U, de petitionaris

Nieuws

Ban de brom (door het transformatorstation in Beverwijk)

de petitionarissen van Ban de brom vragen u de petitie te ondertekenen:

"Voorkom (dag & nacht) blootstelling aan laag frequent geluid door TenneT."

bandebrom.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-07-2019

Corona vaccins gemaakt van geaborteerde babies, bevat zeer schadelijke gifstoffen, het corona vaccin is levensgevaarlijk !

http://www.stanrams.com/duitsers-doodziek-in-levensgevaar-na-gedwongen-corona-vaccinatie/ Deel het nieuws van (steeds meer) professors en top wetenschappers die met gegronde redenen tegen vaccineren met het corona vaccin zijn, alarmeer iedereen die u kent, het is een kwestie van leven of de dood ! .

Tijd voor Max

Op donderdag 14 januari in bij Tijd voor Max op NPO1 uitgebreid aandacht voor dit burgerinitiatief.

Wat een mooi podium. Zo kunnen nog meer mensen gaan tekenen EN delen..

Handtekeningen zijn geldig verklaard

Op 9 december kreeg ik een brief van de Tweede Kamer dat de handtekeningen zijn goedgekeurd.

Voor maart 2021 hoor ik of ik voldoe aan het tweejaarscriterium. Als ik daar aan voldoe, dan moet de Tweede Kamer er iets mee doen.

Wil je op de hoogte blijven van hoe het ervoor staat ga dan naar de website https://www.erken-fibromyalgie.nl/.

13-01-2021 | Petitie Erken Fibromyalgie

Petitie overhandigd en verdere publiciteit!

De petitie is gisteren overhandigd aan wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden en gedeputeerde Avine Fokkens.

Vandaag (13-01-2021) nieuws hierover in het Friesch Dagblad!

"Deur op kier voor lokale brugbediening"

"Gedeputeerde en wethouder nemen petitie in ontvangst".

Aanleveren brandbrief aan de Provincie Gelderland

Enkele dagen kregen we bericht van de Provincie Gelderland dat het geheel is ontvangen en behandeld zal worden binnen enkele weken , de genoemde maatregelen zullen onder ogen worden genomen en gekeken gaat worden wat nu passend en mogelijk is ter verbetering van de situatie van kwetsbare reptielen in de heidegebieden,droge schraallanden en dito veentjes en natte vennen. We schreven deze brief en petitie naar aanleiding van een artikel in de stentor waar de zorg hoog is over de levendbarende hagedis en ook de adder en zandhagedis . Alle 3 de soorten verdwijnen zienderogen van de Noordwest en Oost-Veluwe door veel te grove onderhoud en beheermaatregelen met zware machines op kwetsbare concentratie zones waar dieren zich ophouden .

Wijsheid is om geconcentreerde leefgebieden geheel niet te bemaaien maar te volstaan met handmatig opschonen van opslag en de zonligplaatsen,en nestgebieden geheel niet te beroeren met machines en of maaiwerktuigen.

+Lees meer...

Telkens als dat gebeurt, frequent met zware bosmaaiers, zelfs shovels van 16 ton of grote graafmachines(!) te midden op de heide beschadigen leefgebieden zeer ernstig naast dat de hydrologische situatie verstoord word en micro-flora,insecten ,ongewervelden en kleine vegetatiegroepen niet meer kunnen voorkomen . Het terrein verandert langzaam in een woestijnachtige steppe, onleefbaar voor vrijwel alle karakteristieke heidefauna, t duurt tientallen jaren voordat de situatie herstelt.

Heidebeheer moet veel extensiever worden uitgevoerd onder toezicht van expertise van werkgroepen met voldoende lokale kennis van herpetofauna ,dagvlinders en pioniersvegetatie zodat bij vooronderzoek en ecologische begeleiding kan worden bepaald wat de status is van huidige soortdiversiteit en wat de effecten zijn voor en na het onderhoudswerk. Indien nodig bij intensieve maatregelen moeten er ontheffing worden aangevraagd voor mitigerende maatregelen om desgewenst dieren/reptielen tijdelijk weg te vangen,dit word nog steeds maar mondjesmaat uitgevoerd .

www.slangennederland.blogspot.nl

Een dag verder, en honderd ondertekeningen er bij!

Goed nieuws, de petitie leeft. Tegelijkertijd moeten we nadenken over verdere acties, want Sabic doet nog steeds geen nieuw cao-aanbod.

+Lees meer...

We denken binnenkort te stoppen met alle overwerk binnen Sabic. Dan werk je nog steeds je gewone rooster, maar niks meer dan dat. Dat laat zien dat er te weinig invulling is op een hoop plekken, en het laat onvrede zien naar de directie over het cao-bod en hoe werkgever met zijn mensen om gaat. Denk over de actie na, spreek er over met je collega's, want wij willen een eerlijke cao!

13-01-2021 | Petitie Sabic, mag ik een eerlijke cao?

Nieuws

Groot nieuws, we hebben een petitie .

13-01-2021 | Petitie stop laszlo

Het kan dus wel vaccineren met pfizer!

Het Amerikaanse bedrijf Moderna leverde hun eerste partij coronavaccins geleverd aan Nederland. De lading werd met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss.

+Lees meer...

Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus. PREMIUM Het Amerikaanse bedrijf Moderna leverde hun eerste partij coronavaccins geleverd aan Nederland. De lading werd met een vrachtwagen bezorgd bij het bedrijf Movianto in Oss. Het is na het vaccin van BioNTech/Pfizer het tweede vaccin dat in de EU is goedgekeurd om te worden ingezet tegen het coronavirus. © ANP Onderzoekers TU Eindhoven: Doe vaccinaties thuis of in de wijk; mobiele teams met koelwagens werken sneller en veiliger In plaats van iedereen naar een vaccinlocatie laten komen, moeten mensen ook thuis of in hun eigen wijk gevaccineerd worden, zeggen onderzoekers van de TU/e. Volgens hen levert thuisprikken veel voordelen op, bijvoorbeeld omdat mensen niet meer hoeven te reizen naar een vaccinlocatie van de GGD.

Jurriaan Nolles 12-01-21, 16:07 Bron: ED 17 2 Willem van Jaarsveld, onderzoeker van de TU/e, spreekt over een medisch team dat wijken en straten binnen moet rijden. Op locatie zou dan een tent neergezet moeten worden, waar mensen worden geprikt. Of verpleegkundigen zouden zo zelfs in huis kunnen vaccineren.

,,Met zo’n honderd mobiele medische teams, gecombineerd met koeltransport en bestaand uit vier tot tien ‘prikkers’ en ondersteunende staf, kunnen de vaccins vrijwel zonder verliezen worden toegediend’’, zegt Van Jaarsveld.

Pakketbezorging Om grote aantallen burgers op deze manier te vaccineren, klinkt als een enorme operatie, maar Van Jaarsveld denkt dat het mogelijk is. ,,We hebben de laatste jaren ontzettend veel ervaring opgedaan met bijvoorbeeld pakketbezorging. We weten hoe we het efficiëntst door een wijk moeten rijden. En koeltransport, dat aan de juiste specificaties voldoet is in Nederland ruim voorhanden, en we hebben voldoende logistieke partijen om mee samen te werken.’’

In de aanpak zouden de teams maximaal 1500 vaccins bij zich hebben. ,,Ik schat de waarde in op zo'n 25000 euro. Dus er zou misschien beveiliging moeten zijn, maar ik denk niet dat een politie-escorte noodzakelijk is.‘’

We hebben voldoende logistieke partijen om mee samen te werken

Willem van Jaarsveld Volgens Van Jaarsveld gaat het RIVM er vanuit dat bij kleinschalige distributie via huisartsen 10 procent van het vaccin verloren gaat. Met de aanpak die Van Jaarsveld voorstelt is dat verlies veel kleiner: hooguit 1 procent. ,,Met mobiele teams en roterende bemensing kun je namelijk vrijwel continu doorwerken; de restvoorraad is daardoor verwaarloosbaar.”

Het thuisprikken moet het voor mensen makkelijker maken om zich te laten vaccineren, bijvoorbeeld omdat ze niet hoeven te reizen met het openbaar vervoer. Bovendien kan het de druk op de GGD’s verlagen. ,,We denken dat mensen hun inenting minder vaak zullen uitstellen, omdat het bij deze aanpak heel dicht bij hun eigen huis plaatsvindt. Bovendien bespaart het veel reisbewegingen.’’

-70 graden Celsius Van Jaarsveld maakt samen met een aantal collega’s onderdeel uit van een onderzoeksgroep, die zich heeft gespecialiseerd in onder meer logistiek van verse en gekoelde producten en voorraadbeheer. Van Jaarsveld doet bovendien meerdere jaren onderzoek naar vaccinatielogistiek.

Willem van Jaarsveld Willem van Jaarsveld © TU/e Op dit moment wordt nog alleen gebruikt gemaakt van het vaccin van Pfizer , dat als eerste werd goedgekeurd in Europa. Tot nu zijn meer dan 30 duizend cruciale medewerkers uit de ziekenhuizen ingeënt. Er is ook gestart met de inenting van verpleeghuis medewerkers.

Dat is veelal gebeurd met een vaccin dat moet worden bewaard bij -70 graden Celsius. Volgens Van Jaarsveld hoeven zelfs dergelijke beperkingen niet uit te maken. ,,Als je de bijsluiter bestudeert heeft die -70 graden heeft alleen betrekking op het aanvoerproces tot en met de opslag. Omdat het vaccin tot vijf dagen bij koelkasttemperatuur bewaard kan worden, zou de distributie volgens hem prima via regulier koeltransport kunnen plaatsvinden.’’

In het begin van het vaccinatieprogramma worden honderden of duizenden mensen per week ingeënt, maar als steeds meer fabrikanten hun vaccin gereed hebben, wordt dat aantal flink opgevoerd. Volgens Van Jaarsveld gaat het dan om misschien wel een miljoen vaccins per week.

© 2021 DPG Media B.V. - alle rechten voorbehouden