U, de petitionaris

Nieuws

Apps voor petities.nl: lancering application programming interface

Tijdens het evenement 'versterk de petitie' op 12 oktober 2018 demonstreren we hoe andere systemen kunnen communiceren met Petities.nl.

Dit biedt mogelijkheden voor apps, voor campagnewebsites en vooral voor interne overheidsites die petities willen koppelen aan interne processen, zoals de beantwoording van een petitie (de doelstelling van Petities.nl).

Aarzel niet om uw voornemen te melden bij webmaster@petities.nl (of bel 020-7854412).

Voor de technici staat de documentatie op Github.com.

12-10-2018

Ruim 550 ondertekeningen binnen 24 uur

Prachtig. Binnen 24 uur hebben meer dan 550 mensen de petitie ondertekend.

+Lees meer...

Op naar de 1000 aan het eind van de week. Voor de Uitgeesters, let op uw brievenbus. De komende dagen ontvangt u een poster en extra informatie. Hang de poster achter uw raam, ook als u reeds getekend hebt. Alvast dank hiervoor.

03-11-2016 | Petitie IJsbaan bebouwen? Nee

Petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Financiën in Tweede Kamer

Karel Loeff biedt de petitie met 10.468 handtekeningen op 1 november in de Tweede Kamer aan aan voorzitter Pieter Duisenberg

v.l.n.r. Karel Loeff, Ed Groot (PvdA), Steven van Weyenberg (D66), Pieter Duisenberg, Pieter Omtzigt (CDA) en Aukje de Vries (VVD)

Aanbieden petitie

.

Ruim honderd handtekeningen in 2 uur

Op naar de 500 handtekening binnen 24 uur.

02-11-2016 | Petitie IJsbaan bebouwen? Nee

7 keer vallen 8 keer opstaan. Regering, jullie maken ons niet bang

ik verzoek iedereen om de petitie te ondertekenen, zodat wij hier een nieuwe, veilige toekomst kunnen opbouwen.

Facebook.

7 keer vallen 8 keer opstaan. Regering, jullie maken ons niet bang

ik verzoek iedereen om de petitie te ondertekenen,zo dat wij hier een nieuwe,veilige toekomst kunnen opbouwen..

Centrale Raad van Beroep keurt de kostendelersnorm in alle aangebrachte rechtszaken goed.

01-11-2016. Herzien persbericht Bijstandsbond

Sommige bijstandsgerechtigden zoals migranten ouder dan 65 jaar met onvolledige AOW en een bijstandsaanvulling (AIO)door kostendelersnorm in extreme armoede gedompeld

De Centrale Raad van Beroep heeft in 13 rechtszaken uitspraak gedaan waarbij de kostendelersnorm in de bijstand in alle gevallen in stand wordt gelaten.

+Lees meer...

De zaken waren aangebracht door verschillende advocaten. De 13 uitspraken zijn alle te vinden op Rechtspraak.nl. De Centrale Raad verwijst naar de wet en de memorie van toelichting met oa het argument dat het sociaal zekerheidsstelsel betalbaar moet worden gehouden. De Centrale Raad zegt verder dat ze niet mogen toetsen aan redelijkheid en billikheid, de wet is de wet. Maar dat is helemaal niet waar. Ze mogen toetsen aan artikel 34 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De redelijkheidstoets zit verweven in dit artikel. Het onderscheid tussen een kostendeler en het voeren van een gezamenlijke huishouding is vaag is geworden. Advocaten hadden aangevoerd, dat de norm toeziet op het kunnen delen van de kosten van bewoning. Nee, zegt de Centrale Raad, het ziet toe op alle algemene kosten van levensonderhoud. Daarmee is onduidelijk geworden wat het verschil is tussen het voeren van een gezamenlijke huishouding en het van toepassing zijn van de kostendelersnorm. Juridisch gezien heeft de Centrale Raad zich op een hellend vlak begeven waarbij de rechten van bijstandsgerechtigden steeds verder worden uitgehold en de samenlevingsnorm steeds meer van toepassing is. Wanneer er sprake is van een gezamenlijke huishouding heeft betrokkene die nu door de kostendelersnorm 20% minder uitkering ontvangt, in sommige gevallen helemaal geen recht op een uitkering of recht op een nog lagere uitkering. Zie hier het persbericht van de Centrale Raad. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep/Nieuws/Paginas/Bijstand-mag-worden-verlaagd-bij-deling-van-kosten.aspx Helaas heeft de Centrale Raad nog geen uitleg gegeven over enkele belangrijke begrippen zoals wat een commerciele prijs wanneer iemand een kamer onderhuurt. Wanneer er sprake is van commerciele onderhuur is de kostendelersnorm niet van toepassing.

Een groep die onder andere bijzonder zwaar door de kostendelersnorm wordt getroffen en waarbij de mensen in deze groep beneden het bestaansminimum kelderen is de groep migranten ouder dan 65 jaar met het gezin in het land van herkomst die een onvolledige AOW, geen pensioen en een aanvullende AIO uitkering hebben. Deze mensen werden tot voor kort gezien als alleenstaande, waardoor zij recht hadden op een bestaandsminimum van 70% van het minimumloon. Het gezin in het land van herkomst heeft vaak geen eigen inkomen. Door een wetswijziging in de AOW, die bij de invoering weinig stof heeft doen opwaaien, worden deze migranten plotseling beschouwd als samenwonenden. Ook al leven ze duurzaam gescheiden van hun gezin in het land van herkomst. Dit betekent, dat niet de norm van 70% wordt gehanteerd bij de bepaling van de AIO aanvulling, maar de norm van 50%. Velen gaan er daardoor sterk op achteruit of verliezen zelfs geheel de AIO aanvulling. Reeds op 30 november 2012 hebben het Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam tezamen met Marokkaanse Raad Oost, stichting Aknarij, SMN, Mobin en de Bijstandsbond een conferentie georganiseerd over het AOW-tekort van migranten met een AIO aanvulling waarbij de extreme armoede waarin mensen uit deze groep soms moeten leven werd geinventariseerd, samen met oa FNV rechtszaken werden gevoerd en geprotesteerd werd bij de politiek. Ook andere organisaties hebben door de jaren heen op deze problematiek gewezen. Nu is dit zelfs tot staatssecretaris Klijnsma doorgedrongen en heeft zij mondjesmaat 7 miljoen euro uitgetrokken om in de meest schrijnende gevallen de gemeente de mogelijkheid te geven bijstand te verstrekken. Deze druppel op de gloeiende plaat zal de situatie niet veranderen. Dat migranten ouder dan 65 jaar met het gezin in het land van herkomst niet meer worden gezien als alleenstaanden blijft in stand

02-11-2016 | Petitie Stop de kostendelersnorm

Houtense oppositie schaart zich achter onze petitie!

1 november 2016 Update buitenzwembad Houten: Vandaag bericht de lokale pers dat de Houtense oppositie wil dat het buitenzwembad in de zomer van 2017 weer open gaat. Daarmee steunen de oppositiepartijen onder aanvoering van Wouter Vd Berg (SGP) unaniem de bijna 1200 ondertekenaars van de petitie.

+Lees meer...

De gemeentefinanciën staan er een stuk beter voor, waardoor er een mooi voorstel kan worden voorgelegd. Lees verder op de website van 't Groentje http://houtensnieuws.nl/…/sgp-doet-voorstel-heropening-buit… of op de website van RTV Utrecht.

Adreswijziging Stichting Petities.nl

Vanaf 1 november 2016 is het postadres van de Stichting Petities.nl veranderd. Het is nu:

Stichting Petities.nl Ceintuurbaan 247 1074CX Amsterdam

Nog steeds geldt dat we de voorkeur geven aan e-mail.

+Lees meer...

Als u post stuurt waarschuw ons dan even, want meestal is dit te voorkomen. Stuur bijvoorbeeld geen ondertekeningen op papier op, want daar kunnen wij (nog) niks mee. Die kunt u sturen naar de petitionaris van de petitie. Het e-mailadres van de petitionaris staat onderin de e-mail met de link naar uw persoonlijke pagina

01-11-2016