U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Drie medewerkers van Noorderkwartier hebben zich ziek gemeld

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat van de vier medewerkers van Noorderkwartier die achter de wagen van HVC aanrijden om alle zwerfafval op te ruimen drie zich ziek hebben gemeld.

Petitie overhandigd sept. 2016

Deze petitie is overhandigd in september 2016. Helaas zonder noemenswaardig resultaat.

+Lees meer...

We blijven strijden voor een eerlijker beleid betr. sociale huur in IJsselstein.

Patrick van Etten

Varkensboeren verder in het nauw

Zoals op Omroep Brabant zichtbaar is: http://www.omroepbrabant.nl/?news/2668801043/Honderden+boeren+moeten+straks+stoppen,+vakbond+vreest+veehouderijplannen.aspx De VVD in Brabant ziet boeren blijkbaar niet als ondernemers terwijl de Brabantse boeren de landbouw goot hebben gemaakt. Ik zeg KOM OP BOEREN , laat je niet ge maken.

+Lees meer...

Ook burgers komen voor jullie op !!!

Gemeenten willen meer geld voor werkloze jongeren

Zonder passende banen blijven bijstandscijfers te hoog.

04-07-2017 •Brenda Heidinga • .
.

+Lees meer...

Steeds meer jongeren met een beperking komen in de bijstand en krijgen geen Wajong-uitkering meer. Dat is het gevolg van strengere beoordelingen op arbeidsvermogen volgens de nieuwe Wajong-regels. Erica Hemmes, bestuurder FNV Uitkeringsgerechtigden: ‘Steeds meer Wajongers krijgen bij hun herbeoordeling arbeidsvermogen toebedeeld. Helaas gaan deze beoordelingen uit van fictief werk.' .

'Omdat dat werk niet echt bestaat, wordt deze nieuwe groep jongeren met een beperking tot de bijstand veroordeeld als zij niet thuiswonend zijn. Wonen ze wel thuis, dan komen ze helemaal niet meer in de statistieken voor.’

Geen passend werk

Wajongers krijgen voorrang bij 'garantiebanen', maar tot nu toe is slechts een klein aantal Wajongers een passende baan aangeboden. Erica Hemmes: ‘Er zijn absoluut onvoldoende garantiebanen en gemeenten bieden onvoldoende beschut werk aan. De overheid hoort het goede voorbeeld te geven en werk te maken van de banen voor deze jongeren. Daarnaast is het niet uit te leggen dat de oude groep Wajongers vanaf 1 januari met 7% wordt gekort op hun uitkering. Meer dan honderdduizend mensen worden gestraft, terwijl ze dolgraag een passende baan willen.’

De FNV heeft de Tweede Kamer en de formateur dan ook opgeroepen het besluit terug te draaien en de korting op de Wajong-uitkeringen te stoppen in deze tijd van economische voorspoed.

zie link

Hoge Raad: Geen gronden voor herziening in de zaak Baybasin

Den Haag, 04 juli 2017

Er zijn geen gronden voor herziening van de veroordeling van de in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Koerd Hüseyin Baybasin, zo luidt de conclusie van advocaat-generaal D. Aben.

+Lees meer...

Baybasin’s advocaat, A.G. van der Plas, diende in april 2011 bij de Hoge Raad een herzieningsverzoek in. Die besliste in oktober 2012 dat de advocaat-generaal een onderzoek kon instellen naar de mogelijke gronden voor een herziening van de veroordeling van Baybasin. Dat onderzoek is nu afgerond.

Bron

05-07-2017 | Petitie Laat Baybasin vrij

The 3 Million: EU-burgers in Groot-Brittannië komen in verzet

Petitionaris Monique was vandaag te gast bij De Nieuws BV om te praten over de omstandingheden voor EU burgers in het VK, en hoe de Nederlandse regering het moeilijker maakt door dubbele nationaliteit niet toe te staan in alle gevallen. luister hier..

De werkgroep wil dat de bevolking wordt gehoord bij een zo'n belangrijke verandering in ons mooie landschap..