U, de petitionaris

Nieuws

Beter petities vinden op Petities.nl

We weten dat de zoekfunctie op petities.nl nog wat primitief is en een verbeterde zoekmachine staat nog in de steigers. Ondertussen kunt u heel goed de bekende zoekmachines gebruiken om alleen petities.nl te doorzoeken door site:petities.nl voor uw zoekterm te zetten. Dan doorzoekt u alleen petities.nl!

Dat geeft iets verschillende zoekresultaten bij bijvoorbeeld Google, DuckDuckGo en Bing/Microsoft.

De meeste ondertekenaars vinden overigens de weg naar een petitie omdat een bekende erop wijst. Vooral via een persoonlijk bericht is dat effectief. Vergeet dus niet anderen te wijzen op de petities die u ondertekent!

11-09-2017

Hoe verder?

K3 Delta, de aannemer die gevraagd is de Maneswaard natuurvriendelijker te maken heeft al snel na het ontstaan van deze petitie van zich laten horen. Zij willen niets liever dan dat de regio (Wij dus) content zijn met wat zij daar gaan realiseren.

+Lees meer...

Niet K3 Delta maar Staatsbosbeheer wil het gat afsluiten van de rivier. De beide gemeenten vinden dit niet erg want dan zijn ze van het handhaving probleem af. Daar zit hem feitelijk het grootste probleem. Handhaving. Politie en eventueel BOA's van Neder Betuwe stoppen bij de waterlijn en/of zomerdijk. Dat is de gemeentegrens. Rijkswaterstaat die op het water zou moeten handhaven omdat het een open verbinding met de rivier is doet het ook niet! En dus gaan waterscooters en speedboten daar hun gang!!!!!!!!!!!!!!!! Wij gaan de overtreders voortaan zo veel mogelijk op beeld vast leggen, ook op de rivier! Daar is om gevraagd. Misschien dat het helpt ze op andere gedachten te krijgen. Tot zover.

19-06-2020 | Petitie Houd Maneswaard open

Onderzoek geluidswal langs A67 - Eindhovens Dagblad 11-06-2020

Het college in Eersel wil de mogelijkheid onderzoeken om een geluidswal langs de A67 te realiseren, vanaf Veldhoven tot aan Eersel. Daarmee komt er voor de bewoners van Oeyenbos (Knegsel), Steensel en de Hees (Eersel) wellicht zicht op een oplossing voor de geluidsoverlast die zij al jaren ervaren.

De gemeente heeft in de Voorjaarsnota-een voorzet voor de begroting voor 2021-50.000 euro gereserveerd voor de haalbaarheidsstudie.

+Lees meer...

Het college liet eerder al weten in de maag te zitten met de grote geluidshinder die bewoners van met name de wijk Oeyenbos (Knegsel) en buurtschap de Hees ervaren. Door de nabijheid van de A67 behoort herrie van voortrazende wagens hier tot de orde van de dag.

Zonnepanelen

De geluidshinder gaat ten koste van de gezondheid van de inwoners, benadrukt wethouder Eric Beex (milieu en gezondheid). ,,Een geluidswal is mogelijk een oplossing.” Eerder werd door bewoners van de Hees geopperd ook zonnepanelen op zo’n wal te bevestigen. Ook Beex staat er niet afwijzend tegenover. ,,Dit zou verder onderzocht kunnen worden.”

Uit de haalbaarheidsstudie moet duidelijk worden welke kosten er verbonden zijn aan de ontwikkeling van een geluidswal, maar ook welke overheidsorganisatie aan de lat staat voor de kosten. Het is nog niet gezegd dat Eersel de kosten (geheel) op zich neemt, geeft Beex aan.

Stil asfalt

Wegbeheerder Rijkswaterstaat zal in ieder geval niet bijdragen in de financiering. De geluidsnormen voor verkeer dreigen overschreden te worden in de genoemde gebieden, geeft een woordvoerder aan. De aanleg van stil asfalt (gepland in 2021) zorgt ervoor dat de verkeersherrie weer binnen de wettelijke perken valt. ,,Het is de meest efficiënte maatregel, en daarmee pakken we de overlast bij de bron aan”. Rijkswaterstaat is volgens de woordvoerder niet aan zet om aanvullende geluidswerende maatregelen te nemen.

Bomen gekapt

Mirjam Wesselink uit Oeyenbos reageert enthousiast op de plannen voor het haalbaarheidsonderzoek. Eerder organiseerde zij een petitie-actie onder de inwoners van haar wijk. ,,Voor de aanleg van de nieuwe weg N69 zijn er de laatste tijd weer flink wat bomen gekapt vlakbij de wijk. Dat maakt de overlast weer erger, dus goed dat er zo’n onderzoek komt.”

Petitie

In de Hees is inmiddels een werkgroep gevormd van inwoners die zich hard maken voor een oplossing voor de geluidshinder. Enkele bewoners van Oeyenbos, de Hees en de dorpsraad Steensel hebben aangegeven hierin samen te willen optrekken. De werkgroep uit De Hees heeft een petitie verspreid onder de 115 bewoners van de buurtschap, waarin het college wordt opgeroepen zich in te zetten voor vermindering van de geluidsoverlast. Eind juni besluiten de raadsfracties of zij akkoord gaan met de haalbaarheidsstudie.

Raad van State fluit Koolmees terug

Op 29 juni 2020 wordt het wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld.

De Raad van State heeft een advies voor Koolmees geformuleerd. In het advies kun je op drie punten kritiek vinden op de uitgangspunten van Koolmees. 1. Ook een deel van de gezinsmigranten is gebaat bij betere (betaalde?) inburgering; 2.

+Lees meer...

Statushouders worden te veel bij de hand genomen; 3. B1 moet niet de norm zijn, maar bij de intake moet ook A2 al direct uitgangspunt kunnen zijn...

https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/@119815/w12-20-0019-iii/

Help mee!

Wil je de actie op een andere manier steunen dan alleen de petitie tekenen? Stuur dan een mailtje naar actie apenstaart mient30 puntnl. Wil je bijv.

+Lees meer...

een poster voor het raam, een artikel of blog schrijven of ken je raadsleden en wethouders om te benaderen? Alle hulp is welkom!

19-06-2020 | Petitie Een veilige Mient is 30km/u

Campagne website bijna af

Een aantal bewoner gaan de komende weken actie voeren om de wethouder en raadsleden te overtuigen van het nut van een veilige Mient. Kijk op http://www.mient30.nl en deel!.

19-06-2020 | Petitie Een veilige Mient is 30km/u

Gemeenteraad beslist over herinrichting Mient

Op 3 juni heeft de gemeentraad de plannen voor herinrichting van de Mient besproken. 30km/u was niet overgenomen in de plannen van de gemeente, maar gelukkig werd er op de valkreep nog een motie ingediend om voor de zomer dit opnieuw te onderzoeken!

Lees het volledige bericht https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/nieuws/raad-stemt-in-met-herinrichting-mient.htm.

Bekijk alle stukken van de gemeente https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/650299#ai_5332371..

19-06-2020 | Petitie Een veilige Mient is 30km/u

Petitie aanbieden aan wethouder

Beste ondertekenaars,

het tekenen van de petitie lijkt zijn eerste vruchten af te werpen. Het college heeft onlangs vragen beantwoordt over de situatie op de Dijkshoornseweg en heeft toegezegd een onderzoek te starten.

+Lees meer...

Ook bieden we de petitie komende dinsdag 23 juni aan, aan wethouder Smit, op de Dijkshoornseweg. We zullen een wandeling over de dijk maken en de situatie bespreken. Dat staat rond 14.30 op de planning. Dus mocht u zelf nog iets aan de wethouder willen aanduiden...

Nogmaals, dank voor het tekenen.

Helft snorfietsers haakt af bij helmplicht

Op 11 juni verscheen een samenvatting van een onderzoek door I&O Research met de vraag naar veranderingen in reisgedrag bij een helmplicht voor de snorfiets. Dit maakt deel uit van een onderzoek van Arcadis in opdracht van de minister ter ondersteuning van het wetsvoorstel.

+Lees meer...

Van de nu 750.000 snorfietsers zullen zo'n 380.000 de snorfiets opgeven (51%). Er blijven dan 330.000 snorfietsers over op de fietspaden in Nederland (44%).

Niet iedereen is van plan een helm op te zetten overigens. Dat wordt dan prijsschieten voor de politie in het land, want het is een erg zichtbare overtreding. Als overtreder weet je nooit of een politieauto van achterop over een N-weg komt rijden langs een vrijliggend fietspad. Voor handhavers is het makkelijk om de snorfietser dan op te vangen bij de eerstvolgende kruising of uitrit. Dus die 90.000 met stoere voornemens komen daar nog wel op terug.

Een voor de hand liggende optie is dan om voor een bromfiets te kiezen. Ongeveer 120.000 snorfietsers zullen bij een helmplicht hun snorfiets om laten bouwen naar een bromfiets. Die 120.000 maken met 16% deel uit van de 51% die de snorfiets opgeeft volgens dit onderzoek. Uitgevoerd onder bijna 500 respondenten tussen 11 en 29 mei (dus na de coronacrisis die de snorfiets populairder heeft gemaakt).

Hoewel een helm een hele verbetering is, vooral voor het voorkomen van hersenletsel, is de belangrijkste winst voor de verkeersveiligheid te verwachten van het overstappen op andere vervoersmiddelen. Omdat de snorfiets het onveiligste is wat je kan bedenken is elk alternatief veiliger. Vooral het deel snorfietsers dat kiest voor het ov zal een grote bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid; van onveiligste naar veiligste modaliteit.

Verder onderzoek moet duidelijk maken of de snorfiets met helm de onveiligste blijft of dat de bromfiets dan 'wint'. In het eerste geval is het beter om de categorie snorfiets op te heffen.

19-06-2020 | Petitie Helmplicht voor snorfiets