U, de petitionaris

Nieuws

Ban de brom (door het transformatorstation in Beverwijk)

de petitionarissen van Ban de brom vragen u de petitie te ondertekenen:

"Voorkom (dag & nacht) blootstelling aan laag frequent geluid door TenneT."

bandebrom.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

15-07-2019

Ook met uw naam niet in beeld telt uw adhesiebetuiging mee!

Het aantal ondertekenaars van de petitie tegen de bouw van appartementenflats in het Borrebos groeit gestaag. Vandaag, 6 januari, staat het aantal ondertekenaars op 3.460.

+Lees meer...

Vanzelfsprekend zijn het niet alleen inwoners van Baarn en Soest die zich uitspreken tegen de aantasting van het eeuwenoude bosgebied. De adhesiebetuigingen komen uit het hele land. En terecht. Bomenkap gaat ons allen aan! Tel daarbij op dat de buitenplaats Soestdijk met zijn historische opstallen geldt als een nationaal icoon en de cirkel is rond. Zaterdag 9 januari wordt er ter hoogte van de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee door leden van de initiatiefgroep geflyerd. Natuurlijk kunt er ook uw vragen kwijt over dat wat de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Borrebos. Alles coronaproef natuurlijk. Wellicht ten overvloede nog gemeld, alle ondertekeningen van de petitie hebben kracht, ook de als ‘anoniem’ in beeld komende tellen volwaardig mee!

Hoopvolle ontwikkelingen

In tijdschrift AMI is een prachtig artikel over het toenemende aantal onredelijke auteursrechtenclaims verschenen. Volop argumenten waarmee je je kunt verweren bij een rechtszaak.

+Lees meer...

De link is toegevoegd aan de petitie.

Een bestuurslid van NVF heeft gereageerd op de petitie. Hij dacht dat de petitie gestart was vanwege een incident en beaamde dat ANP onredelijk kon zijn. Rechters waren zijn inziens onmisbaar en hij liet met facturen zien dat fotografen financieel niet wijzer werden van rechtszaken, integendeel. Jammer dat hij niet inzag dat auteursrechten handhaven zonder inschakeling van een jurist ook in het belang is van de fotograaf.

In november 2020 is er een motie ingediend en aangenomen met 127 stemmen: "verzoekt de regering, in gesprek te gaan met fotografenverenigingen … en over het hanteren van billijke tarieven en procedures in gevallen waar sprake is van onopzettelijke inbreuk op het auteursrecht".

Vanwege deze ontwikkelingen en de Tweede Kamerverkiezingen is de einddatum van deze petitie naar 1 mei verschoven.

Dank voor alle ondertekeningen tot op heden. Mocht je hem nog willen aanpassen, klik opnieuw op de link die je kreeg in de e-mail ter bevestiging. Heb je die e-mail niet meer? Teken opnieuw en je krijgt die e-mail weer.

We hopen dat meer mensen hun ervaring met een onredelijke fotoclaim onder deze petitie willen delen! Liefst met naam van de auteursrecht-trol.

05-01-2021 | Petitie Stop onredelijke fotoclaims

Petitie bij de provincie aangekomen

De petitie met handtekeningen is bij de provincie aangekomen en in behandeling genomen! Hopelijk horen we snel meer, Bedankt voor het ondertekenen.

Met vriendelijke groet,

Sebastiaan Duivenvoorde.

05-01-2021 | Petitie Geluidscherm langs de N206

WK Vaccineren

Hierbij de laatste uitslagen voor het WK vaccineren:

Engeland - Nederland 944.539 - 0 Nederland - Duitsland 0 - 265.510

.

Nu wel grenzen DICHT

Je vraagt je af waarom juist nu samenwerken zo belangrijk is. De GRENZEN gesloten worden binnen de Europese unie.

+Lees meer...

De opzet van deze doodlopende weg was juist om alle grenzen open te houden??? Maar dat heeft al veel ziektes de kans geven om snel uit te breiden. Laten we uit deze pandemie geleerd hebben dat alles open zetten ook nadelen heeft voor de gezondheid van mens en dier

05-01-2021 | Petitie Uit de Europese Unie

Zitting Raad van State op 20 en 21 januari 2021

Binnenkort zullen we meer weten. Op 20 en 21 januari namelijk zijn we welkom bij de Raad van State, om ons standpunt nader toe te lichten.

+Lees meer...

We hebben al ruim 150 pagina's ingeleverd, om te pleiten voor behoud van de dijk, van de natuur. We zijn dankbaar, dat zovelen (meer dan 4500 mensen) ons steunen bij onze acties. Nog steeds kan men de petitie ondertekenen. Ga daarvoor naar de website www.langstraatspoorbruggen.nl

Voortgang petitie Bescherm de Bomen in Castricum

De indieningsdatum is verzet naar 10 februari 2021. We hebben nog ruim een maand om meer handtekeningen te werven dan de 236 tot nu toe. Alle ondertekenaars willen we bedanken en we verzoeken hen de petitie door te geven aan allen die mee zouden willen doen aan deze actie om boomkap in Castricum tegen te gaan. .

04-01-2021 | Petitie Bescherm de bomen in Castricum

Raadsinformatieavond over 1.000 Buurtbanen: kijk live mee

Ons voorstel voor 1.000 Buurtbanen wordt toegelicht in de gemeenteraad op 5 januari vanaf 19:30 uur (tot 20:15 uur). Raadsleden zullen er vragen over stellen.

+Lees meer...

Daarna zullen de politieke partijen er een standpunt over innemen. Waarschijnlijk wordt er dan medio februari in de gemeenteraad over ons voorstel gestemd.

Wil je de Raadsinformatiebijeenkomst op 5 januari live volgen? Dat kan, kijk dan op de website van de gemeente.

We houden jullie op de hoogte, namens team EenUtrecht, Gert Dijkstra