U, de petitionaris

Nieuwtjes

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

ME patienten in afwachting van antwoord Gezondheidsraad op hun petitie

Op 18 september 2017 is de petitie "ME is geen SOLK" overhandigd aan de Gezondheidsraad. Samen met de handtekeningen is een brief aan Prof van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, overhandigd met daarin een aantal dringende verzoeken.

+Lees meer...

Overhandiging petitie aan de Gezondheidsraad op

Op 18 september 2017 is de petitie "ME is geen SOLK" overhandigd aan de Gezondheidsraad op het Ministerie van VWS Den Haag. Tijdens een gesprek van 15.40-16.10 uur met onder andere prof.

+Lees meer...

Pim van Gool, de voorzitter Gezondheidsraad.

Lees een verslag op M.E. Centraal

Ons Tornadodierentuinprobleem

Hoe achterlijk zou zo'n "tornadodierentuin" toch kunnen zijn, dat deze sinds 6 oktober 1981 bij Moerdijk gehouden, educatieve "tornadoproeven" op vliegtuigen slechts als waanidee met Bijlmerrampen op hoofdsteden af kan blijven doen, en waarvoor zou een staatshoofd mogen menen er zo'n aparte dierentuin op na te mogen houden, met uiteraard dezelfde frappante "11-septembertragische" gevolgen?! Hoe kunnen de media van onze parlementen ook niet voor voldoende voorlichting hoeven te zorgen, als er zulke gruwelijke "vliegrampexperimenten" kunnen worden gehouden, zelfs al wordt daar nog een naïef erom heen draaiend schijnheilig achterlijk, bijkans paginagroot artikel, zoals in het Algemeen Dagblad van 15 januari 1988 op pagina 2 eentje verscheen, over geschreven?! Werd een ontwikkeling naar al die vliegrampen in de jaren tachtig en verder op hoofdsteden en 9/11, toen niet reeds correct aangekaart door het erin van mijzelf afkomstige, behandelde.gedicht?!.

Vrienden van Tergooi, gaan dinsdag 26 september naar Tweede kamer.

Op 26 september 2017, worden de eerste 10.000 handtekeningen naar de Tweede kamer gebracht. Er volgt een ontvangst door de vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

+Lees meer...

Maar met deze online petitie gaan we voorlopig door. De beste publiciteit is doorvertellen aan iedereen, die u kent

Gymzaal De Pinguïn in Vreeswijk gaat toch dicht per 1 januari aanstaande

Op donderdagavond 21 september 2017 is de motie over de Pinguïn van GroenLinks, ChristenUnie, de Verenigde Seniorenpartij en het CDA is verworpen met 20 raadsleden tegen en de 8 raadsleden van de indienende partijen voor.

Constaterende dat:

  • Het College voorstelt om de Pinguin te sluiten alvorens de nieuwe accommodatie aan de Industrieweg beschikbaarisvoor beweegonderwijs basisschoolVreeswijk (deWAS)
  • Kinderen van de WAS in de periode tot aan het beschikbaar zijn van de nieuwe accommodatie minder uren beweegonderwijs krijgen
  • De berichtgeving over de capaciteit van De Sluis en de veiligheidseisen voor de te lopen route niet eensluidend is

Overwegende dat

  • Beweegonderwijs voor kinderen een hoge prioriteit heeft

  • Het aantal uren beweegonderwijs niet teruggebracht dient te worden

Draagt het College op om

De sportaccommodatie de Pinguin open te houden tot aan de ingebruikname van de nieuwe sportaccommodatie aan de Industrieweg.

De benodigde dekking hiervoor te onttrekken uit de reserve Scholen en Maatschappelijk vastgoed en indien deze niet toereikend is, te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Bron: agenda 21-9-2017 en beluister de MP3-geluidsbestanden "Verslag raad 20170921 Agendapunt 10"

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De handtekeningenactie bracht ruim driehonderd handtekeningen op.

+Lees meer...

De gemeenteraad van Nieuwegein besloot donderdagavond 21 september in ruime meerderheid dat De Pinguïn toch dicht moet. Raadsleden vinden dat de zaal te oud is en teveel geld kost aan onderhoud.

Er komt op termijn een nieuwe multifunctionele accommodatie met school en sportzaal voor Vreeswijk. Tot die tijd kunnen de kinderen gebruik maken van gymzaal de Sluis.

Wij willen u bedanken voor uw steun.

Ineke & Jolanda

24-09-2017 | Petitie Behoud gymzaal de Pinquin

Herst tij

Augustus ging voorbij Onze Troeteleik staat er nog steeds goedbij

Houwe zo .

24-09-2017 | Petitie Onze troetel eik blijft