. Toen waren de werkzaamheden in de bossen nog niet begonnen.

+Read more...

Inmiddels is duidelijk hoe groot de kaalslag is, waardoor er van onze bossen als een geliefde omgeving om in tot rust te komen en van te genieten niets overblijft.

Daarom deze nieuwe petitie, om op te komen voor dat wat waarde voor ons inwoners heeft als het gaat om onze directe omgeving, wat deze voor ons betekent en op welke wijze wij hiervoor zorg willen dragen. Wil je op de hoogte blijven van nieuws over deze petitie, dan kan dat via de nieuwsberichten die hier geplaatst worden of via Facebook

De andere petitie blijft ook open staan, omdat aan het verzoek dat daarin gedaan wordt nog niet is voldaan. Maar dit kan veranderen wanneer de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gehouden zijn.

Uitspraak Raad van State

Beste ondertekenaars, De Raad van State heeft geoordeeld, dat de plannen van de GOL mogen worden uitgevoerd. Wel moet de provincie de stikstofkwestie nog 'repareren'.

+Read more...

Die uitspraak is teleurstellend voor ons als FBL. Ruim twee jaren hebben we gestreden voor behoud van de dijk in de Baardwijkse Overlaat en voor een betere oplossing voor de fietsroute door dat gebied.

Schande

"Halverwege de jaren 70 werd een eredoctoraat uitgereikt aan Prof.Dr.Ir. Adriaan van Wijngaarden.

+Read more...

Ik was daarbij aanwezig omdat deze top-wetenschapper een goede vriend van wijlen mijn ouders en mij was. Ik studeerde aan de TU Delft en herinner mij de plechtigheid in de grote aula nog goed. Dat men thans besloten heeft F. Timmermans een eredoctoraat te verlenen is een regelrechte schande en een belediging aan het adres van alle ingenieurs met een eredoctoraat. Ir. G.Hille b.i. Amstelveen"

Landelijk nieuws

Naar aanleiding van een artikel in het Friesch dagblad. Is de petitie inmiddels landelijk opgepikt door diverse media.

+Read more...

Inmiddels hebben 4 duizend mensen de petitie getekend. Het begint er steeds meer op te lijken dat de door de minister 10 duizend bestelde vaccins iets te weinig blijkt te zijn.

https://frieschdagblad.nl/regio/Petitie-van-Leeuwarder-zorgmedewerker-voor-traditioneel-coronavaccin-krijgt-veel-bijval-27317606.html