U, de petitionaris

Nieuwtjes

BNR.nl: "Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd"

Was het Oekraïnereferendum een opwarmertje voor nog veel meer volksraadplegingen? De belangstelling om een referendum te organiseren neemt toe, maar wees gewaarschuwd: het is een heel karwei.

Bij de website petities.nl komen sinds het Oekraïnereferendum meer vragen binnen en ook de referendumwebsite van de Kiesraad trekt meer bezoekers.

Lees verder op BNR.nl.

En toen de wet die het referendum mogelijk maakt verscheen schreven we een nieuwsbericht erover. Daarin stond onze aanbeveling: "Zodra het parlement een wet aanneemt moet u binnen 8 weken 10.000 handtekeningen overhandigen. Begin dus nu alvast!"

#Referendum smaakt naar meer, maar is niet zomaar georganiseerd: https://t.co/UO03NJXbSk @rrustema @ndubbelboer pic.twitter.com/f01nGix8zE— BNR Nieuwsradio (@BNR) April 8, 2016

luister terug op https://t.co/G6OYNwEAcC https://t.co/agDEvQY8Qa— ReindeR Rustema (@rrustema) April 8, 2016

08-04-2016

Amendement van het lid Jasper van Dijk over het ongedaan maken van de korting op de Wajong

Antwoord via het Meerjarenplan Fiets 2017-2022

Als reactie op het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 kreeg de suggestie voor een scooteropstelstrook dit antwoord (pagina 56):

"Niet overgenomen. Dank voor uw suggestie.

+Lees meer...

Deze suggestie kan plaatselijk positief uitwerken op de luchtkwaliteit, maar is naar verwachting moeilijk uitvoerbaar en werkt negatief uit op de verkeersveiligheid, aangezien de opgestelde scooters bij groen vanwege hun hogere gemiddelde snelheid fietsers zullen willen passeren. Per 1 januari 2018 wordt de milieuzone snor- en bromfietsen ingevoerd waardoor vervuilende modellen van 2010 en ouder de stad niet meer in mogen. Daarnaast wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) de snorfiets van het fietspad naar de rijbaan verplaatst mét helmplicht. Verwacht wordt dat de AMvB in werking treedt op 1 januari 2018. Deze twee projecten moeten mede zorgen voor een betere luchtkwaliteit, meer verkeersveiligheid en minder hinder op het fietspad. Daarnaast verwachten we dat de trend richting elektrische brom- en snorfietsen zich de komende jaren voortzet, wat positief uitwerkt op de luchtkwaliteit."

Bron: Nota van beantwoording - Inspraak en consultatie Concept Meerjarenplan Fiets 2017 – 2022, agendapunt 41

REACTIE PETITIONARIS

Jazeker kan deze suggestie plaatselijk positief uitwerken op de luchtkwaliteit. Heel plaatselijk, bij het stoplicht. Daar hoef je dan niet de uitlaatgassen in te ademen. Ook als de milieuzone van kracht wordt blijven er snorfietsen en brommers in de stad rijden. En als fietsers blijven we ze tegenkomen bij stoplichten. Over een paar jaar mogen er alleen schone Euro5-norm brommers en snorfietsen verkocht worden. In de praktijk kunnen alleen elektrische aan die strenge eisen voldoen. Dus tot die tijd gaat de industrie nog heel veel vieze brommers verkopen. Die zullen nog jaren rondrijden!

Daarnaast is het onrechtvaardig om te brutalen de halve wereld te geven. Omdat ze mogelijk zullen gaan voordringen moeten ze maar gelijk vooraan staan? Nee, juist omdat ze moeiteloos kunnen optrekken en inhalen kunnen ze heel goed achter de fietsers staan. Het maakt niets uit voor ze. Hun hogere gemiddelde snelheid doet er niet toe als we allemaal staan te wachten voor een rood licht. Altijd staat er nog wel een meerderheid van fietsers achter een handvol brommers.

Ook is het bureaucratisch gedacht dat er een handhaver bij moet staan om het gedrag te veranderen. Er zijn altijd braverikken die conflictmijdend zijn en er zijn ook altijd breedgeschouderde lefgozers die op hun strepen staan. Daar moet je het van hebben. Maar je hebt niets om op te wijzen als de gemeente niet wat van die witte streepjes op straat tekent. Kleine moeite, groot plezier.

Maar niet dus.

EINDE REACTIE

Protestactie Pernik 04 - 11- 2017

https://www.facebook.com/adelina.aleksandrova/videos/10212966581346873/.

Einde nabij van de mogelijkheid tot ondertekenen

Beste mensen, Aanstaande donderdagochtend, 9 november 2017, zal ik de petitie met al uw handtekeningen aanbieden op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittlaan te Wassenaar. Teken nu het nog kan en 'zegt het voort'. Hartelijke groet, Theo Kraan.

update

L.S.

Ik wil jullie graag even bijpraten over de ontwikkelingen tot nu toe. Afgelopen woensdag heb ik samen met mijn buurvrouw, Mevrouw Mieke Habraken, een gesprek gehad met de heren Vlemmix en Haank van de Gemeente Laarbeek. Wij hebben tegen hen nogmaals onze onvrede over de hele gang van zaken uitgesproken, en ideeën aangedragen hoe de Gemeente (enige vorm van) compensatie voor ons zou kunnen regelen.

  • Wij zijn van mening dat het mogelijk is dat de gemeente de huishoudens een bijdrage verstrekt in de aanlegkosten. Dit is volgens ons mogelijk onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening.
+Lees meer...

Hierin zijn diverse steuncategorieën vrijgesteld van aanmeldingsplicht bij de Europese Commissie. Een ervan is de “steun voor breedbandinfrastructuur”.

  • De Gemeente kan verder zelf aan de EU subsidie vragen voor gebieden die minder dan 30 Mbs hebben (Wat bij ons het geval is).

De Gemeente geeft desondanks aan dat staatssteun volgens hen niet mogelijk is. Wij hebben daarop geopperd om in elk geval de huishoudens met een kleine beurs een renteloze lening te verstrekken voor de € 1815, welke zij dan in maandelijkse termijnen van € 15 aan de Gemeente kunnen terugbetalen. Dan hebben zij over ca. 10 jaar de aanleg ook afbetaald.

Zij hebben ons geen antwoorden kunnen geven en ons ook geen beloftes gedaan. Zij gaven aan dat de eerstvolgende raadsvergadering op 7 december is. En dat dat de eerste gelegenheid zou kunnen zijn om dat te bespreken.

Vóór de sluitingsdatum van Mabib (in Laarbeek 1 december), gaan zij sowieso niets ondernemen.

De Gemeente hoopt op 50% deelname t.z.t. Zij meenden dat wij er hetzelfde over dachten. Wij hebben hen echter eerlijk gezegd dat wij hopen dat Mabib de 50% niet haalt. Hier onze uitleg waarom niet, want uiteindelijk willen we natuurlijk wel allemaal glasvezel.

Op dit moment is het nog zo dat KPN de verplichting heeft ons in het buitengebied te voorzien van internet en telefonie, omdat zij de enige mogelijkheid daartoe is voor ons. Mocht er glasvezel komen, dan voorzien wij een situatie waarin KPN misschien wordt ontheven van die verplichting omdat er een andere mogelijkheid is voor telefoon, internet en tv. Dan moeten we alsnog aan de glasvezel en/of een (schotel)antenne met bijbehorende decoder. Linksom of rechtsom: we gaan dus sowieso een hoop geld betalen. Eerlijk? Allesbehalve! Vandaar ook dat wij het (voorlopig) bij het oude willen houden. Wij zijn in de stellige overtuiging dat die glasvezel er toch wel komt. De EU wil immers dat er in 2020 tot in de verste uithoeken glasvezel beschikbaar is. Misschien moeten we dus gewoon een jaartje langer geduld hebben.

Tot zover: bedankt voor jullie ondersteuning!

Voor de mensen uit Someren/Asten: blijf tekenen! Jullie gemeente heeft contact gehad met Laarbeek en is ‘not amused’ over de petitie.

Ria Dinnissen Mieke Habraken

update

Op dit moment (4 nov. 2017) staat het inschrijvingspercentage voor de Mabib-regio: Gemert-Bakel, Son en Breugel, Nuenen, Laarbeek op 15 %.

Burgemeester op bezoek

Momenteel is de burgemeester Weerwind, samen met de gebiedsmanager van Almere buiten, op bezoek bij een petitie comité van onze bewoners aan de Samarindastraat. Afgelopen zaterdag zijn er al raadsleden van de CU en VVD langs geweest om de locatie met eigen ogen te bekijken en onze bezwaren mondeling aan te horen.

+Lees meer...

Volgende week zaterdag volgen er in ieder geval nog raadsleden van de PVDA.

De petitie is inmiddels 1.017 keer ondertekend!! Hartelijk dank voor uw steun!,

2e van Nederland

http://www.nhnieuws.nl/nieuws/214518/Noord-Holland-goed-vertegenwoordigd-in-Ziekenhuis-Top-100-Tergooi-op-tweede-plek

Ziekenhuis Tergooi Blaricum 2e van Nederland, van 283 in totaal..

.