U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Vragen/opmerkingen/suggesties?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties kunt u mailen naar LFKooistee@gmail.com.

Mediacontact

Ondertussen zijn er contacten gelegd met diverse media. Zou u bereid zijn om eventueel met de media te praten en uw verhaal te doen, dit kan anoniem, laat het dan even weten aan de organisatie en stuur een berichtje naar jj.marston38@gmail.com Uw privacy is uiteraard gewaarborgd. Op dit moment willen we de media aandacht nog beperken tot social media (twitter) en een artikel in het Algemeen Dagblad. Dit in afwachting van de reactie van de gemeente als we de petitie aanbieden. Mocht de gemeente niet overgaan tot sluiting (of andere verregaande maatregelen) dan zal er wél een grote media campagne worden opgezet.

+Lees meer...

(Lokale media, SBS, RTL, Telegraaf etc)

'Ministerie moet effectief bewezen training kiezen'

Twee pedagogen van kinderopvangorganisatie Triodus roepen minister Lodewijk Asscher van SZW op om te kiezen voor effectief bewezen trainingen taal- en interactievaardigheid in de kinderopvang. Ze zijn daarvoor een online petitie gestart. De petitie van de pedagogen krijgt steun van de Brancheorganisatie Kinderopvang, vertegenwoordigd in het bestuur van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

+Lees meer...

BKK treedt in dit ontwikkeltraject op als adviseur van zowel SZW als van de vijf geselecteerde ontwikkelaars. Het ministerie heeft echter het laatste woord in de keuze van taal- en interactietrainingen voor gastouders en pedagogisch medewerkers. In het voorjaar stapten drie hoogleraren uit adviescommissies van BKK omdat ze het oneens waren met de selectie door de minister van vijf te ontwikkelen programma's. De minister koos niet alleen op de kwaliteit van de offertes, maar liet ook de prijs meespelen. Naar verwachting brengt BKK in september definitief advies uit over de ontwikkelde programma's van de vijf geselecteerde opleidingsorganisaties. Het ministerie zal op basis daarvan de regeling voor subsidieaanvraag opstellen en publiceren. Ondernemers in de kinderopvang kunnen waarschijnlijk vanaf december 2014 aanvragen voor training indienen. Bron: Kinderopvangtotaal; BKK; NJi-Nieuwsredactie

25-07-2014 | Petitie BKK-aanbod aan kinderopvang

Brief verstuurd

Vandaag is er een boze brief verstuurd naar de Burgemeester namens de buurt waarin hij op de hoogte wordt gebracht van de situatie in de wijk en de petitie..

Volg de voortgang op Twitter

Wilt u de voortgang van de actie blijven volgen, via @LFKooistee (Leefbaar Kooistee) blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen..

'Prominente' ondertekenaars

Ik heb een filter geplaatst op de ondertekeningen. Personen die een groep vertegenwoordigen heb ik ondergebracht in de categorie 'prominenten'.

+Lees meer...

Hoewel de woordkeuze niet de mijne is, elke ondertekening is mij even waardevol, is het wel van belang zichtbaar te maken welke ondertekening meerdere personen of een organisatie vertegenwoordigd.   Simon Hay

29-07-2014 | Petitie BKK-aanbod aan kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang steunt petitie over trainingskeuze

Brancheorganisatie Kinderopvang steunt de petitie voor kwalitatief goede taal- en interactietrainingen. Initiatiefnemers van de petitie hebben een 'prettig gesprek' gehad met de brancheorganisatie.

+Lees meer...

Nu richt de petitie zich op het ministerie van Sociale Zaken. Dit meldt Kinderopvang totaal.    In de petitie wordt gepleit dat de vijf taal- en interactietrainingen voor pedagogisch medewerkers die in aanmerking komen voor een subsidie gekozen worden op hun effectiviteit. Eerder ontstond onenigheid omdat hoogleraren in de adviescommissie van het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) andere trainingen selecteerden dan het ministerie van Sociale Zaken. Dit kwam omdat de adviescommissie naar de inhoud van de trainingen keek terwijl voor het ministerie de kosten van de training ook een rol speelde.    Het bestuur van BKK bleek na gesprek ook al de petitie te steunen. Initiatiefnemer van de petitie Simon Hay: “Er is sprake van een gezamenlijke focus. De volgende stap is het ministerie van Sociale Zaken. Zij moeten als beslisser over de brug komen en het werkveld de mogelijkheid geven om te kunnen kiezen voor effectief bewezen trainingen.”   © Nationale Onderwijsgids   

24-07-2014 | Petitie BKK-aanbod aan kinderopvang

'Ministerie moet kiezen voor kwaliteit'

De petitie voor kwalitatief goede taal- en interactietrainingen kan op steun rekenen van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De initiatiefnemers van de petitie, twee pedagogen van kinderopvangorganisatie Triodus, richten zich nu met de petitie op het ministerie van Sociale Zaken.

+Lees meer...

Zij roepen met de petitie het ministerie op om te kiezen voor effectief bewezen trainingen. De oproep van de pedagogen Marieke Grijpink en Simon Hay kan op aardig wat steun rekenen, 'maar we vinden het belangrijk dat de oproep zo breed mogelijk gedragen wordt binnen de branche' zegt Hay. Hij benadrukt dat de petitie zich na het prettige gesprek met de Brancheorganisatie richt op het ministerie. Offerte Het ministerie van Sociale Zaken heeft het laatste woord als het gaat om welke taal- en interactietrainingen straks onder de subsidieregeling vallen en welke niet. Vijf organisaties mogen hiervoor een offerte indienen. De selectie van deze vijf had aardig wat voeten in de aarde. Hoogleraren die in een adviescommissie inhoudelijk naar de trainingen keken, maakten een andere selectie dan het ministerie, voor wie de kosten van de training ook een rol speelde. Uit ongenoegen over deze procedure stapten twee hoogleraren, Ron Oostdam en Louis Tavecchio, op uit de adviescommissie van Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK). Gezamenlijke focus De oproep van Hay en Grijpink richtte zich in eerste instantie juist ook op het bestuur van BKK, maar na een gesprek met bestuurslid Lex Staal bleek dat er niet veel verschil zit in de wens van de twee pedagogen en van het bestuur. Hay: 'Er is sprake van een gezamenlijke focus. De volgende stap is het ministerie van Sociale Zaken. Zij moeten als beslisser over de brug komen en het werkveld de mogelijkheid geven om te kunnen kiezen voor effectief bewezen trainingen.' Uitstel Naar verwachting brengt BKK in september een definitief advies uit over de programma's van de eerder geselecteerde opleidingsorganisaties. Het ministerie zal op basis daarvan de regeling voor subsidie-aanvraag opstellen en publiceren. Naar verwachting kunnen ondernemers in de kinderopvang vanaf december 2014 een aanvraag voor training gaan indienen. De exacte datum zal uiteraard nog worden gecommuniceerd. Het bestuur van BKK reageerde onlangs op het conflict tussen wetenschappers en het bureau. Het bestuur kijkt kritisch terug op wat er beter had gekund in de communicatie, maar kijkt vooral vooruit naar de definitieve selectie van de taal- en interactietrainingen voor pedagogisch medewerkers. 'Het werkveld smacht om aan de slag te gaan.’. door Marianne Velsink 23 jul 2014

23-07-2014 | Petitie BKK-aanbod aan kinderopvang